Tantra - Wstęp

Tantra, którą proponujemy w naszym ośrodku Tu i Teraz – to współczesna, nowoczesna tantra. To w oparciu o stare metody i tradycje aktualne techniki i systemy filozoficzne do wykorzystania w naszym życiu. Bez religijnej struktury, obrzędów i posążków. Nie hinduzim, nie buddyzm, nie taoizm, tylko bycie Tu i Teraz.

Tantra, którą oferujemy może by czymś co jednorazowo wzbogaci Twoje życie seksualne albo stanie się długofalową Drogą Rozwoju. To kolejne etapy, które możesz świadomie poznawać i przekraczać: od bogatszego życia seksualnego, przez pełniejsze, bardziej świadome związki, przemianę pozostałych dziedzin życia, aż po rozwój duchowy i samourzeczywistnienie/oświecenie.

Każdy z tych etapow jest tak samo ważny, każdy wynika z następnego. Możesz zacząć praktykować tantrę w każdym momencie życia i rozwoju. Sam lub z partnerem.

Do prowadzenia warsztatów tantry zapraszamy różnych nauczycieli z całego świata, ale bardzo ważne dla nas jest aby swoimi metodami potrafili integrować wszystkie poziomy istnienia - ciało, duszę i umysł, a nie nauczali tylko samych technik seksualnych. Dlatego też współpracujemy tylko z doświadczonymi i sprawdzonymi nauczycielami.

Tantra to jedna z nielicznych dróg rozwoju i poszukiwań duchowych, która nie tylko zawiera seksualność, ale uznaje seks za niezbędny, aby wznieśc się do Boga. To system filozoficzny o tradycji trwającej kilka tysięcy lat, zwany też „jogą miłości”.

Tantra to spotkanie ciał, serc i dusz. Nazywana jest „świętą komunią ciał” i nie ma w tym nic przesadnego. Gdy płynie czysta miłość, przepływa ona przez całe nasze ciało. Każdy zakamarek ciała jest Świety i promienieje Miłością.

Tantra to Droga Rozwoju i Przemiany, przeżywania głębokiej miłości i seksualności, tworzenia bliskich związków, jednoczenia ciał i dusz. To nie same techniki i porady seksualne - jak powszechnie się uważa, lecz coć o wiele głębszego. To proces, który odbywa się na wszystkich poziomach – ciała, umysłu i duszy. I który jednoczy wszystkie te poziomy. To Droga do głębokiej, mistycznej duchowości, poznania Boga/Bogini w Tobie i poza Tobą.

W swojej najgłębszej istocie tantra to spotkanie dwóch energii – męskiej i żeńskiej, całkowicie różnych, ale niezbędnych, aby z tej odmienności powstało coś nowego i pięknego.

Praktykowanie tantry przemienia wszystkie sfery naszego zycia – związki, seks, ale także, pracę, przyjaźnie, rodzicielstwo. Jeśli pogłębisz uważność, obecność i oddech, to wpłynie to na całe Twoje życie, a nie tylko poprawi jakość życia seksualnego.

Co daje nam tantra?

  • Wzbogaca nasze życie seksualne, czyni je piękniejszym i pełniejszym.
  • Pozwala odkryć nam prawdziwą bliskość – z samym sobą, z partnerem, z rodziną.
  • Umożliwia głęboki przepływ miłości.
  • Pozwala odkryć nam kim naprawdę jesteśmy.
  • Poprzez najpiękniejszy i najbardziej intymny akt seksualny może prowadzić nas do Boga (jakkolwiek by Go nie nazywać) i głębokiej duchowości.
  • Uczy, jak rozwijać duchowość poprzez bliskość z drugą osobą.
  • Niczego nie wyklucza, nie ocenia,zakłada, że doskonali jesteśmy tacy jacy właśnie jesteśmy i wszystko w nas jest dobre.
  • Może pomóc uzdrowić nasze zranione aspekty.
  • Wpływa pozytywnie na wszystkie dziedziny naszego życia.

