Events-Published:
0
Events-Archived:
0

Description:

Sulikowski Tomasz

Lekarz medycyny urodzony w Poznaniu w 1944. Ma za sobą 38 lat praktyki lekarskiej i pracy edukacyjnej. Po uzyskaniu specjalizacji z psychiatrii pod kierunkiem Kazimierza Jankowskiego siedemnastoletni okres praktykowania jako psychiatra kliniczny, psychoterapeuta i psychiatra środowiskowy.

Po pierwszym wyjeździe do Azji w 1986 roku ( Indie, Nepal, Tybet) dwudziestoletni okres praktyki lekarskiej i ciągłej nauki własnej w zakresie Medycyny Profilaktycznej i Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ( od 1987 roku do chwili obecnej pod kierunkiem Claude’a Diolosa, w latach 1988-1992 pod kierunkiem prof. Zbigniewa Garnuszewskiego , w 1990 roku roczne studia w zakresie TCM pod kierunkiem prof. Ma Chi Lin Dyrektora Yuhang First Peoples Hospital, od 1995 Elizabeth Rochat de la Valee z Europejskiej Szkoły Akupunktury w Paryżu , od 2006 Jeremy Ross –ziołolecznictwo w TCM).

Od 2001 roku współzałożyciel i Kierownik Towarzystwa Terapii Integralnej, którego celem jest propagowanie profilaktyki zdrowotnej i prowadzenie zintegrowanych programów leczniczych.

Events-Published:
0
Events-Archived:
0

Description:

Sundahl Deborah

Jest międzynarodową ekspertką w dziedzinie kobiecej ejakulacji i pionierką. w dziedzinie kobiecej seksualności od 1983 roku. Od lat 90. ubiegłego stulecia uczy tysiące kobiet i mężczyzn na całym świecie, jak uwolnić Kobiecą Fontannę. Swoją działalność zaczynała w czasach kiedy większość autorytetów nie uznawała istnienia punktu G, kobiecej prostaty ani zjawiska ejakulacji. Kiedy trafiła na na duchową ścieżkę tantry i duchowej seksualności, jej misja poszerzyła się o zrozumienie roli punktu G w emocjonalnym, fizycznym i duchowym życiu kobiety. W 2007 została nominowana do  „Obelisk Award” za całokształ erotycznej twórczości autorskiej i wydawniczej.

Events-Published:
0
Events-Archived:
5

Description:

Suta

Suta posiada ponad 20-letnie doświadczenia w sztukach uzdrawiania (różne formy masażu, pracy z oddechem i energią, medytacje i taniec transowy) i naucza tantry na całym świecie razem ze swoim zespołem ChooseBlissNow oraz z Saritą, z którą współtworzy 7-stopniowy Trening "Sex to Superconsciousness".

Znany jest ze swojej życzliwości i realistycznego, trzeźwego podejścia, jak również ze swojej głębokiej wiedzy na temat Tantry. Dzięki wrażliwości i współczuciu, jakie charakteryzuję Sutę, ludzie czują się przy nim zauważeni i zrozumiani, zarówno w swoich rozterkach, jak i wspaniałym potencjale. Suta wspiera innych w pełniejszym przeżywaniu życia oraz w tworzeniu intymności, która pozostawia poczucie spełnienia.

"Odnajduję wielką radość w inspirowaniu ludzi do odkrywania i badania nowych wymiarów zmysłowości oraz w byciu ich przewodnikiem w tworzeniu miłości życia, o jakiej marzą."

Suta najbardziej pokochał trzy rzeczy, a są to: dźwięk, ruch i medytacja. Sięga do tych pasji, by z wyczuciem tworzyć zapraszająca przestrzeń, w której dzieli się swoim doświadczeniem. Jego przekaz pełen jest mądrości i empatii. Znany jest z podejścia, które łączy dynamikę, pasję i życzliwość z mocnym stąpaniem po ziemi, a także ze swej ogromnej wiedzy na temat Tantry, energii, ludzkiego ciała i sposobów pogłębiania zdolności odczuwania i okazywania miłości. Warsztaty wspólnie z Saritą prowadzi od 10 lat, w Wielkiej Brytanii i całej Europie.

