Events Published:
2
Events Archived:
0

Description:

gopal

Gopal

Born in Italy, graduated in Shiatsu, Divine Healing and Meditation at the Osho Divine Healing Arts (O.D.H.A.) School, with Prashantam in Portugal, studied Tantra with Margot Anand in the SkyDancing Institute in France, and he is a SkyDancing Tantra Teacher in formation.

He is also a musician, experimenting and combining the Three Keys, Breathing, Movement and Sound with innovative and creative meditation techniques.

Working and living in Berlin, he facilitates Osho meditations,  trainings and workshops all

around Europe and Russia.

www.gopaltantra.com

mallika

Ma Paritosh Mallika

Born in Argentina, she graduated in Philosophy at the National University of Buenos Aires and Piano and Music Education at the National Conservatory of Buenos Aires.

Her unstoppable curiosity led her to embark on an initiatory journey into her roots to learn first hand the spirituality, rituals and dances of the natives of South America.

She is a certified facilitator of active Osho Meditations, a poet, a musician and a Philosophy scholar researching in the areas of the Mayan Tzolkin, Ancient Tantric Philosophy and the relationship between Creativity, Art and Meditation.

 

Events Published:
3
Events Archived:
0

Description:

gopal

Gopal

Urodzony we Włoszech, nauczyciel SkyDancing Tantra, medytacji dynamicznych Osho, Shiatsu, Divine Healing. Uczył się Tantry u Margot Anand w Instytucie SkyDancing Tantra we Francji oraz  uzdrawiania w szkole Osho Divine Healing Arts (O.D.H.A.) w Prashantam w Portugalii.

Jest także muzykiem łączącym Trzy Klucze, Oddech, Ruch i Dźwięk z innowacyjnymi i kreatywnymi technikami medytacyjnymi.

Pracując i mieszkając w Berlinie, prowadzi medytacje Osho oraz szkolenia i warsztaty tantry w całej Europie.

www.gopaltantra.com

mallika

Ma Paritosh Mallika

Urodzona w Argentynie, jest certyfikowaną nauczycielką aktywnych medytacji Osho, pisarką, badaczką Świętej Geometrii i Starożytnej Filozofii Tantrycznej oraz relacji pomiędzy Kreatywnością, Sztuką i Medytacją. Ukończyła filozofię na Narodowym Uniwersytecie w Buenos Aires oraz Edukację Muzyczną w Narodowym Konserwatorium w Buenos Aires.

Jej niepohamowana ciekawość doprowadziła ją do inicjacyjnej podróży do swoich korzeni i poznania duchowości, tańców i rytmów rdzennej ludności  Ameryki Południowej.

Events Published:
4
Events Archived:
6

Description:

govind pushan

Pushan Govind

międzynarodowy terapeuta w podejściu Osho, bodyworker, certyfikowany prowadzący Osho Diamond Breath i Somatic Experience. Facylitator terapii medytacyjnych Osho No Mind, Born Again, Mystic Rose i aktywnych medytacji Osho. Terapeuta relacji i seksualności, masażysta.

Jest autorem metody - dynamiczne uwalnianie napięć, która łączy oddech bioenergetyczny, doświadczenie somatyczne i medytację. Jej celem jest otwieranie ciała i uzdrawianiu traum tak, by możliwe stało się odzyskanie dostępu do energii życiowej i kontakt ze swoim autentycznym ja. Prowadzi warsztaty i szkolenia w różnych częściach świata. W Polsce prowadzi cykl warsztatów „Transformacje przez oddech” oraz warsztaty dla mężczyzn „The Natural Man

Więcej na: http://www.pushan.es

Events Published:
3
Events Archived:
3

Description:

govind pushan

Pushan Govind

Govind Pushan is a certified Osho therapist 13+ years. After many years of running his own company in Spain his life took turn and Pushan met with shamanism and spirituality. Among all those years he had been trained in many modalities. His work focuses on personal transformation and self growth mainly through breath therapy, somatic experience and meditations. He invented bioenergetic breath - somatic experience fusion and with this technique he helped many individuals in their path of self transformation to find their authentic self.

He is still giving workshops and trainings all over the world related with opening the body and releasing the trauma in our system to have an access to our vital life energy and find harmony in our body and mind in our daily life. Some of his trainings includes: master breath training, somatic experience (trauma healing), relationship councelling, tantra, counceling training, meditative therapy.

