Events-Published:
4
Events-Archived:
0

Description:

Santoshi Amor

santoshi amor

Santoshi is an international Tantra teacher who has embodied the essence of Tantra for the last 20 years. Her presence and both her passion and spontaneity encourage participants to discover hidden aspects of themselves. She dropped her career as an architect to follow her heart and lived at the OSHO Community in India for 12 years where she became a Tantra and Meditation teacher.

After leaving OSHO commune she retreated in silence and isolation in the Himalayas for over a year to practice Tibetan Tantra. Intimacy and Love are her quest in life. She has experienced many different relationships and explore deeply the art of conscious love and conscious sexuality. She is based in Ibiza at the moment, where she gathers people from all over the world to experience Living Tantra. 

She also runs a Tantra training for women, singles and couples in different countries.  Her Passion is to support women to bloom into their higher potential.

Kristin Magnus

kristin magnus

Kristin Magnus is a certified zen coach, film and tv-director and an actress before she started to explore Tantra. She has been with ISTA, Andrew Barnes, Bruce Lion, Santoshi, and other inspiring teachers. Also influenced by Åsa Kullberg, Byron Katie, Marshall Rosenberg, Sarita, Kåre Landfald and more. She loves to learn and get new understanding and insights.

Kristin has been guiding Tantra since 2014 and loves the transformational and evolving art of Tantra. In her workshops she guides a safe and loving space for each and everyone to explore their inner truth and possibilities. That can open you up for more joy and pleasure in your life.

Events-Published:
1
Events-Archived:
0

Description:

Santoshi Amor

santoshi amor

Santoshi is an international Tantra teacher who has embodied the essence of Tantra for the last 20 years. Her presence and both her passion and spontaneity encourage participants to discover hidden aspects of themselves. She dropped her career as an architect to follow her heart and lived at the OSHO Community in India for 12 years where she became a Tantra and Meditation teacher.

After leaving OSHO commune she retreated in silence and isolation in the Himalayas for over a year to practice Tibetan Tantra. Intimacy and Love are her quest in life. She has experienced many different relationships and explore deeply the art of conscious love and conscious sexuality. She is based in Ibiza at the moment, where she gathers people from all over the world to experience Living Tantra. 

She also runs a Tantra training for women, singles and couples in different countries.  Her Passion is to support women to bloom into their higher potential.

Websites: 

scaspi

Shachar Caspi

A teacher of sacred sexuality, daka and guide for esoteric exploration and meditation, Shachar was trained around the world with ISTA (International Schools of TempleArts). He founded the organisation "Less is More" which teaches businesses and organisations how to streamline thought processes and increase focus and productivity.

Following 7 years as a team commander in the Israeli Air Force Commando Unit, Shachar went on to create a coffee chain in the Balkans. Realizing that he was not discovering the answers he searched for, he went on a journey to discover who he really is. In 2010, Shachar travelled to Guatemala where he spent 2 years studying at The Pyramids Del Ka, an Egyptian mystery school specialising in lucid dreaming, meditation, and Kabbalah studies. During this exploration he experienced long periods of isolation and undertook intensive silent retreats of 40 and 90 days where he discovered the importance of direct connection to our life force.

www.shacharcaspi.com

Events-Published:
5
Events-Archived:
0

Description:

Santoshi Amor

santoshi amor

Santoshi jest międzynarodową nauczycielką Tantry, ucieleśnia istotę tantry od 20 lat. Jej obecność, pasja i spontaniczność zachęcają uczestników do odkrywania ukrytych aspektów siebie. Porzuciła karierę architekta, podążając za wołaniem serca i na 12 lat zamieszkała we wspólnocie OSHO w Indiach, gdzie została nauczycielką Tantry i medytacji. Później wycofała się w świat ciszy i odosobnienia w Himalajach przez ponad rok poznając praktyki tantry Tybetańskiej.

Intymność i miłość są dla niej źródłem inspiracji. Doświadczyła wielu różnych relacji, poznając głębię sztuki świadomej miłości i świadomej seksualności.

Obecnie rezyduje na Ibizie, gdzie gromadzi osoby z całego świata pragnące doświadczać Tantry. Prowadzi warsztaty Tantra dla kobiet, par i singli w różnych krajach.

Jej pasją jest wspieranie kobiet w rozwijaniu ich najwyższego potencjału.

