Warsztaty / Prowadzący

Events-Published:
8
Events-Archived:
0

Opis:

arvick baghramian

Arvick Baghramian

Jestem psychoterapeutką, specjalizującą się w pomocy dzieciom i dorosłym osobom, które doświadczyły przemocy seksualnej w dzieciństwie. To właśnie praca z tymi osobami poprowadziła mnie w stronę szamanizmu i innych technik uzdrawiania, które stosuję i przekazuję innym od lat 80. Praca z tą szczególnie straumatyzowaną grupą osób uświadomiła mi, że tradycyjne, werbalne terapie, choć skuteczne do pewnego etapu, mają poważne braki jeśli chodzi o pomoc w pełnym uzdrowieniu dawnych zranień i traum, przemianie życia i odzyskaniu mocy. W poszukiwaniu potężniejszych technik zajęłam się Terapią Przez Zabawę, NLP i Hipnozą Ericksonowską, a następnie praktyką i nauczaniem Reiki, Świadomego Oddychania i techniki wizualizacyjnej Osobistego Słupa Totemicznego.

Podstawy szamanizmu poznałam w latach 90 w czasie warsztatów prowadzonych przez Jonathana Horwitza w Skandynawskim Centrum Badań nad Szamanizmem.  Uczyłam się u Jonathana przez kilka lat i od tego czasu praktykuję i uczę szamanizmu na całym świecie. Mimo, że prowadzę warsztaty i uczę innych jak prowadzić szamańską terapię, nigdy nie przestałam dowiadywać się nowych rzeczy. Od 2008 roku intensywnie uczę się w Fundacji Studiów Szamańskich Michaela Harnera w USA. W mojej praktyce terapeutycznej korzystam z szamanizmu, Reiki, świadomego oddychania, wizualizacji i sztuk plastycznych. Stosuję każdą z tych technik w miarę potrzeby, aby pomóc osobom, z którymi pracuje odkryć ich własny potencjał, doświadczyć transformacji, odzyskać zdrowie i osobistą moc. Uważam się jednak przede wszystkim za terapeutkę szamańską, i podczas gdy regularnie prowadzę warsztaty z Reiki, Świadomego Oddychania i Osobistego Słupa Totemicznego, to w prywatnej praktyce polegam głównie na szamanizmie. Dzięki warsztatom zwiedziłam cały świat, a w ciągu ostatnich 20 lat, prowadziłam warsztaty nie tylko w Hiszpanii, gdzie obecnie mieszkam ale także w Wielkiej Brytanii, USA, Nowej Zelandii i Polsce.

W 2007 moja druga książka „Magia Szamanizmu” została opublikowana w Wielkiej Brytanii przez wydawnictwo Book Guild. Drugie wydanie zostało opublikowane przez Guid Publications, wraz z tłumaczeniem na hiszpański. Książka jest tez dostępna w polskiej wersji.

Opracowałam tez terapeutyczną grę Odkrycia, służącą do ułatwiania komunikacji między dziećmi i rodzicami, nauczycielami lub terapeutami w zabawny i ekscytujący sposób. Gra została opublikowana w 2008 roku i jest dostępna w kilku wersjach językowych (angielskiej, hiszpańskiej, hebrajskiej i polskiej).

www.freedom-within.com

Events-Published:
8
Events-Archived:
0

Opis:

arvick baghramian

Arvick Baghramian

I am a psychotherapist, specializing in the field of child sexual abuse and adult survivors, and a shamanic counsellor and teacher. It was my work with traumatized children and adult survivors of abuse that led me to shamanism, and to the other healing techniques I have been teaching and practicing since the 1980s. Working with this particularly traumatized group of people led me to the realization that traditional, verbal therapies, while effective up to a point, had serious shortcomings in helping people to truly heal their past hurts and traumas, transform their lives and become self-empowered. In my search for more powerful techniques I first became a Play Therapist, NLP practitioner and Eriksonian Hypnotist, and later a practitioner and teacher of Reiki, Conscious Breathing, and a visualization technique called the Personal Totem Pole.

I first learned about shamanism in the mid-90s, when I attended a workshop led by Jonathan Horwitz at the Scandinavian Center of Shamanic Studies. I trained with Jonathan for several years, and have been practicing and teaching shamanism around the world ever since. Although I run workshops in shamanism and train people to become shamanic counselors themselves, I have never ceased to be a student of shamanism, and since 2008 I have also studied extensively with Michael Harner’s Foundation for Shamanic Studies in the United States.

My therapeutic practice today draws on shamanism, Reiki, conscious breathing, visualization and art work. I draw on each of these techniques when needed, to help the people I work with to discover their true potential, heal, transform, and empower themselves. However, I consider myself to be primarily a shamanic counselor, and while I regularly run workshops of Reiki, Conscious breathing, and Personal Totem Pole, it is Shamanism as a spiritual and healing technique that I most rely on in my private practice. My teaching has taken me all over the world, and in the past twenty years I have been training not only in Spain, where I currently live, but also in the UK, the USA, Israel, the Scandinavian countries, New Zealand and Poland.

