CENTER HERE AND NOW / WORKSHOPS / Maj 2021 / 06.05.21 - 09.05.21

Event

Title:
[ WARSZTAT ODWOŁANY!!! ] | Rytuały Systemowe. Medicine Wheel Szamańskie Koło Życia, Uzdrawiania i Czterech Kierunków., (Nowe Kawkowo)
When:
06.05.21 - 09.05.21
Where:
,
Category:
Maj 2021

Description

rytualy systemowe 2020 01rytualy systemowe 2020 02rytualy systemowe 2020 03

RYTUAŁY  SYSTEMOWE® I KOŁO CZTERECH KIERUNKÓW

Rytuały Systemowe® są połączeniem szamanizmu, ustawień systemowych/ rodzinnych i systemów archetypowych. Swoje korzenie wywodzą z szamanizmu i pracy z ustawieniami systemowymi. Mają także swoją specyficzną formę i dynamikę. Wpływ ustawień systemowych Berta Hellingera widoczny jest w reprezentacji uczestników i ich problemów oraz w słowach / kluczach uzdrawiania. Zaś szamańskie korzenie tej metody obecne są w dźwięku bębnów, grzechotek, modlitwach i transie.

Rytuały Systemowe® są potężną i transformującą metodą wnoszącą zrozumienie i uzdrowienie do codziennych spraw naszego życia osobistego – związków, rodziny, pracy, rozwoju. Mają także moc uzdrawiania pola traum zbiorowych, które pochodzą z przeszłych wydarzeń, takich jak wojny, holokaust, kolonializm itp.

W Rytuałach Systemowych® wnosimy do świętej przestrzeni różne elementy sytuacji lub tematu, w którym utknęliśmy, który wydaje się być nieuzdrowiony, zablokowany, okryty rodzinnym tabu , czy chaotyczny. Budujemy wokół niego Pole mocy i otwieramy przestrzeń dla przepływu i uzdrawiania, tak aby zatrzymane energie mogły powrócić do swojego naturalnego przepływu.

W Rytuałach biorą udział wszystkie obecne osoby, tak jak odbywało się to w tradycyjnych praktykach plemiennych, w których cała społeczność spotykała się, aby uzdrawiać potrzebujące tego osoby. W ten sposób uzdrawianie dotyczyło nie tylko konkretnych osób, ale także całego plemienia – każda jednostka będąca częścią większego systemu otrzymywała coś dla siebie.

Podstawowe elementy pracy z Rytuałem Systemowym to:

 • Koło Czterech Kierunków
 • Wkraczanie w wielowymiarową czas / przestrzeń
 • Wzywanie Duszy grupy (Pola)
 • Śpiew / bębnienie / grzechotanie, jako sposoby na stworzenie transu i połączenie się z niezwykłą rzeczywistością.
 • Łączenie się z Przodkami
 • Praca z budzeniem wewnętrznej Mocy
 • Praca z intencją i modlitwą
 • Szamańskie rytuały

rytualy systemowe 2020 04rytualy systemowe 2020 05rytualy systemowe 2020 06

KOŁO CZTERECH KIERUNKÓW

Koło Czterech Kierunków jest jednym z wielu elementów pracy z Rytuałami Systemowymi i naucza nas o wiecznym przepływie i ciągłości życia. Opiera się na obserwacji Natury, odnoszącej się do Czterech Kierunków i naturalnych cykli, które mają miejsce w danej chwili, w ciągu dnia, miesiąca, roku, całego życia, oraz poza życiem i śmiercią. Dzięki pracy z Kołem Życia możemy wchodzić w cykle natury, pory roku czy dnia w bardziej świadomy sposób.

Koło opiera się na czterech siłach jakimi są kierunki kardynalne: Wschód, Południe, Zachód, Północ, które stanowią mapę rzeczywistości oraz są duchowym narzędziem poznawania świata.

Cztery Kierunki mają swój odpowiednik w cyklach natury:

 • Wiosna, Lato, Jesień, Zima
 • Księżyc rosnący, Pełnia, Księżyc Malejący, Nów
 • Poranek, Południe, Wieczór, Noc
 • Dzieciństwo, Dojrzewanie, Umieranie, Odrodzenie
 • Umysł, Ciało, Emocje, Dusza

Koło Czterech Kierunków to Mapa, która w jasny i dynamiczny sposób pozwala rozpoznawać oraz  ponownie integrować różne części nas samych. Obejmuje także nasz  system rodzinny, zazwyczaj postrzegany jako zablokowany, chaotyczny, przytłaczający lub oddzielony. Kiedy uda nam się dostrzec  powiązania  pomiędzy elementami systemu w Kole Życia, kiedy otworzymy się na informacje płynące z Koła, to wtedy dopiero, możemy otworzyć przestrzeń dla przepływu, uzdrawiania i integracji w miejscach, w których czujemy się zablokowani i oddzieleni.