"Istotą mojej pracy jest dawanie ludziom, którzy czują, że "musi istnieć coś więcej", uzdrawiającego doświadczenia ciszy, bezczasowości i ekstazy, które rodzi się z ponownego połączenia energii seksualnej, miłości i Ducha."

http://www.chooseblissnow.co.uk

Events-Published:
2
Events-Archived:
0

Description:

premartha and svarup

Warsztat poprowadzi Svarup. Wraz z Premarthą są autorami procesu „Primal. Uzdrowienie wewnętrznego dziecka” oraz „Tanta. Uzdrowienie wewnętrznego nastolatka”. Svarup i Premartha są towarzyszami podróży od zawsze. Pracują w świecie Osho od trzydziestu lat, a ich pasją i specjalizacją jest obszar terapii Primal, uzdrowienie emocjonalne, seksualna transformacja oraz praca z wewnętrzną Esencją.

Z miłością inspirują do kreatywności, odwagi i zaufania do życia. Ich praca przynosi sukcesy zarówno w świecie wewnętrznym jak i zewnętrznym. Z ich wspólnej pasji powstało ich unikalne podejście do nauczania, które nosi nazwę DWIJA-TWICE BORN - wielokolorowa podróż poprzez różne grupy, warsztaty i szkolenia.

Razem napisali książkę o swojej pracy: “TWICE BORN-Healing the Past-Creating a New Future”-„Powtórne narodziny – uzdrowienie przeszłości – tworzenie nowej przyszłości”.

Events-Published:
1
Events-Archived:
0

Description:

premartha and svarup

Svarup

The group will be led by Svarup. Together with Premartha, they have created both the Primal and the Tantra Processes. Premartha and Svarup are fellow travelers since a lifetime. Together, they have been working with people in the world of Osho for more than thirty years. Their passion and expertise is in the field of Primal and emotional healing, Sexuality and transformation, and Essence.

Their love is to inspire in others creativity, courage and trust in life. Their work has a successful outcome in both the inner and the outer world.

Out of their combined passion, has grown their unique way to teach, which is called DWIJA-TWICE BORN, a multicolored journey through a large variety of groups, courses and trainings.

Together, they have written a book about their work: “TWICE BORN-Healing the Past-Creating a New Future”.

 

Events-Published:
18
Events-Archived:
0

Description:

divine sexuality anahata 07

Swami Anahata

Swami Anahata jest międzynarodowym nauczycielem tantry, założycielem Szkoły Tantry Anahaty  i twórcą intensywnego programu dla mężczyzn „Przebudzona męskość”. Jego imię Anahata symbolizuje serce na duchowej ścieżce tantry. Urodził się  w Indiach, skąd wywodzi się Tantra.  Swami  Anahata łączy mądrość starożytnego mistycyzmu Wschodu z odkryciami naukowymi Zachodu, dzięki czemu jego nauki są łatwe do zrozumienia, holistyczne i mają praktyczne zastosowanie we współczesnym stylu życia. Uczy jak kierować własną energię: fizyczną, emocjonalną i seksualną, i jest inspiracją dla tych, którzy chcą zostać mistrzami dla siebie. Budzi zaufanie, a jego zwiększona świadomość rozpala ogień Przebudzenia w jego uczniach.

Swami Anahata jest uważany za pioniera w dziedzinie praktyk tantrycznych dla mężczyzn, lidera w kształtowaniu myślenia na temat męskości, jak również medytacji. Od ponad 20 lat prowadzi warsztaty tantryczne dla par, singli i grup męskich na całym świecie. Jest  gruntownie wyszkolony w zakresie różnych metod uzdrawiania i pracy z ciałem, w tym Lomi Lomi, akupresury tybetańskiej; masażu tantrycznego , kaszmirskiego i taoistycznego, akupunktury barwami światła i transsomatycznego transu hipnotycznego. Jest certyfikowanym nauczycielem medytacji Osho, takich jak Mystic Rose, No Mind & Born Again oraz nauczyciel jogi. Jest zapalonym praktykiem Satori. Studiował różne dyscypliny duchowe, takie jak medytacja i filozofia Vipassana, Zen, Sufi i Tao.

