CENTER HERE AND NOW / WORKSHOPS / Grudzień 2021 / 01.12.21 - 05.12.21

Event

Title:
Święta Energia & Szamańskie I Tantryczne Odmienne Stany Świadomości, (Nowe Kawkowo)
When:
Wed, 1. December 2021 - Sun, 5. December 2021
Where:
Anand Rudra
Category:
Grudzień 2021

Description

odmienne stany swiadomosci rudra mod1 01

Zapraszamy na unikalny warsztat obejmujący procesy i techniki wprowadzające w Tantryczne i Szamańskie Odmienne Stany Umysłu/ Świadomości. Kurs składa się z trzech niezależnych modułów wyjazdowych podczas których zapoznasz się z teorią oraz będziesz wykonywać ćwiczenia praktyczne. Cały kurs stanie się podstawą do uzyskania dyplomu z wiedzy o Tantryczno Szamańskich Odmiennych Stanach Umysłu.

Podczas kursu poznamy i zbadamy trzy różne podejścia Tantry i Szamanizmu  do  Odmiennych Stanów Umysłu. Poznamy podstawowe i zaawansowane założenia, procesy, techniki i rytuały tej wiedzy. A poprzez bezpośrednie doświadczenie poznasz i doświadczysz każdego z tych trzech podejść.

Kurs składa się z trzech niezależnych modułów wyjazdowych:

 • Święta Energia & Tantryczne Odmienne Stany świadomości
 • Czysta Esencja & Tantryczne Odmienne Stany Świadomości
 • Błogość / Wyższa świadomość & Tantryczne Odmienne Stany Świadomości

Ten wyjątkowy program zaprasza Cię do poznania i  zintegrowania wiedzy z zakresu  Technik Tantrycznych i Szamańskich. Jeśli ukończysz cały kurs, to  będziesz mógł wykorzystywać poznaną wiedzę dla siebie, albo podzielić się nią z innymi (zwłaszcza jeżeli prowadzisz własne grupy, czy też jesteś terapeutą). Otrzymasz także materiały do wcześniejszego zapoznania się z nimi oraz zadania i sesje do wykonania w domu.

Warsztat prowadzi znawca szamanizmu i tantryzmu Anand Rudra - założyciel szkoły True Tantra School, syn meksykańskiego szamana, wnuk uzdrowicielki meksykańskich Indian Yaqui. W swojej wiedzy łączy akademicką wiedzę, praktyczne doświadczenie i starodawne praktyki. Rytuały obejmują tradycje plemienne: Olmeków, Azteków, Balijczyków, Drawidów, Syberyjczyków, Filipińczyków i Majów. Przez wiele lat studiował i praktykował szamanizm, tantrę, symbolikę, rytuały i świętą geometrię. W swoim nauczaniu łączy tantryczny szamanizm, symbolizm i rytualizm Ameryki Północnej i Południowej, Teorię Rezonansu Tantryczno-Szamańskiego, praktyki starożytnej Tantra Krija Jogi i Tantra Kaula Jogi, ezoteryczne i hermeneutyczne studia nad rytuałami Tantry i energii ciała.

Według Ananda Rudry tantra i szamanizm są drogami rozwoju mającymi na celu podnoszenie świadomości. Obie ścieżki są oparte na 3 wymiarach: ciele fizycznym; ciele astralnym i ciele przyczynowym. Nauka i Natura, szamanizm i tantra spotykają się w połowie drogi. Tantryczna wiedza szamańska łączy oba aspekty. Święta seksualność jest jednym z głównych aspektów  i narzędzi, których szamanizm tantryczny używa do leczenia, łączenia się z wszechświatem  i rozwijania komunikacji z Supra-sumieniem (odpowiedzialność za wszelkie Istnienie) i Supra-Naturą.

odmienne stany swiadomosci rudra mod1 02

ODMIENNE STANY ŚWIADOMOŚCI W SZAMANIZMIE I TANTRZE

Odmienny Stan Umysłu (Altered State of Mind/ ASM) różni się od normalnego stanu świadomości, którego doświadczamy na co dzień. Istnieje wiele różnych doświadczeń, które mogą wprowadzić nas w ASM – np. doświadczamy takich stanów, kiedy nam się coś śni, albo kiedy śnimy na jawie. ASM mogą być także spowodowane brakiem snu, euforią czy paniką. Stan śnienia, hipnoza czy medytacja to także odmienne stany świadomości.