Kiedy będziemy poruszać się poprzez Koło, będziemy pogłębiać naszą świadomość ciała, umysłu i emocji – poprzez szamańskie rytuały, śpiewając, grzechocząc i bębniąc. Śpiew i powtarzające się ruchy grzechotki oraz bębna obniżają poziom adrenaliny, uspokajając nasz pędzący umysł i otwierając przestrzeń do połączenia się z wyższym poziomem umysłu. Wprowadzają w stan odprężenia i równowagi w naszym układzie nerwowym. Dodatkowo wprowadzimy tez element modlitwy –  stan, w którym jesteśmy otwarci na naturalną intuicję, inteligencję i leczniczą moc Pola. Praca z Kołem Czterech Kierunków jest pracą pełną miłości, szacunku i współczucia dla nas samych, innych, naszej wspólnoty ludzkiej i całego życia.

rytualy systemowe 2020 07rytualy systemowe 2020 08rytualy systemowe 2020 09

SZAMAŃSKIE KOŁO ŻYCIA I UZDRAWIANIA

Podczas warsztatu będziemy poznawać moc Szamańskiego Koła i ucieleśniać różne jego aspekty.  Będziemy poruszać się po Kole na różne sposoby:

 • Badanie indywidualne. Będziesz używać Koła jako mapy do ustawiania pewnych aspektów swojego życia, związanych z pytaniami lub tematami, które są dla Ciebie ważne. Stworzysz swoje Koło, używając kamieni i przedmiotów jako przedstawicieli tych elementów i właściwości, które są obecne w Twoim pytaniu.
 • Jako praktykujący w parach. Wraz z partnerem będziecie wspierać się nawzajem, aby odnieść się do pewnych aspektów życia. Wspierający partner  będzie wcielać się w rolę praktykującego, wykorzystując modlitwy,  grzechotanie, bębnienie, śpiew oraz siłę słów, zdań i dźwięków - wzywając wsparcie, aby stworzyć przestrzeń do przepływu i uzdrowienia dla partnera.
 • Praca w małych grupach. Poprzez reprezentowanie różnych ćwiartek i aspektów koła, będziesz badać i ucieleśniać energię i właściwości Czterech Kierunków na poziomie psychicznym, fizycznym, fizjologicznym, emocjonalnym i duchowym.
 • Praca z Rytuałami Systemowymi. Stworzymy duże Koła jako przestrzeń rytualną, w której każdy będzie uczestniczyć  w dynamicznym i żywym Polu Ustawienia – poprzez poruszanie się, chodzenie, taniec, stanie, leżenie, interakcję, śpiew itp. Będziemy spotykać w obszarze pola różne wartości i elementy, które są gotowe na ich spotykanie, widzenie, odczuwanie i łączenie się z nimi na różne sposoby. W ten sposób stworzymy przestrzeń do rozwikłania i uzdrowienia określonych dziedzin naszego życia.

rytualy systemowe 2020 010rytualy systemowe 2020 011rytualy systemowe 2020 012

Podczas tego warsztatu:

 • Stworzymy poczucie wspólnoty i bezpieczeństwa wśród wszystkich obecnych. Stworzymy świadomą przestrzeń dzielenia się i Pole Uzdrawiania, w którym każdy może uczestniczyć, wspierając i otrzymując.
 • Poznamy podstawową strukturę Koła - połączenie między Czterema Kierunkami, czterema porami roku i porami dnia - w doświadczalny i dynamiczny sposób.
 • Nauczymy się jak pracować z energetycznymi i psychologicznymi właściwościami związanymi z każdą z czterech ćwiartek koła.
 • Stworzymy archetypowe Koła z poszukiwań, pytań i sytuacji życiowych interesujących dla uczestników. Mogą to być tematy dotyczące związków intymnych; seksualności; związku między ciałem, umysłem, emocjami, duchem; związku z rodziną i przodkami; pracy i kreatywności; dopełnienia i puszczania przywiązań; itp.
 • Wejdziemy w stan lekkiego transu i stany przebudzonej świadomości poprzez śpiewanie, grzechotanie i bębnienie. Lekki trans pozwala nam przechodzić przez różne stany świadomości, abyśmy mogli połączyć się z różnymi elementami, które pojawiają się w rytuale.
 • Będziemy pracować z tańcem, głosem i ruchem jako sposobami poruszania energii, uziemiania siebie,  ucieleśniania szamańskich przekazów, praktykowania świadomości i połączenia między ciałem, umysłem, emocjami i duchem.    

