Events-Published:
12
Events-Archived:
5

Description:

freya

Freya

Sex&Life Coach, trenerka z ponad 18-letnim doświadczeniem. Certyfikowana facylitatorka medytacji OSHO, certyfikowana nauczycielka Tantry i Masażu Tantrycznego. Prowadzi profesjonalną praktykę pracy z ciałem i oddechem. W swojej pracy skupia się na odkrywaniu potencjału klientów, a także uzdrawianiu relacji intymnych i seksualności poprzez warsztaty, sesje indywidualne oraz coaching. Od 4 lat prowadzi jedyny w Polsce Profesjonalny Trening Masażu Tantrycznego certyfikowany przez The Paths of Transformation (John Hawken) i ASIS (The Association of Somatic and Integrative Sexologists). Freya prowadzi autorskie warsztaty Przebudzenie Mocy, Moc Kobiet, Sztuka Intymności dla par oraz Master Lover, a także autorskie eventy taneczne ECSTATIC CACAO. Jest autoryzowaną nauczycielką w międzynarodowych szkołach tantry: The Paths of Transformation, Tantra Woman oraz Art of Love.

Freya przeszkoliła tysiące osób zarówno jako trenerka w korporacjach międzynarodowych, jak i jako nauczycielka rozwoju osobistego oraz Tantry. Łączy gruntowną wiedzę i doświadczenie z pasją, głęboką życiową mądrością, wnikliwością, uważnością i intuicją. A to czyni z niej przewodniczkę i nauczycielkę z zamiłowaniem do życia i transformacji. Jej intuicja, umiejętność słuchania i reagowania na potrzeby uczestników oraz wrażliwość na ich trudności i traumy stwarza przestrzeń do odkrywania i głębokiego wchodzenia w głąb siebie.

Podczas swoich warsztatów nie tylko słucha uważnie słów, ale także wczuwa się w energię poszczególnych osób oraz całej grupy. Używając elementów psychologii zorientowanej na proces towarzyszy uczestnikom w trudnościach, progach i olśnieniach, podtrzymując w smutku i radości, dzięki czemu prowadzi do odkrywania przez nich ich własnej prawdy. Zawsze dostosowuje program warsztatów do indywidualnych i zbiorowych potrzeb uczestników. Jej charyzmatyczna osobowość, ciepły głos, silna obecność oraz intuicyjne podejście sprawiają, że treningi z Freyą są naprawdę wyjątkowym doświadczeniem.

 

Events-Published:
2
Events-Archived:
0

Description:

freya

Freya

Tantra Tantric Love&Se✕ Coach, Certified T⍶ntra teacher and a professional trainer with over 18 years of experience, Certified Lead facilitator in the Paths Of Transformation T⍶ntra School (TPOT) , Certified Facilitator of OSHO meditations, certified professional T⍶ntra Massage Therapist. Freya is a vibrant, charismatic facilitator with passion for life and transformation. She has a strong presence and can hold and empower large training groups.

Freya is waving her unique blend of coaching and training experiences, passion for acting and facilitating. She listens attentively not only to words, but also to the energy of the group and individuals. She sincerely meets the participants in their highs and lows, holding them in pain and guiding them to discovering their truth, joy and light. She always accommodates the training program to the individual and collective needs of the participants. Her powerful presence, intuitive approach, as well as charismatic and immersive voice make her trainings a truly unique experience. Freya facilitates transformational trainings, empowering participants in areas of T⍶ntric se✕uality; relationships, aiming at developing their full potential.

Since 2017 she has been teaching at the TPOT School of John Hawken, starting with Year Long Professional T⍶ntra Massage Trainings, later Year Long T⍶ntra training and Dark Eros Intensive. She has been also facilitating T⍶ntra Women Workshops, and Shamanic sacred Se✕uality workshops. She is devoted to work with the medicine of Cacao, creating Ecstatic Cacao Ceremonies where she creates unique spaces for healing through shamanic meditations, DJ-ing breath and body movement. Freya’s powerful presence, integrity and feminine loving heart create safe space for transformation and growth.

