OŚRODEK TU I TERAZ / WARSZTATY / Luty 2019 / 04.02.19 - 10.02.19

Zdarzenia

Tytuł:
Przebudzenie w Tu i Teraz Sahaja Jnana Yoga Retreat Z Soham Bhakti
Kiedy:
04.02.19 - 10.02.19
Gdzie:
,
Kategoria:
Luty 2019

Opis

przebudzenie w tuiteraz 2019 01

Lutowy retreat z Sahaja Jnana Yoga to odosobnienie w naturalnym środowisku, ze zdrowym wegańskim jedzeniem, podczas którego cały czas poświęcamy sobie, odkryciu swojej prawdziwej natury, swojego prawdziwego „Ja”.

Za pomocą medytacji, kontemplacji, satsangów i innych metod Sahaja Jnana Yogi prowadzimy do coraz głębszego rozpoznania siebie, w stanie bez myśli. To wyjątkowa okazja, aby dokonać najważniejszego odkrycia jakiego może dostąpić człowiek – odpowiedzieć sobie na pytanie Kim Ja Jestem? Głęboka, prawdziwa, poza umysłowa odpowiedź na to pytanie, jest źródłem wszystkiego tego, czego zaspokojenia szukamy na zewnątrz w relacjach, przedmiotach, wydarzeniach, osiągnięciach.

Poznać siebie, to znaczy rozpoznać, że jesteśmy spokojem, miłością, spełnieniem, dobrocią. To jest natura naszego prawdziwego „Ja”, to jest to szczęście, którego szukają wszyscy ludzie na całym świecie. Jedyne miejsce w którym możesz to odnaleźć to głębia ciebie, która ujawnia się w medytacji, kontemplacji, pytaniu o jaźń, podczas sat-sangu.

przebudzenie w tuiteraz 2019 02

“Ostateczny stan najwyższej wolności jest naszą prawdziwą naturą, jest zawsze osiągnięty. Wiedząc to, bądź nieruchomy, w ciszy.” – Ramana Maharishi

WSZYSCY SZUKAMY SZCZĘŚCIA

Jeśli przyjrzymy się bliżej nam – ludziom, szybko zauważymy, że wszyscy poszukujemy szczęścia. Być może, nie każdy z nas zadeklaruje się, że tak bezpośrednio jest, lecz jeśli posłuchamy o naszych celach, poszukiwaniach, marzeniach przekonamy się, że w głębi to jest główny sens i motor ludzkiego życia. Szczęście. Czy jest to wymarzona relacja, uzdrowienie ciała, piękna rodzina, podróż dookoła świata, więcej pieniędzy, dokonanie czegoś wyjątkowego – te wszystkie relacje, obiekty, wydarzenia i stany mają doprowadzić do naszego szczęścia, do poczucia spełnienia. Nawet jeśli nie jest to w pełni uświadomione. Taka jest głęboka intencja wszystkiego co robimy w życiu, prawdziwy powód dla którego człowiek angażuje się w tak wiele spraw. Możemy więc śmiało stwierdzić, że wszystkie istoty ludzkie poszukują szczęścia, każdy na swój sposób.

DUCHOWE POSZUKIWANIA TO DOJRZAŁE POSZUKIWANIA

W którymś momencie naszej ziemskiej podróży, kiedy coraz bardziej duchowo dojrzewamy, dochodzi do nas świadomość, że szczęście i spełnienie, którego poszukujemy, nie odnajdziemy w niczym na zewnątrz nas, rozpoznajemy, że wszystko przemija, że poszukiwanie szczęścia na zewnątrz jest procesem bez końca i ostatecznie nierealizowalnym. Wtedy zaczynamy spoglądać do wewnątrz siebie. W tym momencie zaczynają się inne poszukiwania, poszukiwania trwałego szczęścia, czegoś nieśmiertelnego, wiecznego, zaczynamy poszukiwać oświecenia, duchowego przebudzenia.

