OŚRODEK TU I TERAZ / WARSZTATY / Październik 2019 / 15.10.19 - 20.10.19

Zdarzenia

Tytuł:
Trening Transformujący Życie. Podróż do Świadomości przez Siedem Centrów Energetycznych. Moduł I: Czakra Podstawy - Uziemienie, Przetrwanie, Zdrowie, Bogactwo, (Nowe Kawkowo)
Kiedy:
15.10.19 - 20.10.19
Gdzie:
,
Kategoria:
Październik 2019

Opis

trening transformujący zycie 01trening transformujący zycie 02

TRENING TRANSFORMUJĄCY  ŻYCIE  składa się z siedmiu modułów po pięć dni każdy. W każdym module koncentrujemy się na jednym centrum energetycznym, badając fizyczne, emocjonalne, psychologiczne i duchowe aspekty tego centrum.

Każdy moduł kończysz  z narzędziami do kreatywnego wyrażania siebie i manifestowania tego, co odkryłeś i zrozumiałeś w swoim codziennym życiu.

Praca podąża za spójną mapą systemu czakr i etapami rozwojowymi ludzkiej świadomości.

Podejście to jest dynamiczną równowagą między naukowym rozumieniem a duchową ewolucją, łączącą nowe odkrycia neuronauki i praktyki medytacyjne.

Moduły są kompletne same w sobie i można uczestniczyć również w każdym z nich osobno. 

Tylko w modułach dotyczących czakry 6 i 7 wymagamy udziału w co najmniej jednym z poprzednich modułów.

Celem tej pracy jest otwarcie całego naszego potencjału,  ponowne połączenie się z naszą naturą i zastosowanie tych wewnętrznych odkryć w codziennym życiu.

Jest to głęboka podróż do naszego wewnętrznego i zewnętrznego świata.

MODUŁY TRENINGU:

 1. CZAKRA PODSTAWY – Odżywianie Korzeni
 2. CZAKRA SAKRALNA – Uczucia i Emocje
 3. CZAKRA SPLOTU SŁONECZNEGO – Moc Istnienia
 4. CZAKRA SERCA – Miłość, Relacje i Intymność
 5. CZAKRA GARDŁA – Komunikacja i Kreatywność
 6. CZAKRA TRZECIEGO OKA – Wewnętrzne Widzenie i Intuicja
 7. CZAKRA KORONY – Świadomość, Duchowość i Cel Życia

Ten trening to proces uczenia się i rozumienia różnych wymiarów życia, w którym badamy dogłębnie wiele aspektów bycia człowiekiem, przechodząc przez wszystkie poziomy naszego doświadczenia:

 • Wola przeżycia i manifestacja
 • Przepływ i połączenie emocjonalne
 • Moc i energia
 • Miłość i związek
 • Komunikacja i kreatywność
 • Wewnętrzna wizja i intuicja
 • Świadomość i cel życia

I  MODUŁ:  CZAKRA  PODSTAWY - Odżywianie Korzeni

Instynkt Przetrwania, Uziemienie, Witalność, Zdrowie, Bogactwo, Podstawowe Lęki

trening transformujący zycie 03trening transformujący zycie 04

Pierwsza czakra jest podstawą systemu czakr i stanowi początek ludzkiej świadomości.

To nasza podstawa, ziemia, która nas wspiera i odżywia. Jest związana z naszym ciałem fizycznym i jego potrzebami, z naszym związkiem z materialnym światem i żywiołem ziemi. Jest powiązana z dnem miednicy, genitaliami, podstawą kręgosłupa, nogami i stopami.

Tematami pierwszej czakry są instynkty przetrwania, zdrowie, uziemienie, witalność oraz uczucie bycia w domu -  na świecie i w ciele.

Praca z tą czakrą polega na uczeniu się równoważenia popędów związanych z  instynktami przeżycia (jedzenie, sen, prokreacja) - z naszą zdolnością do bycia świadomym.

Kiedy naturalna równowaga pierwszej czakry zostaje zakłócona - przez powtarzający się stres  albo traumę - możemy nie czuć się w naszym własnym ciele jak w domu. Albo jesteśmy wtedy odłączeni od naszej fizycznej egzystencji  albo nadmiernie zidentyfikowani i zainteresowani ciałem i światem materialnym.