Freya’s training background include: Aspex and SAR certified courses at Se✕ Coach University (USA), T⍶ntra Woman Training (SPAIN), Certified T⍶ntra Massage Teacher, Certified Tantra Teacher Training with John Hawken, Level 1 and 2 at the International School of Temple Arts (ISTA), Se✕uality Healing and Disarmouring by Susan Rousgard, and other T⍶ntric training courses by David Deida, Andrew Barnes, Ananda Sarita, Bruce Lyon, Christopher Hareesh Wallis, Shakti Malan, Sally Kempton and others.

She graduated in management from the University of Toronto in Canada and also holds an MBA in human resource management at the Kozminski University. In 2017, she completed a 2-year training in Process-Oriented Psychology.

In “previous life” international coach and manager at a large multinational IT corporation.

Freya considers herself passionate and fulfilled in life, love and work.

piotr reisch

Piotr Reisch

Life Coach. Tantra & Mindfulness Trainer, Leadership and Creativity Mentor and HeartMath Institute  Coach. He has dedicated his life to discovering possibilities of human mind and body. 

In his practice Piotr draws from over 30 years of experience in leadership, meditation, neuroscience, and unity consciousness. Co-founder of GAIA foundation and iMindinstitute.com organizations exploring the edges of consciousness aiming at helping individuals and organizations in achieving peak performance - through the state-of-the-art neurofeedback and Peak State Technologies combined with Coaching, Tantra, Bodywork and Breathwork. 

Piotr’s spiritual path started in the late 80’s with autogenic training, transcendental meditation and Marshal Arts. In 90’s, during his 10 years in the US, he practiced African spiritual teachings and native American traditions, participating in Blackfeet tribal ceremonies as a SunDancer.  Currently he facilitates tantric workshops with his partner Freya Wolna, creating unique blend of humor, deep spiritual insights and strong energetic shamanic space holding.

Over the past 30 years, Piotr has been balancing between business, film, sports, self-improvement, meditation, as a film producer he has been creating absurd animated films and "consciousness hacking." He created new opportunities for ecstatic spiritual experiences, both for groups and individuals.

Piotr is a faculty teacher at the Paths Transformation (International school of Tantra of John Hawken).  He also studied Tantra with Andrew Barnes, Ohad Pele, Elaine Young, ISTA trainings and festivals. During his training in India with and Ma Aanda Sarita he received a Sannyasin name Swami Prem Sunjay.

Events-Published:
2
Events-Archived:
0

Description:

freya

Freya

Sex&Life coach, trenerka z ponad 16 letnim doświadczeniem, certyfikowana facylitatorka medytacji OSHO, certyfikowana nauczycielka Masażu Tantry
i Masażu Tantrycznego. Prowadzi profesjonalną praktykę pracy z ciałem i oddechem. W swojej pracy skupia się na uzdrawianiu relacji intymnych, seksualności, komunikacji intymnej poprzez warsztaty, sesje indywidualne oraz coaching. Prowadzi autorskie imprezy taneczne ECSTATIC CACAO podczas których miksuje kultowe taneczne rytmy prowadząc uczestników w głęboką podróż do odkrywania siebie. Prowadzi autorskie warsztaty Sztuki Intymności dla par, warsztaty Orgazmiczna Moc dla kobiet oraz Master Lover dla mężczyzn. Od 4 lat prowadzi jedyny w Polsce profesjonalny certyfikowany roczny trening Masażu Tantrycznego autoryzowany przez The Paths of Transformation (John Hawken, UK), warsztaty Tantry dla kobiet w ramach szkoły Tantra Woman (Santoshi Amor, Hiszpania), oraz warsztaty Plemiennej Tantry w ramach Art of Love (Shachar Caspi, Izrael).

