Events-Published:
0
Events-Archived:
8

Description:

Antonowicz Barbara

Jestem  psychoterapeutą, trenerem i coachem. Od 1991 roku prowadzę  warsztaty  w zakresie działalności swojej firmy szkoleniowej INTEGRACJA. Moją pasją jest niemy język naszego ciała tj. analiza bioenergetyczna, opracowana przez światowej sławy psychiatrę i psychoterapeutę Alexandra Lowena. Jest to język niemy lub dźwięki i symptomy, którymi przemawia ciało do każdego z nas. Fascynuje mnie jak CIAŁO łączy się nierozerwalnie z UMYSŁEM. Jak blokady i napięcia tworzą pancerz-zbroję lub inaczej gorset, jak ten z kolei wpływa na płaszczyznę emocjonalną i zachowanie w życiu dorosłym. Fascynujące jest to, jak każdy z nas opisuje swój świat wewnętrzny: jakich słów używa, rzeczowników, czasowników i przymiotników; jak brzmi jego głos, gdy mówi, co czuje, jak wyraża swoje emocje, jaka mimika, gesty, ruchy pojawiają się w ciele; jaką ma postawę ciała, jaki styl charakteru ukrywa zbroja mięśniowa, w jaki sposób oddycha.

Wielu ludzi zainteresowanych pracą z ciałem doświadcza całej palety emocji: zaskoczenia, smutku, zdziwienia, wzruszenia, złości, ulgi, radości, pobudzenia i odwagi.

W swojej pracy z klientami kieruję się eklektyzmem. Korzystam z następujących konwencji teoretycznych: poznawczo-behawioralnej, systemowej, NLP,   psychoanalizy, analizy transakcyjnej,  bioenergetyki Lowena i terapii egzystencjalnej. W swojej pracy wykorzystuję więc metody i techniki pochodzące z powyższych nurtów: trening asertywności i relaksacyjny, techniki transu ericksonowskiego, metamodel języka, metaprogram, dramę, genogram, mity i skrypty rodzinne, odgrywanie ról, psychodramę, analizę transakcyjną, pracę ze snami, z ciałem, z rysunkiem, kinezjologię edukacyjną, symbolikę, metafory, bajki, przypowieści, jogę, bioenergetyczną pracę z ciałem.

Obecnie jestem w trakcie 4-letniego podyplomowego studium prowadzonego we współpracy Międzynarodowego Instytutu Analizy Bioenergetycznej w Nowym Jorku, NIBA w Niemczech i Fundację Dr Aleksandra Lowena w USA wg programu akredytowanego przez IIBA w Szwajcarii.

www.cialowpsychoterapii.pl

Events-Published:
0
Events-Archived:
1

Description:

Aquabal Karo

Jestem trenerką seksualności i intymnych relacji. Prowadzę warsztaty o seksualności dla kobiet i mężczyzn, spotkania, kręgi oraz wykłady. Pracuję również indywidualnie z kobietami i mężczyznami jako sex & love coach.

Ukończyłam "Sexual Attitudes Re-Assessment & Re-Structuring Training" w Institute for Sexual Self Realization z San Francisko.

Studiuję w Sex Coach University z Kalifornii, założonym przez Dr. Patti Britton and Dr. Roberta Dunlapa, pionierów integralnego coachingu seksualności łączącego rzetelną wiedzę medyczną z wieloma innymi programami rozwoju osobistego i duchowego.

W czerwcu tego roku kończę 3 letnią Szkołę Trenerów Komunikacji Opartej Na Empatii (Non Violent Communication Marshalla Rosenberga), uczę się i praktykuję dalekowschodnie metody uważności, tantrę oraz inne metody pracy z energią seksualną z nauczycielami z całego świata.

Czuję, że seksualność jest źródłem naszej mocy, twórczego potencjału, zdrowia i przyjemności. Seksualność to siła, która stworzyła wszechświat i w swojej czystej, zdrowej postaci jest niedotknięta przez lęk czy wstyd. Poznanie, wyzwolenie i spełnienie się w seksualności sprawia, że stajemy się wolni. To przekonanie jest powodem, dla którego wykonuję swoją pracę.

