Events-Published:
5
Events-Archived:
6

Description:

govind pushan

Pushan Govind

certyfikowany terapeuta Osho z ponad 13-letnim stażem. Po wielu latach prowadzenia własnej firmy w Hiszpanii wkroczył na ścieżkę terapii, medytacji, szamanizmu i duchowości uzyskując kompetencje z wielu szkół i modalności. Pushan jest autorem metody łączącej oddech bioenergetyczny i doświadczenia somatyczne, dzięki której pomógł wielu ludziom na ścieżce transformacji odkryć swoje autentyczne ja.

Jego praca koncentruje się na transformacji osobistej głównie poprzez terapię oddechem, doświadczenie somatyczne i medytację. Podróżuje z warsztatami i szkoleniami po całym świecie skupiając się na otwieraniu ciała i uzdrawianiu traum tak, by możliwe stało się odzyskanie dostępu do energii życiowej i znalezienie harmonii między ciałem a umysłem w życiu codziennym. Niektóre z ukończonych przez niego szkoleń to: master breath training, somatic experience (uzdrawianie traum), uzdrawianie relacji, tantra, pomoc psychologiczna, terapie medytacyjne.

Więcej na: http://www.pushan.es

Events-Published:
3
Events-Archived:
3

Description:

govind pushan

Pushan Govind

Govind Pushan is a certified Osho therapist 13+ years. After many years of running his own company in Spain his life took turn and Pushan met with shamanism and spirituality. Among all those years he had been trained in many modalities. His work focuses on personal transformation and self growth mainly through breath therapy, somatic experience and meditations. He invented bioenergetic breath - somatic experience fusion and with this technique he helped many individuals in their path of self transformation to find their authentic self.

He is still giving workshops and trainings all over the world related with opening the body and releasing the trauma in our system to have an access to our vital life energy and find harmony in our body and mind in our daily life. Some of his trainings includes: master breath training, somatic experience (trauma healing), relationship councelling, tantra, counceling training, meditative therapy.

More at: http://www.pushan.es

 

Events-Published:
4
Events-Archived:
1

Description:

govind pushan

Pushan Govind

Bodyworker and Osho Therapist: Certified as Osho Diamond Breath Therapist and Somatic Experience (Peter Levine Trauma work) Facilitator, Meditative Therapies, Active Meditations. Sexual and couple counselor, Ayurvedic Massage, Rebalancing, Cocoon tantra massage, Bioenergetic and characteriology. Pushan is now studying Pulsation and W. Reich work.

More at: http://www.pushan.es

adhiraj

Adhiraj

 

Bsc Law/Psychology, Osho Transomatic Dialogue and Diamond Breath Therapist, co-leader of Osho Diamond Breath Training in Miasto, Chi Gung instructor, offering the Osho Akashic Processes, Facilitator and Trainer of Osho meditative therapies, Osho Born Again, No Mind and Mystic Rose. Leads events, groups, seminars in Italy, Greece, Croatia, Mexico, China and India.

 

Events-Published:
5
Events-Archived:
1

Description:

govind pushan

Pushan Govind

Terapeuta w podejściu Osho, bodyworker, certyfikowany prowadzący Osho Diamond Breath i Somatic Experience (podejście traumy Petera Levina). Facylitator terapii medytacyjnych Osho No Mind, Born Again, Mystic Rose i aktywnych medytacji Osho.

Terapeuta relacji i seksualności, masażysta: Ayurvedic Massage, Rebalancing, Cocoon tantra massage. Obecnie szkoli się w pracy W. Reicha. Prowadzi warsztaty i szkolenia we Włoszech, Hiszpanii, w Chinach. W Polsce prowadzi cykl warsztatów Transformacje przez oddech.

Więcej na: http://www.pushan.es

adhiraj

Adhiraj

Absolwent prawa i psychologii, terapeuta Osho Transomatic Dialogue i Diamond Breath, współprowadzący Osho Diamond Breath Training w Miasto, instruktor Chi Gung, prowadzi procesy Osho Akashic, terapie medytacyjne Osho Born Again, No Mind i Mystic Rose. Prowadzi wydarzenia, warsztaty i szkolenia we Włoszech, Grecji, Chorwacji, Meksyku, w Chinach i Indiach.

Events-Published:
6
Events-Archived:
0

Description:

gregor khushru steinmauer

Gregor Khushru Steinmaurer

Terapeuta systemowy, Terapeuta Traum (Somatic Experiencing®), Doradca Psychospołeczny (Dipl. LSB, Austria), Coach i Facilitator. Mieszka w Austrii, od ponad 10 lat prowadzi prywatną praktykę, warsztaty i szkolenia na arenie międzynarodowej.