Czakra Podstawy i jej problemy rozwijają się głównie w okresie prenatalnym, w czasie porodu oraz w pierwszych 12 miesiącach po porodzie. Ta praca polega na uzdrowieniu starych ran, które miały miejsce w tym okresie naszego życia.

W I Module:

 • Przywracać uwagę do ciała. Reorganizować jego przepływ energetyczny przez ćwiczenia uziemienia: schodzenie w głąb ziemi, kości, nóg i stóp.
 • Przywoływać świadomość do naszych uwarunkowanych wzorców i przekonań wokół siły fizycznej i energii życiowej.
 • Uzdrawiać połączenie z naszym ciałem fizycznym i jego potrzebami oraz ze światem materialnym - zdrowiem, domem, finansami, pracą i środowiskiem.
 • Poznawać korzenie naszych podstawowych lęków, aby je uwolnić i ponownie połączyć się z mocą naszej instynktownej energii i woli życia.
 • Uczyć się podstawowych zasad "leczenia urazów", sposobów regulacji i rozładowywania energii związanej z zachowaniami obronnymi.
 • Pracować nad odzyskaniem naszego podstawowego prawa do posiadania i bycia tutaj. To jest sfera, w której wprowadzamy rzeczy do manifestacji i realizacji.

Pierwotna energia pierwszej czakry ma ogromną moc, witalność i wrodzoną inteligencję, która nie jest regulowana przez myślenie lub zrozumienie, ale po prostu przez bycie w ciele.


II  MODUŁ:  CZAKRA SAKRALNA - Uczucia i Emocje

Przepływ i Połączenie, Tożsamość emocjonalna, Zmysłowość, Przyjemność, Pożądanie, Potrzeby, Przynależność

trening transformujący zycie 05trening transformujący zycie 06

Esencją drugiej czakry jest ruch i połączenie, jest związana z przepływem i bezkształtnością żywiołu wody. W tym centrum energetycznym zaczynamy doświadczać dualności, bezbronnego lecz potężnego wymiaru naszych uczuć, dynamicznego wzajemnego oddziaływania między energią i ciałem, naszego świata wewnętrznego i zewnętrznego.

Druga czakra znajduje się w podbrzuszu i splocie sakralnym, a związane z nią tematy to tożsamość emocjonalna, przyjemność i seksualność.

W tym wymiarze nabieramy świadomości innych osób i wkraczamy w złożony i bogaty świat, którzy wyłania się gdy angażujemy się w związki z innymi. Tu budzi się moc przyciągania przeciwieństw, moc, która budzi nasze emocje i pragnienia, chęci i potrzeby, uczucia i wrażenia.

Odczuwanie jest jednym z naszych podstawowych praw. Jeśli nie możemy czuć, to tworzymy wzorce, które uniemożliwiają nam doświadczać bogactwa i żywotności naszych uczuć i emocji.

Praca z druga czakrą to praca z emocjami, seksualnością i zmysłowością. Chodzi tu
o wprowadzenie świadomości do naszych związków, które często są spętane przez zależności i wzorce pochodzące z ran emocjonalnych otrzymanych w dzieciństwie, z którymi jeszcze sobie nie poradziliśmy.

Czakra Sakralna i związane z nią problemy rozwijają się przede wszystkim między szóstym miesiącem a drugim rokiem życia, kiedy dziecko uczy się o związkach i emocjach poprzez kontakty z matką i innymi opiekunami.

W II Module:

 • Połączymy się z przestrzenią wewnętrznego dziecka i otoczymy je opieką. Nauczymy się identyfikować i rozumieć emocjonalne wzorce, które pochodzą z naszego dzieciństwa i kształtują nasze zachowanie w dorosłym życiu.
 • Nauczymy się czuć i akceptować uczucia i emocje, odnajdując kreatywne sposoby na odnoszenie się do emocji w nas samych i w innych.
 • Zbadamy sposób w jaki odnosimy się do własnych ciał i przyjemności, nauczymy się jak umożliwiać przepływ energii przez ciało, łącząc wewnętrzna jaźń ze światem zewnętrznym.
 • Odkryjemy nowe poczucie przynależności i rozluźnienia w związkach intymnych a także w związkach ze światem.
 • Zanurzymy się w bezkształtny wymiar brzucha i naszą zdolność poszerzania się i poruszania razem ze zmianami.

