Events-Published:
1
Events-Archived:
0

Description:

Anad Rudra

Anand Rudra

Anand was raised in a Shamanic and Mexican esoterical culture by a father (Mexican Spirita and Shaman) and by the grandmother (Yaqui Mexican Medical Woman) Since he was young, he was attracted to the esoterical world.

As a hobby, he has been studying tarot, psychomagic, symbology, ritualism, tantra, sacred geometry, and shamanism.

He is an International Relations Lawyer; holds three masters degrees in North American Studies; Relations Mexico-USA; Law Economics of European Union. And a Ph.D. in Security Studies of European Union. For the last 15 years, he has been living in Europe where he has designed over 150 different workshops on Tantra Sacred Sexuality. He is known a specialist on Men´s Sacred Sexuality and part of the Faculty of the Connection University in The Netherlands. He is also a Certified Yoga Alliance Teacher, YACEP and Arhanta Yoga School System.

His life experience includes:

 • Symbolism and Ritualism of North America
 • Tantric Rituals and their influence on Modern Society
 • Esoteric and Hermeneutical Studies Specialization on Tantra Rituals and Energies of the Body
 • Deep training on Tantra Meditation
 • Synergetic Tantra Massage, Professional Training
 • Prana Healing Techniques
 • One Year Tantra Training Residential Course
 • Academic Research on Tantra conducted with Alegraluz and Bindu
 • Tantra Independent Masseur and Therapist
 • Tantra Masseur, Therapist and Business Developer with Alegraluz International
 • Tantrika for more than 8 years; for the last 6 years director of 3 main projects: Bindu Center, Kinnara Center and TrueTantra
 • Director of EATP (European Association of Tantra Professionals)
 • Designed and crafted according to Agama Books and Kaula tradition:
  - Ancient Tantra Kriya Yoga Practice
  - True Tantra Methodology Practice

www.truetantra.eu

School

Anand Rudra Combines In His Teaching:

 • Practice of the ancient Tantra Kriya Yoga (according to the tradition of the holy Agama Books and Tantra Kaula Yoga)
 • True Tantra School methodology
 • Tantric Shamanism, symbolism and ritualism of North America
 • Theory of Tantric-Shamanic Resonance

True Tantra School

True Tantra follows an ancient school methodology in which five tools that are independent but at the same time complementary one from another are the base of this practice.

When you learn Tantra, you need to see and practice all the aspect that will help you to become a professional on it.

 • Swahara Yoga (Pranayama Science);
 • Meditation (Use of your mental intention and the no-meditation approach);
 • Ancient Tantra Kriya Yoga; the ritualistic as a method of moving energy and meditate (yantras and mantras);
 • Sacred Sexuality ( Sacred Union and Sacred Conscious Touch).

True Tantra had become one of the first Tantra institutions within Spain and part of Europe to give a real methodology to a Tantra Session. All this professional effort has become in order to build a group of masseurs, therapists , tantra monitors, Tantrikas (Docents) , Monitors of Ancient Tantra Kriya Yoga and Teachers on Ancient Tantra Kriya Yoga. Every person listed with us has the perfect knowledge on the guidelines, methods, ethical values and professionality that True Tantra has conformed. Every professional has to pass different oral and practical examinations and renew their knowledge every year not only to show what they have learned but to acquire more methods and go deep in the Tantra practice.

Website: www.truetantra.eu

sebastian cabral

Sebastian Cabral

Sebastian Sebastian Cabral is a musician, architect, singing teacher and voice coach. During the last twelve years he has been immersed in the world of singing, meditation and healing, studying different techniques in India and Argentina integrating his passion for singing and awareness techniques. Along the way he found the voice not only as the sense of expression in the world, but also a path of deep selfknowledge.

He share workshops, trainings, retreats and therapies with a focus on the discovery and work of the voice. He works with different tools such as sound yoga, mantra chanting, sound healing, shamanism, mindfulness, meditations, and nonviolent communication.

Miguel Angel

Numerologist, Holistic therapist, Reiki Master, Professional and Life Coach, Speaker, Specialist in Numerology and Motivation, sharing tools and experiences that allow us to fully observe life.