Freya łączy gruntowną wiedzę i doświadczenie z pasją, głęboką szamańską mądrość, wnikliwość i uważność z intuicją, co czyni z niej przewodniczkę i nauczycielkę z zamiłowaniem do życia i transformacji. Przeszkoliła tysiące osób zarówno jako trenerka w korporacjach oraz jako nauczycielka rozwoju osobistego i Tantry.

Ukończyła certyfikowane kursy Aspex oraz SAR w Sex Coach University (USA), Trening Tantra Woman, Certified Tantra Massage Teacher oraz kończy Tantra Teacher Training u Johna Hawkena, Poziom 1 i 2 w International School of Temple Arts (ISTA), Treningi Tantry u Johna Hawkena, Kursy uzdrawiania i rozbrajanie seksualności u Susan Rousgard, oraz inne treningi Tantryczne u Andrew Barnes’a i Anandy Sarity, Bruce Lyon’a, Christophera Hareesha Wallisa, Sally Kempton i wielu innych. Przez 3 lata prowadziła Międzynarodowy Festiwal Tantry w Nowym Kawkowie. Ukończyła studia zarządzania na University of Toronto w Kanadzie, a także posiada tytuł MBA w dziedzinie zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Koźmińskiego. W 2017 r ukończyła 2 letnie studium Psychologii zorientowanej na Proces.

 

piotr reisch

Piotr Reisch

Piotr jest Life Coachem, mentorem przywództwa i kreatywności, coachem koherencji serca w HeartMath Institute oraz trenerem Tantry i Mindfulness.

Piotr całe życie balansuje na krawędziach eksplorując granice ludzkich możliwości. W swojej praktyce czerpie z ponad 30-letniego doświadczenia w przywództwie, samorozwoju, medytacji, neuronauce i świadomości jedności (onneness). Podczas warsztatów, które prowadzi ze swoją partnerką Freyą Wolną, tworzy unikalną atmosferę humoru i lekkości, wnikliwych wglądów dając mocne szamańskie trzymanie przestrzeni.

Przez ostatnie 30 lat Piotr balansuje między biznesem, filmem, sportem i samodoskonaleniem.  Ponad 20 lat pracował jako dziennikarz, wydawca i prezes międzynarodowych spółek medialnych. Jako producent filmowy i założyciel Spinkafilm, produkuje i tworzy absurdalne filmy animowane w „świadomości hakowania”. 

Swoje poszukiwania Piotr łączy z odkrywaniem krawędzi ludzkich możliwości mentalnych i duchowych, zarówno grupowych, jak i indywidualnych. W tym celu stworzył iMindinstitute.com, organizację, której celem jest wspieranie osób i organizacji w osiąganiu szczytowych osiągnięć poprzez najnowocześniejsze technologie neurofeedbacku, biohackingu i sztucznej inteligencji w połączeniu z coachingiem, tantrą, pracą z ciałem i oddechem.

Rozwój duchowy Piotra rozpoczł się pod koniec lat 80-tych od treningu autogenicznego, medytacji transcendentalnej i Sztuk Walki. W latach 90-tych, podczas 10 lat spędzonych w USA, praktykował afrykańskie nauki duchowe i tradycje Indian plemienia BlackFeet jako Tancerz Słońca (SunDancer). Ukończył 3 letni trening nauczycielski Tantry w Paths of Transformation (Międzynarodowej Szkole Tantry Johna Hawkena). Studiował również Tantrę u Andrew Barnesa, Ohada Pele, Anandy Sarity, Elaine Young, treningi ISTA. Podczas warsztatów w Indiach z MaAnandą Saritą uzyskał tytuł Sanjasin’a Swami Prem Sunjay.

