Monroe Institute / Instytut Roberta Monroe

instytut monroe 2024 06

www.monroeinstitute.org


 

instytut monroe 2024 01

HISTORIA INSTYTUTU ROBERTA MONROE

Instytut Monroe, którego siedziba mieści się w USA w stanie Virginia, jest światowym liderem w badaniu ludzkiej świadomości. Uznawany jest także od lat za wiodącą placówkę naukowo-badawczo-edukacyjną w dziedzinie studiów nad poszerzaniem i eksplorowaniem świadomości. Celem działalności Instytutu jest globalne przebudzenie ludzkiej świadomości. A jego Misja głosi: „Pomagamy ludziom tworzyć życie pełne sensu i radości poprzez wspieranie w eksplorowaniu poszerzonej świadomości”. 

Instytut został założony przez Roberta Monroe na początku lat siedemdziesiątych XX w, a dzisiaj ma swoje filie w 12 krajach, przeprowadza rocznie setki warsztatów stacjonarnych i on line, szkoli trenerów na całym świecie. Zrzesza osoby z różnych środowisk - fizyków jądrowych, lekarzy, prawników, inżynierów oprogramowania, informatyków, wynalazców, psychologów, psychiatrów, nauczycieli i przywódców duchowych różnych wyzwań.

Instytut proponuje różnorodne programy i warsztaty takie jak: Introduction to Beyond Meditation, Gateway Experience, Gateway Voyage, Awakening, Exploring Consciousness, OBE spectrum, Lucid dreaming, Energy Expanssion, Exploration Focus 27, Starlines i wiele innych.

Dzięki specjalnej technologii  audio Hemi-Sync® wynalezionej przez Roberta Monroe, uczestnicy warsztatów mogą  odkrywać i eksplorować niefizyczne aspekty swojej wyższej świadomości. Budzą swoją Świadomość, by móc zobaczyć siebie i innych na nowo, z większym współczuciem. Odkrywają kim są i po co się tutaj znajdują.

www.monroeinstitute.org


instytut monroe 2024 02

2HISTORIA ROBERTA MONROE

Robert Monroe - amerykański odkrywca i biznesmen, pionier badań nad ludzką świadomością, założyciel The Monroe Institute (TMI), autor bestsellerowych książek - „Podróże poza ciałem”, „Dalekie podróże”
i „Najdalsza podróż”. Urodził się w 1915 roku, po ukończeniu anglistyki pracował jako producent i reżyser w stacjach radiowych. Posiadał własną stację radiową, a w 1956 jego firma utworzyła jednostkę badawczą, by studiować wpływ różnorakich wzorców dźwiękowych na ludzką świadomość. A także na przyspieszenie procesów myślowych, poprawę efektywności uczenia się i zapamiętywania, w tym także podczas snu.

Monroe był racjonalistą i często sam przeprowadzał badania na sobie, jednakże to co go spotkało w 1958 roku zmieniło jego pogląd na świat. Doświadczył wtedy swoich pierwszych podróży "poza ciałem” (ang. „out-of-body experience). Strach, jaki na początku odczuwał, z biegiem czasu przerodził się w ciekawość, która popchnęła go do dalszych eksploracji tego odmiennego i nieznanego świata.

Przez kolejne 20 lat Monroe nadal odkrywał i badał inne wymiary i rzeczywistości. Jednocześnie  uczył innych praktycznych metod  korzystania z poszerzonych, odmiennych stanów świadomości. Stworzył moduły kilkudniowych warsztatów, zbudował kampus edukacyjno-badawczy w Virginii oraz udoskonalił swoją metodę Hemi-Sync®. Założył własne centrum badawcze – Instytut Monroe, w którym opracował między innymi zestaw nagrań umożliwiających synchronizację fal mózgowych obu półkul, a dzięki temu, osiągnięcie stanów rozszerzonej świadomości (np. OBE). Poświęcił całe swoje życie zgłębianiu tajemnic, które nie są dostępne zwyczajnemu poznaniu.

Podczas swych wędrówek po światach niefizycznych odkrył co dzieje się kiedy człowiek umiera, jak wygląda życie po śmierci czyli „życie po życiu”, poznał i nazwał kolejne Poziomy Skupienia Świadomości nazwane przez niego Focusami.