rytualy systemowe 2020 013rytualy systemowe 2020 014    rytualy systemowe 2020 015

RYTUAŁY SYSTEMOWE DAANA VAN KAMPENHOUTA I KOMALI

Rytuały Systemowe® to metoda stworzona przez Daana Van Kampenhouta, który praktykował szamanizm przez wiele lat i jednocześnie  współpracował z Bertem Hellingerem  i jego  ustawieniami systemowymi/ rodzinnymi. Daan jest autorem kilku książek m.in.: „Cztery kierunki. wprowadzenie do pracy z Szamańskim Kołem Życia”, "Rytuały szamańskie a ustawienia rodzinne". Podejście reprezentowane przez Daana w jego pracy i nauczaniu o Kole Czterech Kierunków pochodzi z jego obserwacji i bezpośrednich szamańskich  doświadczeń. Mówi on o rozpoznawaniu Kierunków jako prawdziwych nauczycieli .

Komala pracuje z Rytuałem Systemowym® i Kołem Czterech Kierunków według przekazu i nauk Daana Van Kampenhouta – swego nauczyciela, ale uzupełniając je własnymi badaniami i doświadczeniami z ostatnich ponad trzydziestu lat. Komala  doświadcza Koła jako żywego systemu, który zawiera i przekazuje podstawowe zasady życia. Fascynuje ją jego prostota i bogactwo. Z wielką radością chce się ona dzielić mądrością i siłą płynącą z tego dorobku. Pragnie by metody te wnosiły świadomość, przepływ i transformację w życie poszczególnych osób, ich wspólnot, a co za tym idzie – na całym świecie.

DAN VAN KAMPENHOUT O KOLE CZTERECH KIERUNKÓW:

„Koło Czterech Kierunków to praktyczna Mapa. Cztery Kierunki tworzą całość. Poznanie Koła i Czterech Kierunków pomoże ci lepiej określić własne miejsce. A kiedy już odnajdziesz swoje miejsce, kierunki wskażą ci, jaki może być twój następny krok i jaki ruch wykonać. Koło pobudza do myślenia oraz przynosi wartościowe wglądy. Koło jest także wygodnym narzędziem, które pomaga zrozumieć, ukierunkować i ukształtować codzienne życie oraz rozwój duchowy.

Koło zawiera w sobie fizyczne, emocjonalne, psychiczne i duchowe procesy, których wszyscy doświadczamy. A tym, co Koło dodaje do tego, co już znamy, jest porządek i głębia. Ponadto Koło pokazuje nam, czym jest naturalny proces, uczy przechodzenia z jednego miejsca do drugiego. Dzięki Czterem Kierunkom zrozumiesz, że różne fazy procesu wspierają się wzajemnie i uzupełniają. Cztery Kierunki są niezmienne, są częścią naturalnego świata, który przynosi siłę ciału, umysłowi i duszy.

Wszystko to czyni Cztery Kierunki najlepszymi duchowymi pomocnikami dla ludzi, którzy wchodzą na szamańską ścieżkę. Cztery Kierunki nigdy nie są oderwane od bezpośredniego doświadczania. Są częścią ciała, możesz je rozpoznać na każdym kroku. Kiedy gotujesz obiad, kiedy się boisz, kiedy budujesz dom - zawsze jesteś częścią kręgu czterech kierunków, o każdej porze dnia i nocy. Nie musisz wchodzić w trans, żeby ich doświadczyć - już ich doświadczasz. Cztery kierunki są i zawsze pozostaną najbardziej konkretnymi i najbliższymi siłami, które spotkasz w szamanizmie - siłami łatwo rozpoznawalnymi, dostępnymi i zawsze obecnymi.

