--brak tłumaczenia---

„Nowa duchowość, przemiana świadomości, powstaje w ogromnym stopniu poza obszarem zinstytucjonalizowanych religii (..) to zjawisko całkowicie nowe. (…) coraz większa grupa wyznawców religii tradycyjnych może porzucić utożsamianie się z formą, dogmatami oraz sztywnymi schematami wierzeń i odkryć pierwotną głębię własnej tradycji duchowej, dostrzegając zarazem tę głębie w samych sobie”.

Jeszcze niedawno przemiana ludzkiej świadomości nie była niczym więcej jak możliwością realizowana tu i ówdzie przez nieliczne wyjątkowe jednostki, niezależnie od kultury czy religii,  z jakiej się wywodziły. Nie doszło jednak do szerokiego jej rozkwitu, ponieważ nie było jeszcze takiej konieczności.(..)

To co teraz powstaje, nie jest nowym systemem przekonań, nowa religią, ideologia duchową czy mitologią (..) Zmiana zachodzi głębiej niż na poziomie treści umysłu, głębiej niż na poziomie naszego myślenia. U podstaw nowej świadomości leży zdolność wznoszenia się ponad myśl, nowo nabyta umiejętność przekraczania granic myślenia, dostrzegania w sobie wymiaru, który jest nieskończenie rozleglejszy niż myśl (..)

Kim więc jestem?  Tym, który to rozumie. Świadomością, która wyprzedza myśl, przestrzenią, w której zachodzi myślenie albo postrzeganie zmysłowe czy doznawanie emocji.”

[E. Tolle, Nowa Ziemia]

 

„To, o czym mówię, nie ma nic wspólnego z religią (..) nie czyni żadnej różnicy pomiędzy Hindusem, chrześcijaninem, Żydem, muzułmaninem, buddystą, poganinem, mężczyzna, kobietą, tobą czy mną. Prawda o tym, kim jesteś to czysta świadomość – nie twoje imię, nie twoje ciało, nie twoje emocje i nie twoje myśli. To tylko zjawiska i obiekty, które przychodzą i odchodzą. Mają swoje narodziny, istnienie w czasie i śmierć. Świadomość nie pojawia się i nie znika. Jest tutaj i teraz. Nie zna innego czasu. Świadomość jest wolna. Nie jest ograniczona żadna nazwa czy koncepcją. Emocje i choroby nie mają na nią wpływu. Ty jesteś tą świadomością. Zawsze byłeś wolny, bo zawsze nią byłeś. Do tej pory doświadczałeś siebie jako pewnego aspektu świadomości i dlatego uznałeś, ze jesteś ograniczony tylko do ciała (..)

Poszukiwanie dobiega końca, gdy zdasz sobie sprawę, że prawdziwe i trwałe spełnienie, którego szukałeś, można znaleźć tylko tu gdzie teraz jesteś. Ono jest tutaj. Jest w tobie, jest we mnie, jest we wszystkich przejawach życia, zarówno tych świadomych jak i nieświadomych. Ono jest wszędzie. Tak długo jak go szukasz, nie może być odnalezione, ponieważ zakładasz, że jest gdzie indziej”.

[Gangaji, Diament w twojej kieszeni]

SAMO-URZECZYWISTNIENIE ISTNIEJE W KAŻDEJ CHWILI

Nirmala

Niedawno rozmawiałem z pewnym nauczycielem, moim przyjacielem, na temat samo-urzeczywistnienia. Powiedział prostą rzecz, że dusza jest sumą wszystkich naszych doświadczeń. Uderzyło mnie, że to znaczy, że każde doświadczenie  wzbogaca nasza dusze, i że nie ma doświadczenia, którego to nie dotyczy. Ponieważ dzielimy doświadczenia z wieloma innymi oznaczałoby to, że nasze dusze wzajemnie się nakładają. Tam gdzie nakładają się nasze doświadczenia, nakładają się też nasze dusze. A ponieważ nakładamy się z tak wieloma innymi, koniec końców wszystkie dusze są ze sobą połączone poprzez  dzielenie się doświadczeniem. Więc kiedy jakaś konkretna dusza ma głębokie doświadczenie przebudzonej świadomości, lub samo-urzeczywistnienia, jej doświadczenie całkowitej świadomości już z samej definicji zawiera wszystkie doświadczenia i wszystkie  w niej dusze.