Przez ponad 12 lat pracował w firmach grupy Fortune 500, takich jak AOL Time Warner, CNN, Barclays Bank, British Council. Następnie porzucił udaną karierę korporacyjną, cierpiąc z powodu wypalenia zawodowego, depresji i problemów z ciałem. Skierował się ku duchowym poszukiwaniom sensu życia i miłości. Podczas swojej duchowej podróży Swami Anahata odkrył nauki Osho i żył w międzynarodowych społecznościach Osho. Tam uczył się i syntetyzował różnice wielokulturowe oraz  psychikę ludzkich zachowań. To z kolei poprowadziło go na ścieżkę Tantry.

Swami Anahata jest utalentowanym, intuicyjnym, pełnym pasji nauczycielem tantry. Tworzy i prowadzi warsztaty, które prowadzą ludzi do odkrywania i wykorzystywania ich pełnego potencjału. Ostatnie 20 lat poświęcił własnemu rozwojowi i samopoznaniu poprzez tantrę i inne holistyczne praktyki. Jego obecna praca łączy praktyczną naukę z praktyką duchową i jest mocno zakorzeniona w naukach Osho. Jego solidna wiedza i mistrzostwo w rytuałach tantrycznych, metodach i filozofii są przepojone ciepłem, naturalną charyzmą, talentem do komunikacji i niezbędnym zrozumieniem tego, co czyni nas ludźmi.

www.swamianahata.com

Events-Published:
16
Events-Archived:
0

Description:

divine sexuality anahata 07

Swami Anahata

Swami Anahata is an international Tantra Teacher and the Founder of The Awakened Masculinity Training for Men. His name Anahata is symbolic of the heart in the spiritual path of Tantra. He fuses ancient Eastern mysticism wisdom with Western scientific research to design his courses, making his teachings easy to understand, holistic and practical to modern lifestyle.

Swami Anahata is regarded as a pioneer in the field of leading Tantra practices for Men, helming thought-leadership on the subjects of Masculinity and Meditation. He has taught Tantra workshops to couples, individuals and men only groups worldwide in countries such as India, Bali, Czech Republic for more than 20 years. Born in India, where Tantra has originated from, he speaks and writes Sanskrit from the young age of 7.

Swami Anahata is trained in various healing and bodywork methods including Lomi Lomi, Tibetan Acupressure, Kashmiri and Taoist Tantric Massage, Colorlight Acu- puncture and Transomatic Trans Hypnosis. He is a certified meditation facilitator in Osho Meditative Therapies such as Mystic Rose, No Mind & Born Again and Yoga teacher. He is an avid practitioner of Satori. He has studied various spiritual disciplines such as Vipassana, Zen, Sufi, and Tao medita- tion and philosophy.

Swami Anahata has worked in Fortune 500 companies such as AOL Time Warner, CNN, Barclays Bank, British Council for more than 12 years. He then left his successful corporate career, suffering from a burnt out from work, depression and body image is- sues. He went on a spiritual quest for the meaning of life and love.

On his spiritual journey, Swami Anahata discovered teachings of Osho and lived in in- ternational Osho communities to learn and synthesise multi-cultural differences and psyche of human behaviour, which enriched his experience in relating with people from all walks of life. This then led him on the path of Tantra.

www.swamianahata.com

Events-Published:
0
Events-Archived:
1

Description:

Sztencel Janusz

Psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy psychoterapeutycznej z dorosłymi, młodzieżą i rodzinami. Wykorzystuje różne podejścia psychoterapeutyczne.

Jako mgr chemii po UW, dwa lata pracował w zawodzie. Po szkoleniach, rozpoczął pracę z uzależnionymi alkoholikami i narkomanami. W 1995r. zorganizował i przez kilka lat kierował Oddziałem Terapii dla Młodzieży Uzależnionej w Otwocku. Odbył szkolenia zawodowe: w Laboratorium Psychoedukacji (1983-87), International European Drug Abuse Treatment Training Project (1996-2000), z Psychologii Zorientowanej na Proces (1996-99).

