I Festiwal Szamanizmu I Tradycji Przodków
Od Starodawnej Mądrości Do Nowej Świadomości. Przesłanie Od Matki Ziemi.
2 – 7 Lipca 2024
OŚRODEK „TU I TERAZ” NOWE KAWKOWO

 

Drodzy Uczestnicy! / Drodzy Goście!

Zapraszamy na najbardziej niesamowity festiwal roku! Przed nami
I Międzynarodowy Festiwal Szamanizmu i Tradycji Przodków – Od Starodawnej Mądrości do Nowej Świadomości w naszym ośrodku  „Tu i Teraz”!

Podczas 6 dni wspaniałego Festiwalu będziecie mogli wziąć udział w szamańskich ceremoniach,  warsztatach, wykładach, spotkaniach, rytuałach, koncertach i  sesjach indywidualnych. W przepięknym otoczeniu dzikiej Natury, lasów, łąk, jezior, mistycznych Kamiennych Kręgów i Miejsc Mocy!

Czy chcesz poznać Pradawną Wiedzę i Mądrość?

Przejść plemienne ceremonie i rytuały, które wyzwolą Twoje ukryte Moce?

Nauczyć się Szamańskich Podróży do Innych Światów?

Żyć zgodnie z rytmem Natury słuchając swojej intuicji i serca?

Odkryć połączenie z tradycjami Przodków i Mocami Żywiołów?

Stać się Współczesnym Szamanem/Współczesną Szamanką?

Jeśli tak, to zapraszamy na nasz Festiwal!!

To wyjątkowy czas, który sprawi, że Twoje życie ulegnie wielkiej transformacji!

Rozpoczęcie Festiwalu we wtorek 2 lipca 2024 o godz. 11:00

festiwal tantry 2018 07

Zapraszamy na Festiwal podczas którego będziemy mogli poznać szamanów i uzdrowicieli z różnych stron świata. Nawiążemy głęboki kontakt z Naturą i Intuicją. Przejdziemy szamańskie rytuały i głęboką transformację. Połączymy się z Naturą i Niewidzialnym Światem Energii, Szamańskimi Przewodnikami i Zwierzętami Mocy. Zrozumiemy, że wszyscy razem tworzymy Sieć Istnienia (widzialną i niewidzialną – my ludzie, ale także rośliny, zwierzęta, skały i oceany). I że jesteśmy za nią odpowiedzialni. Będziemy odkrywali połączenie z naszymi Przodkami, plemienną tradycją, a także głęboką więź z Planetą Ziemią i z każdą formą życia. Stworzymy Wspólnotę Ludzi, których Misją jest dbanie o Matkę Ziemię, Naturę i Wszelkie Istoty.

Na Festiwal zaprosiliśmy szamanów, curanderos, Wiedzących, Strażników Ziemi i Strażników Mądrości, Medicine Men/Woman, a także naukowców, pisarzy i antropologów.

Szamańscy Strażnicy Wiedzy z Meksyku, Syberii, Amazonii i Skandynawii podzielą się pradawną mądrością swoich narodów, poprowadzą uzdrawiające Ceremonie i Święte Rytuały, odkryją nasze ukryte Moce i obudzą w nas Współczesnych Szamanów i Szamanki!!

CENNIK:

 CENA ZA KARNET
 •  1300 zł + koszty pobytu i wyżywienia
 EARLY BIRDS  
 • 1100 zł przy wpłacie zaliczki do 31 stycznia (+ koszty pobytu i wyżywienia)
 • 1200 zł przy wpłacie zaliczki do 15 marca (+ koszty pobytu i wyżywienia)
 RABAT
 •  100 zł dla uczestników warsztatów Francoise Rambaud, Ananda Rudry i Arvick Baghramian, organizowanych przez Tu i Teraz w latach 2021 – 2023.
  * Ze względu na niestabilną sytuację ekonomiczną w Polsce, zastrzegamy sobie możliwość podnoszenia cen noclegów, posiłków i warsztatów, w oparciu o kursy walut i oficjalne wskaźniki inflacji.