Anna Sokołek

anna sokolek

Nauczycielka tantry m.inn. w międzynarodowej szkole "Tantra Woman", w ramach której prowadzi treningi Czerwonej, Białej i Zielonej Tary. Prowadzi własną markę "Tantra dla Kobiet" oferując warsztaty tantry dla kobiet i grup mieszanych w Polsce i za granicą. Certyfikowany praktyk tantrycznej pracy z ciałem po szkole Johna Hawkena "Paths of Transformtaions". Certyfikowana terapeutka ustawień systemowych wg metody Berta Hellingera. Ania specjalizuje się w sesjach uzdrawiania joni dla kobiet. Spełniona wokalistka i nauczycielka śpiewu. Kocha tworzyć bezpieczne przestrzenie dla osób, które chcą sięgać głębiej.

www.tantradlakobiet.pl

 

 

Events-Published:
3
Events-Archived:
0

Description:

Santoshi Amor

santoshi amor

Santoshi jest międzynarodową nauczycielką Tantry, ucieleśnia istotę tantry od 20 lat. Jej obecność, pasja i spontaniczność zachęcają uczestników do odkrywania ukrytych aspektów siebie. Porzuciła karierę architekta podążając za wołaniem serca i na 12 lat zamieszkała we wspólnocie OSHO w Indiach, gdzie została nauczycielką Tantry i medytacji. Później wycofała się w świat ciszy i odosobnienia w Himalajach przez ponad rok poznając praktyki tantry Tybetańskiej.

Intymność i miłość są dla niej źródłem inspiracji. Doświadczyła wiele różnych relacji poznając głębię sztuki świadomej miłości i świadomej seksualności.

Obecnie rezyduje na Ibizie, gdzie gromadzi osoby z całego świata pragnące doświadczać Tantry. Prowadzi warsztaty Tantra dla kobiet, par i singli w różnych krajach.

Jej pasją jest wspieranie kobiet w rozwijaniu ich najwyższego potencjału.

Websites: www.ibizagoddess.com , www.ibizatantrafestival.com 

 

anna sokolek

Anna Sokołek

Nauczycielka tantry m.inn. w międzynarodowej szkole "Tantra Woman", w ramach której prowadzi treningi Czerwonej, Białej i Zielonej Tary. Prowadzi własną markę "Tantra dla Kobiet" oferując warsztaty tantry dla kobiet i grup mieszanych w Polsce i za granicą. Certyfikowany praktyk tantrycznej pracy z ciałem po szkole Johna Hawkena "Paths of Transformtaions". Certyfikowana terapeutka ustawień systemowych wg metody Berta Hellingera. Ania specjalizuje się w sesjach uzdrawiania joni dla kobiet. Spełniona wokalistka i nauczycielka śpiewu. Kocha tworzyć bezpieczne przestrzenie dla osób, które chcą sięgać głębiej.

www.tantradlakobiet.pl

 

 

 

Events-Published:
3
Events-Archived:
0

Description:

Santoshi Amor

santoshi amor

Santoshi jest międzynarodową nauczycielką Tantry, ucieleśnia istotę tantry od 20 lat. Jej obecność, pasja i spontaniczność zachęcają uczestników do odkrywania ukrytych aspektów siebie. Porzuciła karierę architekta, podążając za wołaniem serca i na 12 lat zamieszkała we wspólnocie OSHO w Indiach, gdzie została nauczycielką Tantry i medytacji. Później wycofała się w świat ciszy i odosobnienia w Himalajach przez ponad rok poznając praktyki tantry Tybetańskiej.

Intymność i miłość są dla niej źródłem inspiracji. Doświadczyła wielu różnych relacji, poznając głębię sztuki świadomej miłości i świadomej seksualności.

Obecnie rezyduje na Ibizie, gdzie gromadzi osoby z całego świata pragnące doświadczać Tantry. Prowadzi warsztaty Tantra dla kobiet, par i singli w różnych krajach.

Jej pasją jest wspieranie kobiet w rozwijaniu ich najwyższego potencjału.

