Events-Published:
0
Events-Archived:
0

Description:

Millner David

David „urzeczywistnia zmianę” od dłuższego czasu, łącząc swoją „pracę” z podróżowaniem oraz odwiedzaniem przyjaciół w różnych zakątkach świata. Jego spokojna i pozytywna energia tworzy bezpieczną przestrzeń, aby pomagać ludziom otworzyć się na ich większe możliwości i puszczenie tego, co blokuje ich przed stworzeniem satysfakcjonującego życia. Założył i został dyrektorem generalnym Pathtofulfilment.com.

David jest trenerem związków, intymności i seksu, terapeutą, trenerem i masażystą Tantry, mistrzem Reiki, liderem i trenerem motywacyjnym, pisarzem, dziennikarzem radiowym i tancerzem tanga. Regularnie odwiedza centralną i wschodnią Europę. www.unitedbliss.com

Events-Published:
2
Events-Archived:
1

Description:

david thomson

Thomson David

Psycholog, profesor i wykładowca akademicki w dziedzinie rozwoju osobistego (human development). Od ponad 20 lat zgłębia tematykę pierwotnych ceremonii i uzdrawiania w rdzennych kulturach Ameryki Północnej i Południowej, Meksyku i wschodniej Rosji. Wraz z żoną Mattie regularnie odwiedzają Polskę od 1994 roku, prowadząc warsztaty i obozy odosobnienia, pomagając uczestnikom nawiązać głęboką relację z ziemią, samym sobą i całym stworzeniem. Poza tym, David przeprowadził niezliczone warsztaty i wykłady dla mężczyzn, pomagając im dotrzeć do własnej prawdy o tym, kim naprawdę są.

Events-Published:
1
Events-Archived:
0

Description:

david thomson

Thomson David

is a college counselor and professor of human development. He has also worked closely with traditional indigenous elders, healers, and ceremonial leaders from North and South America, Mexico, and Eastern Russia for over twenty years. He, and his wife Mattie, have been coming to Poland since 1994, leading workshops and wilderness encampments to help their students come into
a deep and sentient relationship with the earth, themselves, and all life. In addition, David has led countless workshops and seminars for men, assisting them in becoming who they truly are at the core of their being.

Events-Published:
1
Events-Archived:
0

Description:

Dr Mattie Davis-Wolfe

jest pisarką, pedagogiem, doradcą, trenerem, której nauki skupiają się na wielokulturowych, szamańskich mądrościach i szacunku do siebie samego, do ludzi i świata przyrody. Wraz z mężem, dr Davidem Thomsonem, założyła Instytut Świętych Kręgów (Sacred Circles Institute), który oferuje warsztaty, odosobnienia i dwuletni kurs rozwoju osobistego i duchowego zatytułowany Krocząc śladami Świętego Koła (Walking Sacred Wheel). Od ponad 30 lat, Mattie naucza na arenie międzynarodowej o świętości życia poprzez warsztaty i spotkania „ducha w akcji”. Korzystając z wglądów, tradycyjnego nauczania, „praktycznego szamanizmu” i eksperymentalnych ćwiczeń pochodzących z wielu kultur koncentruje się na czterech poziomach bytu: – duchowym, psychicznym, emocjonalnym i fizycznym. Uczy jak oczyścić, uzdrowić i zintegrować te cztery poziomy w celu zwiększenie świadomości ciała, równowagi i jedności. Moc Mattie wypływa z mieszanki nieznanej wielu osobom we współczesnym świecie: bogatego dziedzictwa kobiet; szerokiego doświadczenia; praktyki zawodowej i jej głębokiej wiary w świętość wszelkiego życia.

thomson david

Dr David Thomson

jest psychologiem, profesorem i wykładowcą akademickim w dziedzinie rozwoju osobistego (human development). Od ponad 20 lat zgłębia tematykę pierwotnych ceremonii  i uzdrawiania w rdzennych kulturach Ameryki Północnej i Południowej, Meksyku i wschodniej Rosji. Wraz z żoną Mattie regularnie odwiedzają Polskę od 1994 roku, prowadząc warsztaty i obozy odosobnienia, pomagając uczestnikom nawiązać głęboką relację z ziemią, samym sobą i całym stworzeniem. Poza tym, David przeprowadził niezliczone warsztaty i wykłady dla mężczyzn, pomagając im dotrzeć do własnej prawdy o tym, kim naprawdę są.