FRAGMENTY KSIĄŻKI „TANTRA. SZTUKA ŚWIADOMEGO KOCHANIA” – CHARLES I CAROLINE MUIR:

Starożytna tantra jest systemem duchowym, w którym miłość płciowa stanowi sakrament. (..) Jest to system, który wzajemny stosunek kobiety i mężczyzny podnosi do rangi sztuki. Nazwaliśmy go Sztuką Świadomego Kochania” (..)

„Tantra w ścisłym tego słowa znaczeniu, to zbiór ezoterycznych ksiąg hinduskich, opisujących rytuały, praktyki seksualne i medytacje. Księgi te zostały napisane ponad 2 tys lat temu w postaci dialogu między bogiem Śiwą, a jego małżonką Śakti, uosabiającą żenską siłę stwórczą i nazywaną czasami „Mocą Tantry”.

Teksty tantryczne początkowo składały się ze stu ośmiu tomów przedstawiających system tantry i jej techniki. Istnieją także liczne komentarze, eseje i uzupełnienia. Starożytne księgi tantry oferują swoim wyznawcom pełną drogę życia, obejmującą dziedzinę fizyczną i materialną, aspekty umysłowe i psychiczne oraz sferę duchową.

Chociaż tantra słynie przede wszystkim jako „joga seksu”, elemenet seksualny stanowi tylko część obszaru jej zainteresowań – część, która jest środkiem do celu. Cele tantry są wyższe, a jej pole widzenia daleko wykracza poza zwykłą biegłość w sztuce miłości. Celem najwyższym jest Jedność. Tantrycy dążą do duchowej jedności czy też połączenia, aby dostapić wglądu w istnienie własnej osoby jako fragmentu Niepodzielnej Całości. Dla osiągnięcia Jedności tantrycy stosują techniki wizualizacji i medyatcji oraz praktykują rytualne zjednoczenie seksualne i wysoko rozwiniete formy komunikacji z partnerem. (..)

W tantrze nazwa Jednego brzmi Śiwa-Śakti i określa jedność świadomości kosmicznej z energią twórczą, siłę powodującą tworzenie, doskonałe połączenie męskiego z żeńskim, z którego rodzi się niezróżnicowane Jedno. Celem tantry jest zjednoczenie i uzyskanie stanu Jedności. Stan ten można nazwać samourzeczywistnieniem, integracją osobowości bądź po prostu spełnieniem. Dla tantryków ich związek z drugą osobą stanowi wehikuł, którym przenoszą się z rzeczywistości do Rzeczywistości (..)

W dzisiejszych czasach wielu zwyczajnych ludzi dąży do rozwoju duchowego, problem jednak w tym, że ludzie ci chcieliby rozwijać się wraz z partnerem (..)

Praktykowanie wstrzemięźliwości płciowej dla uzyskania pełni życia duchowego spotyka się w wielu tradycjach, także w kulturach Zachodu. Jednak posługiwanie się wstrzemięźliwością dla rozbudzenia dążeń duchowych w znacznym stopniu zawęża poszukiwania wyższych form świadomości do zgromadzeń typu klasztornego. Przed kilkoma tysiącami lat pary kochanków, rozwiązywały ten dylemat, wstępując na drogę jogi tantrycznej. Praktyka tantryczna dopuszcza posiadanie towarzysza, czerpanie przyjemności z seksu i nierzadko równoczesne przeżywanie duchowego spełnienia. W jaki sposób? Jak przyziemna seksualność może koegzystować ze wzniosłą duchowością?

