I Festiwal Szamanizmu I Tradycji Przodków
Od Starodawnej Mądrości Do Nowej Świadomości. Przesłanie Od Matki Ziemi.
2 – 7 Lipca 2024
OŚRODEK „TU I TERAZ” NOWE KAWKOWO

SZAMANIZM TRADYCYJNY  

2 7.07.2024 dzial szamanizm 001

Szamanizm jest jedną z najstarszych duchowych i uzdrowicielskich tradycji ludzkości obecnych na całej Ziemi. Jego korzenie sięgają początków ludzkości i leżą u podstaw każdej ze znanych kultur. To nie filozofia czy religiatylko praktyczne techniki, metody i wierzenia, oparte na umiejętności korzystania z praw Natury i Kosmosu.

Szamanizm właściwy występował głownie w społecznościach plemiennych Syberii i środkowej Azji, dla których stanowił fundamentalny czynnik życia. Ale elementy  szamanizmu obecne były i są nadal na wszystkich kontynentach świata, tak samo jak podstawowe wierzenia: istnienie dwóch rzeczywistości (widzialnej ziemskiej i niewidzialnej duchowej), podobna kosmogonia i wiara w Trzy Światy:  Dolny, Środkowy – ziemski i  Górny, oraz idea Drzewa Kosmicznego, które łączy ze sobą te trzy światy.

Słowo szaman oznacza „tego, który wie”, wywodzi się od rdzenia sa – „wiedzieć” , także w formie „saman” i pochodzi z języka wschodniosyberyjskich Ewenków. Ale szaman, to także „ten, który poszukuje w ciemności”. Szamani to uzdrowiciele, kapłani, wizjonerzy będący w łączności ze światem bogów i duchów. To  poprzednicy współczesnych  lekarzy, psychoterapeutów, psychiatrów i ekologów.  

2 7.07.2024 dzial szamanizm 002

W tradycjach szamańskich wspólna jest wiara w istnienie duchów i świata duchowego, z którego pochodzi wiedza, moc i uzdrowienie. A także przekonanie, że wszystko co istnieje posiada duszę lub ducha. Podstawowym założeniem szamanizmu jest istnienie świata duchów, a szaman (lub szamanka) to osoba, która potrafi wkroczyć w ten świat i współpracować z niewidocznymi mocami. Szamani od wieków zajmują się utrzymywaniem harmonii między światem rzeczywistym a duchowym, między człowiekiem a naturą, uzdrawiają, odczytują przyszłość, pośredniczą w relacjach ludzi z duchami. Są pomostem między światem ziemskim i tym niewidzialnym, pośredniczą pomiędzy światem duchów a codziennym życiem zwykłych ludzi.

Według szamanów wszystko, co istnieje w przyrodzie jest ożywione i ma duszę. Minerały, rośliny, zwierzęta, rzeki, a nawet cały wszechświat ma swojego ducha lub duszę. Wszystko, co żyje jest wypełnione energią i jest połączone ze sobą. Jesteśmy powiązani energią z wszystkim wokół, nie tylko z ludźmi, ale także z całą naturą, która tworzy Krąg Życia. Szamanizm uczy, że wszystko jest powiązane niewidoczną siecią energetyczną, każdy wpływa na innych, na otaczający świat, innych ludzi, naturę i żywioły. Nikt nie jest oddzielony. Żyjemy w sieci powiązań energetycznych, duchowych, społecznych, mistycznych. Każdy nasz najmniejszy ruch, każda myśl i decyzja, wprowadza drgania w tę sieć, nową wibrację. Naturalny krajobraz jest ożywioną Matką Ziemią a natura jest świętością. Szamani potrafią dostrzec i wykorzystać w swej praktyce energię kamieni, roślin, gór, rzek i zwierząt. Zakładają ciągłą obecność

Szamanizm to także  pamięć o naszych Przodkach, korzeniach, tradycji i kulturze. Szacunek dla przeszłości i tych co żyli przed nami. Korzystanie z pradawnej mądrości, wiedzy i rytuałów naszych przodków. Docenienie rdzennych tradycji plemiennych i kultur, tego co w większości zostało już utracone.

Szamanizm zakłada, że wszechświat składa się z trzech sfer kosmicznych,  połączonych ze sobą centralną osią. Występuje trójdzielny podział świata – na świat podziemny, świat środkowy i świat nieba, oraz koncepcja axis mundi/ osi świata i Drzewa Życia, po którym szamani wspinają się i schodzą w dół w swoich podróżach w inne wymiary. Równie ważna jest też koncepcja czterech kierunków świata i czterech żywiołów.

SZAMAŃSKA PODRÓŻ

2 7.07.2024 dzial szamanizm 003

Najważniejszą szamańską praktyką jest „szamańska magiczna podróż” do świata duchów, przejście z jednego kosmicznego regionu do drugiego. Podczas takiej podróży szaman może uzdrawiać, przywołuje Moc, poszukuje zagubionych lub utraconych dusz, odprowadza dusze zmarłych na miejsce spoczynku.

