CENTER HERE AND NOW / WORKSHOPS / Październik 2021 / 08.10.21 - 10.10.21

Event

Title:
Starożytna Joga w Ujęciu Współczesnym. Teoria i Praktyka, (Nowe Kawkowo)
When:
Fri, 8. October 2021 - Sun, 10. October 2021
Where:
Krzysztof Stec i Filip Ruciński
Category:
Październik 2021

Description

starozytna joga wspolczesna 2021 01

॥ अथ योगानुशासनम् ॥
„Oto nauczanie jogi”

Starożytna joga w ujęciu współczesnym

Seria pięciu wykładów wprowadzających w teorię i praktykę jogi

Nastał sprzyjający czas, aby zacząć traktować osiągnięcia starożytnych cywilizacji z pełnym szacunkiem. Trzeba zauważyć, że nabyte w ciągu stuleci doświadczenia pokoleń w najtrwalszych cywilizacjach świata, do których niewątpliwie należy także cywilizacja indyjska, może nas wiele nauczyć. 

Joga – rozwijająca się  w ustnych przekazach i literaturze sanskryckiej od starożytności aż po dziś –  należy do jednych za największych humanistycznych osiągnięć ludzkości. 

Oferowane Państwu warsztaty zostały opracowywane przez praktyków jogi, którzy w trakcie wieloletnich pobytów w Indiach studiowali u kompetentnych mistrzów i w liczących się instytucjach. Przeznaczone są zarówno dla osób poważnie zaangażowanych w jogę, jak i zupełnie początkujących; pierwszym pozwoli pogłębić i uporządkować wiedzę z obszaru jogi; drugim ma dać inspirację do podjęcia praktyki.

Zamierzamy przekazać solidne podstawy nie tylko praktyczne, ale także  teoretyczne, przygotowujące do rozważnej, bezpiecznej i skutecznej praktyki jogi. Reprezentujemy inne spojrzenia na jogę, która nadaje głębszego sensu ludzkim doświadczeniom.

starozytna joga wspolczesna 2021 02

Warsztaty prowadzone są na podstawie głównych tekstów źródłowych jogi, przede wszystkim:

 • „Formuł Jogi” (Yogasūtra, II w p.n.e.)
 • „Lampki Hatha-jogi” (Haṭha-pradīpikā).
 • „Kompendium Gherandy” (Gheraṇḍa-saṃhitā)
 • „Strofy Sankhji” (Sānkhyā-kārikā)
 • „Sutry Siwy” (Śiva-sūtra)

Uwzględniamy także nauki zawarte w wielu w innych starożytnych,  średniowiecznych i współczesnych tekstach jogi takich jak między innymi „Kompendium Śiwy” (Śiva-saṁhitā), „Kompendium mędrca Wasiszthy” (Vasiṣṭha-saṁhitā), „Perłowy naszyjnik hatha-jogi”, (Haṭha-ratnāvalī), „Sto strof jogina Gorakszy” (Gorakṣa-śatakam), „Świt i zmierzch jogi” (Yoga-sandhyā),  „Poświata księżycowa prawdy o hatha jodze” (Haṭha-tattva-kaumudī),  teksty i pieśni natha-joginów we współczesnych językach indyjskich.  

Omawiane zostaną człony jogi, podstawowe metody, a także geneza w tekstach źródłowych i sens różnych odmian współczesnej jogi. Będzie można uzyskać wyjaśnienie ważnych pojęć używanych w opisie ćwiczeń jogi. 

Kwestie istotne dla życia i praktyki, przekazywane w tekstach sanskryckich, wyłożymy w sposób jak najbardziej przystępny i ze świadomością tego, co istotne, przyswajalne a także możliwe do stosowania we współczesnych realiach. 

Joga pozwala na praktyczne zrozumienie całej złożoności człowieka, z uwzględnieniem jego duchowej, mentalnej, emocjonalnej, energetycznej i fizycznej natury. Jako dyscyplina wiedzy starożytnych Indii opisuje zasady i metody rozwijające równowagę na wszystkich poziomach człowieka. Bez wiedzy ogólnej czyli bez znajomości jej filozofii, nie może ona spełniać swojego zadania, a co najwyżej może stać się jedną z form zwykłej (ślepej) aktywności człowieka, nie powodującej istotnego rozwoju na żadnym z poziomów. Jak powiada jeden z tekstów:

„Tak jak ptak unosi się w przestworza dzięki obu skrzydłom,
Tak samo przez poznanie i praktykę, na trwałe Wielką Świadomość się osiąga”.

Integralnym elementem warsztatów są także praktyczne ćwiczenia wykonywane zgodnie z filozofią jogi, a także muzyka indyjska (instrument sitar). 

