Events-Published:
0
Events-Archived:
0

Description:

005 140523 06

Deborah Rozman

Dr Deborah Rozman is a psychologist with over 40 years of experience and the president and CEO of HeartMath Inc. (along with HeartMath founder Doc Childre).  He is the main advocate for HeartMath and popularizes knowledge around the world how Heart Coherence training can accelerate personal development and expand awareness. Author of many books - "Transforming Stress", "Transforming Anger", "Transforming Anxiety" and "Transforming Depression". She is also the co-author of "Heart Intelligence: Connecting with the Intuitive Guidance of the Heart." She participated in the development of certification programs for HeartMath workshop trainers and coaches/mentors. Its mission is to create a more cohesive, resilient and heart-based world – at home, at work, with clients and patients.  She has appeared in numerous documentaries. He conducts seminars and workshops all over the world.

http://www.heartmath.com

Events-Published:
2
Events-Archived:
0

Description:

005 140523 06

Deborah Rozman

Dr Deborah Rozman jest psychologiem z ponad 40-letnim doświadczeniem oraz prezesem i dyrektorem generalnym HeartMath Inc. (wraz z założycielem HeartMath, Doc Childre). Jest głównym rzecznikiem HeartMath i popularyzuje na całym świecie wiedzę jak trening Koherencji Serca może przyspieszyć rozwój osobisty oraz poszerzyć świadomość. Autorka wielu książek - „Transforming Stress”, „Transforming Anger”, „Transforming Anxiety” i „Transforming Depression”. Jest także współautorką “Heart Intelligence: Connecting with the Intuitive Guidance of the Heart”. Brała udział w opracowaniu programów certyfikacji trenerów warsztatowych HeartMath oraz coachów/mentorów. Jej misją jest tworzenie bardziej spójnego, odpornego i opartego na sercu świata - w domu, w pracy, z klientami i pacjentami. Występowała w licznych filmach dokumentalnych. Prowadzi seminaria i warsztaty na całym świecie. http://www.heartmath.com

Events-Published:
1
Events-Archived:
0

Description:

deborah waknine

Deborah Waknine

Therapist, speaker and co-author with Gérard Athias of the game “Les 22 étincelles de vie” and of the book “La Shoah en heritage” (Entretien aux frontières d’un état limite). Deborah Waknine was taught by a white shaman for many years and is trained in «biological decoding», a method allowing us to unfold the meaning of diseases with support of palliative care through different holistic techniques.

The study of the wisdom and the symbolic 22 Hebraic letters through the teachings of the Kabbalah gave her an important perspective, which enabled her to explore the infinite healing resources that we all possess. In her workshops and consultations, with the support of the 22 Hebraic letters, Déborah provides us with the essential question, which in a mutual and caring environment gives us the key to realize our true nature.

In constant research for means of growth, Déborah created “Body Touch”, a method aimed at reaching our internal organs, the vital systems of our bodies and the meridians respecting our sacred geometry in a deep, dynamic and subtle approach.

And consequently, bring us more liveliness and a harmonious purification and transformation of our being in its totality.

Déborah Waknine conducts workshops in Europe and Canada focusing on topics such as: “Bio Kabbalah”, “Body Touch”, le jeu “Les 22 étincelles de vie”, “Women’s sacred Circle” and “Les clés de l’autonomie”. Additionally, she consults in her office in Antwerp and through Skype for individual sessions.

 

Events-Published:
1
Events-Archived:
0

Description:

deborah waknine

Deborah Waknine

Terapeutka, wykładowca i współautorka książki „Spuścizna Holokaustu” oraz gry terapeutycznej „22 Iskry Życia”, stworzonych wspólnie z Gérardem Athiasem. Deborah Waknine uczyła się przez wiele lat u białego szamana. W swojej pracy łączy techniki holistyczne, totalną biologię, genealogię, pamięć emocjonalną, biologiczne dekodowanie, oddech, uważność, szamanizm, tarota, medytacje tantryczne. Pomaga odnaleźć znaczenie objawów chorobowych i ich rzeczywistą przyczynę, powiązaną z biologiczną funkcją chorego narządu. Takie podejście pozwala „nadać znaczenie” wielu chorobom i zaburzeniom – fizycznym, funkcjonalnym, fizjologicznym, behawioralnym i innym. Gdy odnajdziesz już to znaczenie, przywrócisz właściwy porządek odpowiedniej części swojego organizmu. Studiowanie mądrości i symbolicznych 22 hebrajskich liter poprzez nauki Kabały dały jej ważną perspektywę, która umożliwiła jej eksplorację nieskończonych zasobów leczniczych, jakie wszyscy posiadamy.