"Nastał czas, aby dbać; aby  wziąć odpowiedzialność; czas na przewodzenie; czas na zmianę; czas być wierny naszemu największemu ja; czas, aby  przestać obwiniać innych. "

- Steve Maraboli, „Odurzająco: Refleksje na Temat Życia i Ludzkiego Doświadczenia.”
(Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience”)

Events-Published:
1
Events-Archived:
0

Description:

Dr Mattie Davis-Wolfe

Mattie Davis-Wolfe, PhD, is an author, educator, counselor, and workshop leader whose teachings focus on multi-cultural shamanic wisdom and respect for self, each other, and the natural world. With her husband, Dr. David Thomson, she founded Sacred Circles Institute which offers workshops, retreats, and a two-year course in personal and spiritual development entitled Walking the Sacred Wheel. For over 30 years, Mattie has taught internationally about the sacredness of life through “spirit in action” workshops and gatherings. Using insights, traditional teachings, “practical shamanism,” and experiential exercises from many cultures, her work focuses on the 4 levels of being, – spiritual, mental, emotional, and physical and teaches students how to cleanse, heal, and integrate these 4 bodies for greater awareness, balance, and wholeness. Mattie’s power springs from a mixture unfamiliar to many in modern life: a rich women’s heritage; broad experiences; apprenticeship training; and a deep and tested faith in the sacredness of all life.

thomson david

Dr David Thomson

David Thomson, PhD, is a college counselor and professor of human development. He has also worked closely with traditional indigenous elders, healers, and ceremonial leaders from North and South America, Mexico, and Eastern Russia for over twenty years. He, and his wife Mattie, have been coming to Poland since 1994, leading workshops and wilderness encampments to help their students come into a deep and sentient relationship with the earth, themselves, and all life. (Please see the Naraka article??) In addition, David has led countless workshops and seminars for men, assisting them in becoming who they truly are at the core of their being.

“It’s time to care; it’s time to take responsibility; it’s time to lead; it’s time for a change; it’s time to be true to our greatest self; it’s time to stop blaming others.”
- Steve Maraboli, Unapologetically You: Reflections on Life and the Human Experience

Events-Published:
0
Events-Archived:
1

Description:

Davis-Wolfe Mattie

Jest pisarką, pedagogiem, doradcą, trenerem, której nauki skupiają się na wielokulturowych, szamańskich mądrościach i szacunku do siebie samego, do ludzi i świata przyrody. Wraz z mężem, dr Davidem Thomsonem, założyła Instytut Świętych Kręgów (Sacred Circles Institute), który oferuje warsztaty, odosobnienia i dwuletni kurs rozwoju osobistego i duchowego zatytułowany Krocząc śladami Świętego Koła (Walking Sacred Wheel). Od ponad 30 lat, Mattie naucza na arenie międzynarodowej o świętości życia poprzez warsztaty i spotkania „ducha w akcji”. Korzystając z wglądów, tradycyjnego nauczania, „praktycznego szamanizmu” i eksperymentalnych ćwiczeń pochodzących z wielu kultur koncentruje się na czterech poziomach bytu: – duchowym, psychicznym, emocjonalnym i fizycznym. Uczy jak oczyścić, uzdrowić i zintegrować te cztery poziomy w celu zwiększenie świadomości ciała, równowagi i jedności. Moc Mattie wypływa z mieszanki nieznanej wielu osobom we współczesnym świecie: bogatego dziedzictwa kobiet; szerokiego doświadczenia; praktyki zawodowej i jej głębokiej wiary w świętość wszelkiego życia.