Serdecznie zapraszamy! 
Dr Filip Ruciński i Dr Krzysztof Stec

starozytna joga wspolczesna 2021 03

Program warsztatu: 

Dzień 0 (piątek)

 • 17:45 – 18:00 – wprowadzenie w tematykę warsztatów (KS, FR)
 • 18:00 – 19:15 – wykład 0 (wykład otwarty) (FR)
 • 19:15 – 20:00 – posiłek wieczorny
 • 20:00 -  21:00 – program integracyjny (KS, FR)

Dzień 1 (sobota)

 • 06:15 – 07:00 – praktyka: medytacja i pranajama (Surja Trataka jeśli będzie słońce) (KS)
 • 07:00 – 07:45 – praktyka: Surjanamaskar (rozgrzewka i powitanie słońca) (KS)
 • 07:45 – 08:00 – herbatka z przyprawami (cynamon, kurkuma, gwoździki, imbir, etc.)
 • 08:00 – 10:15 – wykład 1 (FR)
 • 10:15 – 11:00 – lekki posiłek poranny
 • 11:00 – 12:30 – praktyka: asany w klasycznym stylu jogi Swamiego Kuvalayanandy (KS)
 • 12:30 – 12:45 – pytania, dyskusja (FR)
 • 12:45 – 13:30 - posiłek
 • 13:30 – 15:30 – czas wolny, spacer
 • 15:30 – 17:00 – wykład II (FR)
 • 17:00 – 18:00 – Surjanamaskar, relaksacja przygotowawcza i pełna, oddechy oczyszczające nadi-shuddhi; medytacja So’ham (ajapa japa), (KS)
 • 18:00 - 19:00 - posiłek
 • 19:00 - 20:30 – wykład dodatkowy: Osiągnięcie optymalnej szczytowej formy (KS); rozmowy o jodze, pytania/odpowiedzi (KS, FR)
 • 20:30 - 21:15 – koncert rag na instrumencie sitar (FR)

Dzień 2 (niedziela)

 • 06:15 – 07:00 – praktyka: medytacja i pranajama (Surja Trataka jeśli będzie słońce) (KS)
 • 07:00 – 07:45 – praktyka: Surjanamaskar (rozgrzewka i powitanie słońca) (KS)
 • 07:45 – 08:00 – herbatka z przyprawami (cynamon, kurkuma, gwoździki, imbir, etc.)
 • 08:00 – 10:15 – wykład III (FR)
 • 10:15 – 11:00 – lekki posiłek poranny
 • 11:00 – 12:30 – praktyka asany w klasycznym stylu jogi Swamiego Kuvalayanandy (KS)
 • 12:30 – 12:45 – pytania, dyskusja (FR)
 • 12:45 – 13:30 - posiłek
 • 13:30 – 15:00 – czas wolny, spacer
 • 15:00 – 16:30 – wykład IV: (FR)
 • 16:30 – 17:00 – pranajama nadi-shuddhi; medytacja So’ham (ajapa japa), (KS)
 • 17:00 – 17:30 – pytania/odpowiedzi, komentarze, podsumowanie warsztatów (KS, FR)

starozytna joga wspolczesna 2021 04

Starożytna joga w ujęciu współczesnym

Seria pięciu wykładów wprowadzających w praktykę jogi

Wykład 0

Spotkanie integracyjne

Sanskryt – język jogi. Sanskryt jest językiem indoeuropejskim z ponad 3-tysiącletnią tradycją literacką, w której zakodowana jest ogromna wiedza ludzkości. Na wykładzie otwartym przedstawię porywające związki sanskrytu z naszą świadomością, ukazując geniusz starożytnych uczonych. Pokażę, jak jest on ważny jako język kultury, religii i tekstów jogi. Pokazany zostanie jego związek z nieuświadamianymi mechanizmami myślenia, mającymi swe źródło w strukturze języka, a przekazywanymi również nam przez pokolenia od dalekiej starożytności w językach indoeuropejskich. Słuchacze zostaną zaskoczeni przenikającymi cały nasz język ojczysty związkami z sanskrytem, a nawet obecnością sanskrytu w setkach polskich słów odnoszących się do najważniejszych pojęć dotyczących ciała, umysłu, kultury, rodziny, przyrody, religii i codziennego życia.  

Wykład I

Metodologia jogi. Jogasutry Patańdżalego

Skąd się w Indiach wzięła idea jogi?