Kiedy nasza duchowa podróż i praktyka – Sadhana trwa jakiś czas i dociera do coraz wyższej świadomości, odnajdujemy wyraźniejsze poczucie samych siebie, wgląd w swoją naturę. Okazuje się, że to czego szukaliśmy przez całe życie, to były poszukiwania samych siebie, naszej prawdziwej i głębokiej natury, która sama w sobie jest czystym, bezwarunkowym szczęściem. Odnalezienie tej prawdy i zakorzenienie w niej, to jest właśnie połączenie z naszą naturalną mądrością. Jej głębia i trwałość, oraz bezwysiłkowość doprowadza do tego, co nazywamy oświeceniem.

przebudzenie w tuiteraz 2019 03

JOGA MĄDROŚCI

Sahaja Jnana Yoga to prosty system jogi. Przyszedł do mnie podczas mojego osobistego odosobnienia, po wielu latach praktyki i eksperymentów z różnymi duchowymi ścieżkami, kontaktami z nauczycielami tradycji duchowych. Czuję głęboko, że jest to efekt trwającej wiele lat praktyki duchowej. Rozpoznaję to, jako czystą i bezpośrednią wiadomość od Jaźni, odpowiedź na wiele modlitw, aby wspierać nas w odnalezieniu, naszej prawdziwej natury. Mimo, że Sahaja Jnana Yoga w całości przyszła z wnętrza, za pomocą intuicji, wizji, wglądów, jest pod wpływem i inspiracją wiedzy zgromadzonej przeze mnie w tym życiu, za którą jestem szczerze wdzięczny wszystkim moim nauczycielom. Duch Sahaja Jnana Yogi jest szczególnie zainspirowany, poprzez życie i nauki mojego ukochanego Guru, Shri Ramanna Maharishi.

Sahaja Jnana Yoga to joga mądrości. Na zachodzie joga jest najbardziej rozpoznawana jako system fizycznych ćwiczeń, połączonych z ćwiczeniami oddechowymi. W Indiach wygląda to inaczej. Rzeczywiście Hatha Yoga, czyli pozycje ciała (asany) i ćwiczenia oddechowe (pranayamy), są szeroko znane i nauczane, jednak równie popularne są inne typy i systemy jogi. Sahaja Jnana Yoga to Jnana Yoga, wehikuł, który ma pomóc ci w doświadczalny sposób rozpoznać kim jesteś w swojej najgłębszej naturze.

CEL PRAKTYKI

Sahaja Jnana Yoga jest duchową praktyką, której celem jest ponowne połączenie z naszą prawdziwą naturą – czystą świadomością. To połączenie, lub nawet mówiąc bardziej precyzyjnie ponowne rozpoznanie, jest nazywane różnymi imionami – oświeceniem, wyzwoleniem, nirvanną, mokshą, samorealizacją, mukti, wolnością, bezwarunkowym szczęściem.

Na najwyższym poziomie i w najgłębszym wglądzie rozpoznajemy, że tak naprawdę nie ma żadnej nauki, nie ma jogi, nie ma nauczyciela, ani ucznia, jest tylko Jedna czysta świadomość – Jaźń, Boska Świadomość. Jednak do momentu samorealizacji, Sahaja Jnana Yoga służy jako tratwa, sposób aby przeprawić się na drugi brzeg zrozumienia i odnaleźć wolność, pokój ducha, miłość, spełnienie, które są naturalnymi jakościami naszej prawdziwej natury, naszej naturalności i pierwotnego, oryginalnego, Jednego „Ja”, którym wszyscy jesteśmy.

Sahaja Jnana Yoga jest jogą naturalną, która od samego początku jasno mówi, że już jesteś Jaźnią, już jesteś Kosmiczną Świadomością, która zawiera w sobie wszystko. Ty jesteś wolnością, ty jesteś oświeceniem, co jest twoją głęboką i oryginalną naturą. To nasza Boska Jaźń, Boskie Ja, Uniwersalna tożsamość. System filozofii i praktyki Sahaja Yoga jest skierowany na usunięcie niewiedzy tej świadomości, oraz usunięcie identyfikacji z umysłem, myślami i ciałem, na rzecz przesunięcia tej identyfikacji w jej oryginalne miejsce – aby zakorzenić się jako czysta świadomość bez granic. Możemy nazwać to przywróceniem naszemu „Ja” jego prawowitego miejsca.