Wraz z uzdrowieniem Drugiej Czakry i oczyszczeniem emocji, energia zaczyna przepływać przez ciało w naturalny sposób i możemy doświadczyć przyjemności przez ruch, kontakt i seksualność. Zdrowa Druga Czakra pozwala nam poruszać się przez zmiany i odczuwać głębokie połączenie z ludźmi i życiem.


MODUŁ:  SPLOT SŁONECZNY - Moc Istnienia

Wola, Autonomia, Asertywność, Zdecydowanie, Oryginalność, Radość, Entuzjazm

trening transformujący zycie 07trening transformujący zycie 08

Trzecia Czakra jest często nazywana Czakrą Mocy i związana jest z ruchem na zewnątrz i mocą żywiołu ognia. Znajduje się w splocie słonecznym blisko przepony, żołądka, nadnerczy i wątroby.

W tej Czakrze rozpoczyna się proces indywiduacji, który daje nam możliwość doświadczenia osobistej woli i odnalezienia napędu do stworzenia takiego życia, jakiego pragniemy. 

Podczas tego procesu musimy pokonać nieświadome nawyki, które definiują naszą osobowość i wizerunek samego siebie.  Ten proces zachodzi przez mierzenie się z wyzwaniami, odwagę bycia wyjątkowym, poszerzanie własnych granic i ryzykowanie, że nasza integralność z własna prawdą spotka się z dezaprobatą otoczenia.

Splot Słoneczny to też miejsce z długą historią niezrozumienia i nadużyć, gdzie idea mocy jest wykorzystywana w świecie rywalizacji, porównań i osądów.

Wszyscy świadomie lub nieświadomie nosimy w sobie te energie. Czujemy się albo pełni mocy i chcemy kontrolować to co nas otacza, albo czujemy się bezsilni, słabi i kontrolowani. Jednym z tematów Trzeciej Czakry jest dynamika Dominatora i Ofiary – dwóch form zniekształconej mocy, które wywołują cierpienie i separację.

W procesie indywidualizacji Osądy i Projekcje odgrywają ważną i zazwyczaj nieświadomą rolę. Gdy zdajemy sobie sprawę z tego, jak osądzamy innych, to uświadamiamy sobie elementy nas samych (naszego psychologicznego Cienia), których się „wyrzekamy” i projektujemy na zewnątrz.

Poświęcamy dużo energii na tworzenie strategii pozwalających nam na ukrycie Cieni. Kiedy nauczymy się je identyfikować i akceptować to powracamy do stanu integralności i odzyskujemy dostęp do wspaniałego źródła energii, która może przemienić się w jasność i współczucie.

Trzecia Czakra i związane z nią problemy rozwijają się zazwyczaj od osiemnastego miesiąca do czwartego roku życia, kiedy dziecko zaczyna postrzegać siebie jako istotę odrębną od matki. Ta Czakra uaktywnia się ponownie u nastolatków.

W III Module:

 • Zbadamy radosną Energię Mocy, Siły i Woli w Splocie Słonecznym.
 • Nauczymy się identyfikować różne Strategie, których używamy jako Mechanizmów Obronnych. Zobaczymy czy te strategie stawiają nas w roli dominatora czy ofiary.
 • Zrozumiemy zjawiska Projekcji i Osądzania i poznamy sposoby na odzyskanie energii kiedy to się dzieje.
 • Odkryjemy i ujawnimy nasz „cień” i rzucimy światło na nasze mechanizmy.
 • Nauczymy się tworzyć silniejsze i zdrowsze poczucie własnego, osobistego istnienia, wyznaczać jasne granice i mówić Tak i Nie w odpowiednich momentach.
 • Doświadczymy tego, jak świadoma moc i siła może wspierać naszą zdolność do rozluźniania się i kochania.

Uzdrawianie Trzeciej Czakry polega na odnalezieniu równowagi między wdechem i wydechem, działaniem i relaksacją.