Wykład dotyczyć będzie filozoficznych podstaw jogi, począwszy od pierwszych dociekań nad naturą człowieka i dawnych praktyk stosowanych przez joginów. Następnie zarówno w teorii jak i w praktyce medytacyjnej wyjaśnione zostaną rzeczywiste podstawy, cele i współczesne perspektywy praktyki jogi, w oparciu o najważniejszy podręcznik jogi wszech czasów „Traktat o Jodze” (Joga-śastra) Patańdżalego (ok. II w p.n.e.). Krótko zostanie też przestawiona relacja Jogaśastry (Jogasutry) z innymi starożytnymi filozofiami i praktykami, jak np. z filozofią sankhji, a także szczegółowo wyjaśnione osiem członów (asztanga) jogi. Uczestnicy będą mogli zrozumieć metodologię, którą należy stosować nie tylko do praktyki jogi, ale także zostaną wyczuleni na metodę interpretacji i posługiwania się Jogasutrami jako przewodnikiem podręcznikiem (nawet posługując się przekładami). Metody te – jak wykażę się podczas wykładu – nie są wcale dowolne, gdyż sami autorzy pisali teksty jogi w jasno określonym kanonie.     

Wykład II

Joga ciała, cz. I.
na podstawie Hathapradipiki

Wykład opierać się będzie na jednym z trzech najważniejszych tekstów hathajogi pt. „Lampka hathajogi” (Haṭha-pradīpikā).  Nim przejdę do omówienia metodologii i techniki  odczytywania i interpretacji „Lampki”, przedstawię tradycję, w której powstała. Metoda interpretacji będzie dotyczyła nie tylko tego tekstu, ale także setek innych traktatów tej ogromnej tradycji 'mistrzów' zwanej tradycją siddhów i nathów, rozwijającej się nieprzerwanie od przy najmniej IV wieku, w każdym stuleciu pozostawiając po sobie obszerną literaturę. Osnową całego spotkania będzie omówiona w tekście czteroczłonowa joga (czaturanga jogę), gdzie członami są: (1) ułożenie ciała (asana), (2) pranajama, (3) mudra, (4) wsłuchiwanie się w dźwięk. Praktycznym uzupełnieniem wykładu będzie medytacja przy dźwiękach sitaru. 

Wykład III

Joga ciała II
na podstawie Gheranda-sanhity

Wykład poświęcony będzie drugiemu z trzech najważniejszych tekstów hathajogi, pt. „Kompendium Gherandy” (Gheranda-sanhita). Jest to tekst napisany przez jogina imieniem Gheranda i dotyczący jogi ciała i duszy, przy czym ciało rozumie się metaforycznie jako gliniane naczynie, które należy oczyścić i wzmocnić. Ramami wykładu będzie opisana w tym tekście siedmioczłonowa joga (saptangajoga) wraz celami, metodami i współczesnym zastosowaniem. Szczególną uwagę poświęci się tu na zabiegi oczyszczające (szatkarma). Dodatkowo omówię zewnętrzne warunki, w jakich joga powinna być ćwiczona.

Wykład IV 

Joga jako sztuka

Jak stać się aktorem na scenie świata, nietkniętym rolami, stają przed nami? Będą to zajęcia teoretyczno-praktyczne o przeżyciu smaku estetycznego, który nadaje sens życiu. Wykład opierać się będzie na filozofii Śiwasutr oraz czcigodnego Abhinawagupty (X wiek), wielkiego mistrza sztuk scenicznych, jogina należącego do omówionej w poprzednim wykładzie tradycji siddhów i nathów; jogina, który ze sztuką teatralną zintegrował różne systemy indyjskiej jogi, w tym jogi Patańdżalego, zyskując sobie przydomek „Odrodzonego Patańdżalego”. Postać Abhinawagupty i jego joga jest w Polsce dotąd zupełnie nieznana.      

Na zajęciach przedstawię najważniejsze idee dotyczące świadomości i stanów emocjonalnych, zwracając uwagę na ich związki z funkcjonowaniem człowieka i wyjaśniając je w związku z filozofią jogi Patańdżalego. Pokażę też praktyczne ćwiczenia, które mogą przypominać warsztaty z teatru terapeutycznego. Omówię, w jaki sposób realizowany był przez Abhinawaguptę cel jogi, do którego prowadzi zharmonizowanie i wzmocnienie uczucia, umysłu, mowy i ciała, dzięki czemu staje się możliwe doświadczanie i wywoływanie smaków estetycznych, doprowadzając siebie i innych do głębokiego i trwałego spokoju.

Uczestnicy proszeni są o zabranie maty do jogi i paska (do jogi lub zwykły) !!!