Jest to jednocześnie droga i cel naszej praktyki. W pełni uświadomić sobie źródło umysłu i myśli i stać się od nich wolnym, klarownie rozpoznać tą niesamowitą prawdę, że już jesteśmy tym czego szukamy, przebudzić się ze snu indywidualności, z iluzji ego – oddzielnej tożsamości, do tego co rzeczywiste. Abyśmy mogli osiąść pewnie w tym najwyższym stanie, który jest czystą radością, spełnienie, miłością i pokojem.

przebudzenie w tuiteraz 2019 04

ZREALIZOWANIE PRAWDY W SERCU

Służąc ludzkości poprzez Sahaja Yogę modlę się, aby welon pozornej ignorancji świadomości naszej prawdziwej natury został usunięty, aby wszystkie istoty odnalazły wieczną Prawdę o swoim „Boskim Ja”, zrealizowaną głęboko w naszych sercach.

Wszystkie praktyki i nauki zaproponowane poprzez Sahaja Jnana Yogę są tymi metodami, które służyły mi w mojej Sadhanie – duchowej praktyce, które pomogły mi uspokoić mój umysł, rozpoznać iluzję oddzielnego „ja” – ego i wypełniły moje poszukiwania Boskiego Ja, Uniwersalnej Jaźni. Po prostu sprawiły, że odnalazłem siebie jako spokój, miłość, wolność, radość, której szukałem. Zastosuj je regularnie i wygraj wolność i szczęścia, które już należą do ciebie, nawet bliżej, wygraj wolność i szczęście, którymi już jesteś.

FILOZOFIA SAHAJA JNANA JOGA

SAMOREALIZACJA – OŚWIECENIE

Filozofia na której opiera się Sahaja Jnana Yoga jest bardzo prosta i praktyczna, jej celem jest samorealizacja istoty ludzkiej – oświecenie. Oświecenie, które jest rozpoznaniem naszej natury – czystą radością, spokojem, miłością, spełnieniem, lecz również uwolnieniem, od konieczności kolejnych wcieleń umysłu (duszy) w kolejne formy życia i zakończenie podróży inkarnacyjnej. Nie jako finalnym jej etapem, lecz rozpoznaniem, że była ona realna jedynie dla iluzji oddzielnej tożsamości, dla ego, dla myśli „ja”

CZYSTA ŚWIADOMOŚĆ – NASZA PRAWDZIWA NATURA

Sahaja Jnana Yoga rozpoznaje ,że Istnieje Wieczna, Nieskończona Świadomość, Nieforemny Bóg, Czysta Obecność, która przenika wszystko. To jest podstawa wszystkiego, wszystko składa się z Tego, w takim sposób jak każdy obraz na ekranie składa się z ekranu, lub tak jak każda fala oceanu składa się z i jest oceanem. To my w naszej głębi jesteśmy Tym. To jest nasza prawdziwa natura.

przebudzenie w tuiteraz 2019 05

PRZYCZYNA LUDZKIEGO CIERPIENIA I ZAKOŃCZENIE CIERPIENIA

Z tej Wiecznej i Czystej Świadomości- Egzystencji powstała pierwsze myśl – „ja”, lub tak zwane ego. W ten sposób powstała indywidualna świadomość- myśl. Ta indywidualna świadomość- myśl dokonała identyfikacji z ciałem i uwierzyła, że posiada jakości, które należą do ciała, śmiertelność, od dzielność, osobność, indywidualność. W ten sposób powstała osobowość, która po pierwszej identyfikacji z ciałem, zbierała kolejne jakości, tworząc cały konglomerat wspomnień, uczuć, myśli, określeń, predyspozycji, którym nazywamy nasze „ja”- osobowość.

Jest to główna i pierwotna przyczyna cierpienia człowieka, niewłaściwa identyfikacja, wiara, że jest formą Istnienia, zamiast całym, nieskończonym Istnieniem. Cierpienie polega na identyfikacji z ciałem i umysłem, zamiast z czystą świadomością, z której umysł i ciało pochodzi. Rozpoznanie swojej prawdziwej tożsamości, przebudzenie się jako swoje oryginalne „Ja”, kompletne zatrzymanie strumienia myśli jest celem Sahaja Jnana Yogi. To przebudzenie przynosi czyste, bezwarunkowe szczęście, miłość, spokój, spełnienie, którego wszystkie istoty ludzkie tak bardzo poszukują na zewnątrz w obiektach i relacjach.