Kiedy obudzimy Czakrę Mocy, nabieramy dojrzałej świadomości siebie, w której łączy się obecność, godność i siła. Doświadczamy wolności i radości wiedzy o tym kim jesteśmy i wyrażania tego i nie potrzebujemy już zewnętrznego potwierdzenia.


IV MODUŁ:  CZAKRA SERCA - Miłość, Związki i Intymność

Akceptacja, Czułość, Empatia, Współczucie, Równowaga przeciwieństw, Odnoszenie się

trening transformujący zycie 09trening transformujący zycie 010

Czakra Serca jest na środku układu czakr i jest znana z równoważenia przeciwieństw takich jak: umysł i ciało, ja i inni, światło i cień, męskość i kobiecość, to co na zewnątrz i to co wewnątrz, ego i jedność.

To centrum ma zdolność obejmowania wszystkiego co istnieje bez osądzania. Jest miejscem w którym czujemy wzajemne połączenia między wszystkimi elementami naszego życia.

Czwarta Czakra jest związana z żywiołem powietrza i odnosi się do klatki piersiowej, serca, splotu sercowego, karku, ramion, dłoni i układu oddechowego.

Głównym zadaniem serca jest odnoszenie się do innych, co oznacza połączenie, współczucie i empatię wobec innych. Współczucie rozpuszcza osądzanie i skłania serce do otworzenia się.

Najczęściej występującą przeszkodą dla serca jest brak miłości do samego siebie, która jest podstawą intymności i równowagi między jaźnią i otoczeniem.  Serce pełne miłości i współczucia do samego siebie rozkwita do tęsknoty za dzieleniem się z innymi i otwiera się na dawanie jak i przyjmowanie.

Strach i żal blokują te reakcje a w końcu i samą czakrę serca. Kiedy przyjmujemy do wiadomości i wyrażamy nasz żal, serce otwiera się na swoją prawdziwą, kochającą naturę, a my wykraczamy poza dualność w stronę głębszego poczucia akceptacji dla siebie i innych.

Czakra serca kształtuje się w wieku od trzech do siedmiu lat, kiedy tworzymy swoją tożsamość społeczną.

W IV Module:

 • Zrozumiemy potrzeby naszych serc, to jak zostały zranione i jakie mają mechanizmy ochronne.
 • Nauczymy się rozpoznawać iluzje stworzone wokół miłości romantycznej i zrozumiemy wyższe znaczenie miłości.
 • Przyjrzymy się nieświadomym wzorcom dotyczącym różnych związków, w tym intymnych.
 • Odkryjemy i rozwiniemy zdolność Serca do synchronizowania się z sercami innych osób i wszelkim otaczającym nas życiem.
 • Odnowimy kontakt z sercem jako uzdrowicielem przez słuchanie jego mądrości i intuicji.
 • Nauczymy się jak kultywować miłość i uczynić z tego praktykę dnia codziennego.

Kiedy uzdrawiamy nasze serca i zdejmujemy z nich ciężar bólu, smutku i wzorców miłości, które nas ograniczają, odnajdujemy głębszą esencję miłości, która daje nam głębokie poczucie spokoju i ześrodkowania.

Przechodząc ze stanu pragnienia miłości do stanu pozwalania na  miłość i kultywowania jej, możemy spotkać się z sercem drugiej osoby w prawdziwej intymności.


V MODUŁ:   CZAKRA GARDŁA – Komunikacja i Kreatywność

Wyrażanie, Rezonans, Harmonia, Wibracja, Jasna Komunikacja, Nowość

trening transformujący zycie 011trening transformujący zycie 012

Piąta Czakra reprezentuje naszą kreatywną tożsamość i opiera się na sposobach w jaki się wyrażamy. Esencją tej Czakry jest odnajdywanie rezonansu i harmonii we wszystkim co wokół nas wibruje.

Jest związana z szyją, gardłem, ustami, szczęką i językiem, a jej żywiołem jest „dźwięk” (eter).

W procesie wychowania, nasz naturalny sposób wyrażania siebie często nie jest wspierany, a bywa wręcz tłumiony, przez co uczymy się odnosić do świata przez maskę naszej osobowości i przekonań.