Każde doświadczenie jest doświadczeniem samo-urzeczywistnienia.

Każde doświadczenie jest w rzeczywistości doświadczaniem samo-urzeczywistnienia. W każdym doświadczeniu urzeczywistniamy  pewną zdolność lub aspekt naszej duszy, jednocześnie urzeczywistniając pewien aspekt naszej prawdziwej natury, czyli Istnienia. Skoro wszystko co jest, jest Istnieniem, każde doświadczenie jest doświadczeniem Istnienia. Każde doświadczenie wzbogaca   całość naszego zrozumienia i urzeczywistnienia naszej prawdziwej natury. Nie ma innej możliwości.

Powstaje dylemat jeśli wierzymy, że istnieje lepszy, prawdziwszy, bardziej duchowy  aspekt naszego Istnienia, który chcemy urzeczywistnić. A co jeśli moja złość jest częścią mojej prawdziwej natury? A co jeśli moja chciwość, żądza, strach, smutek, pomieszanie czy ból są wszystkie częścią mojej prawdziwej natury, na równi  z miłością, pokojem i radością, które też są częścią Istnienia?  Czekając w nadzieji na lepsze doświadczenie, przeoczamy ważność tego, czego doświadczamy w chwili obecnej, takie jak ono jest. Nie chodzi o to, że smutek i chciwość są równoznaczne z pokojem czy radością, ale że każde doświadczenie  jest ważne ponieważ każde doświadczenie jest doświadczeniem naszej prawdziwej natury.

Doświadczenia, które odrzucamy ponieważ myślimy, że nie są właściwymi doświadczeniami mogą w rzeczywistości zawierać w sobie ten sam pokój, radość i miłość, których poszukujemy. Postrzegamy ten świat jako świat sprzeczności lub dwoistości. Ale jeśli przyjrzymy się bliżej, zauważymy, że tak zwane przeciwieństwa są tak naprawdę tylko różnymi aspektami jednej rzeczy. Światło i ciemność są tego przykładem: Nie ma takiej rzeczy jak ciemność, istnieje tylko światło w postaci fotonów. Nie ma „ciemnotonów”. Nie możesz kupić „ciemniarki” i skierować jej na przedmioty i spowodować, że znikną. Niemniej jednak, kiedy jest mało światła lub nie ma go wcale, nazywamy to ciemnością, chociaż nie ma takiej rzeczy jak ciemność. Podobnie, jedyną rzeczą, która istnieje jest nasza prawdziwa natura, która wypełniona jest radością i miłością. Jeśli doświadczamy mało radości czy miłości lub nie doświadczamy ich wcale, możemy nazywać to smutkiem lub strachem, chociaż są one tylko relatywną nieobecnością radości i miłości. I oczywiście, istnieje pewna doza radości w smutku, czy pewna doza miłości nawet w strachu.

A gdyby każde doświadczenie było unikalnym kamieniem szlachetnym wielorakości Istnienia? Jak by było gdyby każde doświadczenie wzbogacało obfitość naszej duszy i poruszało nas ku wielkości naszej prawdziwej natury? A gdyby to czego doświadczamy w tej chwili było samo-urzeczywistnieniem w najbardziej zdumiewający i unikalny sposób? Może nie ma jakiegoś specjalnego doświadczenia samo-urzeczywistnienia, które jest  tą jedną jedyną drogą zrealizowania prawdziwej natury. Urzeczywistnienie każdej duszy może ujawniać się  w zupełnie unikalny sposób, jednocześnie wzbogacając doświadczenia Jednego Istnienia, którego częścią są wszystkie dusze.

Chcemy aby samo-urzeczywistnienie wyglądało w pewien sposób.

Opieramy się tej perspektywie kiedy chcemy,  aby duchowe urzeczywistnienie wyglądało w pewien określony sposób. Chcemy aby nasze urzeczywistnienie było jak te pełne dramy doświadczenia, o których czytaliśmy w duchowych biografiach wielkich mistrzów i nauczycieli.  Używamy faktu, że istnieją  większe doświadczenia samo-urzeczywistnienia, aby  pomniejszyć  i odrzucić mniejsze doświadczenia, które przeżywamy. A jednak doświadczenia, które mamy są także aspektami naszego Istnienia. Wszystko, od najbardziej ludzkiej myśli lub emocji, do najbardziej subtelnych wymiarów, jest aspektem Istnienia.