SADHANA – DUCHOWA PRAKTYKA I PODRÓŻ

Poprzez praktykę duchową nastawioną na rozpoznanie swojego prawdziwe „Ja” człowiek wraca do swojego prawdziwego domu, którego nigdy nie opuścił, lecz uwierzył, że jest czymś innym niż jest w rzeczywistości. To przypominanie sobie i odzyskiwanie siebie jest procesem, mimo że to czym jesteśmy nie jest procesem, lecz faktem, rzeczywistością i Prawdą. Oświecenie jest możliwe dla Ciebie, w tym życiu. Wymaga to dedykacji, praktyki, zaufania Boskiej Sile. Jest to najwspanialsza podróż człowieka i najwyższy wybór jakiego możemy dokonać w królestwie ludzkim – aby wygrać wolność.

JOGA TO PRAKTYCZNA, WEWNĘTRZNA NAUKA O SOBIE

W doświadczalny sposób odkryć, poza umysłem, kim naprawdę jesteśmy. To najważniejsze w życiu, wiedzieć, czuć, sprawdzić kim jestem. Ta wiedza i świadomość to nasza święta uniwersalna tożsamość, odpowiedź na wszystkie pytania, rozwiązanie wszystkich problemów. Każda istota ludzka jest Buddą, wszyscy mamy naturę Buddy, jedną, kosmiczną świadomość, wieczną, nieforemną, absolutną. Cała ta Prawda jest ukryta w naszym „Ja”, dlatego cała praktyka Sahaja Jnana Yogi sprowadza się do odpowiedzi na to jedno, najważniejsze pytanie „KIM JA JESTEM?” Mentalna, czuciowa, świadomościowa, egzystencjalna odpowiedź na to pytanie jest kluczem, którego poszukujesz, jest również bramą, przejściem i Twoją naturalną mądrością oczekującą na rozpoznanie. Ta świadoma mądrość, jest realnie doświadczana jako „Ja” – oświecenie.

przebudzenie w tuiteraz 2019 06

PROGRAM DNIA

 • Poranna Agnihotra & Medytacja w Ciszy
 • Śpiew Mantr
 • Czas na własną Praktyk
 • Poranna rozgrzewka ciała – Taniec lub Hatha Yog
 • Śniadanie
 • Satsang lub Wykład Sahaja Jnana Yoga
 • Obiad
 • Czas na własną Praktykę
 • Satsang lub Wykład Sahaja Jnana Yoga
 • Wieczorna Agnihotra & Medytacja w Ciszy
 • Śpiew Mantr
 • Kolacja
 • Czas na własną Praktykę
 • Kontemplacja Głównych Nauk Sahaja Jnana Yoga

przebudzenie w tuiteraz 2019 07

"Budda" w języku pali oznacza „przebudzony”. Jeśli jest przebudzenie, to musiał być też sen. Kiedy śnisz i w śnie spotykasz się z koszmarami, całe ciało reaguje jakby to była prawda. Przyspiesza oddech, ciało poci się, napina, stresuje. Trwa to do momentu wiary w to, że sen jest prawdą.

Po przebudzeniu, być może potrzebujesz jeszcze chwilę, aby się uspokoić, ale już wiesz, że to był tylko sen – Przebudziłeś się i wszystko, co sprawiało ci problemy, zniknęło. Koszmar zniknął nie za sprawą rozwiązania go we śnie, lecz dlatego, że otworzyłeś oczy i wyszedłeś z niego. Więcej, uświadomiłeś sobie, że on nie istnieje!

Czym jest więc codzienny sen człowieka, z którego możemy się przebudzić? Ten sen to wiara w to, że jesteśmy swoimi myślami, ciałem, emocjami. To identyfikacja swojego „ja” z myślami i osobowością. Czysta świadomość „jestem”, którą jesteśmy, zasypia. Naszym zadaniem, tak naprawdę jedyną naszą misją na tym świecie, jest przebudzić się jako świadomość ze snu umysłu.

 

PRZEBUDZENIE W TU I TERAZ:

I. Satsang

Satsang to słowo sanskryckie. "Sat" oznacza prawdę. "Ang" oznacza połączenie lub spotkanie. Satsang to forma duchowego wykładu prowadzącego, wraz z dialogiem z uczestnikami, podczas którego następuje przebudzenie ze snu umysłu.