Szkolił się w różnych metodach pracy terapeutycznej, takich jak: Systemowa Terapia Rodzinna, Doświadczenia Somatyczne (Somatic Experiencing), Konstelacje Rodzinne, NLP, Praca z Ciałem (Bodywork), Terapia Pierwotna (Primal Therapy).

Dodatkowo, ukończył szkolenia z zakresu traumaterapii z Marianne Bentzen (Neuroaffective Therapy), Maggie Phillips (Ego-State Therapy) i inne. Od dłuższego czasu intensywnie eksploruje i praktykuje różne duchowe tradycje, prowadzi psychoterapię oraz pracuje z ciałem (Bodywork). Od ponad 15 lat regularnie praktykuje medytację i uprawia sztuki walki.

Prowadzi warsztaty i szkolenia wraz ze swoją żoną Komalą de Amorim. Szczególne zainteresowany jest dalszym rozwojem procesów zbiorowego uzdrawiania na styku pracy nad uwalniania traumy, mistycyzmu i integralnego rozwoju.

Od ponad 10 lat Gregor intensywnie pracuje z mężczyznami w każdym wieku, pochodzącym z różnych krajów, prowadząc grupy i dłuższe szkolenia. Jego sposób pracy to wyjątkowe połączenie profesjonalizmu i jasności z głębokim wglądem, życzliwością i humorem - pozwalając mężczyznom odzyskać poczucie godności i indywidualną formę wewnętrznej mocy.

www.integralbeing.at/en/home_en/

 

 

Events-Published:
4
Events-Archived:
0

Description:

gregor khushru steinmauer

Gregor Khushru Steinmaurer

Systemic Therapist, Traumatherapist (Somatic Experiencing®), Psychosocial Counsellor (Dipl. LSB, Austria), Coach and Facilitator. Lives in Austria, works in private practice und leads workshops and trainings internationally since more 10 years. Trained in a variety of methods and therapeutic modalities, such as: Systemic Family Therapy, Somatic Experiencing, Family Constellation, NLP, Bodywork, Primal Therapy. Additional Trainings in Traumatherapy with Marianne Bentzen (Neuroaffective Therapy), Maggie Phillips (Ego-State Therapy) and others. Long-term intensive exploration and practice of different spiritual traditions, Psychotherapy, Bodywork. Since more than 15 years regular practice of Meditation and Martial Arts. Leads workshops and trainings together with his wife Komala de Amorim.

Special interest in the further development of collective healing oriented processes at the intersection of trauma, mysticism and integral development.

Gregor has been working intensely with men since more than 10 years. In this time, he has been working with men of all ages and backgrounds in different countries, and running groups and long trainings for men. His way of working is a unique combination of professionalism and clarity with deep insight, friendliness and humor – allowing men to regain their sense of dignity and individual form of power.

www.integralbeing.at/en/home_en/

 

 

Events-Published:
0
Events-Archived:
0

Description:

Gruk Katarzyna

Charakteryzatorka, wizażystka, trener. Absolwentka min. Międzynarodowej Szkoły Charakteryzacji, trener Akademii Trenerów Marshall Polska, ”Colours of beauty„ Londyn. Przez wiele pracowała, jako charakteryzator i wizażysta w TV Polsat, Polsat NEWS, współpraca charakteryzatorska przy programie „Tomasz Lis Na Żywo", „ Mała czarna”, TVN Turbo, LOTTO, Tester. Była wykładowcą wizażu i stylizacji w szkole kosmetycznej i fryzjerskiej ZDZ Podwale, wizażystka firmy GUERLAIN i GIVENCHY. Jako właścicielka firmy szkoleniowej Akademia Makijażu prowadziła szkolenia z kreacji wizerunku i wizażu. Jest wolontariuszem fundacji „Piękniejsze życie”, gdzie regularnie prowadzi warsztaty makijażu dla kobiet w trakcie leczenia onkologicznego.

Events-Published:
0
Events-Archived:
1

Description:

ryszard grzebyk

Ryszard Grzebyk

Ryszard Grzebyk - autor artykułów w prasie i seminariów, na których uczy praktycznie nieznanej powszechnie logiki leczenia przyczynowego. Autor serii książek m.in. „Kiedy lekarz zawiedzie..”, „Rak to nie wyrok”, 4-tomowego kompendium medycyny naturalnej, w którym podaje podstawy leczenia przyczynowego, dzieli się odkryciami, w tym dowodami na skuteczność medycyny naturalnej, oraz sposobami niekonwencjonalnej walki z wieloma chorobami.

Jego książki i warsztaty porządkują wiedzę na temat zdrowia, profilaktyki i powstawania chorób. Omawiają jakie są najważniejsze filary zdrowia.Zawierają konkretne rozwiązania na dane ogniwo łańcucha przyczynowo-skutkowego powstawania chorób. Przedstawiają   skuteczne metody leczenia wielu schorzeń m.in. autoimmunologicznych!