Events-Published:
1
Events-Archived:
0

Description:

005 140523 06

Deborah Rozman

Dr Deborah Rozman jest psychologiem z ponad 40-letnim doświadczeniem oraz prezesem i dyrektorem generalnym HeartMath Inc. (wraz z założycielem HeartMath, Doc Childre). Jest głównym rzecznikiem HeartMath i popularyzuje na całym świecie wiedzę jak trening Koherencji Serca może przyspieszyć rozwój osobisty oraz poszerzyć świadomość. Autorka wielu książek - „Transforming Stress”, „Transforming Anger”, „Transforming Anxiety” i „Transforming Depression”. Jest także współautorką “Heart Intelligence: Connecting with the Intuitive Guidance of the Heart”. Brała udział w opracowaniu programów certyfikacji trenerów warsztatowych HeartMath oraz coachów/mentorów. Jej misją jest tworzenie bardziej spójnego, odpornego i opartego na sercu świata - w domu, w pracy, z klientami i pacjentami. Występowała w licznych filmach dokumentalnych. Prowadzi seminaria i warsztaty na całym świecie. http://www.heartmath.com

Events-Published:
1
Events-Archived:
0

Description:

deborah waknine

Deborah Waknine

Terapeutka, wykładowca i współautorka książki „Spuścizna Holokaustu” oraz gry terapeutycznej „22 Iskry Życia”, stworzonych wspólnie z Gérardem Athiasem. Deborah Waknine uczyła się przez wiele lat u białego szamana. W swojej pracy łączy techniki holistyczne, totalną biologię, genealogię, pamięć emocjonalną, biologiczne dekodowanie, oddech, uważność, szamanizm, tarota, medytacje tantryczne. Pomaga odnaleźć znaczenie objawów chorobowych i ich rzeczywistą przyczynę, powiązaną z biologiczną funkcją chorego narządu. Takie podejście pozwala „nadać znaczenie” wielu chorobom i zaburzeniom – fizycznym, funkcjonalnym, fizjologicznym, behawioralnym i innym. Gdy odnajdziesz już to znaczenie, przywrócisz właściwy porządek odpowiedniej części swojego organizmu. Studiowanie mądrości i symbolicznych 22 hebrajskich liter poprzez nauki Kabały dały jej ważną perspektywę, która umożliwiła jej eksplorację nieskończonych zasobów leczniczych, jakie wszyscy posiadamy.

Deborah wykorzystując swoje szamańskie doświadczenie stworzyła także Bodytouch - bardzo subtelną i głęboką metodą, która pozwala ożywić ciało, metodę mającą na celu docieranie do naszych narządów wewnętrznych, systemów życiowych naszych ciał i meridianów, respektując jego świętą geometrię oraz naturalne rytmy życia. Praca tą metodą przynosi oczyszczenie, większą witalność, połączenie z wewnętrzną mocą i źródłem, radość z bycia w pełni dokładnie takim jakim się jest, pełną akceptację i zaufanie.

Prowadzi seminaria w Belgii, Francji, Włoszech i Kanadzie (Uzdrowienie emocji; Problemy behawioralne, trudności w nauce i choroby wieku dziecięcego; Otwieranie serca; 22 Iskry Życia, Bio-Kabała, Bodytouch, Kręgi kobiet, Klucze do autonomii). Prowadzi także konsultacje indywidualne w swoim biurze w Antwerpii oraz za pośrednictwem Skypa.

Events-Published:
1
Events-Archived:
0

Description:

deborah waknine

Deborah Waknine

Therapist, speaker and co-author with Gérard Athias of the game “Les 22 étincelles de vie” and of the book “La Shoah en heritage” (Entretien aux frontières d’un état limite). Deborah Waknine was taught by a white shaman for many years and is trained in «biological decoding», a method allowing us to unfold the meaning of diseases with support of palliative care through different holistic techniques.