Szamani podróżują do światów duchowych, aby prosić o pomoc i uzdrowienie dla ludzi. Osiągają to przez wejście w odmienne stany świadomości, stany transowe i ekstatyczne.

Szaman wprowadza się w trans najczęściej poprzez rytmiczne bębnienie (bębny, grzechotki), monotonny śpiew oraz spożycie „roślin wizyjnych” / halucynogennych. 

W czasie rytuału szaman traci częściowo przytomność, podczas gdy jego dusza wędruje swobodnie po świecie duchów, korzystając z pomocy sprzyjającego Ducha Pomocnika/ Przewodnika.  Może to być także duch zwierzęcia/ Zwierzę Mocy,  lub duch słońca, drzewa, jeziora.  

Jednym z najbardziej znanych rytuałów szamańskich uwzględniających zażywanie środków halucynogennych jest ceremonia picia wywaru zwanego ayahuasca z Ameryki Południowej. W innych kulturach szamańskich zażywane są najrozmaitsze rośliny lub grzyby zawierające związki psychoaktywne np. muchomor czerwony amanita muscaria u szamanów syberyjskich; tytoń u Indian Ameryki Północnej.

SZAMAŃSKI BĘBEN

2 7.07.2024 dzial szamanizm 004

Szamański bęben jest podstawowym narzędziem podróży szamańskiej i nazywany jest często „łodzią szamana” lub „wierzchowcem szamana”. Szaman nie gra na bębnie – szaman budzi ducha bębna… Monotonne bicie w bęben w rytmie około 200-220 uderzeń na minutę wywołuje głęboki stan medytacyjny, odmienne stany świadomości i trans.

SZAMAN JAKO  UZDROWICIEL

2 7.07.2024 dzial szamanizm 005

Szaman jest uzdrowicielem ciała i duszy. Dla niego choroba jest sygnałem płynącym od duszy, że potrzebna jest wewnętrzna transformacja, że człowiek nie żyje w zgodzie ze swoimi pragnieniami, celem i tęsknotą duszy. Pomaga przywracać energię w ciele i duszy, kieruje jej przepływem. Pomaga odbudować równowagę i harmonię w człowieku, poczucie głębokiej więzi ze sobą samym, ze społecznością oraz światem widzialnym i niewidzialnym, a także z duchowością. Towarzyszy też w przekraczaniu Progów Przejścia – czyli przechodzeniu z jednego ważnego etapu życiowego do kolejnego (narodziny, dojrzewanie, inicjacje, śmierć). Szaman może uzdrawiać poprzez usunięcie niewłaściwie występujących energii lub poprzez przywrócenie energii, które zostały utracone. Czasami  pomaga przywrócić utracone części duszy (który to stan zazwyczaj objawia się chorobami psychicznymi i depresją).

SZAMANIZM – ZWIĄZEK Z NATURĄ

2 7.07.2024 dzial szamanizm 006

Szamanizm przywraca nam to co odwieczne, pierwotne i naturalne. Ponieważ współcześnie zatraciliśmy kontakt z naturą, żywiołami i nasza planetą – szamanizm przywraca nam szacunek do Matki Ziemi.  Przywraca naszą pierwotną łączność z siłami Natury, z żywiołami: ogniem, wodą, ziemią, powietrzem/ wiatrem. Przypomina, że czas wrócić do naszych korzeni, do natury, lasu, do tego od czego odcięła nas cywilizacja i miasta.

Szamanizm, poprzez kontakt z naturą, przywraca nam nasze głębokie połączenie z cyklami przyrody, porami roku, odwiecznymi cyklami życia i umierania. A poprzez to, przywraca nam naszą wewnętrzną równowagę i harmonię, pomaga odnaleźć nasze miejsce we Wszechświecie. Uczy obecności, uważności, tego co jest tu i teraz –  powiew wiatru na twarzy, szum kropli deszczu, szmer liści, ciepło ogniska...

We wszystkich  tradycjach szamańskich, bardzo ważnym przesłaniem była zawsze troska o naturę. I tę najbliższą, która nas otacza, i tę pojmowaną bardzo szeroko – jako dbanie o całą naszą Planetę, Ziemię, Wodę,  Powietrze, Zwierzęta i Rośliny. 

Kontakt

© TuiTeraz.eu - Ośrodek rozwoju osobistego i duchowego "TU i TERAZ" w Nowym Kawkowie.

Adres:

Nowe Kawkowo 52 A, gmina Jonkowo 11-042
woj. warmińsko- mazurskie

Telefony:

Biuro ośrodka: +48 662 759 576
Biuro ośrodka: +48 535 285 450
Jacek Towalski: +48 602 219 382
Maja Wołosiewicz-Towalska: +48 606 994 366

kawkowo@tuiteraz.eu

www.tuiteraz.eu 

Zapisz się do newslettera!