II. Taniec spontaniczny 

Nie da się jednocześnie prawdziwie tańczyć i myśleć, dlatego taniec spontaniczny musi polegać na porzuceniu umysłu. Przyzwyczaja nas do bycia i istnienia, zamiast myślenia swojego życia.

III. Medytacja 

Jest wiele nieporozumień dotyczących tego czym jest medytacja. Tak wiele książek i podejść nazywa się medytacją, że w pewnym sensie zatraciła ona w świecie swoje prawdziwe i głębokie znaczenie. Stała się robieniem czegoś, a tym samym dołączyła do świata iluzji i stała się w wielu przypadkach przeszkodą w samorealizacji, w przebudzeniu. Medytacja, w swoim głębokim pierwotnym znaczeniu, jest totalnym zaprzestaniem robienia, nieaktywowaniem umysłu, brakiem wysiłku. To jest powrót do naszego pierwotnego stanu istnienia, do ciszy, do pustki.

IV. Agni Hotra

To starożytna poranna i wieczorna ceremonia witania i żegnania słońca, w której za pomocą specjalnej mantry modlimy się do Źródła życia, dziękując i prosząc o błogosławieństwo.

W trakcie naszych warsztatów, będziemy więc rozmawiali, tańczyli, medytowali i modlili się w intencji Przebudzenia.

przebudzenie w tuiteraz 2019 08


Artykuł: autor Soham Bhakti:

„PRZEBUDZENIE W TU I TERAZ"

NIE DA SIĘ WRÓCIĆ DO TU I TERAZ

Nie ma innego miejsca niż tutaj. Każdy obraz, każda myśl o innym miejscu niż tutaj, gdzie jesteś, jest tylko wytworem umysłu. Nie ma innego czasu niż teraz. Każdy obraz, każda myśl o innym czasie niż teraz, o przeszłości lub przyszłości, jest tylko wytworem umysłu. Nie ma poprzedniego ani następnego, poza projekcjami umysłu. Nie da się więc powrócić    do tu i teraz. Można tylko przestać iluzorycznie, w swoim umyśle, je opuszczać.

PRZEBUDZENIE ZE SNU

Kiedy śnimy w nocy i we śnie wydarzają się piękne lub straszne historie, reagujemy tak, jakby były one prawdą. Jeśli popatrzysz na człowieka w koszmarze, zobaczysz, że całe jego ciało reaguje jakby to czego doświadcza tylko w swoim śniącym umyśle, było realne. Sen kończy się i następuje przebudzenie. Nagle to, co było problemem we śnie, kompletnie znika. Już nie musimy szukać sennych rozwiązań na senne problemy. Po prostu przebudziliśmy się. 

CZY NA PEWNO PRZESTAŁEM JUŻ ŚNIĆ?

Codziennie ze snu Budzimy się do stanu, który nazywamy stanem czuwania. To ten stan, w którym odprowadzamy dzieci do szkoły, rozmawiamy, pracujemy i płacimy rachunki. Jednak jeśli przyjrzysz się stanowi czuwania, zauważysz, że składa się dokładnie z tego samego co sny. Obiekty, formy, nazwy i nasze reakcje na nie, w tej samej perspektywie patrzenia co we śnie, tak i w stanie czuwania. Czy widziałeś kiedykolwiek siebie samego we śnie albo w stanie czuwania? Ze stanu czuwania również możemy się przebudzić.