More at: http://www.pushan.es

 

Events Published:
6
Events Archived:
1

Description:

govind pushan

Pushan Govind

Bodyworker and Osho Therapist: Certified as Osho Diamond Breath Therapist and Somatic Experience (Peter Levine Trauma work) Facilitator, Meditative Therapies, Active Meditations. Sexual and couple counselor, Ayurvedic Massage, Rebalancing, Cocoon tantra massage, Bioenergetic and characteriology. Pushan is now studying Pulsation and W. Reich work.

More at: http://www.pushan.es

adhiraj

Adhiraj

 

Bsc Law/Psychology, Osho Transomatic Dialogue and Diamond Breath Therapist, co-leader of Osho Diamond Breath Training in Miasto, Chi Gung instructor, offering the Osho Akashic Processes, Facilitator and Trainer of Osho meditative therapies, Osho Born Again, No Mind and Mystic Rose. Leads events, groups, seminars in Italy, Greece, Croatia, Mexico, China and India.

 

Events Published:
1
Events Archived:
0

Description:

govind pushan

Pushan Govind

International Osho therapist, bodyworker, certified facilitator in Osho Diamond Breath School and  therapist Somatic Experience. Facilitator of Osho No Mind, Born Again, Mystic Rose and Osho active meditation therapies. Relationship and sexuality therapist, masseur.

He is the author of the method - dynamic release of tensions, which combines bioenergetic breathing, somatic experience and meditation. Its purpose is to open the body and heal traumas so that it becomes possible to regain access to life energy and contact with one's authentic self. He conducts workshops and trainings in different parts of the world. In Poland, he facilitates a series of workshops "Transformations through breath" and workshops for men "The NaturalMan". More information on the www.pushan.es website

Website: http://www.pushan.es

nadi gabalewicz

Nadi Gabalewicz

psychologist, coach and trainer with 15 years of international experience. She has trained hundreds of coaches and led thousands of managers through profound inner transformations. For eight years, she has been combining her work with her own practice in meditation centers and developing Quest a series of therapeutic and meditative processes leading from personality to individuality, regaining life energy and manifesting the authentic Self. Certified Primal therapist, certified breath work therapist in the Osho Diamond Breath school, facilitator of OSHO No-Mind, OSHO Mystic Rose, OSHO Talking to Your Body-Mind meditation therapies. For six years she has been assisting in breath workshops in Poland, Greece, Italy and China.

Events Published:
1
Events Archived:
0

Description:

govind pushan

Pushan Govind

międzynarodowy terapeuta w podejściu Osho, bodyworker, certyfikowany prowadzący Osho Diamond Breath i Somatic Experience. Facylitator terapii medytacyjnych Osho No Mind, Born Again, Mystic Rose i aktywnych medytacji Osho. Terapeuta relacji i seksualności, masażysta.

Jest autorem metody - dynamiczne uwalnianie napięć, która łączy oddech bioenergetyczny, doświadczenie somatyczne i medytację. Jej celem jest otwieranie ciała i uzdrawianiu traum tak, by możliwe stało się odzyskanie dostępu do energii życiowej i kontakt ze swoim autentycznym ja. Prowadzi warsztaty i szkolenia w różnych częściach świata. W Polsce prowadzi cykl warsztatów „Transformacje przez oddech” oraz warsztaty dla mężczyzn „The Natural Man

Więcej na: http://www.pushan.es

nadi gabalewicz

Nadi Gabalewicz

psycholog, coach, trenerka rozwoju osobistego z 15-letnim międzynarodowym doświadczeniem. Przeszkoliła setki coachów w ramach brytyjskiej szkoły NMC, przeprowadziła przez głębokie transformacje tysiące menedżerów w kraju i za granicą. Od ośmiu lat łączy pracę z własną praktyką w ośrodkach medytacyjnych i rozwijaniem autorskiego programu Quest - serii procesów terapeutyczno-medytacyjnych prowadzących od osobowości do indywidualności, odzyskania energii życiowej i życia swoim autentycznym Ja. Certyfikowana terapeutka Primal, certyfikowana terapeutka pracy z oddechem trzyletniej szkoły Osho Diamond Breath, facylitatorka terapii medytacyjnych OSHO No-Mind, OSHO Mystic Rose, OSHO Talking to Your Body-Mind. Od sześciu lat asystuje w warsztatach Transformacji przez oddech, m.in. w Polsce, Grecji, Włoszech i Chinach.

Events Published:
6
Events Archived:
0

Description:

gregor khushru steinmauer

Gregor Khushru Steinmaurer

Terapeuta systemowy, Terapeuta Traum (Somatic Experiencing®), Doradca Psychospołeczny (Dipl. LSB, Austria), Coach i Facilitator. Mieszka w Austrii, od ponad 10 lat prowadzi prywatną praktykę, warsztaty i szkolenia na arenie międzynarodowej.