Kristin Magnus

kristin magnus

Zanim zaczęła uczyć tantry była zen coachem, reżyserem filmowym i aktorkę. Swoją tantryczną ścieżkę eksplorowała podczas treningów ISTY, z Andrew Barnesem czy Santoshi oraz z wieloma innymi nauczycielami, którzy mieli wpływ na jej rozwój, tj.: Sarita, Asa Kullberg, Byron Katie, Marshall Rosenberg czy Kåre Landfald.

Kristin uczy tantry od 2014 roku i uwielbia sztukę transformacji, jaką oferuje ta ścieżka. Podczas warsztatów tworzy bezpieczną i kochającą przestrzeń by móc doświadczać swojej wewnętrznej prawdy i potencjału, który może dać Ci więcej radości i przyjemności w Twoim życiu.

Events-Published:
0
Events-Archived:
0

Description:

santoshi oscar

Santoshi i Oscar

Offer a Conscious Loving space for couples to dive deeper into intimacy.

Santoshi is an international Tantra teacher with more than 20 years of experience. She lived at the Osho Community in India for 12 years where she trained as a Tantra facilitator and retreat in the Himalayas to study Tibetan Tantra. She is the creator of the famous Ibiza Tantra Festival and the international tantra woman training.

Oscar studied Philosophy in Spain, and Psychology in California. He has worked in Switzerland, India and the US. and has a career of 28 years as a teacher, educator and tutor. He lives in Ibiza and teaches regularly adults and teenagers. He practices Yoga and Tantra since 2002.

 

Events-Published:
0
Events-Archived:
0

Description:

santoshi oscar

Santoshi i Oscar

Oferują pełną miłości przestrzeń, w której pary mogą zanurzyć się głębiej w intymność.

Santoshi jest międzynarodową nauczycielką tantry z ponad 20-letnim doświadczeniem. Mieszkała w społeczności Osho w Indiach przez 12 lat, gdzie trenowała jako animator tantry i brała udział w odosobnieniu w Himalajach, aby studiować tybetańską tantrę. Jest twórczynią słynnego festiwalu Ibiza Tantra Festival i międzynarodowego szkolenia kobiet w tantrze.

Oscar studiował filozofię w Hiszpanii i psychologię w Kalifornii. Pracował w Szwajcarii, Indiach i Stanach Zjednoczonych. Ma 28-letnią karierę jako nauczyciel, pedagog i wychowawca. Mieszka na Ibizie i uczy dorosłych i nastolatków. Praktykuje jogę i tantrę od 2002 roku.

Events-Published:
1
Events-Archived:
0

Description:

santoshi

Santoshi Amor

Santoshi jest międzynarodową nauczycielką Tantry, ucieleśnia istotę tantry od 20 lat. Jej obecność, pasja i spontaniczność zachęcają uczestników do odkrywania ukrytych aspektów siebie. Porzuciła karierę architekta podążając za wołaniem serca i na 12 lat zamieszkała we wspólnocie OSHO w Indiach, gdzie została nauczycielką Tantry i medytacji. Później wycofała się w świat ciszy i odosobnienia w Himalajach przez ponad rok poznając praktyki tantry Tybetańskiej.

Intymność i miłość są dla niej źródłem inspiracji. Doświadczyła wiele różnych relacji poznając głębię sztuki świadomej miłości i świadomej seksualności.

Obecnie rezyduje na Ibizie, gdzie gromadzi osoby z całego świata pragnące doświadczać Tantry. Prowadzi warsztaty Tantra dla kobiet, par i singli w różnych krajach.

Jej pasją jest wspieranie kobiet w rozwijaniu ich najwyższego potencjału.

scaspi

Shachar Caspi

Nauczyciel medytacji i świętej seksualności, Daka i przewodnik poszukiwań ezoterycznych i wewnętrznego odosobnienia. Szkolił się w wielu krajach świata w szkołach ISTA (International Schools of Temple Arts – Międzynarodowych Szkołach Sztuk Świątynnych). Założył organizację „Less is More” (Mniej znaczy więcej), która szkoli firmy i organizacje jak usprawnić procesy myślowe, zwiększać koncentrację i wydajność. Shachar uczy także na kursie Rocznej Psychoterapii Integratywnej w Tel Avivie.