Według systemu tantry, w czakramie pierwszym, u podstawy kregosłupa, ciasno zwinięta w spiralę, spoczywa siła, nosząca w tantrze nazwe kundalini śakti. Jej nazwa znaczy dosłownie „zwinięta żeńska energia”. Siła ta występuje w jednakim stopniu zarówno u mężczyzn, co u kobiet i równie dobrze mogłaby się nazywać „energią twórczą”, „energią czystej świadomości”. Działa ona zarówno wewnątrz nas, jak i na zewnątrz – a więc to, czego poszukujemy jest w nas zawarte. Jedność duchowa, czyli owa wyższa Rzeczywistość, do ktorej dążymy , musi zostać jedynie przebudzona, by mogła wypłynąć z naszego wnętrza i w ten sposób się spełnić. Obudzona energia kundalini rozplata się ze zwoju i wspinając po kręgosłupie od czakramu do czakramu, uwalnia w ciele energie. W trakcie tej wędrowki ładunek podobny ładunkowi elektrycznemu doprowadza i pobiera energię ze wszystkim siedmiu czakr (centrów energetycznych ciała) budząc po drodze uśpioną świadomość, by na koniec połączyć się z najwyższym czakramem i tym samym osiągnąć cel jakim jest Jedność, ekstaza duchowa, czyli w sanskrycie – ananda. Znana jest też pod nazwą nirwany, satori, oświecenia, świętości. Teksty tantryczne zapewniają, że jest ona dostępna każdemu z nas.(..)

Mimo, że jesteśmy dziećmi rewolucji seksualnej – wciąż w znacznym stopniu oddziałują na nas systemy poglądów wzbudzających poczucie winy, lęk, niepewność i wstyd. I chociaż te negatywne uwarunkowania zwykle tkwią w naszej podświadomości, to jednak zazwyczaj one właśnie nie pozwalają nam przebyć drogi prowadzącej do potencjału duchowego, jaki niesie miłość płciowa.

W drodze tej może pomóc nam tantra, bowiem w tantrycznym związku cel duchowy jest równie ważny jak miłość. Tantra – to szkoła o wielu kierunkach i poziomach studiów (..)..

Seks tantryczny nie obiecuje natychmiastowych rezultatów, nie stanowi zbioru gotowych recept na seks wyczynowy. Jednak u par, które pragną wzbogacić swój związek, seks tantryczny wyzwala specyficzny rodzaj energii, która buduje harmonię, zwiększa intymność i rozkosz płciową (..), stwarza niecodzienne partnerstwo.

FRAGMENTY KSIĄŻKI „RYTUAŁY WIĘZI MAŁŻEŃSKIEJ. TANTRYCZNE SEKRETY UDANYCH ZWIĄZKÓW PARTNERSKICH” KERRY RILEY I DIANE RILEY :

„..Według starożytnych tekstów Wschodu seks jest czymś uświęconym. Tantra, nauka duchowa wywodząca się ze starożytnych Indii oraz pochodzący ze starożytnych Chin taozim, są do siebie podobne w swej podstawowej istocie. W obydwu chodzi o zrównoważenie energii męskich i żenskich i obydwa stawiają sobie za ostateczny cel duchową jedność z wszechświatem lub źródłem – lub Bogiem w ludzkim wnętrzu. Tantryczna wzajemna gra energii męskich i żenskich była w hinduskiej mitologii reprezentowana przez postacie Śakti i Śiwy, a w taoizmie przez pierwiastki jin i jang. Zarówno tantra, jak i taoizm zmierzają do zbudowania jedności ciała, umysłu i ducha. W obu tradycjach seksualność jest postrzegana i praktykowana w kontekście duchowym(..).

Mowi się, że tantra jest najstarszym źródłem wiedzy na temat energii umysłu, ciała i ducha. Stanowi ona pierwotne źródło i esencję jogi, sztuk walki, tai chi oraz wielkich filozofii Buddy, Konfucjusza i Lao-cy.

Istnieją spekulacje, że indyjska tantra, która rozprzestrzeniła się potem na Tybet, mogła wywodzić się z wiedzy starożytnych taoistow w Chinach, dokąd powróciła setki lat później.