Szczegóły warsztatu


TERMIN:

8-10.X 2021 (piątek - niedziela)

ROZPOCZĘCIE

8.X  godz. 17

ZAKOŃCZENIE

10.X   godz. 17.30

MIEJSCE:

Ośrodek Rozwoju Osobistego i Duchowego "Tu i Teraz",
Nowe Kawkowo

CENA WARSZTATU

 • 650 zł + koszty pobytu i wyżywienia
PROMOCJA
 • 600 zł przy płatności zaliczki do 15 września! + koszty pobytu i wyżywienia
CENA POBYTU
 • Wyżywienie: 88 zł dziennie (3 posiłki wegetariańskie)
 • Noclegi: w zależności od standardu od 33 do 124 zł za noc
 • Ośrodek sprzedaje wyłącznie całe pakiety pobytowo / żywieniowo / warsztatowe (nie ma możliwości rezygnacji z posiłków ani noclegów)

KONTAKT:

 • Jacek Towalski, tel.: +48 602 219 382
 • Maja Wołosiewicz - Towalska, tel.: +48 606 994 366,
 • Biuro, tel.: +48 662 759 576
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  www.tuiteraz.eu
ZAPISY:
 1. Konieczna rejestracja mailowa na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu, daty i tytułu wydarzenia);
 2. Dopiero po otrzymaniu maila potwierdzającego i wyborze noclegu, prosimy o wpłatę zaliczki w ciągu tygodnia od zgłoszenia.
 3. Brak wpłaty zaliczki w ciągu 7 dni anuluje rezerwację za warsztat i pobyt ! Prosimy nie wpłacać pieniędzy dopóki nie zostanie potwierdzone mailowo wpisanie na listę uczestników!
 4. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu ośrodka (otrzymanego mailem po zgłoszeniu);
 5. Zaliczkę za pobyt w wysokości 200 zł prosimy wpłacać na konto Ośrodka Rozwoju Osobistego „Tu i Teraz” z podaniem imienia i nazwiska oraz opisem: „zaliczka za pobyt 8-10.X.2021”.
 6. Zaliczka jest zwrotna tylko w ciągu dwóch tygodni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie ośrodka, jednak nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem warsztatu. W razie zwrotu zaliczki ośrodek potrąca 20 zł na opłaty manipulacyjne. Zaliczka nie może być przełożona na inny warsztat.

RACHUNEK BANKOWY OŚRODKA:

Tu i Teraz
BANK PKO BP
92 1020 3541 0000 5502 0206 3410


BIC (Swift): BPKOPLPW
IBAN: PL92 1020 3541 0000 5502 0206 3410 (konto w PLN)
IBAN: PL27 1020 3541 0000 5202 0364 3111 (konto w EUR)


Leading

Location:
Krzysztof Stec i Filip Ruciński

Description

krzysztof stec

Dr Krzysztof Stec

Jest absolwentem renomowanego instytutu jogi Kaivalyadhama (D.Y.Ed.), Banaras Hindu University oraz University of Rajasthan, od wielu lat praktykuje jogę ze znanymi badaczami jogi, joginami, guru i świętymi Indii. Indie odwiedził ponad 30 razy, spędził tam ponad 10 lat. Na międzynarodowych konferencjach w Polsce, Indiach i USA zaprezentował wiele  artykułów dotyczących technik jogi, jest autorem ponad 60 prac naukowych w międzynarodowych czasopismach oraz dwóch książek o jodze. Obecnie pracuje nad habilitacją.

filip rucinski

Dr Filip Ruciński

Dr Filip Ruciński jest indologiem-kulturoznawcą, po studiach w Indiach i w Polsce, gdzie ukończył studia doktoranckie na Wydziale Orientalistycznym UW. Specjalizuje się w literaturze i klasycznej filozofii indyjskiej (wszystkie jej kierunki), w tym m.in. jodze. Jogi uczy się od dziecka, towarzyszy mu stale na jego drodze. Ponadto specjalizuje się w filozofii języka, kilku językach indyjskich, indyjskiej estetyce oraz szeroko pojętej kulturze Indii – dawnej i współczesnej. Jest wraz ze swoim bratem dr Skarbimirem Rucińskim założycielem Fundacji Vivaswan (na rzecz nauk i kultury indyjskiej), której zadaniem jest ochrona wielowiekowych wartości i indyjskich nauk, tudzież szeroko pojęta działalność na rzecz wysokiej kultury i nauki (w tym polskiej). Nakładem Fundacji zostały opublikowane bezpośrednie tłumaczenia na język polski wielu tekstów źródłowych z sanskrytu. Niedawno Filip Ruciński obronił z wyróżnieniem obszerną pracę doktorską, która przybliża życie i filozofię jednego z najciekawszych filozofów indyjskich, jakim był żyjący w X - XI wieku w Kaszmirze mistrz teatru, wielki jogin Abhinawagupta.

Contact

© TuiTeraz.eu - Centre For Personal And Spiritual Development "Here And Now" in New Kawkowo.

Address:

New Kawkowo 52 A, the municipality Jonkowo 11-042
Warmia and Mazury region

Phones:

Office: +48 662 759 576
Office: +48 535 285 450
Jacek Towalski: +48 602 219 382
Maja Wołosiewicz-Towalska: +48 606 994 366

kawkowo@tuiteraz.eu

www.tuiteraz.eu