Różne ASM mogą się od siebie różnić. Nasza świadomość może podróżować (na przykład kiedy śnimy) albo może być skupiona podczas medytacji.

Możemy także przeżyć doświadczenie czystej niezakłóconej myślami świadomości, która znajduje się poza ASM.

TANTRYCZNE I SZAMAŃSKIE DOŚWIADCZENIA ODMIENNYCH STANÓW ŚWIADOMOŚCI OBEJMUJĄ PRAKTYKI:

Rytuały

Są jednym z kluczowych aspektów Tantry i Szamanizmu, umożliwiającym doświadczenie sacrum. Rytuały prowadzą do rozpoznawania i doświadczania świętości w różnych aspektach procesu, od Psychomagicznego  do Podświadomej pamięci zbiorowej, która w sposób naturalny wywołuje ASM.

Święta Seksualność

Energia seksualna w połączeniu z pracą z oddechem, dotykiem i świadomością może wyzwolić w naszym ciele doświadczenie bardzo głębokich Odmiennych Stanów Świadomości. Wytwarzamy wtedy ogromne ilości bioenergii i biopeptydów, które napędzają i zasilają te procesy.

Pierwotny szamanizm

Będziemy wchodzić w doświadczenia, które przeniosą Cię bezpiecznie  w  Odmienne Stany Świadomości ASM. Poznamy i omówimy  praktyki takie jak: szamańskie bębnienie, świadome śnienie, deprywacja snu, post, muzyka, medytacja, zaburzenia sensoryczne, hipnoza, oraz ćwiczenia fizyczne i rytuały. Dowiemy się jakie substancje psychoaktywne były i są wykorzystywane w różnych szamańskich kulturach. Poznamy jeden z  potężnych elementów szamanizmu – połączenie z żywiołakami (elementalami) – istotami energetycznymi będącymi ucieleśnieniem żywiołów ognia, powietrza, ziemi i wody.

Pranajama

Kierowanie energią życiową poprzez oddech, wpatrywanie się w oczy, dotyk, krije czy ruch, bandhy i mudry; właściwe wykonanie pranajamy może wprowadzić Cię w stan ASM.

Medytacja

Medytacja to nie tylko wyciszenie umysłu czy oczyszczenie się od myśli. W tantrze i szamanizmie używa się aktywnych medytacji takich jak połączenie tańca i technik oddechowych. Stosujemy także metodę Jantry - obrazy, energię, ideę ,która rozwija się w tle i prowadzi Cię przez proces. Niaza Tantra to jedna ze starożytnych technik, która polega na przejściu od spania do świadomego śnienia albo do stanu głębokiego relaksu, do stanu spoczynkowego świadomego czuwania czy też śnienia na jawie.

Joga i Praca z Ciałem

Kiedy pracujesz ze świadomością, podczas wykonywania asan, mogą one przebudzić różne energie i umożliwić przeniesienie się w stan ASM. W połączeniu z zestawem ćwiczeń - kriją, bandhami i praktykami oddechowymi, praca z asanami jest równie silna jak każdy inny rodzaj podróży w ASM.

odmienne stany swiadomosci rudra mod1 03

SIEDEM POZIOMÓW ŚWIADOMOŚCI, KTÓRE TWORZĄ ŚCIEŻKĘ ROZWOJU DUCHOWEGO TO:

 1. stan świadomości na jawie;
 2. głęboki sen;
 3. śnienie;
 4. świadomość transcendentalna;
 5. kosmiczna świadomość;
 6. świadomość boga;
 7. świadomość Jedności.