Prowadzący

WYKŁADY

KONCERTY

SESJE INDYWIDUALNE / MASAŻE

SACRED SPACE

SACRED SPACE

IZABELA KLEMPERT

IZABELA KLEMPERT

I Festiwal Szamanizmu i Mądrości Przodków powstał po to, abyśmy mogli uhonorować Dawną Mądrość Przodków oraz poszerzyć własną Świadomość i otworzyć się na Świadomość Planety – Matki Ziemi. Abyśmy mogli doświadczać wspólnie Pokoju, Miłości, Harmonii i Piękna Świata, w którym wspólnie żyjemy. My ludzie, ale także Wszystkie Inne Istoty. W szacunku dla Natury i mądrości przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

Festiwal Szamanizmu to nie tylko wiedza, ale bezpośrednie doświadczenie i transmisja dawnej mądrości Przodków. Nauka i ucieleśnienie w jaki sposób tą Dawną Mądrość wprowadzić w nasze codzienne życie. Jak stać się Współczesnym Szamanem/ Współczesną Szamanką i żyć w przepływie Miłości. Jak usłyszeć i zrozumieć przesłanie Natury i Matki Ziemi na Nowe Czasy. Jak inspirować się Tradycjami Rdzennych Plemion i Żywiołami Natury. Jak szanować Mądrość Przodków, która podąża za rytmem Ziemi, Natury, Słońca i Księżyca i jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. W jaki sposób, w tych burzliwych i chaotycznych czasach odnaleźć Drogę Powrotną do prostego życia w głębokim związku z Naturą, Ziemią i sobą nawzajem.

Dlatego zwołujemy na Festiwal ludzi podobnie myślących i czujących, aby stworzyć Wspólnotę.. Bo tylko razem możemy wprowadzić realne zmiany w tym świecie.

Nasz Festiwal to szamańskie wydarzenia i warsztaty w 3 salach jednocześnie, rano i po południu. Wieczorne rytuały, ceremonie przy ogniu, Szałasy Potów i koncerty dla wszystkich uczestników. Indywidualne sesje szamańskie i energetyczne masaże.


PODCZAS FESTIWALU:

 • Przekaz i transmisja rdzennej szamańskiej wiedzy z różnych stron świata.
 • Szamańskie Podróże przy bębnach.
 • Odkrywanie Zwierzęcia Mocy i Przewodników.
 • Moc szamańskiej grzechotki.
 • Nauka szamańskiego bębnienia.
 • Medicine Wheel i szamańskie uzdrawianie.
 • Kontaktowanie się z Duchami Natury, Żywiołami – Ognia, Wody, Powietrza, Ziemi i Eteru oraz z niewidzialnymi Energiami i Istotami.
 • Budzenie wewnętrznej intuicji, Mocy i połączenia z Wielką Siecią Istnienia.
 • Szamańskie Światy – Górny, Dolny i Środkowy.
 • Nauka szamańskich technik oczyszczania, uzdrawiania i podnoszenia wibracji.
 • Szamanizm Nowej Ery Energetycznej.
 • Nauka jak zadbać o siebie, bliskich i Matkę Ziemię.
 • Mądrość i przekazy Grandmother Circle.
 • Szamańska Dywinacja.
 • Ceremonie: świętego Tytoniu, Rape, Cacao, Mezcal, Kopalu, Ognia i Przywoływania Przodków.
 • Tribal Dance i Medicine Movement.
 • Koncerty i wystepy muzyczne.
 • Sklepiki i wystawcy z szamańskimi akcesoriami.

SZAMANIZM

Szamanizm to jedna z najstarszych duchowych i uzdrowicielskich tradycji ludzkości obecnych na całej Ziemi. Jego korzenie sięgają początków ludzkości i leżą u podstaw każdej ze znanych kultur. To nie filozofia czy religia, tylko praktyczne techniki, metody i wierzenia, oparte na umiejętności korzystania z praw Natury i Kosmosu.

Słowo szaman oznacza „tego, który wie”, wywodzi się od rdzenia sa – „wiedzieć” i pochodzi z języka wschodniosyberyjskich Ewenków. Ale szaman, to także „ten, który poszukuje w ciemności”. Szamani to uzdrowiciele, kapłani, wizjonerzy będący w łączności ze światem bogów i duchów. To  poprzednicy współczesnych lekarzy, psychoterapeutów, psychiatrów i ekologów.