The study of the wisdom and the symbolic 22 Hebraic letters through the teachings of the Kabbalah gave her an important perspective, which enabled her to explore the infinite healing resources that we all possess. In her workshops and consultations, with the support of the 22 Hebraic letters, Déborah provides us with the essential question, which in a mutual and caring environment gives us the key to realize our true nature.

In constant research for means of growth, Déborah created “Body Touch”, a method aimed at reaching our internal organs, the vital systems of our bodies and the meridians respecting our sacred geometry in a deep, dynamic and subtle approach.

And consequently, bring us more liveliness and a harmonious purification and transformation of our being in its totality.

Déborah Waknine conducts workshops in Europe and Canada focusing on topics such as: “Bio Kabbalah”, “Body Touch”, le jeu “Les 22 étincelles de vie”, “Women’s sacred Circle” and “Les clés de l’autonomie”. Additionally, she consults in her office in Antwerp and through Skype for individual sessions.

 

Events-Published:
1
Events-Archived:
0

Description:

dhyan yogi

Dhyan Yogi

Dhyan Yogi is a modern Tantra Master, Shaman, and Sexual Healer-Bodyworker. He is dedicated to expand love, joy and consciousness, blending together Tantra and Shamanism. Connected to humans, nature and spirit, he integrates in himself and in his transmission all aspects of life, from grounded sexuality to deep spirituality. He devotes his teachings and sessions on liberation from chains of conditionings, on conscious relating, on women’s healing, and on balancing male and female energies. He founded the school Conscious Tantra and Shamanism, and he leads groups in Europe and Asia, helping individuals and couples to rediscover their own true being, life energy and flow of love. He also created the retreat center ConsciousLand in Italy, a space of freedom, love and connection.

After having spent a lot of his life as a theoretical astrophysicist, the discovery of Osho and Tantra brought him to direct all his energy and passion to the inner research, starting his spiritual path and a new life. He found his tantra Master Ma Ananda Sarita and deeply dived into her wisdom. Then he deepened his shamanic practices and melted it with tantra, creating a powerful alchemy for personal growth.

He is a certified Tantra teacher from the school Tantra Essence, Ritual Trance Dance and Soul Hunting facilitator from Wilbert Alix, Tantra Yoga teacher from Shri Kali Ashram.

www.conscioustantra.org

nama devi

Nama Devi

Nama Devi is a Tantric Priestess, Healer and Bodyworker, facilitating groups in Europe and Asia. Passionately devoted to her conscious spiritual path, she helps individuals and couples to rediscover their full inner potential, empowering and balancing the sexual vital energy as a key for a joyful and blissful life.

She started her path with energetic and shamanic rituals, then the discovery of Master Osho totally transformed her life. Meeting Dhyan Yogi and entering the school Conscious Tantra and Shamanism, let her divine feminine fully blossom. Then, with the intention to go deeper in her spiritual tantric path, she decided to learn directly from the source, that she found in her Master Ma Ananda Sarita. Attuning with female energy, she also became Moon Mother with Miranda Gray. Combining the wisdom of tantra and the power of the sacred feminine, she helps women to liberate and balance the potential of their wombs. Traveling the world, she also learned Vipassana meditation at the Wat Ram Poeng temple in Thailand, and became a certified Tantra Yoga teacher at Shri Kali ashram in India

www.conscioustantra.org

Contact

© TuiTeraz.eu - Centre For Personal And Spiritual Development "Here And Now" in New Kawkowo.

Address:

New Kawkowo 52 A, the municipality Jonkowo 11-042
Warmia and Mazury region

Phones:

Office: +48 662 759 576
Jacek Towalski: +48 602 219 382
Maja Wołosiewicz-Towalska: +48 606 994 366

kawkowo@tuiteraz.eu

www.tuiteraz.eu