Kiedy uczymy się udzielać przestrzeni naszej wewnętrznej rzeczywistości i wyrażać własną prawdę, zaczynamy świadomie komunikować się ze światem zewnętrznym, odnajdując odpowiednie słowa i sposoby wyrażania, które umożliwiają prawdziwe spotkanie.

Czysta komunikacja jest bezpośrednio związana z kreatywnością. Kiedy na nowo nawiązuję kontakt
z własnym wnętrzem i wyrażam się w jasny sposób przez słowa, działania i obecność, to nie jestem już zniewolona uwarunkowaniami i sytuacją życiową. Przyjmuję odpowiedzialność i na nowo tworzę własna rzeczywistość.

Piąta Czakra rozwija się przeważnie między siódmym i dwunastym rokiem życia, kiedy tworzymy swój język i zaczynamy używać symboli wykraczających poza nasze bezpośrednie doświadczenie.

W V Module: 

 • Pogłębimy świadomość wewnętrznego świata poprzez Słuchanie Wnętrza i Wyrażanie na Zewnątrz. Nauczymy się słuchać tego, co dzieje się w środku, uziemić się i ześrodkować aby pozwolić temu, co się dzieje na wydostanie się i wyrażenie.
 • Otworzymy się na mówienie i słuchanie, nucenie i śpiewanie, poruszanie się i tańczenie – otworzymy się na wewnętrzną kreatywność aby wyrazić głębszą jaźń w autentyczny i spontaniczny sposób.
 • Poznamy etapy świadomej Komunikacji, odkrywając proste i skuteczne narzędzie wnoszące Jasność i Obecność do naszej Komunikacji.
 • Z uwagą przyjrzymy się strukturze naszych przekonań i nieświadomych wzorców i idei dotyczących nas samych i tego jak odnosimy się do życia.
 • Zrozumiemy z jaki sposób Komunikacja może wspierać kreowanie takiego życia o jakim marzymy.

Kiedy podejdziemy do pracy z komunikacją jak do świadomej zabawy, pozwolimy, by nasz głos wypowiadał prawdę i oswobodzimy naszą kreatywność – połączymy się, poszerzymy i zjednoczymy z innymi, tworząc nasz świat na nowo.


VI  MODUŁ:  CZAKRA TRZECIEGO  OKA – Wewnętrzny Wzrok i Intuicja

Zdolność do widzenia i postrzegania, Jasność, Wyobraźnia, Intuicja, Zdolności parapsychiczne, Wgląd, Symboliczne myślenie, Abstrakcja, Sny i Wizje

trening transformujący zycie 013trening transformujący zycie 014

Szósta Czakra zwana też Trzecim Okiem znajduje się w środku głowy na wysokości brwi. Związana jest z oczami, uszami i szyszynką. Jej esencja to zdolność widzenia i jasnego postrzegania. Żywiołem Szóstej Czakry jest światło.

Przez tę Czakrę możemy spojrzeć do wewnątrz i zobaczyć samych siebie, to co wykracza poza naszą tożsamość i ograniczone wzorce umysłu i osobowości. Gdy Szósta Czakra jest zamknięta, umysł staje się ograniczony, zmieszany, nie może się skupić, trudno jest odróżnić rzeczywistość od wyobrażeń, co prowadzi do kompulsywnych myśli, braku przestrzeni dla wyobraźni i niemożności utrzymania wizji.

Szósta Czakra rozwija się w okresie dojrzewania wraz ze zdolnością do symbolicznego i abstrakcyjnego myślenia. W tej czakrze poszukujemy światła świadomości i uczymy się skupić to światło tak aby widzieć wyraźnie. Ta energia skupia się w postaci obrazu, idei, wizji i działa jako plan dla tego, co chcemy zmaterializować w życiu.

W VI Module pracujemy nad:

 • Zrozumieniem „natury umysłu” i od-identyfikowaniem się od „procesów myślowych”.
 • Otwarciem naszej intuicji i użyciem jej jako przewodnika w życiowej podróży.
 • Rozróżnieniem Przebudzenia od Iluzji i Jasności od Zamętu.
 • Wzmacnianiem percepcji wewnętrznej i zewnętrznej rzeczywistości, otwieraniem możliwości doświadczania życia z perspektywy szerszej niż nasze ograniczające wzorce osobowościowe.
 • Odkrywaniem negatywnych obrazów samych siebie i sposobu w jaki wpływają one na manifestację naszego potencjału.