Mam trójkę dzieci i bliski jest mi również temat wychowywania dzieci w atmosferze seksualnej otwartości i bezpiecznej, wspierającej rozwój intymności.

Events-Published:
0
Events-Archived:
0

Description:

Arendt-Dziurdzikowska Renata

Trenerka rozwoju osobistego, coach, Mistrz NLP, absolwentka Studium Coachingu (Multi Level, Akredytacja Europejskiego Stowarzyszenia NLPt), prowadzi coaching indywidualny i grupowy. Dziennikarka, zajmująca się zagadnieniami psychologii, rozwoju wewnętrznego i duchowości. Autorka i współautorka (z Wojciechem Eichelbergerem) popularnych książek (m.in.: „Zatrzymaj się”, „Tajemnice kobiet” (Wydawnictwo Jacek Santorski @CO), „Siedem boskich pomyłek” (Wydawnictwo Do), „Mężczyzna też człowiek” (Drzewo Babel). Autorka kilkuset wywiadów z ludźmi kultury i sztuki, terapeutami różnych szkół psychologicznych i mistrzami duchowymi. Uczestniczka wielu warsztatów, seminariów i szkoleń, m.in. Roberta Diltsa, Stephena Gilligana, Franka Farelly’ego, Berta Hellingera, prof. Mai Storch, prof. Alfrieda Langla (ucznia Viktora Frankla), i innych. Przez wiele lat uczestniczyła w kobiecych kręgach, organizowanych między innymi przez Stowarzyszenie Kobiet Dakini.

Prowadzi warsztaty (m.in. w Akademii „Zwierciadła”), seminaria i wykłady dla kobiet, także dla kobiet biznesu. W ramach Akademii Zwierciadła również warsztaty dla par. Od lat jest zapraszana do audycji w programach Polskiego Radia i Telewizji. Interesuje się przekazami starych, mądrych wspólnot, szczególnie Indian Ameryki Północnej. W swojej pracy inspiruje się mitami, legendami i baśniami różnych tradycji i kultur.

Events-Published:
36
Events-Archived:
0

Description:

arvick baghramian

Arvick Baghramian

Jestem psychoterapeutką, specjalizującą się w pomocy dzieciom i dorosłym osobom, które doświadczyły przemocy seksualnej w dzieciństwie. To właśnie praca z tymi osobami poprowadziła mnie w stronę szamanizmu i innych technik uzdrawiania, które stosuję i przekazuję innym od lat 80. Praca z tą szczególnie straumatyzowaną grupą osób uświadomiła mi, że tradycyjne, werbalne terapie, choć skuteczne do pewnego etapu, mają poważne braki jeśli chodzi o pomoc w pełnym uzdrowieniu dawnych zranień i traum, przemianie życia i odzyskaniu mocy. W poszukiwaniu potężniejszych technik zajęłam się Terapią Przez Zabawę, NLP i Hipnozą Ericksonowską, a następnie praktyką i nauczaniem Reiki, Świadomego Oddychania i techniki wizualizacyjnej Osobistego Słupa Totemicznego.

Podstawy szamanizmu poznałam w latach 90 w czasie warsztatów prowadzonych przez Jonathana Horwitza w Skandynawskim Centrum Badań nad Szamanizmem.  Uczyłam się u Jonathana przez kilka lat i od tego czasu praktykuję i uczę szamanizmu na całym świecie. Mimo, że prowadzę warsztaty i uczę innych jak prowadzić szamańską terapię, nigdy nie przestałam dowiadywać się nowych rzeczy. Od 2008 roku intensywnie uczę się w Fundacji Studiów Szamańskich Michaela Harnera w USA. W mojej praktyce terapeutycznej korzystam z szamanizmu, Reiki, świadomego oddychania, wizualizacji i sztuk plastycznych. Stosuję każdą z tych technik w miarę potrzeby, aby pomóc osobom, z którymi pracuje odkryć ich własny potencjał, doświadczyć transformacji, odzyskać zdrowie i osobistą moc. Uważam się jednak przede wszystkim za terapeutkę szamańską, i podczas gdy regularnie prowadzę warsztaty z Reiki, Świadomego Oddychania i Osobistego Słupa Totemicznego, to w prywatnej praktyce polegam głównie na szamanizmie. Dzięki warsztatom zwiedziłam cały świat, a w ciągu ostatnich 20 lat, prowadziłam warsztaty nie tylko w Hiszpanii, gdzie obecnie mieszkam ale także w Wielkiej Brytanii, USA, Nowej Zelandii i Polsce.