Training:

Numerologist (2012 School of Numerology of Venezuela); Reiki Master Teacher (2013 Reiki School Venezuela); Professional Coach (2014 Cecilio Acosta Catholic University); Life Coach (2016 International Life & Leadership Academy); Counselor in biological decoding of diseases (2017 Christian Fleche School); Practitioner in NLP (2017 NLP Word. Salvador Carrion); Junior Coach in Neurolinguistics (2017  NLP Word. Salvador Carrion); Laughter Yoga Teacher (2017 Laughter Yoga International University); Master in Positive Psychology (2018 UNIMET) ; Stress reduction based on Mindfulness (2020 ModoSer).

daniella bhakti

Daniella Bhakti

Born in the south of Chile and living for 15 years in Barcelona, Spain. She is an audio-visual communicator specialized in film and television direction. Master in psychocreativity.

She grew up in an environment where It was spoked and lived in communion with the mystical and esoteric, developing a curiosity and interest in what "cannot be seen", being her first teacher in Tarot, in her adolescence, her mother.

Studies in Angelology, Wicca, Tantra, Babaji's Kriya Yoga, Certified Rebirther Breathwork. She has received Mahamudra transmissions and is currently initiating Mahavidyas studies.

She collaborated for 6 years, as a Tantra facilitator, at La Akademia, a master's degree in emotional development for young people.

Entrepreneur, after creating different collaborative Tantra projects, she independently opened, 3 years ago, Tantra Spiritual Fitness, a Tantric Temple in Barcelona, created for healing and expansion of consciousness.

julianna bloodgood

Juliana Bloodgood

Julianna Bloodgood is a vocalist, movement artist, performer and teacher whose work includes anthropological performance research and she has travelled the globe extensively in search of different cultural perspectives on the body, voice and the ritual of performance.

Many of the performances she creates are made as rituals, meant to be shared experiences of transformation and healing. The core of her work is a detailed practice in the relationship between body and voice and how this can be brought to performance and composition. Her research with the body and voice has led to an in-depth and ongoing development of this connection which she calls Embodied Voice Practices. This practice utilizes integrative somatic trauma therapy techniques and focuses the output in vocal expression, which is a deeply healing and transformative process. Julianna specializes in the research and practice of vocal lamentation, giving shape and voice to our pain and loss, which has become a through line in all of her work. She continues to research the technical, historical and contemporary aspects of lamentation in different European countries, performing and teaching internationally.

Events-Published:
0
Events-Archived:
1

Description:

 rupert alison

Rupert James (Alison)

Stwarza uzdrawiające, pełne lekkości i sprzyjające transformacji przestrzeń i okoliczności, w których można spotykać samego siebie stosując praktyki wywodzące się z tantry, metod pracy z intymnością i tańca ekstatycznego. Od 1992 roku tworzy świętą przestrzeń dla grup, a uczył się od wielu znanych nauczycieli, jak Barbara Carellas, Gabrielle Roth, Betty Martin i Jan Day. Rupert jest założycielem i dyrektorem "Ecstasy and Intimacy", prowadzi warsztaty z tantry. W jego pracy najbardziej charakterystyczna jest przejrzystość, porozumienie i kwestie osobistego wyboru. Rupert mieszka w Oksfordzie i posiada stopień magistra Uniwersytetu Oxfordskiego.

Więcej na: www.ecstasyandintemacy.com

Pasją Ruperta jest kreowanie prawdziwie  uzdrawiającej i radosnej przestrzeni, która umożliwia spotkanie ze swoim prawdziwym ja i z innymi przy zastosowaniu tantry, zmysłowych akcesoriów  i ekstatycznego tańca.

Rupert prowadzi święte kręgi dla grup od 1992 roku,  kiedy to został nauczycielem jogi i medytacji oraz prowadził zajęcia dla więźniów, studentów i wszystkich zainteresowanych. Od tamtej pory uczestniczył i dogłębnie poznał nauki wielu wspaniałych nauczycieli, w tym Barbary Carellas, Gabrielle Roth, Dossie Easton, Jewels Wingfield, Lee Harrington i Jany Day.

Rupert  był współorganizatorem Oxford Tantra Wave przez kilka lat, a obecnie regularnie prowadzi warsztaty  w Wielkiej Brytanii i Estonii. Jest certyfikowanym praktykiem Urban Tantra oraz nauczycielem School of Being,, prowadził  warsztaty na wielu festiwalach na przestrzeni lat, w tym Buddhafield, Tantra dla gejów, Quintasensual, KinkFestUK, a Osho Leela Festiwal Świadomej seksualności.