Wraz z otwarciem Trzeciego Oka, uruchamiamy aspekt „Świadka” i zaczynamy postrzegać rzeczywistość z większa jasnością, możemy przejrzeć gęstą strukturę fizycznego świata i dostrzec subtelne wymiary energii i ducha.


VII MODUŁ: CZAKRA KORONY – Świadomość, Duchowość i Cel Życia.

Mądrość, Kosmiczna Tożsamość, Zrozumienie, Inspiracja, Duchowe połączenie

trening transformujący zycie 015trening transformujący zycie 016

Siódma Czakra zwana też „Koroną” to centrum czystej świadomości. To miejsce wszechwiedzy wykraczającej poza ograniczenia czasu i przestrzeni. Reprezentuje „Świadomość”, podstawową zasadę działania wszystkich czakr, czyli zdolność do widzenia, mówienia, kochania, robienia, czucia i życia.

Tematy Korony to transcendencja, mądrość, kosmiczna tożsamość, zrozumienie, cel życia, inspiracja i duchowe połączenie. Jej aspekty negatywne to nadmierne przywiązanie do form i pozorów.

Nadszedł czas aby odpocząć w świadomości istnienia i stać się „świadkiem”, który jest wolny od osądów i ocen, obserwatorem, który po prostu zauważa wszystko co jest.

W tym miejscu dostępujemy zrozumienia związków między świadomością i materią, możemy poruszać się w te i z powrotem między przestrzenią i formą; cisza i dźwiękiem; niczym i czymś; tym co absolutne i tym co relatywne. Zagłębiamy się w Medytację, jako praktykę nie-działania, zanurzamy się w cichą przestrzeń bezkształtnej świadomości.

Ta Czakra rozwija się przez całe życie, od poczęcia i otwiera się w dorosłym życiu, kiedy zaczynamy rozmyślać o sensie życia.

W VII Module:

 • Zbadamy nasze idee dotyczące Boga, Najwyższej Istoty lub Boskiej Siły. Uwolnimy się od ograniczających przekonań dotyczących religii i odkrywania naszego wyjątkowego związku z „Duchowością”.
 • Przyjrzymy się i doświadczymy różnych wymiarów świadomości związanych z Ego, Duszą i Absolutem.
 • Zbadamy idee „Techniki Medytacyjnej”, „Doświadczenia Medytacji” i „Stanu Medytacji”
 • Rzucimy światło na nasze przywiązanie do konkretnych ograniczających struktur, planów
  i idei, które nas powstrzymują przed realizacją naszej prawdziwej pełni.
 • Przyjrzymy się zjawisku inspiracji jako czynnika napędzającego zmianę i ewolucje całej ludzkości jak i pojedynczych osób.
 • Przeanalizujemy nasze Cele Życiowe i głębsze znaczenie życia: Po co tak naprawdę tu jesteśmy, jakie są nasze dary, wyzwania i potencjał.

Korona to koniec naszej tęczowej podróży przez siedem czakr a odkrycie jej jest kolejnym krokiem w kierunku nowego początku.


Opinie uczestników:

"Bardzo podobało mi się poczucie duchowej wspólnoty, wsparcia i magii, które były obecne podczas warsztatów. To pomogło mi zobaczyć naprawdę innych ludzi i doświadczyć tego, jak jesteśmy połączeni jako istoty ludzkie. Praca z ciałem poszerzyła moją świadomość i dała mi wiele inspiracji i narzędzi, które mogę zintegrować z własnym doświadczeniem, moją wiedzą, innymi szkoleniami i sposobem pracy z ludźmi. Podobała mi się troska, jaką wkładasz w tworzenie naszej pięknej i inspirującej przestrzeni, kolorów i muzyki podczas warsztatów.” Ivana H.