Podczas kiedy istnieje wolność w doświadczaniu głębokiego urzeczywistnienia naszej nieograniczonej natury, wolność ta jest dodatkowo wzbogacona doświadczeniem bardzo ludzkiego,  ograniczonego aspektu tej samej prawdziwej natury. Każde doświadczenie wzbogaca każdą duszę, jak  i żadne doświadczenie nie zubaża  twojego Istnienia.  Nie oznacza to, że nie rozróżniasz pomiędzy małym a dużym doświadczeniem. Tak jak naturalnie widzimy różnicę pomiędzy filiżanką a basenem, równie naturalne czujemy niewielkość w małym doświadczeniu, a wielkość w niezmierzonym.

Podczas gdy doświadczenie, które masz kiedy czytasz te słowa może być lub nie być największym urzeczywistnieniem twojego dotychczasowego życia, jest ono urzeczywistnieniem, którego doświadczasz w tej chwili. Naturalnie będzie ono odczuwane jako wielkie lub małe lub też jako coś pomiędzy. Będzie naturalnie miało konkretne jakości tej unikalnej chwili, a nie jakości jakiegoś innego doświadczenia. Ale jednak ponieważ dzieje się ono w tej chwili, jest ono najważniejszym urzeczywistnieniem, które możesz mieć. Jest ono faktycznie jedynym urzeczywistnieniem, które możesz mieć. Jest już za późno lub za wcześnie, aby mieć inne doświadczenie niż to, które masz i to właśnie doświadczenie wzbogaca i pełniej urzeczywistnia twoją duszę niż była ona przed chwilą.

Czy zaakceptujesz ten drogocenny dar, który tajemnica ofiarowuje ci w tym momencie?

dlaczego obawiać się tej chwili
kiedy nie nadchodzą myśli
nareszcie leżę nagi
w ramionach doświadczenia

dlaczego obawiać się tej chwili
kiedy nie nadchodzą słowa
nareszcie odnajduję odpoczynek
na łonie ciszy

dlaczego obawiać się tej chwili
kiedy miłość odnajduje samą siebie
nareszcie leżę w objęciach
samej nieskończoności

dlaczego obawiać się tej chwili
kiedy zanika osąd
nareszcie mury obronne
nie potrafią powstrzymać intymności

dlaczego obawiać się tej chwili
kiedy nadzieja jest utracona
nareszcie moje sny głupca
ulegają doskonałości

Wiersze z Dar bez Ofiarodawcy, Romans z Prawdą, zbiór poezji duchowej non-duality napisanej z Serca przez Nirmalę. Wiersze te są próbą oddania esencji samo-urzeczywistnienia.

(Artykuł jest fragmentem z gratisowej książki elektronicznej: To jest Tym: Eseje o Prawdziwej Naturze)

O Nirmali:

Po tym, jak doświadczył w Indiach głębokiego  samo-urzeczywistnienia, duchowy nauczyciel Advaity, Nirmala od 1998 roku oferuje satsangi i duchowe przewodnictwo w Stanach Zjednoczonych i za granicą. Unikalna wizja i delikatne, pełne serca podejście Nirmali jest jego wkładem do bogatej tradycji wglądu w duchową prawdę naszej prawdziwej natury. W indywidualnych sesjach, które oferuje oraz w książce Żyjąc z Serca, Nirmala wskazuje na mądrość w każdym z nas. Wraz z żoną, Giną Lake, i dwoma psami corgi, Bodhi i Gracie, mieszka w Sedonie, w stanie Arizona.

Nauki samo-urzeczywistnienia Ramana Maharshi, Eckharta Tolle, i Adyashantiego, oraz delikatny, mądry i pełen wdzięku przekaz nauczycielki Nirmali, Neelam, znajdują swój własny szczególny wyraz w tekstach i poezji Nirmali.

 

tłumaczenie: Kama Korytowska

Contact

© TuiTeraz.eu - Centre For Personal And Spiritual Development "Here And Now" in New Kawkowo.

Address:

New Kawkowo 52 A, the municipality Jonkowo 11-042
Warmia and Mazury region

Phones:

Office: +48 662 759 576
Office: +48 535 285 450
Jacek Towalski: +48 602 219 382
Maja Wołosiewicz-Towalska: +48 606 994 366

kawkowo@tuiteraz.eu

www.tuiteraz.eu