Zapis swoich odkryć i wypraw w światy niefizyczne, opisał w przełomowej – i kultowej już - książce „ Podróże poza ciałem”, opublikowanej w 1971. Monroe zmarł w 1995 roku, a spuścizna po nim nadal wpływa na miliony ludzi na świecie.


instytut monroe 2024 03

SYSTEM HEMI-SYNC I SYNCHRONIZACJA PÓŁKUL MÓZGOWYCH

Instytut Monroe znany jest na całym świecie ze swej pracy w dziedzinie efektów wywieranych przez fale dźwiękowe na świadomość człowieka. Najwcześniejsze badania Roberta Monroe dowiodły, ze określone wzorce i fale dźwiękowe mają ogromny wpływ na fale mózgowe człowieka. Patent na to odkrycie został przyznany Robertowi Monroe w 1975.

Wykorzystał on system polegający na wysyłaniu do każdego ucha po kolei dwóch tonów nieznacznie różniących się od siebie częstotliwością. Mózg próbuje wtedy połączyć te dwa tony produkując trzeci, który brzmi jak pojedynczy, pulsujący dźwięk. Dzięki temu, że do obu uszu wysyła się za pomocą słuchawek oddzielne sygnały, obie półkule mózgowe pracują jednocześnie  i „słyszą” trzeci sygnał - różnicę pomiędzy tymi dwoma impulsami dźwiękowymi. Trzeci sygnał nie jest w zasadzie dźwiękiem, lecz sygnałem elektrycznym.

Ten pulsujący dźwięk stwarza w falach mózgowych słuchacza, fenomen znany jako „synchronizacja fal mózgowych”. Stan gdy fale mózgowe słuchacza synchronizują się z pulsującą częstotliwością tworząc odpowiednią zmianę w świadomości. Dla przykładu, dudnienie różnicowe 5Hz spowoduje podniesienie produkcji fal mózgowych Theta, wywołując medytacyjny stan świadomości. Ten fenomen w rzeczywistości nie jest niczym nowym, bo wiele kultur na całym świecie korzystało z bębnienia, śpiewu i rezonansu od tysięcy lat, by wywoływać stany medytacji oraz odmienne stany świadomości podczas rytuałów szamańskich. 

Unikalny, spójny stan mózgu, który pojawia się za sprawą tych dźwięków znany jest pod nazwą synchronizacji półkul mózgowych (hemispheric synchronization), czyli ‘Hemi-Sync’. W tym zbalansowanym stanie obie półkule, postrzegające świat na dwa różne sposoby, mające różne możliwości analizy, współpracują ze sobą w twórczy sposób. I właśnie w stanie tej równowagi pojawia się Nowe Poznanie.

Opierając się na tej technologii zespół badawczy Instytutu Monroe przeprowadził szerokie badanie za pomocą elektroencefalografu (EEG) poddając tysiące osób różnym wzorcom dźwiękowym odpowiadającym za poszerzenie stanów świadomości. Gdy badania potwierdziły się, stworzono dźwiękowe ćwiczenia medytacyjne, które wywoływały takie same częstotliwości fal mózgowych i stany poszerzonej, odmiennej świadomości. Korzystano ze złożonych kombinacji  sygnałów akustycznych. Następnie, konkretnym wywoływanym w ten sposób odmiennym stanom skupienia świadomości, nadawano nazwy np. Stan skupienia Focus 15 - stan świadomości, w którym nie doświadcza się czasu linearnego. Technika ta została opatentowana jako Hemi-Sync®.


instytut monroe 2024 04

instytut monroe 2024 05

FOCUSY - POZIOMY SKUPIENIA ŚWIADOMOŚCI  WEDŁUG ROBERTA MONROE

Nazwy i numery poziomów są całkowicie umowne i służą jedynie identyfikacji stanu świadomości
w poszczególnych fazach. Nie określają żadnego z wymienionych stanów jako lepszy lub gorszy.

Focus C1: Poziom zwyczajnej świadomości świata fizycznego. Poziom rzeczywistości świata fizycznego, w którym żyjemy na co dzień.