W 2007 moja druga książka „Magia Szamanizmu” została opublikowana w Wielkiej Brytanii przez wydawnictwo Book Guild. Drugie wydanie zostało opublikowane przez Guid Publications, wraz z tłumaczeniem na hiszpański. Książka jest tez dostępna w polskiej wersji.

Opracowałam tez terapeutyczną grę Odkrycia, służącą do ułatwiania komunikacji między dziećmi i rodzicami, nauczycielami lub terapeutami w zabawny i ekscytujący sposób. Gra została opublikowana w 2008 roku i jest dostępna w kilku wersjach językowych (angielskiej, hiszpańskiej, hebrajskiej i polskiej).

www.freedom-within.com

Events-Published:
28
Events-Archived:
0

Description:

arvick baghramian

Arvick Baghramian

I am a psychotherapist, specializing in the field of child sexual abuse and adult survivors, and a shamanic counsellor and teacher. It was my work with traumatized children and adult survivors of abuse that led me to shamanism, and to the other healing techniques I have been teaching and practicing since the 1980s. Working with this particularly traumatized group of people led me to the realization that traditional, verbal therapies, while effective up to a point, had serious shortcomings in helping people to truly heal their past hurts and traumas, transform their lives and become self-empowered. In my search for more powerful techniques I first became a Play Therapist, NLP practitioner and Eriksonian Hypnotist, and later a practitioner and teacher of Reiki, Conscious Breathing, and a visualization technique called the Personal Totem Pole.

I first learned about shamanism in the mid-90s, when I attended a workshop led by Jonathan Horwitz at the Scandinavian Center of Shamanic Studies. I trained with Jonathan for several years, and have been practicing and teaching shamanism around the world ever since. Although I run workshops in shamanism and train people to become shamanic counselors themselves, I have never ceased to be a student of shamanism, and since 2008 I have also studied extensively with Michael Harner’s Foundation for Shamanic Studies in the United States.

My therapeutic practice today draws on shamanism, Reiki, conscious breathing, visualization and art work. I draw on each of these techniques when needed, to help the people I work with to discover their true potential, heal, transform, and empower themselves. However, I consider myself to be primarily a shamanic counselor, and while I regularly run workshops of Reiki, Conscious breathing, and Personal Totem Pole, it is Shamanism as a spiritual and healing technique that I most rely on in my private practice. My teaching has taken me all over the world, and in the past twenty years I have been training not only in Spain, where I currently live, but also in the UK, the USA, Israel, the Scandinavian countries, New Zealand and Poland.

In 2007, my book The Magic of Shamanism, was published in the UK by Book Guid. A second edition in English (paper and ebook) was later published by Guild Publications, along with the Spanish translation of the book. The Magic of Shamanism is also now available in Polish.

I also developed the therapeutic game Revelations, designed to facilitate communication between children and their parents, teachers, or therapists, in a fun and exciting way. The game was published in 2008 and is now available in English, Spanish, Hebrew, and Polish.

www.freedom-within.com

Events-Published:
0
Events-Archived:
0

Description:

Atithi

Atithi (Brian Schock). Nauczyciel świętej taoistycznej seksualności oraz Mogadoa Qigong, instruktor jogi tantrycznej, uzdrowiciel. Uczeń mistrza taoistycznych sztuk wewnętrznych Zhenan Dao (www.mogadao.com ) oraz znanej nauczycieli Tantry Ma Anandy Sarity. Współtwórca Qi tańca (www.spiritdomegigong.com). Wiele latach studiował jogę i qigong w Stanach Zjednoczonych. Podróżował także po Europie, Afryce Północnej, Indiach, Nepalu i Tajlandii, aby pogłębiać i doskonalić swoje doświadczenia w nowych metodach terapii, tańca i seksualnosci.