Szkolił się w różnych metodach pracy terapeutycznej, takich jak: Systemowa Terapia Rodzinna, Doświadczenia Somatyczne (Somatic Experiencing), Konstelacje Rodzinne, NLP, Praca z Ciałem (Bodywork), Terapia Pierwotna (Primal Therapy).

Dodatkowo, ukończył szkolenia z zakresu traumaterapii z Marianne Bentzen (Neuroaffective Therapy), Maggie Phillips (Ego-State Therapy) i inne. Od dłuższego czasu intensywnie eksploruje i praktykuje różne duchowe tradycje, prowadzi psychoterapię oraz pracuje z ciałem (Bodywork). Od ponad 15 lat regularnie praktykuje medytację i uprawia sztuki walki.

Prowadzi warsztaty i szkolenia wraz ze swoją żoną Komalą de Amorim. Szczególne zainteresowany jest dalszym rozwojem procesów zbiorowego uzdrawiania na styku pracy nad uwalniania traumy, mistycyzmu i integralnego rozwoju.

Od ponad 10 lat Gregor intensywnie pracuje z mężczyznami w każdym wieku, pochodzącym z różnych krajów, prowadząc grupy i dłuższe szkolenia. Jego sposób pracy to wyjątkowe połączenie profesjonalizmu i jasności z głębokim wglądem, życzliwością i humorem - pozwalając mężczyznom odzyskać poczucie godności i indywidualną formę wewnętrznej mocy.

www.integralbeing.at/en/home_en/

 

 

Events Published:
4
Events Archived:
0

Description:

gregor khushru steinmauer

Gregor Khushru Steinmaurer

Systemic Therapist, Traumatherapist (Somatic Experiencing®), Psychosocial Counsellor (Dipl. LSB, Austria), Coach and Facilitator. Lives in Austria, works in private practice und leads workshops and trainings internationally since more 10 years. Trained in a variety of methods and therapeutic modalities, such as: Systemic Family Therapy, Somatic Experiencing, Family Constellation, NLP, Bodywork, Primal Therapy. Additional Trainings in Traumatherapy with Marianne Bentzen (Neuroaffective Therapy), Maggie Phillips (Ego-State Therapy) and others. Long-term intensive exploration and practice of different spiritual traditions, Psychotherapy, Bodywork. Since more than 15 years regular practice of Meditation and Martial Arts. Leads workshops and trainings together with his wife Komala de Amorim.

Special interest in the further development of collective healing oriented processes at the intersection of trauma, mysticism and integral development.

Gregor has been working intensely with men since more than 10 years. In this time, he has been working with men of all ages and backgrounds in different countries, and running groups and long trainings for men. His way of working is a unique combination of professionalism and clarity with deep insight, friendliness and humor – allowing men to regain their sense of dignity and individual form of power.

www.integralbeing.at/en/home_en/

 

 

Events Published:
0
Events Archived:
0

Description:

Gruk Katarzyna

Charakteryzatorka, wizażystka, trener. Absolwentka min. Międzynarodowej Szkoły Charakteryzacji, trener Akademii Trenerów Marshall Polska, ”Colours of beauty„ Londyn. Przez wiele pracowała, jako charakteryzator i wizażysta w TV Polsat, Polsat NEWS, współpraca charakteryzatorska przy programie „Tomasz Lis Na Żywo", „ Mała czarna”, TVN Turbo, LOTTO, Tester. Była wykładowcą wizażu i stylizacji w szkole kosmetycznej i fryzjerskiej ZDZ Podwale, wizażystka firmy GUERLAIN i GIVENCHY. Jako właścicielka firmy szkoleniowej Akademia Makijażu prowadziła szkolenia z kreacji wizerunku i wizażu. Jest wolontariuszem fundacji „Piękniejsze życie”, gdzie regularnie prowadzi warsztaty makijażu dla kobiet w trakcie leczenia onkologicznego.

Contact

© TuiTeraz.eu - Centre For Personal And Spiritual Development "Here And Now" in New Kawkowo.

Address:

New Kawkowo 52 A, the municipality Jonkowo 11-042
Warmia and Mazury region

Phones:

Office: +48 662 759 576
Office: +48 535 285 450
Jacek Towalski: +48 602 219 382
Maja Wołosiewicz-Towalska: +48 606 994 366

kawkowo@tuiteraz.eu

www.tuiteraz.eu