Szamanizm właściwy występował głownie w społecznościach plemiennych Syberii i środkowej Azji, dla których stanowił fundamentalny czynnik życia. Ale elementy  szamanizmu obecne były i są nadal na wszystkich kontynentach świata, tak samo jak podstawowe wierzenia: istnienie dwóch rzeczywistości (widzialnej ziemskiej i niewidzialnej duchowej), podobna kosmogonia i wiara w Trzy Światy:  Dolny, Środkowy – ziemski i  Górny, oraz idea Drzewa Kosmicznego, które łączy ze sobą te trzy światy.

W tradycjach szamańskich wspólna jest wiara w istnienie duchów i świata duchowego, z którego pochodzi wiedza, moc i uzdrowienie. A także przekonanie, że wszystko co istnieje posiada duszę lub ducha. Podstawowym założeniem szamanizmu jest istnienie świata duchów, a szaman (lub szamanka) to osoba, która potrafi wkroczyć w ten świat i współpracować z niewidocznymi mocami. Szamani od wieków zajmują się utrzymywaniem harmonii między światem rzeczywistym a duchowym, między człowiekiem a naturą, uzdrawiają, odczytują przyszłość, pośredniczą w relacjach ludzi z duchami. Są pomostem między światem ziemskim i tym niewidzialnym, pośredniczą pomiędzy światem duchów a codziennym życiem zwykłych ludzi.

2 7.07.2024 festiwal szamanizmu 05

Według szamanów wszystko, co istnieje w przyrodzie jest ożywione i ma duszę. Minerały, rośliny, zwierzęta, rzeki, a nawet cały wszechświat ma swojego ducha lub duszę. Wszystko, co żyje jest wypełnione energią i jest połączone ze sobą. Jesteśmy powiązani energią z wszystkim wokół, nie tylko z ludźmi, ale także z całą Naturą, która tworzy Krąg Życia. Szamanizm uczy, że wszystko jest powiązane niewidoczną siecią energetyczną, każdy wpływa na innych, na otaczający świat, innych ludzi, Naturę i Żywioły. Nikt nie jest oddzielony. Żyjemy w sieci powiązań energetycznych, duchowych, społecznych, mistycznych. Każdy nasz najmniejszy ruch, każda myśl i decyzja, wprowadza drgania w tę sieć, nową wibrację. Naturalny krajobraz jest ożywioną Matką Ziemią a Natura jest świętością. Szamani potrafią dostrzec i wykorzystać w swej praktyce energię kamieni, roślin, gór, rzek i zwierząt. Zakładają ciągłą obecność świata duchowego we wszystkich przejawach Natury.

Szamanizm to także pamięć o naszych Przodkach, korzeniach, tradycji i kulturze. Szacunek dla przeszłości i tych co żyli przed nami. Korzystanie z pradawnej mądrości, wiedzy i rytuałów naszych przodków. Docenienie rdzennych tradycji plemiennych i kultur, tego co w większości zostało już utracone.

24 30.06.2024 festiwal tantry 007

MISJA I FESTIWALU SZAMANIZMU I TRADYCJI PRZODKÓW

 1. Stworzenie Wspólnoty Ludzi zainteresowanych szamanizmem i zainspirowanych Starodawną Mądrością – dla poszerzenia ogólnej wiedzy, do własnego praktykowania i do pracy z innymi.
 2. Głębokie poszanowanie Natury.
 3. Odbudowanie/ odzyskanie szacunku do Dawnej Wiedzy Przodków, Tradycji i Mądrości Natury.
 4. Stworzenie Pomostu pomiędzy tym co Dawne, a współczesnym światem i wykorzystanie tej Wiedzy w codziennym życiu.
 5. Transformacja i rozwój poprzez wiedzę i techniki szamańskie.
 6. Prezentacja nauczycieli współpracujących z ośrodkiem.
 7. Popularyzowanie technik szamańskich w pracy terapeutów, coachów, doradców itp.

festiwal tantry 2020

KIM JEST WSPÓŁCZESNY SZAMAN/ WSPÓŁCZESNA SZAMANKA?