Poprzez wieki wiele dominujących religii boczyło się na tantrę i taoizm bowiem oba te systemy traktują seksualne zespolenie jako wehikuł niosący ludzi do oświecenia, jako sposób doświadczania głębokiej łączności z Bogiem, kosmosem, boskością czy też źródłem wszelkiego bytu, jakkolwiek je nazywasz zgodnie ze swoimi przekonaniami. Tymczasem wiekszość systemów religijnych czyni z seksu tabu, twierdząc, że odwodzi on człowieka od Boga. Owo dominujące podejście religijne w końcu zepchnęło praktyki tantryczne do podziemia i przez setki lat rytuały tantryczne utrzymywane były w ukryciu.

Dopiero od niedawna praktyki tantryczne są interpretowane, publikowane oraz udostępniane zachodnim badaczom. Pomaga nam to spojrzeć na miłość i seks z innej perspektywy. (..)

Tantryczne podejście do seksu głosi, że seks jest największym darem Boga, że jest on święty; że doznawanie przyjemności z seksu jest modlitwa do Boga, sposobem okazywania wdzięczności za nasze istnienie. Tantra postrzega zespolenie seksualne jako sposób wytwarzania w ciele siły życiowej, która uzdrawia, odmładza, energetyzuje; może też być medytacją służącą osiąganiu mistycznych stanów świadomości i miłości. (..)

Tantra naucza, ze jestśmy godni wszelkiej miłości i seksualnej przyjemności, jaką możemy otrzymać; że miłość cielesna jest drogą dotarcia do tajemnic serca, duszy, boga i bogini w każdym człowieku. Uczy także, ze seks tworzy fizyczną, emocjonalną i duchową więź z kochaną osobą, a więź ta staje się źródłem ekstatycznej rozkoszy, głębokiej intymności i ekspansji świadomości. Seks jest sposobem wykraczania poza codzienność i przekraczania granic ego, tak, że stajemy się jednym z ukochaną osobą, jednym ze wszystkim co istnieje, sposobem otwarcia się na namacalne doświadczenie Boga. (..)

Jaka jest więc różnica między tantrą a po prostu wspaniałym seksem? Jedna z kluczowych różnic dotyczy tego, na czym koncentruje się umysł w danym momencie. To samo odnosi się do każdej dziedziny życia. Sposób w jaki człowiek doświadcza życia, zależy od tego, gdzie przebywa umysłem. We współżyciu miłosnym oddziałuje na nas nie to, co robimy, lecz nastawienie, z którym to robimy – sprawia ono, ze nasze przeżycia są takie a nie inne.

Słowo tantra znaczy „rozprzestrzeniać się, być wolnym, wyzwalać się”. Jeśli mamy być naprawdę wolni, nasza seksualność nie powinna być represjonowana; powinnyśmy ją przeżywać w całej pełni, z radością i bez poczucia winy. Im bardziej będziemy tłumić swoje pragnienia seksualne, tym bardziej będziemy przez nie spętani; im bardziej represjonowana jest nasza seksualność, tym usilniej stara się wybuchnąć. (..)

Tantra zawsze podkreślała świętość seksu(..). Uczy także, że mężczyzna powinien zbliżać się do swojej ukochanej ze świadomością uczestniczenia w czymś uświęconym, tak jakby wstępował do świątyni. Tantra twierdzi, że aby poznać prawdę o miłości, trzeba zaakceptować świętość seksu”.

Kontakt

© TuiTeraz.eu - Ośrodek rozwoju osobistego i duchowego "TU i TERAZ" w Nowym Kawkowie.

Adres:

Nowe Kawkowo 52 A, gmina Jonkowo 11-042
woj. warmińsko- mazurskie

Telefony:

Biuro ośrodka: +48 662 759 576
Biuro ośrodka: +48 535 285 450
Jacek Towalski: +48 602 219 382
Maja Wołosiewicz-Towalska: +48 606 994 366

kawkowo@tuiteraz.eu

www.tuiteraz.eu 

Zapisz się do newslettera!