"Rupercie, wziąłem udział w Twoich warsztatach i  było to dla mnie coś przełomowego, doskonały początek. Czekałem prawie 7 lat, aby znaleźć właściwe miejsce by móc otworzyć się w  bezpiecznych warunkach i zanurzyć w to. Coś we mnie uległo zmiękczeniu i otworzyło się dzięki tej pracy. Czuję wdzięczność... "

Szczegółowe informacje o wszystkich moich warsztatach i imprezach znajdziecie pod adresem:


charlotte mclaughlin

Charlotte McLaughlin

Jest licencjonowaną psychoterapeutką zarejestrowaną w Brytyjskim Zrzeszeniu Psychoterapeutów, artoterapeutką i trenerem, prowadzi terapię indywidualną i terapię par w swoich klinikach w Londynie oraz na całym świecie dzięki Skype’owi.

Prowadzi warsztaty, odosobnienia i szkolenia na tematy związane z intymnością, związkami, seksualnością i kreatywnością, wspierając ludzi w przekształcaniu ich życia w tych obszarach w Wielkiej Brytanii oraz na arenie międzynarodowej. Charlotte łączy lata tradycyjnej praktyki psychoterapii klinicznej ze szkoleniami z zakresu tantry, oddychania, embodiment, ruchu, medytacji i innych praktyk duchowych.

Łączy te różnorodne doświadczenia, przyjmując jako punkt wyjścia ugruntowane podejście ciało-umysł-dusza w swojej pracy z osobami indywidualnymi i grupami.

Zobacz www.therapyinlondon.uk

 

Events-Published:
0
Events-Archived:
1

Description:

 rupert alison

Rupert James (Alison)

Rupert creates healing, playful and transformative spaces for meeting self and other using practices from tantra, intimacy work, and ecstatic dance.  He has been holding sacred space for groups since 1992 when he qualified as a yoga and meditation teacher and taught classes to prisoners, university students, and the general public.  Since then he has trained in depth with many renowned teachers including Barbara Carellas, Gabrielle Roth, Betty Martin and Jan Day.  

Rupert is the founder and director of ‘Ecstasy and Intimacy’, and facilitates tantra and related workshops in Oxford, London and Estonia.  He is a certified practitioner of Urban Tantra, and a School of Being teacher, and has facilitated workshops at various festivals over the years, including  Buddhafield, Tantra for Gay Men, Quintasensual, KinkFestUK, and the Osho Leela Conscious Sexuality Festivals.  All his work is grounded in clarity, consent, and personal choice.  Rupert lives in Oxford, and holds a Master’s degree from Oxford University.

“Rupert, I attended your workshops which were groundbreaking and a perfect intro for me. I had waited 7 years to find that place to open safely and dive in. Something in me has softened and opened through this work, I am so grateful…

See details of all my workshops and events at:


charlotte mclaughlin

Charlotte McLaughlin

Charlotte is a UKCP registered psychotherapist, creative therapist and coach working with individuals and couples in her London clinics and throughout the world on Skype. She facilitates workshops, retreats and trainings in the UK and internationally exploring intimacy, relationships, sexuality, and creativity, supporting people to transform their lives in these areas.

Charlotte combines years of traditional clinical psychotherapy practice alongside trainings in tantra, breathwork, embodiment, movement, meditation and other spiritual practices. She integrates this diverse experience, adopting a grounded body-mind-soul approach to her work with individuals and groups.

See: www.therapyinlondon.uk

Events-Published:
0
Events-Archived:
2

Description:

Rychlik Radek

To pierwszy w Polsce nauczyciel, badacz i popularyzator dynamicznych odmian hatha jogi. Jego podejście do nauczania to synteza tradycyjnych wschodnich technik pracy z ciałem i umysłem, współczesnej wiedzy naukowej i wartości humanistycznych. Ukończył studia na warszawskim AWF-ie, gdzie prowadził pionierskie badania z dziedziny fizjologii i biomechaniki dotyczące ćwiczeń jogi. Obecnie kończy studia z zakresu neurokognitywistyki w SWPS i prowadzi badania z użyciem przezczaszkowej stymulacji elektromagnetycznej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie. Aby pogłębić wiedzę na temat anatomii i technik pracy z ciałem ukończył także kurs masażu klasycznego zdobywając państwowe uprawnienia w tej dziedzinie.