JAK TEGO DOKONAMY?

Poznamy i zbadamy trzy różne podejścia Tantry i Szamanizmu do ASM (Odmiennych Stanów Umysłu/ Świadomości). Podczas trzech warsztatów wyjazdowych Anand Rudra poprowadzi Cię krok po kroku przez proces w którym poznasz założenia, techniki; ćwicząc doświadczysz tej metody i każdego z tych trzech podejść.

 • Zapewniamy materiały do przeczytania na temat Psychologicznego podejścia do ASM, Subtelnego Systemu Tantry oraz aspektów biologicznego, energetycznego
  i fenomenologicznego w odniesieniu do niektórych tematów Tantry i Szamanizmu.
 • W ramach warsztatów poprosimy Cię o przeprowadzenie trzech sesji z prawdziwym uczestnikiem, osobiście bądź online.
 • Przeprowadzisz jedną sesję z superwizją Ananda.
 • Otrzymasz materiały teoretyczne dotyczące podstawowych informacji, procesu i tego co nastąpi.

Wymagania niezbędne do uzyskania dyplomu kończącego cały kurs:

 • Napisanie dwóch prac pisemnych, przynajmniej 6 stron.
 • Przedstawienie na koniec kursu jednego studium przypadku i dwóch nagrań z prowadzonych przez Ciebie sesji.

Pamiętaj, dostaniesz dyplom oparty o podejście akademickie i praktykę.

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem dyplomu, możemy Ci wydać zaświadczenie o uczestnictwie w każdych z trzech warsztatów wyjazdowych.

Jeżeli jesteś nauczycielem jogi, zaświadczenia o uczestnictwie w programie są poświadczane przez organizacje EATP i YACEP.

Jeżeli chcesz tylko doświadczyć dla siebie czegoś nowego czy poszerzyć swoje dotychczasowe doświadczenia po prostu ciesz się i poznawaj te nowe wspaniałe techniki.

odmienne stany swiadomosci rudra mod1 04

WARSZTATY WYJAZDOWE – MODUŁ I:

ŚWIĘTA ENERGIA & SZAMAŃSKIE  I TANTRYCZNE ODMIENNE STANY ŚWIADOMOŚCI

TSASM (Tantric-Shamanic Altered States of Mind/Consciousness)

Podczas tego modułu doświadczymy  przestrzeni, w której spotyka się tantra i szamanizm. Zbadamy moc, wiedzę i doświadczenie energii seksualnej oraz rytualne i ucieleśnione praktyki szamańskie. Poznamy i wejdziemy w Odmienne Stany Świadomości. Podniesiemy swoją energetyczna wibrację, aby połączyć się  z Supra-Naturą i pracować z ciałami astralnymi
i przyczynowymi. Będziemy praktykować  świadome oddychanie, aby połączyć się z Matką Ziemią, Ojcem Wszechświatem, energią kosmiczną, energią seksualną, energią elektromagnetyczną i energią praniczną.

Wykorzystamy starożytne rytuały, aby nawiązać kontakt z elementalami / żywiołakami (istotami energetycznymi będącymi ucieleśnieniem żywiołów ognia, powietrza, ziemi i wody).

Podstawowe  metody stosowane podczas tego modułu:

 • Pierwotny Szamanizm
  • Ceremonia i Przekaz Ognia – Wpatrywanie się w Ogień
  • Ekstatyczny trans przy bębnach
  • Ceremonia i Przekaz Kamieni – Głos i Kamienie
  • Rytuał Energii Symboli
 • Święta Energia:
  • Użycie pojęcia Natha
  • Nieprzejawiony duch kosmosu (Na)
  • Przejawiony wszechświat (Tha)
 • Tandava – Kosmiczny Taniec Shivy
 • Zrozumienie procesu ewolucji:
  • Zrozumienie JAŹNI: Ciało, etykiety, struktura społeczna versus zrozumienie mojego JA & wewnętrznej mądrości
  • Ewolucja JAŹNI jako wynik równowagi: Zasada Świadomości (Purisha) pierwiastek męski/dodatni i Energia Natury (Prakriti) ujemny / pierwiastek żeński.
 • Trzy potencjały wszechświata: (harmonia, ruch i inercja) osiągnięcie stanu wymazania EGO i stanu PRZEBUDZENIA
 • PRANA i ciało subtelne w drodze do opanowania świadomości
  • Zaangażowanie 10 kanałów nadi do otwarcia punktu Brahmarandhra (punktu przez który wpływa i wypływa energia życiowa)
  • Zaangażowanie 10 pran (do wewnątrz i na zewnątrz ciała) .
  • Zrozumienie rytuału UDANY  oraz doświadczenie wyjścia z ciała
  • Poznanie Kriji, które oczyszczają Nadi (na poziomie fizycznymi mentalnym) prowadzących do  OTWARCIA CIAŁ naszej ISTOTY
 • Poznanie Rytuału MERU DANDA "Jak zrozumieć nasz KRĘGOSŁUP": otwarcie kanału Szuszumny między pingalą-świadomością i idą-energią. Poznanie Vajrani, Chitrani (chindri) i Brahama Nadis
 • Poznawanie energii Kundalini, Przebudzenie cech zwanych gunami - jako bram do zjednoczenia Podświadomości i Świadomości.
 • Mantralizacja i bębnienie, energia Bija, podróż przez Czakry. Otwarcie jednej z SZEŚCIU KRAIN “CEREMONIA LALA JOGI“ rozpuszczenie tożsamości !!
 • Moc Sakralnej Energii (1 i 2 Czakra) poprzez praktykę AgniSara i Szamańskie Tańce Pierwotne
 • Mudry jako KLUCZ do Bezpośredniej Energii - Khechari mudra i brama do wyższych czakr.
 • Ceremonia Lalana Chakra i Maha Sunya (Święta Energia Spanda) - Podróż do Wyższej Świadomości
 • Poznawanie Poziomu Istnienia poprzez praktykę Medytacji LOKAS i KRIJĘ na Pranę
 • Shanmukhi Mudra i relacja pomiędzy Mikro-Makro Kosmosem

odmienne stany swiadomosci rudra mod1 05

 

WARSZTATY WYJAZDOWE - MODUŁ II

CZYSTA ESENCJA  & SZAMAŃSKIE  I TANTRYCZNE ODMIENNE STANY ŚWIADOMOŚCI

TSASM (Tantric-Shamanic Altered States of Mind/Consciousness)

Podstawowe  metody stosowane podczas tego modułu:

 • Starożytna Tantra Kaula i Szamanizm Pierwotny
 • Zrozumienie Źródła
 • Technika Dhyana Tantra - różne stany świadomości przejawiają się w następujących czterech stanach mentalnych:
  • Cancalata (luźne/nieuporządkowane myślenie),
  • Ekagrata (koncentracja uwagi poza medytacją),
  • Dharna (medytacja w skupieniu)
  • Dhyana (medytacja) według definicji z tekstów Jogi Agamy.
 • Ceremonia Hrim Parabrahmane Namah : cień i transcendencja
 • Ceremonia Kamienia i Wody - sposób na osiągnięcie szamańskiego transcendentnego stanu świadomości
 • Rytuał Mahamudra Swahara
 • Brama do Ciała i Nadświadomości
 • Techniki Medytacji Niaza i doświadczanie ŚWIADOMEGO ŚNIENIA umożliwiające wejście zarówno w stan świadomego śnienia, jak i odprężonej świadomości. Będziemy poznawać przestrzeń między snami i w stanie odprężenia. Poznamy zależność między łagodnymi technikami oddechowymi a aktywnością mózgu i częstotliwością fal mózgowych. Podstawowe techniki wprowadzające do Projekcji Astralnej. Bodźce wpływające na 4 stany ludzkiej świadomości.
 • Święty Dotyk i Technika Masażu Tantra Kaula (Technika Rati i Kamadeva)
 • Medytacja z Jantrami
 • Symbolika
 • Archetypy
 • Brama do Orgazmicznego Doświadczenia Boskości i stanu niebytu ciała fizycznego