przebudzenie w tuiteraz 2019 09przebudzenie w tuiteraz 2019 010

BEZWARUNKOWE SZCZĘŚCIE I KONIEC CIERPIENIA

Zaryzykowałbym twierdzenie, że wszyscy szukamy szczęścia i chcemy przestać cierpieć.
W umyśle każdy z nas posiada pewnego rodzaju wzorzec szczęścia, którego poszukujemy, ale czy znasz kogoś kto ten wzorzec zrealizował? A nawet jeśli go spełnił, szybko okazuje się, że to wcale nie było szczęście, tylko gonienie za ogonem własnych projekcji. Po jakimś czasie powiał wiatr życia, coś odeszło, coś zniknęło i wraz z utratą posiadania jakiegoś warunku, zniknęło szczęście
i przyszło cierpienie. Taka jest natura szczęścia warunkowego, odchodzi, gdy znikają obiekty, które je wywoływały. Patrząc na historię Buddy. To właśnie dlatego Sidharta opuścił pałac ziemskich rozkoszy, stworzony dla niego przez ojca, i zaczął poszukiwania szczęścia duchowego, bezwarunkowego, transcendentalnego - końca cierpienia. Jak więc znaleźć szczęście bez żadnego obiektu i przestać cierpieć? Obudzić się do rozpoznania swojej prawdziwej natury - rzeczywistości. Tak jak przebudzenie ze snu powoduje, że sen przestał mieć znaczenie, tak przebudzenie z umysłu w stanie czuwania powoduje, że stan ten ze swoimi pragnieniami i gonieniem za szczęściem znika. To co pozostaje, to czysta radość, szczęście, wolność, miłość, spełnienie, spokój. Nie jako stan wywołany przez jakiś obiekt, a tym samym skazany na zniknięcie po jakimś czasie, ale jako trwanie w samym sobie, bezobiektowym, bezprzyczynowym, wiecznej Jaźni, w Duchu.

JUŻ JESTEŚ TYM CZEGO SZUKASZ 

Od pradawnych czasów na świecie pojawiali się oświeceni mędrcy, którzy mówili”: "Świat twojej codzienności, stan dziennego czuwania, również jest snem. Snem twojego umysłu. Twoja wiara w ten sen jako prawdę, wywołuje cierpienie.” Wielu nauczycieli i wiele ścieżek poleca różnego rodzaju praktyki w celu Przebudzenia, ale jeśli przyjrzysz się temu, zauważysz bezcelowość takich podejść. Dlaczego? Ponieważ to czym jesteśmy w naszej prawdziwej naturze - Jaźnią, Samoistną wszystkością - nie potrzebuje żadnej praktyki, już jest doskonałe, wieczne, niezmiennie. Co jeszcze może praktykować? Umysł. Ale Przebudzenie nie następuje w umyśle, tylko w momencie, kiedy przestajemy się z umysłem identyfikować, kiedy porzucamy umysł. Defacto na pewnym etapie naszej duchowej podróży, naszej Sadhany, uświadamiamy sobie, że ten, który praktykował, ten, który chciał być Buddą, był pomocny do tego punktu, aby zobaczyć i zaakceptować, że jestem tym czym jestem, tym kim zawsze byłem. Nie jesteśmy diamentem do oszlifowania poprzez praktykę, jesteśmy cudem, który został przeoczony i musi zostać rozpoznany.

Autor: Soham BhaktiSzczegóły warsztatu


TERMIN:

4 - 10.02.2019

ROZPOCZĘCIE 4.02 (poniedziałek), o godz. 18 (kolacja)
ZAKOŃCZENIE 10.02 (niedziela), o godz. 13 (po obiedzie)
MIEJSCE:

Ośrodek Rozwoju Osobistego i Duchowego "Tu i Teraz",
Nowe Kawkowo

CENA WARSZTATU

 • 1200 zł + koszty pobytu i wyżywienia
RABAT
 • 300 zł dla osób, które wpłacą bezzwrotny zadatek za warsztat (500 zł) do 8 stycznia 2019 !
CENA POBYTU
 • Wyżywienie: 75 zł dziennie (3 posiłki wegetariańskie)
 • Noclegi: w zależności od standardu od 32 do 85 zł za noc
 • Ośrodek sprzedaje wyłącznie całe pakiety pobytowo / żywieniowo / warsztatowe (nie ma możliwości rezygnacji z posiłków ani noclegów)

KONTAKT:

 • Jacek Towalski, tel.: +48 602 219 382
 • Maja Wołosiewicz - Towalska, tel.: +48 606 994 366,
 • Biuro, tel.: +48 662 759 576
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  www.tuiteraz.eu
ZAPISY:
 1. Konieczna rejestracja mailowa na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu, daty i tytułu wydarzenia).
 2. Dopiero po otrzymaniu maila potwierdzającego i wyborze noclegu, prosimy o wpłatę zaliczek za pobyt i za warsztat (na dwa oddzielne konta) w ciągu tygodnia od zgłoszenia.
 3. Brak wpłaty zaliczki i zadatku w ciągu 7 dni anuluje rezerwację za warsztat i pobyt! Prosimy nie wpłacać pieniędzy dopóki nie zostanie potwierdzone mailowo wpisanie na listę uczestników!
 4. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu ośrodka (otrzymanego mailem po zgłoszeniu).
 5. Zaliczkę za pobyt w wysokości 200 zł prosimy wpłacać na konto Ośrodka Rozwoju Osobistego „Tu i Teraz” z podaniem imienia i nazwiska oraz opisem: „zaliczka za pobyt 4-10.II.2019”.