Pierwszy kontakt z jogą miał w w wieku 15 lat w 1995r. Od 18 roku życia joga stała się jego codzienną praktyką. Spędził ponad rok w Indiach, gdzie uczył się jogi m.in. od B.N.S. Iyengara i K. Pattabhi Joisa. Pracował w Omega Institute for Holistic Studies w USA, gdzie wziął udział w 2 kursach nauczycielskich ashtanga jogi z Beryl Bender Birch oraz w zajęciach i warsztatach najlepszych amerykańskich nauczycieli dynamicznych odmian jogi: Davida Life, Sharon Gannon, Baron Baptiste, Anna Forrest i innych. Podczas podróży po Europie brał udział w kursach dla nauczycieli z Nancy Gilgoff oraz warsztatach z Hamish Hendry, Dominic Carigliano i Javier Castro. W Polsce brał udział w zaawansowanych kursach, także nauczycielskich, czołowych polskich joginów: Romka Grzeszykowskiego, Jurka Jaguckiego i Konrada Kocota. Jest członkiem Stowarzyszenia Jogi Akademickiej.. Wziął także udział w 2 kursach medytacji Vipassana. Uczył w najlepszych szkołach jogi i klubach fitness w Warszawie, Londynie i Krakowie. Prowadził wiele warsztatów wyjazdowych i kursów weekendowych w całej Polsce, a także za granicą (Wielka Brytania, Hiszpania i Chorwacja). W 2002r. założył pierwszą w Polsce szkołę dedykowaną dynamicznym odmianom jogi: ashtanga i vinyasa.

Events-Published:
0
Events-Archived:
33

Description:

Rzepecki Dawid i Rzepecka Zosia

Z wykształcenia filozof i psycholożka. Łączą w sobie pasję miłości z misją uleczania i wzbogacania relacji międzyludzkich. Prowadzą zajęcia od 2004 roku (Dawid od 1999) w Polsce i na świecie (m.in. w Indiach). Ich propozycje warsztatowe wzmacniają naturalną zdrową seksualność z jednoczesnym doświadczeniem duchowości. Dawid jest gościem programów telewizyjnych i radiowych oraz autorem licznych artykułów dotyczących rozwoju osobistego, duchowego oraz tantry. Ich tantryczny ślub opisało „Zwierciadło” („Intencja Miłości”, 7/2007).

Ukończyli także Dwuletnie Studium Psychoterapii metodą Psychologii Zorientowanej na Proces, Klasę „Wzajemnego pomagania” Reevaluation Counseling metodą Harveya Jackinsa, staż zawodowo szkoleniowy z Terapii Krótkoterminowej „Brief Solution Focus Therapy” oraz Dwuletnią Zaawansowaną Formację Tantryczną.

"Tantrą zajęliśmy się z potrzeby serca, ducha i ciała... Odkąd się poznaliśmy wiemy, że nasza miłość, wzajemna bliskość i radość ze wspólnego przemierzania świata jest wartością którą warto pielęgnować. I tym dla nas stała się ścieżka tantry: sposobem życia razem, pielęgnacją naszej miłości, pogłębianiem relacji i ciągłym odkrywaniem nowych fascynujących doświadczeń, które są nam na tej naszej wspólnej drodze dane…"

Razem prowadzą Warszawską Świątynię Tantry. Więcej na www.tantralove.eu

Events-Published:
0
Events-Archived:
2

Description:

Rzucidło Maria

Praktykuje jogę od 14 lat, uczennica Sławomira Bubicza i Leszka Kawy, uczestniczka warsztatów u Lois Steinberg, Konrada Kocota, Henryka Liśkiwicza. Ma uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej w oparciu o system ćwiczeń hatha jogi . W 2009 roku przez miesiąc praktykowała w Indiach u pandita Peetambara Mishry w Yoga Mandir Ashram w Varanasi. Uczy jogi od 8 lat, m.in. przez 5 lat w OmŚrodku Hatha Jogi w Warszawie. Absolwentka rocznego kursu Metody Feldenkraisa. Ostatnio adeptka i entuzjastka Ashtanga Vinyasa Yogi.

Events-Published:
6
Events-Archived:
22

Description:

Santoshi Amor

santoshi amor

Santoshi is an international Tantra teacher who has embodied the essence of Tantra for the last 20 years. Her presence and both her passion and spontaneity encourage participants to discover hidden aspects of themselves. She dropped her career as an architect to follow her heart and lived at the OSHO Community in India for 12 years where she became a Tantra and Meditation teacher.

After leaving OSHO commune she retreated in silence and isolation in the Himalayas for over a year to practice Tibetan Tantra. Intimacy and Love are her quest in life. She has experienced many different relationships and explore deeply the art of conscious love and conscious sexuality. She is based in Ibiza at the moment, where she gathers people from all over the world to experience Living Tantra. 

She also runs a Tantra training for women, singles and couples in different countries.  Her Passion is to support women to bloom into their higher potential.