Po siedmiu latach pracy jako dowódca jednostki w izraelskiej Air Force Commando Unit, Shachar stworzył sieć sprzedaży kawy i kawiarni  na Bałkanach. Zdawszy sobie sprawę, że nie znalazł odpowiedzi, których szukał, udał się w podróż, aby odkryć, kim naprawdę jest. W 2010 roku pojechał do Gwatemali, gdzie 2 lata studiował w „The Piramid Del Ka” – egipskiej tajemnej szkole, specjalizującej się w świadomym śnieniu, medytacji i studiach Kabały. Podczas tego poszukiwania, doświadczył długich okresów izolacji i podjął intensywne, 40- i 90-dniowe odosobnienia w milczeniu, podczas których odkrył znaczenie bezpośredniego podłączenia z siłą życiową i wewnętrznym głosem.

Shachar zaprasza do rozszerzania swojej świadomości i wejścia na prawdziwą ścieżkę serca, która istnieje w każdym z nas. Doświadcz, jak połączyć swoją Kundalini (energię seksualną) z kosmosem (obecnością) w przestrzeni swojego serca.

www.shacharcaspi.com

Events-Published:
0
Events-Archived:
1

Description:

Saramowicz Andrzej

Wieloletni uczeń Szajcha Hazrata Azad Rasoola i założyciel koordynator Szkoły Nauk Sufich w Polsce (www.sufi.org.pl).

Przez piętnaście lat pobierał nauki u sufickiego Szajcha Hazrata Azada Rasoola w Australii, Indii i Wielkiej Brytanii. Prowadzi również Szkołę Nauk Sufich w Polsce od 1996 roku i udziela praktyk duchowych w swojej tradycji. Jest tłumaczem, autorem licznych artykułów, uczestnikiem wielu audycji radiowych, oraz regularnym uczestnikiem programów Piątej Strony Nieba na kanale Religia TV. Interesuje i zajmuje się dialogiem międzyreligijnym, psychologią muzułmańską, hagiografią świętych muzułmańskich i chrześcijańskich oraz szeroko pojętą kulturą świata islamu.

Jest wielkim miłośnikiem muzułmańskiego poety Dżelaluddina Rumiego, oraz sztuki i muzyki z obszaru kulturowego islamu. Jest tłumaczem i redaktorem książki „W stronę serca”.

Events-Published:
0
Events-Archived:
9

Description:

Sarita

Sarita (Mahasatvaa Ma Ananda) jest światowej sławy nauczycielką tantry prowadzącą kursy i warsztaty na całym świecie. Jest też autorką wielu książek (m.in. Divine Sexuality: The Joy of Tantra, Tantric love: Journey into sexual and spiritual ecstasy). Mieszkała w Indiach przez 26 lat. Spędziła wiele lat w ashramie Osho przechodząc proces głębokiej osobistej transformacji z osobistym wsparciem i przewodnictwem Osho. Już w czasie pobytu w Indiach zaczęła uczyć Tantry wraz z Geho, jej ówczesnym partnerem. Rozwinęła kursy dla singli oraz 7-poziomowe szkolenie dla par. W 2000 roku w Anglii założyła „School of Awakening” (Szkołę Przebudzenia), która poprzez liczne grupy i szkolenia zmieniła życie wielu tysięcy ludzi. Szkoła została stworzona, aby oferować ludziom wysokiej jakości wielowymiarowy rozwój osobisty. Zespół nauczycieli szkoły ma bogate i różnorodne doświadczenie w medytacji, tantrze, holistycznym uzdrawianiu i sztukach kreatywnych, które prowadzą do głębokiej transformacji i przebudzenia.

Sarita otrzymawszy bezpośrednią transmisję od Osho, pozostaje wierna prawdziwej esencji Tantry i prowadzi swoich uczniów po ścieżce samourzeczywistnienia. Oferuje czysty przekaz tantryczny i jednocześnie, pomaga w przekroczeniu psychologicznych barier, które stoją na drodze zrealizowania naszego pełnego potencjału.

www.schoolofawakening.com www.tantra-essence.com

Contact

© TuiTeraz.eu - Centre For Personal And Spiritual Development "Here And Now" in New Kawkowo.

Address:

New Kawkowo 52 A, the municipality Jonkowo 11-042
Warmia and Mazury region

Phones:

Office: +48 662 759 576
Jacek Towalski: +48 602 219 382
Maja Wołosiewicz-Towalska: +48 606 994 366

kawkowo@tuiteraz.eu

www.tuiteraz.eu