Deborah wykorzystując swoje szamańskie doświadczenie stworzyła także Bodytouch - bardzo subtelną i głęboką metodą, która pozwala ożywić ciało, metodę mającą na celu docieranie do naszych narządów wewnętrznych, systemów życiowych naszych ciał i meridianów, respektując jego świętą geometrię oraz naturalne rytmy życia. Praca tą metodą przynosi oczyszczenie, większą witalność, połączenie z wewnętrzną mocą i źródłem, radość z bycia w pełni dokładnie takim jakim się jest, pełną akceptację i zaufanie.

Prowadzi seminaria w Belgii, Francji, Włoszech i Kanadzie (Uzdrowienie emocji; Problemy behawioralne, trudności w nauce i choroby wieku dziecięcego; Otwieranie serca; 22 Iskry Życia, Bio-Kabała, Bodytouch, Kręgi kobiet, Klucze do autonomii). Prowadzi także konsultacje indywidualne w swoim biurze w Antwerpii oraz za pośrednictwem Skypa.

Events-Published:
1
Events-Archived:
0

Description:

dhyan yogi

Dhyan Yogi

Dhyan Yogi is a modern Tantra Master, Shaman, and Sexual Healer-Bodyworker. He is dedicated to expand love, joy and consciousness, blending together Tantra and Shamanism. Connected to humans, nature and spirit, he integrates in himself and in his transmission all aspects of life, from grounded sexuality to deep spirituality. He devotes his teachings and sessions on liberation from chains of conditionings, on conscious relating, on women’s healing, and on balancing male and female energies. He founded the school Conscious Tantra and Shamanism, and he leads groups in Europe and Asia, helping individuals and couples to rediscover their own true being, life energy and flow of love. He also created the retreat center ConsciousLand in Italy, a space of freedom, love and connection.

After having spent a lot of his life as a theoretical astrophysicist, the discovery of Osho and Tantra brought him to direct all his energy and passion to the inner research, starting his spiritual path and a new life. He found his tantra Master Ma Ananda Sarita and deeply dived into her wisdom. Then he deepened his shamanic practices and melted it with tantra, creating a powerful alchemy for personal growth.

He is a certified Tantra teacher from the school Tantra Essence, Ritual Trance Dance and Soul Hunting facilitator from Wilbert Alix, Tantra Yoga teacher from Shri Kali Ashram.

www.conscioustantra.org

nama devi

Nama Devi

Nama Devi is a Tantric Priestess, Healer and Bodyworker, facilitating groups in Europe and Asia. Passionately devoted to her conscious spiritual path, she helps individuals and couples to rediscover their full inner potential, empowering and balancing the sexual vital energy as a key for a joyful and blissful life.

She started her path with energetic and shamanic rituals, then the discovery of Master Osho totally transformed her life. Meeting Dhyan Yogi and entering the school Conscious Tantra and Shamanism, let her divine feminine fully blossom. Then, with the intention to go deeper in her spiritual tantric path, she decided to learn directly from the source, that she found in her Master Ma Ananda Sarita. Attuning with female energy, she also became Moon Mother with Miranda Gray. Combining the wisdom of tantra and the power of the sacred feminine, she helps women to liberate and balance the potential of their wombs. Traveling the world, she also learned Vipassana meditation at the Wat Ram Poeng temple in Thailand, and became a certified Tantra Yoga teacher at Shri Kali ashram in India

www.conscioustantra.org

Events-Published:
1
Events-Archived:
0

Description:

dhyan yogi

Dhyan Yogi

Jest z wykształcenia astrofizykiem. Po odkryciu Osho i Tantry, skierował całą swoją energię i pasję badacza do badań wewnętrznych, rozpoczynając swoją duchową ścieżkę tantryczną i nowe życie. Studiował Tantrę i praktykował medytacje Osho z mistrzynią Ma Anandą Saritą w szkole Tantra Essence, gdzie został nauczycielem Tantry. W tym samym czasie, zafascynowany szamańską ścieżką, stał się nauczycielem  Rytualnego Tańca Transowego (Ritual Trance Dance) i Polowania na Duszę (Soul Hunting), ucząc się bezpośrednio od jednego z ich twórców, Wilberta Alixa.