Websites: 

Events-Published:
4
Events-Archived:
2

Description:

Santoshi Amor

santoshi amor

Santoshi jest międzynarodową nauczycielką Tantry, ucieleśnia istotę tantry od 20 lat. Jej obecność, pasja i spontaniczność zachęcają uczestników do odkrywania ukrytych aspektów siebie. Porzuciła karierę architekta podążając za wołaniem serca i na 12 lat zamieszkała we wspólnocie OSHO w Indiach, gdzie została nauczycielką Tantry i medytacji. Później wycofała się w świat ciszy i odosobnienia w Himalajach przez ponad rok poznając praktyki tantry Tybetańskiej.

Intymność i miłość są dla niej źródłem inspiracji. Doświadczyła wiele różnych relacji poznając głębię sztuki świadomej miłości i świadomej seksualności.

Obecnie rezyduje na Ibizie, gdzie gromadzi osoby z całego świata pragnące doświadczać Tantry. Prowadzi warsztaty Tantra dla kobiet, par i singli w różnych krajach.

Jej pasją jest wspieranie kobiet w rozwijaniu ich najwyższego potencjału.

Websites: www.ibizagoddess.com , www.ibizatantrafestival.com 

Events-Published:
3
Events-Archived:
2

Description:

Santoshi Amor

santoshi amor

Santoshi is an international Tantra teacher who has embodied the essence of Tantra for the last 20 years. Her presence and both her passion and spontaneity encourage participants to discover hidden aspects of themselves. She dropped her career as an architect to follow her heart and lived at the OSHO Community in India for 12 years where she became a Tantra and Meditation teacher. After leaving OSHO commune she retreated in silence and isolation in the Himalayas for over a year to practice Tibetan Tantra. Intimacy and Love are her quest in life. She has experienced many different relationships and explore deeply the art of conscious love and conscious sexuality. She is based in Ibiza at the moment, where she gathers people from all over the world to experience Living Tantra. She also runs a Tantra training for women, singles and couples in different countries.  Her Passion is to support women to bloom into their higher potential.

Websites: www.ibizagoddess.com , www.ibizatantrafestival.com 

 

anna sokolek

Anna Sokołek

Tantra teacher in the international Tantra Woman School where she runs trainings of Red, White and Green Tara. She runs her own brand "Tantra dla Kobiet" offering tantra workshops for woman and mixed groups in Poland and abroad. Certified practitioner of tantric body work after John Hawkens "Paths of Transformations" school. Certified family constellation therapist according to Bert Hellinger method. Ania specializes in yoni healing sessions for woman. She is also fulfilled singer and voice coach. She loves to create safe spaces for people who want to go deeper and expand their consciousness.

www.tantradlakobiet.pl

 

 

Events-Published:
5
Events-Archived:
0

Description:

Santoshi Amor

santoshi amor

Santoshi is an international Tantra teacher who has embodied the essence of Tantra for the last 20 years. Her presence and both her passion and spontaneity encourage participants to discover hidden aspects of themselves. She dropped her career as an architect to follow her heart and lived at the OSHO Community in India for 12 years where she became a Tantra and Meditation teacher.

After leaving OSHO commune she retreated in silence and isolation in the Himalayas for over a year to practice Tibetan Tantra. Intimacy and Love are her quest in life. She has experienced many different relationships and explore deeply the art of conscious love and conscious sexuality. She is based in Ibiza at the moment, where she gathers people from all over the world to experience Living Tantra. 

She also runs a Tantra training for women, singles and couples in different countries.  Her Passion is to support women to bloom into their higher potential.

Anna Sokołek

anna sokolek

Tantra teacher in the international Tantra Woman School where she runs trainings of Red, White and Green Tara. She runs her own brand "Tantra dla Kobiet" offering tantra workshops for woman and mixed groups in Poland and abroad. Certified practitioner of tantric body work after John Hawkens "Paths of Transformations" school. Certified family constellation therapist according to Bert Hellinger method. Ania specializes in yoni healing sessions for woman. She is also fulfilled singer and voice coach. She loves to create safe spaces for people who want to go deeper and expand their consciousness.

www.tantradlakobiet.pl

 

Contact

© TuiTeraz.eu - Centre For Personal And Spiritual Development "Here And Now" in New Kawkowo.

Address:

New Kawkowo 52 A, the municipality Jonkowo 11-042
Warmia and Mazury region

Phones:

Office: +48 662 759 576
Jacek Towalski: +48 602 219 382
Maja Wołosiewicz-Towalska: +48 606 994 366

kawkowo@tuiteraz.eu

www.tuiteraz.eu