  BANK PKO BP
  92 1020 3541 0000 5502 0206 3410

  Dla przelewów zagranicznych:

  BIC (Swift): BPKOPLPW
  IBAN: PL92 1020 3541 0000 5502 0206 3410 6. Zaliczka jest zwrotna tylko w ciągu dwóch tygodni od momentu wpłaty na konto ośrodka! W razie zwrotu zaliczki ośrodek potrąca 20 zł na opłaty manipulacyjne. Zaliczka nie może być przełożona na inny warsztat.
 7. Dwa tygodnie przed zajęciami zaliczka nie będzie zwracana.
 8. Opłatę za warsztat w wysokości 1200 zł prosimy wpłacić w ciągu tygodnia od zgłoszenia na konto Soham Media Ltd. z opisem „warsztat 4-10.II.2019, imię i nazwisko”.

  Soham Media Ltd.
  Nr konta: 92105017641000009031082325
  ING; Nr SWIFT: INGBPLPW

 
 
 
 


Prowadzący

Prowadzący:
Soham Bhakti

Opis

pawel j mroz

Soham Bhakti

Przez wiele lat psycholog, znany trener, coach i mówca publiczny. Obecnie nauczyciel medytacji, pracy na poziomie świadomości, uzdrawiania; podróżnik, organizator wypraw w różne zakątki świata.

sohambhakti.pl

Nazywam się Soham, co w sanskrycie, starożytnym języku Indii oznacza „Ja Jestem”. Przyjąłem to imię po spotkaniu z oświeconym, żyjącym mistrzem Moojim, które otrzymałem w trakcie Satsangu. Obecnie mieszkamy wraz z moją życiową partnerką Natalią w Peru,
w górzystym rejonie Andów, dużo podróżując, nauczając o metodach uzdrawiania i drodze do świadomości, szczęścia i wewnętrznego spokoju.

Urodziłem się w Gdańsku jako Paweł Jan Mróz, kilkanaście lat temu ukończyłem studia psychologiczne, aby następnie po okresie podróży i dokształcania wybrać karierę trenera, mówcy publicznego, coacha. Zbudowałem w Polsce jedną z największych firm szkoleniowych, która regularnie organizowała szkolenia dla kilkaset osób, transmisje on-line dla kilku tysięcy ludzi.

Dzisiaj z głębokiego wewnętrznego spokoju, szczęścia przekazuję dalej to co uzdrawia człowieka i pomaga powrócić świadomości do naturalnego sposobu bycia, odczucia jedności z otaczającym światem. Uczymy szamańskiego uzdrawiania, medytacji, jogi, pracy z oddechem, spontanicznego tańca, śpiewu intuicyjnego, pracy z energią, połączenia z przyrodą i żywiołami oraz przekazujemy w trakcie satsangów, to co według nas jest najwyższą wiedzą – filozofię Advaity, świadomość swojej prawdziwej natury. Z całym szacunkiem kłaniając się linii nauczycieli, dzięki, którym otrzymaliśmy ten dar. Shri Bhawagan Ramana Maharishi, Shri Papaji H.W.L Poonja, oraz nasz ukochany Shri Mooji Baba.

 

Kontakt

© TuiTeraz.eu - Ośrodek rozwoju osobistego i duchowego "TU i TERAZ" w Nowym Kawkowie.

Adres:

Nowe Kawkowo 52 A, gmina Jonkowo 11-042
woj. warmińsko- mazurskie

Telefony:

Biuro ośrodka: +48 662 759 576
Jacek Towalski: +48 602 219 382
Maja Wołosiewicz-Towalska: +48 606 994 366

kawkowo@tuiteraz.eu

www.tuiteraz.eu

Zapisz się do newslettera

Nie wysłamy spamu!