odmienne stany swiadomosci rudra mod1 06

WARSZTATY WYJAZDOWE - MODUŁ III

BŁOGOŚĆ I WYŻSZA ŚWIADOMOŚĆ   & SZAMAŃSKIE  I TANTRYCZNE ODMIENNE STANY ŚWIADOMOŚCI

TSASM (Tantric-Shamanic Altered States of Mind/Consciousness)

Podstawowe metody stosowane podczas tego modułu:

 • Kaszmirski Śiwaizm Tantryczny i METODY TRIKA
 • Shaktopaya czy Jnanopaya
  Shaktopaya (Szaktopaja) jest drogą do odsłonięcia świadomości Sziwy poprzez Szakti (Kosmiczną Energię). Ta metoda Trika pozwoli Ci zrozumieć w jaki sposób ciągle wykonywane działanie może przenieść Cię w inny stan świadomości. Doświadczysz procesu nieustannego rozpuszczania się dwoistości zachodzącej pomiędzy podmiotem i przedmiotem.
 • Anvopaya
  W tej metodzie wszystkie umiejętności zrozumienia koncentrują się na przedmiocie, który jest nietożsamy z jaźnią, która z kolei jest postrzegana i doświadczana przez pryzmat tych poszczególnych obiektywnych jednostek. Metody TRIKA Jantra korzystają z symboliki, a także są oparte na archetypach i intuicji. Cudowna podróż, która otwiera nas na Odmienne Stany Świadomości  ASM.
 • VARNA (Mantry i Dźwięki)
  'Varna' jest praktyką opartą o Dhvani (dźwięk) który słyszymy podczas medytacji. Kiedy medytujący kieruje swoją uwagę na serce, pępek albo przestrzeń między brwiami, jednocześnie powtarzając w umyśle mantrę - ta metoda jest znana jako 'sthaankalpanaa'.
 • Szakti w aspekcie prakasa-vimarsamaya; vimarsa jako znaczenie 'Ja'.
  Im bardziej jesteś samoświadomy, tym więcej w Tobie vimarsy, tym bardziej przybliżasz się do Sziwy czy też Czystej Świadomości. Dlatego przejawianie się bądź rozpuszczanie wszechświata jest zależne właśnie od vimarsy. Czyli wszystko zależy ode mnie.
  Metoda triki aktywnej medytacji.
 • METODA KRIJA _ SZAKTI (radość i przyjemność, które prowadzą do błogości)
  Cit-Szakti, moc samoświadomości wyzwala stan znany jako ananda, radość i zachwyt ze strony Sziwy; błogość z kolei aktywuje stan iccha - pragnienie tworzenia; pragnienie tworzenia nie może być spełnione bez juana - wiedzy. Moc przebywania w nieustającej radości i przyjemności jest jedną z najpotężniejszych metod tantry i triki.
 • Ceremonia NAGA Oddechu Cobry. Zrozumienie, w jaki sposób budzi się wewnętrzne zwierzę

KORZYŚCI wynikające z tego cyklu warsztatów:

 • Nauczysz się korzystać z większego potencjału umysłu, psyche, energii seksualnej i duchowości.
 • W czasach, kiedy istnieje tak łatwa możliwość osiągania Odmiennych Stanów Świadomości przy użyciu czynników zewnętrznych (roślinnych czy syntetycznych), poznasz techniki szamańskie i tantryczne, które w sposób prosty i naturalny dadzą ci bezpieczny dostęp do tych niezwykłych doświadczeń.
 • Poznasz aspekty współtworzenia takie jak: empatia oraz transformacja umysłu i energii życiowej.
 • Rozwiniesz umiejętność łączenia instrumentów tantry z medycyną naturalną.
 • Dostaniesz narzędzia, które pozwolą Ci cieszyć się życiem, doznawać przyjemności oraz poprawić jakość Twojego życia.
 • Będziesz mógł zmienić programy i uwarunkowania dotyczące Twojej psychiki, zachowań, seksualności i relacji.
 • Ponownie doświadczysz czym jest esencja całej Twojej istoty.
 • Otworzysz się na relacje ze swoją energią erotyczną, zmysłowością i seksualnością. Nauczysz się jak korzystać z tych energii w dowolnej chwili Twojego życia.
 • Poznasz relacje zachodzące między Świadomością i Nadświadomością oraz Nieświadomością zbiorową, co przekłada się na korzyści w naszym indywidualnym życiu fizycznym ale także na różne obszary ludzkości.
 • Będziesz mógł doświadczyć tego co wykracza poza znaną rzeczywistość i przynosi samospełnienie, uzdrowienie czy też znalezienie życiowego przeznaczenia (Człowiek od zawsze poszukiwał połączenia z boskością, jest to percepcja tego kim naprawdę jesteśmy).
 • Nauczysz się generować, kierować i zarządzać energiami na poziomie różnych ciał.
 • Będziesz mógł wdrożyć nowo poznane praktyki do swojej codzienności, zintegrować i skonsolidować nowe umiejętności.
 • Poprawisz swoją witalność, równowagę emocjonalną i jasność umysłu.

WARSZTAT JEST TŁUMACZONY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POLSKI!


Szczegóły warsztatu


TERMIN:

1 - 5 XII 2021

ROZPOCZĘCIE

1.XII   o godz.18  (rozpoczynamy kolacją w środę)

ZAKOŃCZENIE

5.XII   o godz.14 (kończymy obiadem w niedzielę)

MIEJSCE:

Ośrodek Rozwoju Osobistego i Duchowego "Tu i Teraz",
Nowe Kawkowo

CENA WARSZTATU

 • 1300 zł   + koszty pobytu i wyżywienia
CENA POBYTU
 • Wyżywienie: 88 zł dziennie (3 posiłki wegetariańskie)
 • Noclegi: w zależności od standardu od 33 do 124 zł za noc
 • Ośrodek sprzedaje wyłącznie całe pakiety pobytowo / żywieniowo / warsztatowe (nie ma możliwości rezygnacji z posiłków ani noclegów)

KONTAKT:

 • Jacek Towalski, tel.: +48 602 219 382
 • Maja Wołosiewicz - Towalska, tel.: +48 606 994 366,
 • Biuro, tel.: +48 662 759 576
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  www.tuiteraz.eu
ZAPISY:
 1. Konieczna rejestracja mailowa na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu, daty i tytułu wydarzenia);
 2. Dopiero po otrzymaniu maila potwierdzającego i wyborze noclegu, prosimy o wpłatę zaliczki w ciągu tygodnia od zgłoszenia.
 3. Brak wpłaty zaliczki w ciągu 7 dni anuluje rezerwację za warsztat i pobyt ! Prosimy nie wpłacać pieniędzy dopóki nie zostanie potwierdzone mailowo wpisanie na listę uczestników!
 4. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu ośrodka (otrzymanego mailem po zgłoszeniu);
 5. Zaliczkę za pobyt w wysokości 300 zł prosimy wpłacać na konto Ośrodka Rozwoju Osobistego „Tu i Teraz” z podaniem imienia i nazwiska oraz opisem: „zaliczka za pobyt 1-5.XII.2021”.
 6. Zaliczka jest zwrotna tylko w ciągu dwóch tygodni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie ośrodka, jednak nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem warsztatu. W razie zwrotu zaliczki ośrodek potrąca 20 zł na opłaty manipulacyjne. Zaliczka nie może być przełożona na inny warsztat.