Cztery kierunki stanowią także istotną kotwicę dla tych, którzy są już zaawansowani w praktykach i rytuałach szamańskich. Koło wydaje się na pozór proste, ale w swojej prostocie zawiera wiele nieoczekiwanych szczegółów oraz głębokich pokładów.

Dla mnie osobiście koło jest niewyczerpanym źródłem poznania i nieustannego zdziwienia. Każde odkrycie, każda kolejna odsłona koła wzmacniają mój związek z ludźmi i ze światem jako takim. Życzę wam wszystkim dobrej podróży wokół Koła”./ Dan van Kampenhout/

rytualy systemowe 2020 016rytualy systemowe 2020 017rytualy systemowe 2020 018

Na warsztacie będziemy łączyć się z Czterema Kierunkami poprzez nasze osobiste i transpersonalne doświadczenia:

Po pierwsze, poznamy jakości różnych kierunków na poziomie osobistym, wewnątrz nas, poprzez przywołanie wyraźnych i ukrytych wspomnień związanych z każdym konkretnym kierunkiem. Otworzymy nasz umysł, serce i ciało, aby na poziomie fizycznym, fizjologicznym i emocjonalnym zapamiętać nasze doświadczenia związane z pozyskiwaniem Mocy. Mogą być one zapachami, kolorami, smakiem, dźwiękami, teksturą i uczuciami związanymi z kierunkami, jak również cyklami dnia, porami roku i fazami księżyca.

Kiedy ucieleśnimy nasze doświadczenia w każdym kierunku, łącząc się z naszym odczuciem, dojdziemy do głębi chwili obecnej, tu i teraz.

Z ucieleśnionego doświadczenia  połączymy się z transpersonalnym doświadczeniem Czterech Kierunków. Będziemy odczuwać i poznawać cechy każdego kierunku – na zewnątrz i wokół nas – jako żywe Istoty Duchowe i Pola Mocy oraz jako byty, z którymi możemy się łączyć, wzywać, nawiązywać i komunikować.

rytualy systemowe 2020 019rytualy systemowe 2020 020rytualy systemowe 2020 021

O KOLE CZTERECH KIERUNKÓW

Koło Czterech Kierunków to organiczny system, w którym rozpatrujemy każdy kierunek
w powiązaniu z innymi. Pokazuje nam odwieczny, prastary i ożywiony wzorzec pochodzący ze świata przyrody.

Koło to mapa porządkująca czas i przestrzeń. W miejsce odpowiadające za „popołudnie” lub „noc” możemy udać się nawet rano. Wiosna nie istnieje tylko o określonej porze roku. To miejsce, jakość, którą możemy spotkać i przywołać.

Koło reprezentuje wieczny cykliczny ruch życia, od stworzenia, manifestacji, zniszczenia do pustki. Nic się nie zatrzymuje. Wszystko idzie dalej. Koło podstawowe opiera się na obserwacjach natury.

W cyklu dnia i nocy: Po zmroku nocy słońce powraca i wschodzi rano, na wschodzie. Na południu, w środku dnia, słońce jest najsilniejsze. Wieczorem słońce zaczyna się obniżać na zachodzie. Na północy zaś nie ma Słońca, gdy wchodzimy w noc.

W cyklu pór roku: wiosna ze wzrastającym światłem i energią znajduje się na wschodzie. Lato, z jego pełnią i ciepłem, jest na południu. Na zachodzie jest jesień, kiedy energia zwalnia, a siła słońca słabnie. Na północy znajdujemy zimę, kiedy energia słoneczna jest najsłabsza.

Otrzymujemy informacje i możemy odnosić się do koła poprzez naturalne wydarzenia i przejawy natury. Możemy również przyjrzeć się kołu i charakterystykom czterech kierunków przełożonych na właściwości energetyczne, stany psychiczne i perspektywy duchowe:

WSCHÓD. Wiosną słońce zaczyna rosnąć, pojawiają się nowe liście i kwiaty, życie toczy się, a zwierzęta zaczynają się kojarzyć. Rano słońce wschodzi i zaczyna zwiększać energię. Półksiężyc. Wschód może być również powiązany ze stanem ekspansji w górę, inspiracją, rozpoczynaniem, optymizmem, poszerzoną wizją, powrotem, nadzieją, nowymi pomysłami, inspiracją, rosnącą energią, nowymi możliwościami, odnową, świeżością.