Jako jeden z nielicznych skutecznie i to niejednokrotnie zastosował zasadę „lekarzu wylecz się sam” - Gdy chorowałem na chroniczne zapalenia zatok, uszu, gardła i oskrzeli, widziałem bezradność lekarzy w zapobieganiu tym chorobom. Gdy nie chodziłem przez 3 miesiące z powodu zniszczonej chrząstki stawowej w stawach biodrowych i kolanach, jedyną alternatywą była wymiana stawów. W każdym przypadku, lecząc się sam z powodu braku właściwej wiedzy wśród lekarzy, wyleczyłem się w 100%. Teraz chętnie podzielę się z Tobą wiedzą, w jaki sposób należy leczyć przyczynowo, aby uzyskać pełne zdrowie…

www.naturopathopinion.com

Events-Published:
1
Events-Archived:
0

Description:

grzegorz pawlowski 2018

Grzegorz Pawłowski

Trener rozwoju osobistego, licencjonowany coach ICC, autor książek, wykładowca coachingu w WSB i Collegium Civitas, trener biznesu, coach oddechem, mgr fizyki. Na bazie 20lat doświadczenia, kilku tysięcy poprowadzonych sesji i warsztatów prowadzi głęboko transformujące warsztaty wyjazdowe, rozwija metodę CUUD Coaching Oddechem oraz cykl szkoleniowy VisionQuest.

www.grzegorzpawlowski.com

 

Events-Published:
0
Events-Archived:
1

Description:


izabela guzek

Guzek Izabela

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką tańcem i ruchem, absolwentką i nauczycielem Polskiego Instytutu Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Ukończyłam psychologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i Szkołę Trenerów w Grupie TROP. Ukończyłam roczny kurs Ruchu Autentycznego certyfikowany przez Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy.

Jestem współautorką książek „Psychoterapia tańcem i ruchem. Teoria i praktyka.” Oraz „Psychoterapia tańcem i ruchem. Terapia indywidualna i grupowa.” Prowadzę psychoterapię tańcem i ruchem z dorosłymi i z dziećmi. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, schizofrenicznymi, z osobami, które doświadczyły przemocy, a także z kobietami po stracie okołoporodowej.

Pracuję terapeutycznie z osobami, które doświadczają kryzysów życiowych, konsekwencji nadmiernego stresu, bloków w ciele, objawów somatycznych o podłożu psychicznym, trudności w komunikacji i budowaniu relacji. Od kilku lat pracuję także z dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, współpracuję m.in. z Fundacją Synapsis i warszawskimi szkołami integracyjnymi. Pracuję pod superwizją Jeannette MacDonald (ARAD, SRDMT UK).


rozycka malgorzata

Różycka Małgorzata

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką tańcem i ruchem (Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem), psycholożką (Uniwersytet Warszawski), trenerką (Szkoła w ramach Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych).

Pomagam osobom, które chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie, uzyskać wsparcie, odkryć swój potencjał, odzyskać witalność, siłę i spokój poprzez nawiązanie lepszego kontaktu z własnym ciałem. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami z trudnościami emocjonalnymi, z doświadczeniem choroby psychicznej, uzależnionymi i współuzależnionymi, z amazonkami i z osobami niewidomymi.

Prowadzę indywidualną i grupową terapię z dziećmi i z dorosłymi a także warsztaty i grupy rozwoju osobistego oraz szkolenia dotyczące wykorzystania pracy z ciałem w terapii dla osób zawodowo zajmujących się pomaganiem. Współpracuję z Towarzystwem Pomocy Młodzieży, Fundacją Przystanek Twórczość, Ośrodkiem Terapii i Rozwoju Marymoncka i Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku. Współtworzę Centrum Terapii Tańcem i Ruchem.

Od wielu lat praktykuję różne techniki tańca i ruchu od stepowania, poprzez taniec współczesny po improwizację. Przez trzy lata byłam częścią performatywnej Grupy Z (improwizacja oparta na tańcu współczesnym) pod kierunkiem Karoliny Kroczak. Od 5 lat moją pasją jest też granie brazylijskiej samby w grupie Ritmo Bloco. Wielką przyjemność sprawia mi malowanie intuicyjne.

Contact

© TuiTeraz.eu - Centre For Personal And Spiritual Development "Here And Now" in New Kawkowo.

Address:

New Kawkowo 52 A, the municipality Jonkowo 11-042
Warmia and Mazury region

Phones:

Office: +48 662 759 576
Jacek Towalski: +48 602 219 382
Maja Wołosiewicz-Towalska: +48 606 994 366

kawkowo@tuiteraz.eu

www.tuiteraz.eu