Focus 10 (Umysł Rozbudzony/ Ciało Uśpione): Stan świadomości, w którym ciało fizyczne śpi, lecz umysł jest rozbudzony i gotowy do działania. W tym stanie można zredukować napięcia, uzdrawiać, widzieć na odległość i nauczyć się nowych metod pozyskiwania informacji.

Focus 12 (Rozszerzona Świadomość): Jest to stan, w którym świadoma jaźń wychodzi poza granice ciała fizycznego. Podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, ekspresja twórcza. A także odkrywanie rzeczywistości nie fizycznych.

Focus 15 (Bez Czasu): Jest poziomem świadomości, który otwiera ścieżki umysłu na  odkrywanie samego siebie poza ograniczeniami  czasu i przestrzeni

Focus 21 (Systemy Odmiennych Energii): Możliwość odkrywania innych systemów rzeczywistości
i energii znajdujących się poza tym, co nazywamy czasem, przestrzenią i materią.

Focus 22: Stan świadomości ludzkiej, w którym ludzie wciąż żyją fizycznie i mają tylko częściową świadomość – osoby w stanie demencji, śpiączki, znieczulenia, uzależnienia od alkoholu lub narkotyków.

Focus 23: Poziom zamieszkany przez tych, którzy niedawno opuścili egzystencję fizyczną, lecz nie potrafili rozpoznać i zaakceptować tego stanu rzeczy, albo uwolnić się od ograniczeń Systemu Życia Ziemskiego. Często czują się zagubieni i nie wiedzą  gdzie są, a nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że umarli.

Focus 24,25, 26: To Terytoria Systemów Przekonań zamieszkane przez ludzi nie posiadających formy fizycznej, a pochodzących ze wszystkich okresów historycznych i miejsc na kuli ziemskiej. Którzy przyjęli i wyznawali najróżniejsze przekonania – filozoficzne i  religijne głoszące jakąś formę „pofizycznej” egzystencji.

Focus 27: Centrum Przyjęć zwane Parkiem. Jest to świat stworzony przez ludzkie umysły. Przystanek  podróży mający zmniejszyć szok wywołany opuszczeniem rzeczywistości fizycznej po śmierci. Przybiera on kształt różnych miejsc na Ziemi najłatwiejszych do zaakceptowania dla nowo przybyłych.

Focus 34/35: Poziom świadomości poza świadomością ludzką, zwany Zgromadzeniem – tu zbierają się Inteligencje należące do innych obszarów wszechświata i tutaj możliwy jest kontakt z nimi.


HARMONOGRAM WARSZTATÓW INSTYTUTU MONROE W OŚRODKU TU I TERAZ  2024


HARMONOGRAM WARSZTATÓW INSTYTUTU MONROE W OŚRODKU TU I TERAZ  2023

  • 17-18.VI WARSZTAT ONLINE : Podróże poza Ciałem/ Gateway Voyage. Przebudzenie i eksploracje poszerzonych stanów świadomości. Warsztat podstawowy., prowadzi Linda LeBlanc z Monroe Institute w USA. Po raz pierwszy w Polsce!
  • 30.IX-1.X  WARSZTAT ONLINE Podróże poza ciałem/ Gateway Voyage. Przebudzenie i eksploracje poszerzonych stanów świadomości. Warsztat podstawowy, prowadzi Linda LeBlanc z Monroe Institute w USA.
  • 17-19.XI Warsztat „Podróże poza ciałem – OBE Spectrum”, warsztat zaawansowany, prowadzi Arki Eskarmendi z Monroe institute (Warszawa)

Kontakt

© TuiTeraz.eu - Ośrodek rozwoju osobistego i duchowego "TU i TERAZ" w Nowym Kawkowie.

Adres:

Nowe Kawkowo 52 A, gmina Jonkowo 11-042
woj. warmińsko- mazurskie

Telefony:

Biuro ośrodka: +48 662 759 576
Biuro ośrodka: +48 535 285 450
Jacek Towalski: +48 602 219 382
Maja Wołosiewicz-Towalska: +48 606 994 366

kawkowo@tuiteraz.eu

www.tuiteraz.eu

Zapisz się do newslettera!