Rozszerzył swoje kompetencje w Osho Humaniversity o prowadzenie zajęć dotyczące relacji i seksualności. Uczył się także u Roberta Silbera z Instytutu Świadomej Zmysłowości pracy z kobietami i uzdrawianie yoni oraz  szamanizmu w ISTA i masaży tantrycznych w różnych szkołach. Został także certyfikowanym nauczycielem Tantry w aśramie Shri Kali w Indiach. Dziś Dhyan Yogi poświęca swoje życie poszerzaniu świadomość za pomocą Tantry, medytacji Osho, szamańskich rytuałów i pomaganiu jednostkom i parom odkrywać na nowo ich prawdziwą istotę, energię i przepływ miłości. W tym celu utworzył szkołę "Świadoma Tantra i Szamanizm", dając sesje prywatne i prowadząc grupy w Europie.

www.conscioustantra.org

nama devi

Nama Devi

Jest tantryczną kapłanką, masażystką, uzdrowicielką i nauczycielką jogi. Ma kilkuletnie doświadczenie w różnych rodzajach masażu, ostatnio koncentrując się na tantrze. Nama jest certyfikowanym nauczycielem Tantry Jogi aśramu Shri Kali w Indiach. Zaczęła swoją duchową ścieżkę od pracy z energią poprzez Reiki i Theta Healing, oraz z szamańskimi praktykami i rytuałami. Następnie, podążając za badaniami nad świadomą duchowością, odkryła mistrza Osho, została sannyasinem i rozpoczęła tantryczną ścieżkę w szkole "Świadomej Tantry i Szamanizmu", której jest teraz członkiem i nauczycielem. Podróżuje po świecie, poszerzając swoje kompetencje dzięki naukom mistrzyni Ma Anandy Sarity i kontynuując kursy z Johnem Hawkenem.

Aby pogłębić swoją duchową ścieżkę, nauczyła się medytacji Vipassana w świątyni Wat Ram Poeng w Tajlandii. Zestrajając się z kobiecą energią, stała się Księżycową Matką u Mirandy Grey. Dziś w pełni i z pasją poświęca swoje życie świadomej ścieżce duchowej, dając prywatne sesje i współprowadząc grupy w Europie, aby pomóc jednostkom i parom odnaleźć harmonię i radość.

www.conscioustantra.org

Events-Published:
0
Events-Archived:
1

Description:

Dobek Ewa

Zajmuje się Kuchnią według Pięciu Przemian od 10 lat. Osoba twórcza, poetka. Specjalistka consellingu Gestalt, autorka książek „Kuchnia kreatywna czyli gotowanie wg Pięciu Przemian” oraz „5 przemian w kuchni i w życiu czyli radość gotowania”. Prowadzi gestaltowskie warsztaty rozwojowe oraz warsztaty gotowania wg Pięciu Przemian i podstaw medycyny chińskiej. W swojej pracy łączy terapię Gestalt z wiedzą na temat praw energetycznych bazującą na teorii Pięciu Przemian i filozofii taoistycznej. Od 2 lat współpracuje z Dojrzewalnią Róż prowadząc zajęcia dla kobiet podczas festiwalu Progesteron.

Zainteresowała się kuchnią Pięciu Przemian odkąd w jej ciele pojawił się ból, spowodowany dolegliwościami pokarmowymi. Do tej pory nie przykładała zbyt dużej uwagi do sposobu odżywiania. Potem odkryła, że właściwe odżywianie może wyleczyć nas z wielu przewlekłych chorób. Teraz postępuje w myśl zasady: „Jak traktujesz swoje ciało, tak ono będzie traktować ciebie”. A odżywianie zgodne z Pięcioma Przemianami umożliwia zachowanie w organizmie równowagi dwóch przeciwstawnych energii jin i jang.

Książkę „Pięć przemian w kuchni i w życiu” kieruję do osób, które chcą trochę inaczej spojrzeć na odżywianie, poszerzyć swoje kulinarne perspektywy. Zawarte tu przepisy są wynikiem moich ciągłych poszukiwań i twórczych porywów w kuchni. Mam nadzieję, że uda mi się tą książką przekonać Was, iż gotowanie to proces radosny i kreatywny.
Kuchnia według pięciu przemian jest moją pasją od kilkunastu lat. Jak zwykle bywa, stałam się specjalistką w zakresie tego, z czym sama miałam kłopoty - na metodę pięciu przemian nakierowały mnie dolegliwości przewodu pokarmowego. Kłopoty trawienne odeszły, ale zainteresowanie medycyną chińską i gotowaniem według jej zaleceń zostało.

Na co dzień pracuję jako redaktor portalu www.kuchnia-kuchnia.pl.

Events-Published:
0
Events-Archived:
5

Description:

Dominko Iza

Psychoterapeuta DMT, doktor nauk humanistycznych, wieloletni doradca personalny i menedżer. Absolwentka Poskiego Instytutu Psychoterapii Tańcem i Ruchem, gdzie jej mentorkami były m.in. Alyson Nehren, Beatrice Allegranti, Jeannette Mac Donald czy Penny Best. Pracuje grupowo i indywidualnie nad uruchomieniem procesu twórczego w sytuacjach choroby czy wypalenia zawodowego. Współpracuje z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, prowadząc grupową psychoterapię tańcem i ruchem.