POŁUDNIE. Latem słońce jest najsilniejsze, światło jest jasne, a zwierzęta rodzą dzieci. W środku dnia słońce jest na szczycie i jest dużo energii. Pełnia księżyca. Południe może wiązać się z aktywnością, dużą mocą, miejscem działania i wykorzystywania naszej energii, manifestacją, pełnią, mocą działania, relacjami i przebywaniem z ludźmi, interakcjami, budowaniem struktur, wykorzystaniem siły fizycznej.

ZACHÓD. Jesienią liście opadają i nadchodzi czas zbiorów. Wieczorem słońce zachodzi, temperatura i energia słońca maleją. Ubywający księżyc. Zachód może wiązać się ze zwalnianiem, odpoczynkiem, relaksacją, zwracaniem się do wewnątrz, podsumowaniem, oceną, wchodzeniem w medytację i kontemplację. Czas na refleksję i odpuszczenie tego, czego już nie potrzebujemy.

PÓŁNOC. Zimą rośliny przestają rosnąć i przechodzą w stan spoczynku i braku aktywności. W ciemności nocy nie ma słońca, a świat form znika podczas naszego snu. Nów. Na północy możemy połączyć się z tajemniczym aspektem nieobecności, pustki, bezruchu, ciszy, pustki, nieznanego, ponadczasowości, podstawy istnienia, braku aktywności. Czas na przerwę lub pauzę, aby wejść w stan bez formy.

rytualy systemowe 2020 022rytualy systemowe 2020 023rytualy systemowe 2020 024

SZAMANIZM

„Podstawową koncepcją szamanizmu jest to, ze świat w którym żyjemy, jest tylko jednym z wielu. Te inne światy zamieszkane są przez różnego rodzaju duchy. Są tam potężne siły natury: cztery duchy Czterech Kierunków, gór, mórz, grzmotu. Są też duchy zwierząt, roślin, dusze lub duchy zmarłych. Zaś słowo szamanizm oznacza nawiązanie świadomego kontaktu z duchami”.
/Daan Van Kampenhout/

Szamanizm jest jedną z najstarszych duchowych i uzdrowicielskich tradycji ludzkości obecnych na całej Ziemi. Jego korzenie sięgają początków ludzkości i leżą u podstaw każdej ze znanych kultur. W tradycjach szamańskich wspólna jest wiara w istnienie duchów i świata duchowego, z którego pochodzi wiedza, moc i uzdrowienie. A także przekonanie, że wszystko co istnieje posiada duszę lub ducha. Podstawowym założeniem szamanizmu jest istnienie świata duchów, a szaman (lub szamanka) to osoba, która potrafi wkroczyć w ten świat i współpracować z niewidocznymi mocami. Szamani od wieków zajmują się utrzymywaniem harmonii między światem rzeczywistym
a duchowym, między człowiekiem a naturą, uzdrawiają, odczytują przyszłość, pośredniczą w relacjach ludzi z duchami. Są pomostem między światem ziemskim i tym niewidzialnym, pośredniczą pomiędzy światem duchów a codziennym życiem zwykłych ludzi.

Szamanizm to sztuka komunikacji między różnymi warstwami rzeczywistości. Jest to wiedza oparta na odczuciu, że wszyscy jesteśmy połączeni ze wszystkim i że wszystko, co istnieje, ma duszę, esencję, ducha.

Możemy na różne sposoby dostroić się do różnych aspektów życia, wzywać i komunikować się z nimi. Możemy je spotkać w naszych snach, poprzez modlitwy, trans, wcielanie ich i obserwacje na różne sposoby. Komunikacja przebiega w obie strony, więc kiedy rozmawiamy z duchami, one nam odpowiadają. To doświadczenie połączenia daje nam poczucie ugruntowania. Aby wejść w takie połączenie, musimy stać się transparentni,  „przepuszczalni”, otworzyć się i uważnie słuchać naszym umysłem, sercem i ciałem.

Zobacz Video:

WARSZTAT JEST TŁUMACZONY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POLSKI!