" Po warsztatach wróciłem z powrotem do codzienności wnosząc w moje życie: siłę, energię, nową formę życia i radość. Często wspominam, jak prowadziłaś warsztaty z miłością, cierpliwością i gracją ... pomogłaś mi odkryć w sobie większego człowieka, który potrafi lepiej zrozumieć i przeżywać emocje. Dzięki pracy w grupie i zrozumiałem, że nie tylko jestem indywidualną jednostką, ale także częścią czegoś Wielkiego". Radek

"Twój trening przyniósł mi poczucie pełni. To niesamowite, jak możesz poprowadzić mnie do mojego wewnętrznego krajobrazu - życzliwie i cierpliwie. Doceniam to przede wszystkim. Przerażona dziewczyna wykluła się z silnej kobiety. Porażki nie są już dla mnie katastrofą, a zmiany są mile widziane. I cieszę się z siebie w ciszy, wiedząc, co to znaczy czuć pokój. "Zuzana S.

"Każda część treningu przyniosła mi wiele zmian i świadomości do mojego codziennego życia ... Zacząłem szanować siebie, moje pochodzenie i innych ludzi, przestałem się bać ludzi i życia w ogóle.  Zacząłem komunikować również nieprzyjemne sytuacje, zdobyłem umiejętność ustalania granic ... i odczuwam znacznie więcej radości. Doceniam cierpliwość, szacunek dla tempa pracy każdej osoby i kreatywności, których używasz do wchodzenia na głębiny. " ParinSzczegóły warsztatu


TERMIN:

15 - 20.10.2019

ROZPOCZĘCIE

15.10 - godz. 18:00 (wtorek, kolacją)

ZAKOŃCZENIE 20.10, o godz. 14 (niedziela, po obiedzie)
MIEJSCE:

Ośrodek Rozwoju Osobistego i Duchowego "Tu i Teraz",
Nowe Kawkowo

CENA WARSZTATU

 • 1700 zł + koszty pobytu i wyżywienia
EARLY BIRD
 • 1600 zł (+ koszty pobytu i wyżywienia) przy wpłacie zaliczki do 15 lipca 2019

CENA POBYTU
 • Wyżywienie: 88 zł dziennie (3 posiłki wegetariańskie)
 • Noclegi: w zależności od standardu od 33 do 124 zł za noc
 • Ośrodek sprzedaje wyłącznie całe pakiety pobytowo / żywieniowo / warsztatowe (nie ma możliwości rezygnacji z posiłków ani noclegów)

KONTAKT:

 • Jacek Towalski, tel.: +48 602 219 382
 • Maja Wołosiewicz - Towalska, tel.: +48 606 994 366,
 • Biuro, tel.: +48 662 759 576
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  www.tuiteraz.eu
ZAPISY:
 1. Konieczna rejestracja mailowa na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu, daty i tytułu wydarzenia);
 2. Dopiero po otrzymaniu maila potwierdzającego i wyborze noclegu, prosimy o wpłatę zaliczki w ciągu tygodnia od zgłoszenia.
 3. Brak wpłaty zaliczki w ciągu 7 dni anuluje rezerwację za warsztat i pobyt ! Prosimy nie wpłacać pieniędzy dopóki nie zostanie potwierdzone mailowo wpisanie na listę uczestników!
 4. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu ośrodka (otrzymanego mailem po zgłoszeniu);
 5. Zaliczkę za pobyt w wysokości 250 zł prosimy wpłacać na konto Ośrodka Rozwoju Osobistego „Tu i Teraz” z podaniem imienia i nazwiska oraz opisem: „zaliczka za pobyt 15-20.X.2019”.
 6. Zaliczka jest zwrotna tylko w ciągu dwóch tygodni od momentu wpłaty na konto ośrodka! W razie zwrotu zaliczki ośrodek potrąca 20 zł na opłaty manipulacyjne. Zaliczka nie może być przełożona na inny warsztat.
 7. Dwa tygodnie przed zajęciami zaliczka nie będzie zwracana

RACHUNEK BANKOWY OŚRODKA:

BANK PKO BP
92 1020 3541 0000 5502 0206 3410

Dla przelewów zagranicznych:

BIC (Swift): BPKOPLPW
IBAN: PL92 1020 3541 0000 5502 0206 3410


Prowadzący

Prowadzący:
Komala Sunder Amorim i Gregor Khushru Steinmaurer

Opis

komala

Komala Amorim Sunder

Komala urodziła się w Brazylii i przez dwadzieścia lat mieszkała w Indiach, pracując jako terapeuta w Osho International Meditation Resort. Teraz mieszka w Austrii i podróżuje po całym świecie, dzieląc się swoją pracą. Wieloletnie praktyki medytacyjne, wewnętrzne poszukiwania, a także umiejętność śpiewania połączone z eksploracją tradycji Tantry, Zen, sufizmu, taoizmu, sztuk uzdrawiania i współczesnych nauk o ludzkim umyśle i sercu są podstawą jej pracy.