Events-Published:
0
Events-Archived:
8

Description:

Barnes Andrew

Seksuolog z Australii, uzdrowiciel tantryczny, terapeuta seksualności i relacji miłosnych, coach orgazmów, zawodowy masażysta. Wykładowca z międzynarodowym uznaniem specjalizujący się w temacie seksualności kobiet. Współautor niezwykłego albumu "Serce kwiatu - książka o yoni". Propaguje nowe koncepcje dotyczące intymności, miłości, fizycznego kontaktu, przyjemności płynącej z seksualności oraz wzmacniania relacji poprzez jasną i świadomą komunikację.

Poza wykształceniem seksuologa, Andrew ma pięć dyplomów w zakresie różnego rodzaju pracy z ciałem i uzdrawianiem energią. Jednakże swoją największą naukę przypisuje doświadczeniom życiowym oraz mądrości i przewodnictwu wielu mentorów i nauczycieli, których miał na całym świecie przez ostatnie 18 lat. Wzbogacili oni jego drogę, rozwijając go i stawiając przed nim wyzwania na niezmierzoną ilość sposobów. Andrew teraz wspiera innych by znaleźli swoją wewnętrzną prawdę i doświadczyli dynamicznej przemiany w ich własnym życiu.

www.heartoftheflower.com

Events-Published:
0
Events-Archived:
1

Description:

Barszcz Marzena

Z wykształcenia fizjoterapeutka, masażystka i terapeutka manualna. Nauczycielka teorii masażu i masażu leczniczego. W pracy terapeutycznej posługuje się analizą bioenergetyczną A. Lowena.  Ukończyła wiele kursów, m.in. Certified Training Program the Florida Society for Bioenergetic Analysis, Kurs Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym, kurs Integracyjnego Masażu Bodywork. Jest również organizatorką warsztatów bioenergetyki A. Lowena w Polsce. „Na co dzień pracuję z ludzkim ciałem najczęściej przeciążonym lub uszkodzonym, a więc w efekcie napiętym i bolącym. Ukończyłam szkoły i kursy by mieć poczucie, że od strony medyczno-praktycznej mam wystarczający zasób wiedzy i umiejętności, by skutecznie pomagać. Jednocześnie wyraźnie widziałam, że koncepcje mechanistyczne leczenia mają swoje ograniczenia.. Wiedziałam, że istnieje ewidentna luka w medycznym postrzeganiu człowieka, uwarunkowana bezradnością, ignorancją i w ograniczonym rozumieniu objawów jako dysfunkcji ciała. Dla mnie człowiek to jedność: ciała, czucia i myśli. Jeśli choruje ciało, nie jest ono oddzielone od procesów myślowych czy emocji. I odwrotnie. Dzięki ciału mamy wgląd w doświadczenie człowieka, jego przekonania i sposób odczuwania.”

Events-Published:
0
Events-Archived:
0

Description:

beata karczewska

Beata Karczewska  - Jasnowidz, Chiromantka, Tłumaczka Snów.

Osoba o niezwykłych zdolnościach energetycznych. Już jako dziecko zadziwiała swoje otoczenie trafnymi przepowiedniami dotyczącymi rodziny i najbliższych znajomych. Kilkakrotnie w swoim życiu doświadczała spontanicznych transformacji energetycznych, które zmusiły ją do poznania i opanowania przejawiających się przez jej ciało energii. Dzięki współpracy z badaczem duchowości i psychotronikiem Ryszardem Kozłowskim udało jej się ustabilizować i ugruntować swój przebudzający się układ energetyczny. Pod okiem swojego mentora rozwinęła naturalne zdolności energetyczne.

Warsztaty Beaty Karczewskiej są ukoronowaniem jej wielu lat trudnej pracy z energiami.Posiada dwudziestoletnią praktykę w pracy z Doskonaleniem Umysłu i Radża Jogą. Pracując wchodzi w stan czystej obserwującej świadomości nazywanej turija. Posiada zdolność prekognicji (widzenie przyszłości) i rekognicji (widzenie przeszłości). Znawczyni onejromancji czyli prognozowania przyszłości na podstawie snów.