Events-Published:
1
Events-Archived:
0

Description:

dorota jarymowicz

Dorota Jarymowicz

Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Po okresie pracy w szpitalu AM na ul.Działdowskiej, podjęła decyzję o odejściu z państwowej służby zdrowia i zdecydowała się na wdrożenie do swojej praktyki, alternatywnych metod leczenia. Rozpoczęła od własnej córki, która była uczulona na prawie wszystkie dostępne antybiotyki, sulfonamidy i aspirynę. Dziecko było w wieku przedszkolnym i musiała zdecydować się na jakiś rodzaj pomocy, kiedy przychodził okres jesiennych przeziębień i grypy. Pierwszym wyborem była homeopatia. Po kilkustopniowym szkoleniu, zorganizowanym przez Wydział Farmaceutyczny AM w Warszawie i Centrum Kształcenia i Rozwoju Homeopatii we Francji, zaczęła ją stosować z bardzo dobrym skutkiem.

W 2000 roku, kiedy poczuła potrzebę poszerzenia swoich możliwości, rozpoczęła naukę w Instytucie Badań Fantomowych w Szczecinie, która trwała kilka lat i pozwoliła na zdobycie umiejętności przeprowadzania zabiegów z zakresu medycyny informacyjnej – tzw. operacji fantomowych, obecnie często nazywanych chirurgią kwantową. Z biegiem czasu, nabyte umiejętności poszerzyła o szereg własnych technik, tworząc w ten sposób zbiór technik, który nazwała Kwantową Regeneracją Ciała.

Na tym nie poprzestała i po kolejnych kilku latach zainteresowała się emocjonalnymi przyczynami powstania choroby, zgłębiając Totalną Biologię i Recall Healing, wykładane przez dr. Gilberta Renaud z Kanady, Marie-Ginette Rheault oraz dr. Gerarda Athiasa z Francji.

Stosując Kwantową Regenerację Ciała oraz szybko i skutecznie ustalając Emocjonalne Przyczyny Choroby, pomogła wielu pacjentom. Do stanów chorobowych, w których odnosi największe sukcesy można zaliczyć: schorzenia kręgosłupa, zaburzenia pracy układu pokarmowego, zaburzenia pracy gruczołów wydzielania wewnętrznego (np. tarczyca, nadnercza, trzustka), niektóre postacie bezpłodności u kobiet. Od 5 lat prowadzi regularne wykłady oraz warsztaty skupione na odzyskiwaniu zdrowia i właściwych relacji rodzinnych oraz zawodowych poprzez uświadomienie sobie emocjonalnych przyczyn dolegliwości oraz wprowadzenie do codziennego zastosowania technik uwalniania blokad, przekonań oraz rozładowywania nagromadzonych napięć psychicznych.

www.naturalnecentrumzdrowia.pl

mariusz jarymowicz

Mariusz Jarymowicz

Terapeuta z 19-letnią praktyką, chirurg fantomowy, muzykoterapeuta. Autor wielu artykułów poświęconych zdrowiu i rozwojowi osobistemu. Od 2014 roku wspólnie z Barbarą Romanowską, wykłada Muzykoterapię Dogłębną Komórkową na kursach organizowanych przez Akademię Dźwięku Barbary Romanowskiej. Z zamiłowania eksperymentuje ze słowem i dźwiękiem, łącząc współczesną wiedzę z zakresu psychofizjologii, muzyki i architektury słowa z informacjami pochodzącymi z tradycji różnych kultur. Aby osiągnąć cel w zakresie regeneracji ludzkiego organizmu zwykle stosuje łącznie kilka metod, komponując z nich najodpowiedniejszą dla danego pacjenta terapię. Na przestrzeni kilkunastu lat pomógł wielu osobom z różnymi dolegliwościami natury fizycznej i emocjonalnej. Najczęstsze przypadki to schorzenia kręgosłupa, zaburzenia ze strony układu pokarmowego, zaburzenia snu i stany obniżonego nastroju, zaburzenia pracy gruczołów wydzielania wewnętrznego. Razem z żoną Dorotą, wspomagał również osoby ze zmianami nowotworowymi różnego stopnia, umożliwiając szybką regenerację równolegle do prowadzonej przez lekarzy radio lub chemioterapii, czy też po zabiegach chirurgicznego usunięcia nowotworu.