Komala jest absolwentką Edukacji Artystycznej, szkoliła się z terapii trans-personalnych i medytacyjnych, technik rozwoju i pracy z ciałem: Hara Awareness Massage®; Cranio Sacral Balancing®, Somatic Experiencing® (Peter Levine), Voicing®, Die Before you Die (Umrzeć Przed Śmiercią); Awareness Intensive (Intensywna Świadomość), Satori; Primal therapy and Sexual De-conditioning (Pierwotna Terapia i Odwarunkowanie Seksualne), Essence Work and Chakra Balancing (Praca z Esencją i Równoważenie Czakr), Tai-Chi i Chi-Kung.

Komala opracowała różne kursy dla kobiet i siedmiomiesięczny trening "Przebudzona Kobiecość". Wraz ze swoim partnerem Khushru Gregor Steinmaurerem stworzyli kurs "Seksualność, miłość i związek", odosobnienie "Kochający Związek - dla par" oraz dwuletnie szkolenie z czakr, "Szkolenie dla Życia".

 Na jej pracę wpłynęły także nauki Davida Deidy o seksualności i męsko-żeńskiej polaryzacji; Świadome Życie i Umieranie Stephen’a Levine; Dialog Głosowy Hali i Sidry Stone; Przejrzysta Komunikacja Thomasa Hübl’a.

www.komalaamorim.com

gregor

Gregor Khushru Steinmaurer

Terapeuta systemowy, Terapeuta Uzdrawiania Traum (wg metody Somatic Experiencing®), nauczyciel medytacji, Doradca Psychospołeczny (Dipl. LSB, Austria), Coach i Facilitator.  Wielbiciel zgłębiania i studiowania świadomości i integralnego życia.

Mieszka w Austrii, prowadzi prywatną praktykę, międzynarodowe  warsztaty i szkolenia. Szkolił się w różnych metodach i nurtach terapeutycznych, takich jak: systemowa terapia rodzin, doświadczenia somatyczne, konstelacje rodzinne, NLP, praca z ciałem (Bodywork) i masaże, Terapia Pierwotna (Primal Therapy),  Intensywna Świadomość (Awareness Intensives), Tybetańskie Uzdrawianie Pulsacyjne (Tibetan Pulsing Healing), doradztwo Zen i Gestalt, Czytanie Energii (Energy Reading), 

Dodatkowo ukończył kursy z zakresu traumaterapii z Marianne Bentzen (Terapia neurourazem), Maggie Phillips (terapia z wykorzystaniem Ego) i innych. Przez długi czas intensywnie eksplorował i praktykował różne duchowe tradycje, psychoterapię i pracę z ciałem. Od ponad 15 lat regularnie medytuje i uprawia sztuki walki.  Wraz z żoną Komalą Amorim Sunder prowadzi warsztaty  w obszarze męskiej / żeńskiej biegunowości i relacji oraz  wielostopniowy  warsztat "Trening dla Życia" (“Training for Life”). Ważnym elementem jego pracy jest prowadzenie warsztatów dla mężczyzn oraz wspieranie obudzonej i świadomej męskości u mężczyzn.

www.integralbeing.at/en/gregor-k-steinmaurer_en/

Kontakt

© TuiTeraz.eu - Ośrodek rozwoju osobistego i duchowego "TU i TERAZ" w Nowym Kawkowie.

Adres:

Nowe Kawkowo 52 A, gmina Jonkowo 11-042
woj. warmińsko- mazurskie

Telefony:

Biuro ośrodka: +48 662 759 576
Jacek Towalski: +48 602 219 382
Maja Wołosiewicz-Towalska: +48 606 994 366

kawkowo@tuiteraz.eu

www.tuiteraz.eu

Zapisz się do newslettera

Nie wysłamy spamu!