Events-Published:
0
Events-Archived:
0

Description:

Gierlińska Marta

Dla Marty najważniejsze są relacje oraz życie w zgodzie z własną misją. Szkoliła się w zakresie Coachingu u Johna Grindera, Carmen Bostic St Clair oraz w Noble Manhattan Coaching, gdzie uzyskała certyfikaty. Jest również trenerką. Uzyskała dwa certyfikaty trenera w procesie grupowym w Marshall Polska oraz trenera neurolingwistycznego programowania w Instytucie Neurolingwistyki. Pracuje ze swoimi klientami pomagając w drodze do wewnętrznej harmonii i samorealizacji. Jej wielką pasją są konie oraz taniec.

www.martagierlinska.pl

Events-Published:
0
Events-Archived:
0

Description:

Godecka-Nowak Joanna

Coach, trener, coach oddechu i praktyk Integracji Oddechem. Partner do Spraw Związków w Life Coaching Polska oraz Ekspertka do spraw Relacji w Sympatia.pl. Autorka książki „Szczęście w miłości. Jak mądrze kochać i rozumieć siebie”. W swojej pracy stosuje oprócz coachingu metody alternatywne dla terapii krótkoterminowych – praktykę integracji oddechem, focusing itp. Główne obszary zainteresowań to podnoszenie poczucia wartości i atrakcyjności, pomoc w nawiązaniu satysfakcjonującego związku, podnoszeniu jakości relacji, poszukiwanie życiowej równowagi. Jest również dziennikarką, absolwentką Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, autorką wielu publikacji, między innymi w Zwierciadło.pl, Sens, Onet.pl i inne.

Events-Published:
3
Events-Archived:
0

Description:

gopal

Gopal

Urodzony we Włoszech, od wczesnych lat zaczął badać indyjską filozofię, duchowość i medytację.

Po ukończeniu szkoleń Shiatsu i Osho Divine Healing Arts and Meditation z Prashantam w Portugalii rozpoczął pracę nad połączeniem i interakcją między Umysłem i Ciałem.

Po długiej, intensywnej praktyce medytacyjnej pracuje jako facylitator w Osho Studio w Berlinie, gdzie prowadzi regularne zajęcia i warsztaty.

Po ukończeniu siedmioletniego treningu w SkyDancing Tantra Institute we Francji z Margot Anand, został certyfikowanym nauczycielem SkyDancing Tantra.

Po przeprowadzce do Berlina miasto zainspirowało go do stworzenia „Dynamic Tantra”, zabawnego, a zarazem duchowego sposobu na praktykowanie Tantry w miejskiej dżungli.

Gopal jest aktywny w wielu różnych obszarach twórczych jako muzyk, promotor, dyrektor artystyczny, DJ, nauczyciel i facylitator, nieustannie eksperymentuje łącząc 3 Klucze Tantryczne: Oddech, Ruch i Dźwięk, z innowacyjnymi technikami medytacji.

Gopal pracuje i mieszka w Berlinie. Swoje szkolenia i warsztaty prowadzi w Berlinie i na całym świecie.

Odpowiedzią jest zawsze Miłość.

 

Events-Published:
3
Events-Archived:
0

Description:

gopal

Gopal

Born in Italy, he started to research Indian philosophy, spirituality, and meditation in his early years.

After graduating in Shiatsu and Osho Divine Healing Arts and Meditation with Prashantam in Portugal started working on the connection and the interaction between the Mind and the Body.

After a long intensive meditation practice, he works as a facilitator at Osho Studio in Berlin, leading regular classes and workshops.

After attending a seven-year Training at SkyDancing Tantra Institute in France with Margot Anand, he became a certified SkyDancing Tantra teacher.

After moving to Berlin, he is inspired by the city to create Dynamic Tantra, a playful, soulful way to practice Tantra in the urban jungle.

Gopal is active in many different creative areas as a musician, promoter, art director, DJ, teacher, and facilitator, constantly experimenting and combining the 3 Tantric Keys, Breath, Movement, and Sound with innovative meditation techniques.

Working and living in Berlin, Gopal facilitates training and workshops worldwide.

The answer is always Love.