In 2007, my book The Magic of Shamanism, was published in the UK by Book Guid. A second edition in English (paper and ebook) was later published by Guild Publications, along with the Spanish translation of the book. The Magic of Shamanism is also now available in Polish.

I also developed the therapeutic game Revelations, designed to facilitate communication between children and their parents, teachers, or therapists, in a fun and exciting way. The game was published in 2008 and is now available in English, Spanish, Hebrew, and Polish.

www.freedom-within.com

Events-Published:
0
Events-Archived:
0

Opis:

Atithi

Atithi (Brian Schock). Nauczyciel świętej taoistycznej seksualności oraz Mogadoa Qigong, instruktor jogi tantrycznej, uzdrowiciel. Uczeń mistrza taoistycznych sztuk wewnętrznych Zhenan Dao (www.mogadao.com ) oraz znanej nauczycieli Tantry Ma Anandy Sarity. Współtwórca Qi tańca (www.spiritdomegigong.com). Wiele latach studiował jogę i qigong w Stanach Zjednoczonych. Podróżował także po Europie, Afryce Północnej, Indiach, Nepalu i Tajlandii, aby pogłębiać i doskonalić swoje doświadczenia w nowych metodach terapii, tańca i seksualnosci.

Events-Published:
0
Events-Archived:
8

Opis:

Barnes Andrew

Seksuolog z Australii, uzdrowiciel tantryczny, terapeuta seksualności i relacji miłosnych, coach orgazmów, zawodowy masażysta. Wykładowca z międzynarodowym uznaniem specjalizujący się w temacie seksualności kobiet. Współautor niezwykłego albumu "Serce kwiatu - książka o yoni". Propaguje nowe koncepcje dotyczące intymności, miłości, fizycznego kontaktu, przyjemności płynącej z seksualności oraz wzmacniania relacji poprzez jasną i świadomą komunikację.

Poza wykształceniem seksuologa, Andrew ma pięć dyplomów w zakresie różnego rodzaju pracy z ciałem i uzdrawianiem energią. Jednakże swoją największą naukę przypisuje doświadczeniom życiowym oraz mądrości i przewodnictwu wielu mentorów i nauczycieli, których miał na całym świecie przez ostatnie 18 lat. Wzbogacili oni jego drogę, rozwijając go i stawiając przed nim wyzwania na niezmierzoną ilość sposobów. Andrew teraz wspiera innych by znaleźli swoją wewnętrzną prawdę i doświadczyli dynamicznej przemiany w ich własnym życiu.

www.heartoftheflower.com

Events-Published:
0
Events-Archived:
1

Opis:

Barszcz Marzena

Z wykształcenia fizjoterapeutka, masażystka i terapeutka manualna. Nauczycielka teorii masażu i masażu leczniczego. W pracy terapeutycznej posługuje się analizą bioenergetyczną A. Lowena.  Ukończyła wiele kursów, m.in. Certified Training Program the Florida Society for Bioenergetic Analysis, Kurs Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym, kurs Integracyjnego Masażu Bodywork. Jest również organizatorką warsztatów bioenergetyki A. Lowena w Polsce. „Na co dzień pracuję z ludzkim ciałem najczęściej przeciążonym lub uszkodzonym, a więc w efekcie napiętym i bolącym. Ukończyłam szkoły i kursy by mieć poczucie, że od strony medyczno-praktycznej mam wystarczający zasób wiedzy i umiejętności, by skutecznie pomagać. Jednocześnie wyraźnie widziałam, że koncepcje mechanistyczne leczenia mają swoje ograniczenia.. Wiedziałam, że istnieje ewidentna luka w medycznym postrzeganiu człowieka, uwarunkowana bezradnością, ignorancją i w ograniczonym rozumieniu objawów jako dysfunkcji ciała. Dla mnie człowiek to jedność: ciała, czucia i myśli. Jeśli choruje ciało, nie jest ono oddzielone od procesów myślowych czy emocji. I odwrotnie. Dzięki ciału mamy wgląd w doświadczenie człowieka, jego przekonania i sposób odczuwania.”

Kontakt

© TuiTeraz.eu - Ośrodek rozwoju osobistego i duchowego "TU i TERAZ" w Nowym Kawkowie.

Adres:

Nowe Kawkowo 52 A, gmina Jonkowo 11-042
woj. warmińsko- mazurskie

Telefony:

Biuro ośrodka: +48 662 759 576
Jacek Towalski: +48 602 219 382
Maja Wołosiewicz-Towalska: +48 606 994 366

kawkowo@tuiteraz.eu

www.tuiteraz.eu

Zapisz się do newslettera

Nie wysłamy spamu!