Od 2003 roku szkoli się w Ustawieniach Hellingerowskich. Uczestniczył w wielu warsztatach, które prowadzili: Bert Hellinger, Maria Senftleben-Gudrich, Marek Wilkirski, Kristine Alex, Sneh Victoria Schnabel, Ilse Kutschera, Jacob Schneider, Sieglinde Schneider, Gunter Schricker, Franz Rupperti inni.Od 2000 r. pracuje w Ośrodku Psychoterapii aleje oraz w prywatnym gabinecie w Warszawie. Wykorzystuje wiele różnych podejść w pracy terapeutycznej. Prowadzi terapię indywidualną, dla par, warsztaty ustawień systemowych metodą Hellingera. Współprowadził warsztaty Progi z Tanną Jakubowicz-Mount i W drodze z Małgorzatą Opanowicz-Małyszko. Jest współautorem pozycji Po co mi ten facet wydanej nakładem Wydawnictwa JK Łódź 2008.

Events-Published:
0
Events-Archived:
4

Description:

Dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska 

Dr psychologii, pracuje od ponad 30 lat w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Posiada dyplom terapeutyczny w zakresie psychologii zorientowanej na proces wydany w Zurichu.  Współzałożycielka szkoły terapeutycznej przy Polskim Towarzystwie Psychologii Procesu. Jest autorką książek „Zranione stany świadomości. O bólu, złości i nieświadomym używaniu siły w relacjach”, „Dlaczego tak trudno jest odejść. Narracje kobiet doświadczających przemocy” i współautorką wydanej w USA "Deeper into the Soul. Beyond Dementia and Alzheimer's into the Forgetfulness Care", a także redaktorką antologii „Psychologia procesu. Teoria i praktyka”. Prowadzi praktykę psychoterapeutyczną oraz warsztaty rozwojowe, szkoleniowe i superwizyjne w Polsce oraz w innych krajach (m.in. Włochy, Izrael). Od kilku lat pracuje nad książką o modzie i psychologii.

www.bogna.eu

Events-Published:
0
Events-Archived:
2

Description:

aneta tarsiewicz 

Tarasewicz Aneta

Nauczyciel jogi akademickiej, ukończyła podyplomowe studia Relaksacji i jogi, instruktor fitness, instruktor: stretching, zdrowy kręgosłup, gimnastyka korekcyjna, pilates, Trener personalny osób starszych, instruktor kinezygerontoprofilktyki. Nieustannie poszerza swoją wiedzę na warsztatach i szkoleniach rozwoju osobistego, rozwija swój warsztat w zakresie nowych form fitnessu i jogi. Prowadzi własne autorskie warsztaty jogi, gdzie uczy jak podnieść komfort swojego życia, jak dbać o siebie, aby czuć się dobrze. Jest praktykiem SBF.

Na swoich zajęciach zawraca uwagę na dokładność i naukę świadomości swojego ciała, ponieważ w wykonywanie ćwiczeń chodzi o jakość a nie ilość. Prowadzi także relaksacje z wizualizacją, techniki oddechowe, oczyszczające, jogę twarzy, jogą śmiechu. Jej warszty nauczą Cię jak zadbać o siebie pod każdym względem, jak poznać siebie, zaakceptować i przyjąć.

„Moim celem w prowadzeniu zajęć jest wyrobienie w każdej osobie dbałości o siebie, o swoje ciało. Aby ruch był dla nich przyjemnością, lekiem na stres, ukojeniem dla ciała, sposobem na bycie zdrowym i szczęśliwym”.

Contact

© TuiTeraz.eu - Centre For Personal And Spiritual Development "Here And Now" in New Kawkowo.

Address:

New Kawkowo 52 A, the municipality Jonkowo 11-042
Warmia and Mazury region

Phones:

Office: +48 662 759 576
Jacek Towalski: +48 602 219 382
Maja Wołosiewicz-Towalska: +48 606 994 366

kawkowo@tuiteraz.eu

www.tuiteraz.eu