 

Events-Published:
2
Events-Archived:
0

Description:

gopal

Gopal

Born in Italy, graduated in Shiatsu, Divine Healing and Meditation at the Osho Divine Healing Arts (O.D.H.A.) School, with Prashantam in Portugal, studied Tantra with Margot Anand in the SkyDancing Institute in France, and he is a SkyDancing Tantra Teacher in formation.

He is also a musician, experimenting and combining the Three Keys, Breathing, Movement and Sound with innovative and creative meditation techniques.

Working and living in Berlin, he facilitates Osho meditations,  trainings and workshops all

around Europe and Russia.

www.gopaltantra.com

mallika

Ma Paritosh Mallika

Born in Argentina, she graduated in Philosophy at the National University of Buenos Aires and Piano and Music Education at the National Conservatory of Buenos Aires.

Her unstoppable curiosity led her to embark on an initiatory journey into her roots to learn first hand the spirituality, rituals and dances of the natives of South America.

She is a certified facilitator of active Osho Meditations, a poet, a musician and a Philosophy scholar researching in the areas of the Mayan Tzolkin, Ancient Tantric Philosophy and the relationship between Creativity, Art and Meditation.

 

Events-Published:
3
Events-Archived:
0

Description:

gopal

Gopal

Urodzony we Włoszech, nauczyciel SkyDancing Tantra, medytacji dynamicznych Osho, Shiatsu, Divine Healing. Uczył się Tantry u Margot Anand w Instytucie SkyDancing Tantra we Francji oraz  uzdrawiania w szkole Osho Divine Healing Arts (O.D.H.A.) w Prashantam w Portugalii.

Jest także muzykiem łączącym Trzy Klucze, Oddech, Ruch i Dźwięk z innowacyjnymi i kreatywnymi technikami medytacyjnymi.

Pracując i mieszkając w Berlinie, prowadzi medytacje Osho oraz szkolenia i warsztaty tantry w całej Europie.

www.gopaltantra.com

mallika

Ma Paritosh Mallika

Urodzona w Argentynie, jest certyfikowaną nauczycielką aktywnych medytacji Osho, pisarką, badaczką Świętej Geometrii i Starożytnej Filozofii Tantrycznej oraz relacji pomiędzy Kreatywnością, Sztuką i Medytacją. Ukończyła filozofię na Narodowym Uniwersytecie w Buenos Aires oraz Edukację Muzyczną w Narodowym Konserwatorium w Buenos Aires.

Jej niepohamowana ciekawość doprowadziła ją do inicjacyjnej podróży do swoich korzeni i poznania duchowości, tańców i rytmów rdzennej ludności  Ameryki Południowej.

Events-Published:
4
Events-Archived:
6

Description:

govind pushan

Pushan Govind

międzynarodowy terapeuta w podejściu Osho, bodyworker, certyfikowany prowadzący Osho Diamond Breath i Somatic Experience. Facylitator terapii medytacyjnych Osho No Mind, Born Again, Mystic Rose i aktywnych medytacji Osho. Terapeuta relacji i seksualności, masażysta.

Jest autorem metody - dynamiczne uwalnianie napięć, która łączy oddech bioenergetyczny, doświadczenie somatyczne i medytację. Jej celem jest otwieranie ciała i uzdrawianiu traum tak, by możliwe stało się odzyskanie dostępu do energii życiowej i kontakt ze swoim autentycznym ja. Prowadzi warsztaty i szkolenia w różnych częściach świata. W Polsce prowadzi cykl warsztatów „Transformacje przez oddech” oraz warsztaty dla mężczyzn „The Natural Man

Więcej na: http://www.pushan.es

Contact

© TuiTeraz.eu - Centre For Personal And Spiritual Development "Here And Now" in New Kawkowo.

Address:

New Kawkowo 52 A, the municipality Jonkowo 11-042
Warmia and Mazury region

Phones:

Office: +48 662 759 576
Jacek Towalski: +48 602 219 382
Maja Wołosiewicz-Towalska: +48 606 994 366

kawkowo@tuiteraz.eu

www.tuiteraz.eu