Szczegóły warsztatu


TERMIN:

6-9 maja 2021

ROZPOCZĘCIE

6 maja (czwartek godz. 18, rozpoczynamy kolacją)

ZAKOŃCZENIE

9 maja  (niedziela, godz. 14, kończymy obiadem)

MIEJSCE:

Ośrodek Rozwoju Osobistego i Duchowego "Tu i Teraz",
Nowe Kawkowo

CENA WARSZTATU

 • 980 zł + koszty pobytu i wyżywienia
CENA POBYTU
 • Wyżywienie: 88 zł dziennie (3 posiłki wegetariańskie)
 • Noclegi: w zależności od standardu od 33 do 124 zł za noc
 • Ośrodek sprzedaje wyłącznie całe pakiety pobytowo / żywieniowo / warsztatowe (nie ma możliwości rezygnacji z posiłków ani noclegów)

KONTAKT:

 • Jacek Towalski, tel.: +48 602 219 382
 • Maja Wołosiewicz - Towalska, tel.: +48 606 994 366,
 • Biuro, tel.: +48 662 759 576
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  www.tuiteraz.eu
ZAPISY:
 1. Konieczna rejestracja mailowa na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu, daty i tytułu wydarzenia);
 2. Dopiero po otrzymaniu maila potwierdzającego i wyborze noclegu, prosimy o wpłatę zaliczki w ciągu tygodnia od zgłoszenia.
 3. Brak wpłaty zaliczki w ciągu 7 dni anuluje rezerwację za warsztat i pobyt ! Prosimy nie wpłacać pieniędzy dopóki nie zostanie potwierdzone mailowo wpisanie na listę uczestników!
 4. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu ośrodka (otrzymanego mailem po zgłoszeniu);
 5. Zaliczkę za pobyt w wysokości 240 zł prosimy wpłacać na konto Ośrodka Rozwoju Osobistego „Tu i Teraz” z podaniem imienia i nazwiska oraz opisem: „zaliczka za pobyt 6-9.V.2021”.
 6. Zaliczka jest zwrotna tylko w ciągu dwóch tygodni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie ośrodka, jednak nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem warsztatu. W razie zwrotu zaliczki ośrodek potrąca 20 zł na opłaty manipulacyjne. Zaliczka nie może być przełożona na inny warsztat.

RACHUNEK BANKOWY OŚRODKA:

Tu i Teraz
BANK PKO BP
92 1020 3541 0000 5502 0206 3410


BIC (Swift): BPKOPLPW
IBAN: PL92 1020 3541 0000 5502 0206 3410 (konto w PLN)
IBAN: PL27 1020 3541 0000 5202 0364 3111 (konto w EUR)


Leading

Location:
Komala Sunder Amorim

Description

komala sunder amorim

Komala Amorim Sunder

Komala urodziła się w Brazylii i przez dwadzieścia lat mieszkała w Indiach, pracując jako terapeuta w Osho International Meditation Resort. Teraz mieszka w Austrii i podróżuje po całym świecie, dzieląc się swoją pracą. Wieloletnie praktyki medytacyjne, wewnętrzne poszukiwania, połączone z eksploracją szamanizmu,  tradycji Tantry, Zen, sufizmu, taoizmu, sztuk uzdrawiania i współczesnych nauk o ludzkim umyśle i sercu są podstawą jej pracy.

Komala szkoliła się z terapii transpersonalnych i medytacyjnych, technik rozwoju i pracy z ciałem: Systemic Ritual® u Dana Van Kompenhouta, Somatic Experiencing® i Trauma Healing (Peter Levine), Spirits and Systems (shamanic wheel); Hara Awareness Massage®; Cranio Sacral Balancing®, Voicing®, Die Before you Die; Awareness Intensive (Intensywna Świadomość), Satori; Primal therapy and Sexual De-conditioning (Pierwotna Terapia i Odwarunkowanie Seksualne), Essence Work and Chakra Balancing (Praca z Esencją i Równoważenie Czakr), Tai-Chi i Chi-Kung.

Komala opracowała różne kursy dla kobiet i siedmiomiesięczny trening "Przebudzona Kobiecość". Na jej pracę wpłynęły także nauki Davida Deidy o seksualności i męsko-żeńskiej polaryzacji; Świadome Życie i Umieranie Stephen’a Levine; Dialog Głosowy Hali i Sidry Stone; Przejrzysta Komunikacja Thomasa Hübl’a.

www.komalaamorim.com

Contact

© TuiTeraz.eu - Centre For Personal And Spiritual Development "Here And Now" in New Kawkowo.

Address:

New Kawkowo 52 A, the municipality Jonkowo 11-042
Warmia and Mazury region

Phones:

Office: +48 662 759 576
Jacek Towalski: +48 602 219 382
Maja Wołosiewicz-Towalska: +48 606 994 366

kawkowo@tuiteraz.eu

www.tuiteraz.eu