Events-Published:
0
Events-Archived:
0

Description:

Bednarek Sonia Alicja

Odczuwałam życie ciałem odkąd pamiętam. Najpierw poprzez stały kontakt z naturą, mnóstwem godzin spędzonych w lesie, na łąkach.  Drobna i odważna.  I równocześnie poprzez taniec, wiele lat tańca.  Głusza, natura, jej spokój i dzikość, pasja gestu i ruchu to był mój świat do momentu rozpoczęcia pracy w międzynarodowej korporacji prawniczej.  To z jednej strony kilkanaście lat ogromnej ilości pracy, a z drugiej - spotkania z własnymi możliwościami, potencjałem.

I nadszedł 2008, rok przełomowy, kiedy okazało się, jak bardzo przestałam żyć moim życiem praktycznie w każdej jego dziedzinie, jak zgubiłam siebie.  Krótkie poszukiwania dosłownie ‘wrzuciły’ mnie na ścieżkę Tantry i od razu jasnym stało się, że jest to moja ścieżka.

Przestałam pracować i nastąpiły moje pierwsze 4 lata w jakimś sensie odosobnienia i intensywnej praktyki tantrycznej pod skrzydłami Mariusza i Gayi Wiśniewskich.  To był, i wciąż jest, powrót do tego co znam, co kiedyś już robiłam, co jest organicznie we mnie.  Ten czas, to rozpoczęcie i wejście w proces głębokiej wewnętrznej transformacji, która naturalnie trwa i stale przychodzą nowe olśnienia.  Wtedy też przyszło do mnie moje imię: Sonia.  Od 2011 roku prowadzę warsztaty Tantry i indywidualne sesje Tantry.  Od tego momentu stale czuję świeży powiew czegoś bardzo starego we mnie, pierwotnego i esencjonalnego.  W nim rozkwitam i wzrastam. Jestem niezmiernie wdzięczna za to, że kroczę ścieżką mojej duszy oraz za wszelkie nauki i dary jakie ta praca mi przynosi.

Uczę się u różnych współczesnych nauczycieli, ale przede wszystkim moim przewodnikiem są tantryczne nauki Osho, a inspiracją - nauczyciele z jego kierunku.  I dzięki temu przewodnictwu i moim wizjom skierowałam swoje poszukiwania w stronę Tantry Kaszmirskiej i obecnie ją właśnie zgłębiam.

Dla mnie Tantra jest antyczną sztuką łączenia medytacji z miłością.  Jest duchową praktyką, dostępną dla każdego na co dzień, prowadzącą do harmonijnej unii męskości i żeńskości w nas samych, a także w naszym życiu, w tym w relacjach, wiodąc ku superświadomości.  W tym kierunku Tantry, odkrywając i transformując wszelkie wewnętrzne blokady umysłu i ciała, doświadczasz miłości i połączenia z duszą poprzez swoją cielesność właśnie. Aż zaniknie wewnętrzny podział, zaniknie wewnętrzny konflikt. Łącząc codzienną zmysłowość, odczuwanie z medytacyjną świadomością stajesz się mikrokosmosem Całości.

Prowadzę warsztaty Tantry, indywidualne sesje Tantry oraz masażu Lomi Lomi Nui (Certyfikat Aloha International, Hawaii, USA) w języku polskim i angielskim.  Co jakiś czas wypowiadam się na łamach prasy (Sens),  portali (zwierciadlo.pl), czy w programach telewizyjnych jak TV4 'mała Czarna' i innych.

W Warszawie prowadzę Świątynię Tantry OKO BOGINI,  w której odbywają się tantryczne sesje, spotkania, kręgi kobiet i medytacje, a także gościnne warsztaty.

Contact

© TuiTeraz.eu - Centre For Personal And Spiritual Development "Here And Now" in New Kawkowo.

Address:

New Kawkowo 52 A, the municipality Jonkowo 11-042
Warmia and Mazury region

Phones:

Office: +48 662 759 576
Jacek Towalski: +48 602 219 382
Maja Wołosiewicz-Towalska: +48 606 994 366

kawkowo@tuiteraz.eu

www.tuiteraz.eu