Wiedza zdobyta w okresie, kiedy zarządzał kolejno trzema firmami zajmującymi pozycję liderów w swoich branżach na rynku międzynarodowym, pozwala mu spojrzeć szerzej i z większym zrozumieniem, w przypadku pacjentów, czy uczestników warsztatów zatrudnionych w dużych firmach i poddawanych na co dzień silnej presji psychicznej.

Prowadzi warsztaty transformujące o różnej tematyce, wykorzystujące wiedzę z zakresu symboliki zachowań, znaczenia i symboliki słów oraz liter, wpływu fali dźwiękowej i stanu psychiki na ludzki organizm.

Do 1999 roku, był architektem i biznesmenem skupionym na osiąganiu jak najlepszych wyników w swojej pracy. Jednak właśnie tego roku, jego życie zaczęło ulegać przemianie. Organizm odmówił współpracy manifestując to poważną dolegliwością kręgosłupa. To pchnęło go do głębszego zainteresowania się tym, jak funkcjonuje człowiek jako całość oraz co można zrobić, aby naprawić i zregenerować to, co przez medycynę konwencjonalną zostało uznane za nieodwracalnie zniszczone.

Po “cudownym” uzdrowieniu przez naturoterapeutkę z Warszawy oraz po zmianie trybu życia, zdecydował się na rozpoczęcie długotrwałej nauki w Instytucie Badań Fantomowych w Szczecinie, gdzie przez kilka kolejnych lat poznawał tajniki Chirurgii Fantomowej, obecnie zaliczanej do tzw. medycyny informacyjnej / kwantowej. Pod koniec tego okresu uczęszczał również do Akademii Słowa Uniwersalnego, gdzie została mu zaszczepiona idea innego spojrzenia na litery, słowa i frazy, którymi na co dzień opisujemy nasze życie. Od tego momentu, do chwili obecnej rozwija umiejętności jako terapeuta, aby wspomagać siebie oraz innych w dążeniu do życia pełnego satysfakcji, radości i dobrego zdrowia.

Events-Published:
0
Events-Archived:
1

Description:

Rozmus Dorota

Jest wokalistką, kompozytorką i terapeutką. Ukończyła Wydział Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Koncertowała w klubach jazzowych i m.in. na Festiwalu Jazz Jamboree. Od 15 lat zajmuje się muzyką relaksacyjną promując stworzoną przez siebie Metodę Relaksacyjną  opartą na jej autorskiej muzyce a przede wszystkim śpiewie. Specjalizuje się w wibracjach dźwięków trafiających w głębokie warstwy psyche, otacza swoich słuchaczy ciepłem, spokojem i łagodną wibracja swojego śpiewu, prowadząc ich w stan relaksacji.

W 1981 r. wyjechała do Australii, gdzie spędziła 10 lat. Pobyt ten zaowocował otwarciem się na twórczość inspirowaną kolorami oraz przestrzenią a także wyciszeniem i spokojem. Koncertowala i mieszkała także w USA i Hiszpani.Po powrocie do Polski  nagrała autorską płytę z muzyką relaksacyjną i rozpoczęła promowanie własnej metody relaksacyjnej łączącej w sobie wibracyjne działanie dźwięku i koloru. Wiedzę praktyczną zdobywała  pracując z pacjentami w szpitalach i uzdrowiskach, z dziecmi  i z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Uczestniczyła w wielu seminariach i warsztatach w kraju i za granicą szukając jednak wlasnej drogi, podążając za głosem własnej intuicji w swojej pracy. Wpływ na jej rozwój jako terapeuty i osoby mieli tacy wybitni nauczyciele jak Neale Donald Walsch, Gary Zukov czy Deepak Chopra. Lubi głęboki spokój zen, jak również współczesny sposób rozumienia energii w fizyce kwantowej. Dzieląc się doświadczeniami swoim śpiewem otwiera się na przekazywanie najwyższych wibracji, a jej dźwięki otwierają innych na ich własne poszukiwania i doznania.

Wszystko to wypływa z Wibracji Dźwięków Pełnych Łagodności.

Unikalnego głosu Doroty Rozmus można posłuchać między innymi tutaj:

YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=YTB2K036rPM

Contact

© TuiTeraz.eu - Centre For Personal And Spiritual Development "Here And Now" in New Kawkowo.

Address:

New Kawkowo 52 A, the municipality Jonkowo 11-042
Warmia and Mazury region

Phones:

Office: +48 662 759 576
Jacek Towalski: +48 602 219 382
Maja Wołosiewicz-Towalska: +48 606 994 366

kawkowo@tuiteraz.eu

www.tuiteraz.eu