Współcześni szamani i szamanki to dzisiaj nie tylko tradycyjni curranderos i Medicine Man żyjący gdzieś w odległych krańcach świata. Ich ducha i przesłanie możemy odnaleźć w działaniach wielu osób we wszystkich obszarach naszego życia to np. lekarze wykorzystujący medycynę naturalną i ziołolecznictwo, działacze ekologiczni i aktywiści broniący przed wycinaniem dżungli w Amazonii i chroniący zagrożone gatunki. To pisarze i naukowcy. Bioterapeuci wykorzystujący energię do uzdrawiania. Duchowi Podróżnicy przecierający szlaki w Naszej Wielowymiarowej Rzeczywistości. To ci, którzy łączą szacunek dla Tradycji Przodków z odwiecznym  pragnieniem ciekawości i poznawania Nowego…

Szamanizm to nie tylko strój, bęben, dzikość, trans i pierwotne kultury – to coś o wiele, wiele głębszego… To połączenie z naturą i naszą wielowymiarową rzeczywistością na najgłębszym niewidocznym poziomie. To szacunek do wszystkiego co Istnieje. Dbałość o naturę i środowisko – lokalne, ale także całej planety. To życie w zgodzie z rytmem przyrody, fazami księżyca, energią Słońca, gwiazd. To widzenie tego co zostało zagubione i ukryte przez świat współczesny. To połączenie z naszym sercem, naszą duszą, intuicją, i odczuwaniem przepływu życia. Otwarcie się na to co niewidzialne, na światy i inne rzeczywistości, o których mówili od zawsze mistycy i szamani, a które dopiero teraz nieśmiało odkrywa nowa fizyka. To świadome i odpowiedzialne życie – w równowadze, szacunku do siebie i otaczającego nas świata. Szamanizm to uważność, intuicja, świadome postrzeganie, otwarcie się na to co nowe i inne, życie w zgodzie z Naturą i wewnętrzna wolność.

festiwal tantry 2018 01

Dlatego Współcześni Szamani to o także zwyczajni ludzie, tacy jak my – ludzie szanujący Planetę Ziemia i chcący żyć w pokoju z wszystkimi Innymi. Świadomi, czujący i pełni empatii. Bo tak naprawdę, w każdym z nas mieszka Wewnętrzna Szamanka / Wewnętrzny Szaman – to ta pierwotna część nas samych na zawsze związana z Naturą i Cyklami Życia, tęskniąca za Przodkami, wspólnotami i prawiecznymi Oceanami, słuchająca intuicji i głosów lasu. To ta nasza ukryta część  mająca połączenie z naszą wielką Mocą i żyjąca dla większych celów dotyczących całej Ludzkości. To Współcześni Strażnicy Ziemi..

WSPÓŁCZESNY SZAMAN / WSPÓŁCZESNA SZAMANKA:

 • pragnie głębszego związku z Naturą, przodkami i Wspólnotą
 • chce żyć autentycznym życiem w poszanowaniu innych
 • troszczy się o przyszłość naszej Planety
 • pragnie wrócić do swoich rdzennych korzeni
 • chce żyć w sposób świadomy i odpowiedzialny, z otwartym sercem
 • pragnie pozostawić ten świat w jak najlepszym stanie dla swoich dzieci i przyszłych pokoleń.

2 7.07.2024 festiwal szamanizmu 102 7.07.2024 festiwal szamanizmu 112 7.07.2024 festiwal szamanizmu 12

Kontakt

© TuiTeraz.eu - Ośrodek rozwoju osobistego i duchowego "TU i TERAZ" w Nowym Kawkowie.

Adres:

Nowe Kawkowo 52 A, gmina Jonkowo 11-042
woj. warmińsko- mazurskie

Telefony:

Biuro ośrodka: +48 662 759 576
Biuro ośrodka: +48 535 285 450
Jacek Towalski: +48 602 219 382
Maja Wołosiewicz-Towalska: +48 606 994 366

kawkowo@tuiteraz.eu

www.tuiteraz.eu