RACHUNEK BANKOWY OŚRODKA:

Tu i Teraz
BANK PKO BP
92 1020 3541 0000 5502 0206 3410


BIC (Swift): BPKOPLPW
IBAN: PL92 1020 3541 0000 5502 0206 3410 (konto w PLN)
IBAN: PL27 1020 3541 0000 5202 0364 3111 (konto w EUR)


Leading

Location:
Anand Rudra

Description

 Anad Rudra

Anand Rudra

Anand was raised in a Shamanic and Mexican esoterical culture by a father (Mexican Spirita and Shaman) and by the grandmother (Yaqui Mexican Medical Woman) Since he was young, he was attracted to the esoterical world.

As a hobby, he has been studying tarot, psychomagic, symbology, ritualism, tantra, sacred geometry, and shamanism.

He is an International Relations Lawyer; holds three masters degrees in North American Studies; Relations Mexico-USA; Law Economics of European Union. And a Ph.D. in Security Studies of European Union. For the last 15 years, he has been living in Europe where he has designed over 150 different workshops on Tantra Sacred Sexuality. He is known a specialist on Men´s Sacred Sexuality and part of the Faculty of the Connection University in The Netherlands. He is also a Certified Yoga Alliance Teacher, YACEP and Arhanta Yoga School System.

His life experience includes:

 • Symbolism and Ritualism of North America
 • Tantric Rituals and their influence on Modern Society
 • Esoteric and Hermeneutical Studies Specialization on Tantra Rituals and Energies of the Body
 • Deep training on Tantra Meditation
 • Synergetic Tantra Massage, Professional Training
 • Prana Healing Techniques
 • One Year Tantra Training Residential Course
 • Academic Research on Tantra conducted with Alegraluz and Bindu
 • Tantra Independent Masseur and Therapist
 • Tantra Masseur, Therapist and Business Developer with Alegraluz International
 • Tantrika for more than 8 years; for the last 6 years director of 3 main projects: Bindu Center, Kinnara Center and TrueTantra
 • Director of EATP (European Association of Tantra Professionals)
 • Designed and crafted according to Agama Books and Kaula tradition:
  - Ancient Tantra Kriya Yoga Practice
  - True Tantra Methodology Practice

www.truetantra.eu

School

Anand Rudra Combines In His Teaching:

 • Practice of the ancient Tantra Kriya Yoga (according to the tradition of the holy Agama Books and Tantra Kaula Yoga)
 • True Tantra School methodology
 • Tantric Shamanism, symbolism and ritualism of North America
 • Theory of Tantric-Shamanic Resonance

True Tantra School

True Tantra follows an ancient school methodology in which five tools that are independent but at the same time complementary one from another are the base of this practice.

When you learn Tantra, you need to see and practice all the aspect that will help you to become a professional on it.

 • Swahara Yoga (Pranayama Science);
 • Meditation (Use of your mental intention and the no-meditation approach);
 • Ancient Tantra Kriya Yoga; the ritualistic as a method of moving energy and meditate (yantras and mantras);
 • Sacred Sexuality ( Sacred Union and Sacred Conscious Touch).

True Tantra had become one of the first Tantra institutions within Spain and part of Europe to give a real methodology to a Tantra Session. All this professional effort has become in order to build a group of masseurs, therapists , tantra monitors, Tantrikas (Docents) , Monitors of Ancient Tantra Kriya Yoga and Teachers on Ancient Tantra Kriya Yoga. Every person listed with us has the perfect knowledge on the guidelines, methods, ethical values and professionality that True Tantra has conformed. Every professional has to pass different oral and practical examinations and renew their knowledge every year not only to show what they have learned but to acquire more methods and go deep in the Tantra practice.

Website: www.truetantra.eu

Contact

© TuiTeraz.eu - Centre For Personal And Spiritual Development "Here And Now" in New Kawkowo.

Address:

New Kawkowo 52 A, the municipality Jonkowo 11-042
Warmia and Mazury region

Phones:

Office:+48 662 759 576
Office: +48 535 285 450
Jacek Towalski: +48 602 219 382
Maja Wołosiewicz-Towalska: +48 606 994 366

kawkowo@tuiteraz.eu 

www.tuiteraz.eu