CENTER HERE AND NOW / WORKSHOPS / Październik 2020 / 23.10.20 - 25.10.20

Event

Title:
Biodanza – taniec życia, serca i wolności, prowadzi Cristiano Martins, (Warszawa)
When:
23.10.20 - 25.10.20
Where:
,
Category:
Październik 2020

Description

biodanza pazdziernik 2020 01

„Możemy nauczyć się kochać tylko kochając” – Rumi

Archetypy są fundamentami naszej rzeczywistości. Jest to zestaw obrazów psychicznych, obecnych w Zbiorowej Nieświadomości, nasze pierwotne dziedzictwo. Możemy powiedzieć, że jest to psychologiczny ekwiwalent Instynktu. Kiedy tańczymy z archetypem, łączymy się na głębokim poziomie z naszym człowieczeństwem, a wtedy mogą rozkwitać nasze własne, unikalne jakości.

Carl Jung, który zidentyfikował je jako pierwszy, określił je mianem „DNA ludzkiej duszy”. Archetypy, niczym fundament, leżą u podstaw naszego zdrowia psychicznego i są dążeniem do pełnego życia. Podczas tych warsztatów zaproponuję, abyśmy wytańczyli niektóre z nich, zapraszając do naszego kręgu bogów i boginie z mitologii greckiej. Tańczmy zatem!

4 Archetypy:

WOJOWNIK

„Wojownikowi nie chodzi o perfekcję czy niewrażliwość na ciosy, lecz o absolutną wrażliwość, bo tylko ona jest prawdziwą odwagą."

Ten archetyp stanowi część ludzkich uniwersaliów, spotykanych we wszystkich kulturach na przestrzeni czasu. W poszukiwaniu prawdy, znaczenia i ludzkiego potencjału, każde społeczeństwo dostosowywało go do twoich potrzeb. Wojownika spotykamy w tradycjach
i symbolicznych opowieściach wszystkich Wielkich Cywilizacji – jest on obecny w szamańskich tradycjach Indian obu Ameryk, u Inków i u Majów; wciela się w chińskiego mistrza z klasztoru; stanowi centralną postać w legendach o „Rycerzach Okrągłego Stołu” i o średniowiecznym zakonie Templariuszy. W mitologii greckiej Wojownika reprezentują między innymi bóg Ares
i bogini Atena, a w rzymskiej Mars i Minerva. Również w Starym Testamencie istnieją niezliczone przypowieści o wojownikach służących Bogu. Z dziejów starożytnej Sparty pamiętamy o niezłomnym Leonidasie i jego 300 wojownikach. Japonia słynęła z samurajów, mężczyzn szkolonych od dziecięcych lat, by podążać ścieżką Bushido, czyli drogą wojownika. Wkroczenie na Ścieżkę Wojownika oznacza wzięcie osobistej mocy w swoje ręce, przyjęcie świętego dziedzictwa, które pozwala urzeczywistnić swoją Tożsamość i odwagę Bycia.

KOCHANEK

“Niech twoje życie stanie w ogniu,

Szukaj ludzi, którzy podsycać będą twoje płomienie.” (Rumi)

Pragnienie miłości, połączenia z drugim człowiekiem jest być może najsilniejszą potrzebą ludzkości. Jest to najbardziej fundamentalne dążenie, które jednoczy ludzką rasę, klan, rodzinę, społeczeństwo. Zintegrowanej jednostce kontakt z tym archetypem pozwala dostrzec, że wszystko jest ze sobą połączone w piękny, koherentny i tajemniczy sposób. W sposób naturalny odczuwa ona empatię dla świata, który ją otacza. Jest to pierwotny wzorzec energetyczny, który wnosi w nasze życie entuzjazm i pasję. Archetyp ten wyraża się w pragnieniu przyjemności
i dobrostanu, jakie cechuje nasz gatunek i daje impuls, by zanurzyć się w świat doznań. Sprawia, że chcemy dawać i otrzymywać miłość.

MAG

"Tyle jest ścieżek do Boga, ile dusz na Ziemi." (Rumi)

Archetyp ten reprezentuje Percepcję i Doświadczenia, które nie są natychmiastowo dostępne lub widoczne. Opisuje on zestaw obrazów psychicznych, które zapraszają nas, by zanurzyć się
w oceanie Zbiorowej Nieświadomości i zacząć pojmować życie w sposób uświęcony. Zachęca do tego, by zrozumieć, że „nie jesteśmy odizolowanymi istotami, lecz uczestniczymy
w zjednoczonym ruchu kosmosu.” (R. Toro) W historii ludzkości Mag przejawiał się
w społecznościach plemiennych w postaci “Szamana”, które to słowo oznacza: widzieć
i wiedzieć. Szaman był uzdrowicielem, który przywracał porządek życia poprzez dotarcie do przyczyn zjawisk; sprawiał, że ludzie odzyskiwali pełnię swej istoty; był mediatorem pomiędzy światem widzialnym a niewidzialnym. W starożytnej Grecji odnajdujemy Maga w inicjacyjnych misteriach eleuzyjskich ku czci bogini Demeter i Persefony oraz w Dionizjach.         

KRÓL/KRÓLOWA

Archetyp Króla – mediator, most, sprawca syntezy, zdolny połączyć Niebo i Ziemię
w tabernakulum serca, może być prawdziwym „axis mundi”, jak mawiał Mircea Eliade. Potrafi zagłębić się w Świętym Oceanie Transcendencji a zarazem utrzymać połączenie ze sprawami doczesnymi. Król ma być również inspirującym przykładem – „Jako prowadzi Król, tako się dzieje w Królestwie.” Człowiek, który w pełni integruje się z archetypem Króla, bierze odpowiedzialność za Życie, zarówno na swej indywidualnej ścieżce jak i w niepodzielnym, kosmicznym wymiarze. Archetyp ten uczy też jak być Autorytetem – czyli Autorem samego siebie.

biodanza pazdziernik 2020 02

Biodanza oznacza Taniec Życia.  To taniec serca i wolności rodem z Ameryki Południowej. To system, który integruje muzykę i ruch; umożliwia nawiązanie autentycznej relacji ze sobą, z innymi ludźmi oraz z otoczeniem. Tworzy intensywniejszą świadomość życia, dzięki uważności i obecności w „tu i teraz”.

Celem Biodanzy jest świętowanie życia. Pobudza i ułatwia nawiązywanie relacji, pomaga uczestnikom odzyskać radość i witalność oraz celebrować świętość życia. Pomaga czuć się szczęśliwym, zdrowym i pewniejszym siebie, wzmacniając poczucie własnej wartości i doskonaląc umiejętność dokonywania wyborów.

Biodanza to głęboko transformująca, a zarazem delikatna praca nad  świadomością oparta na pracy z ciałem, ruchem i tańcem.

 • Integruje ciało, umysł, emocje i duszę.
 • Rozbudza witalność, kreatywność, zmysłowość, seksualność i emocjonalność.
 • Uczy otwartości, radości, budowania dobrych relacji oraz wyrażania emocji.

Przemiana następuje poprzez naukę odczuwanie połączenia ze swoim ciałem, emocjami i energią. Doświadczenia te, określane są mianem “vivencias”. Umożliwiają one dostęp do naszych pierwotnych emocji i pomagają wyrażać je poprzez ruch.

biodanza pazdziernik 2020 03biodanza pazdziernik 2020 04

„Biodanza reprezentuje pierwotny schemat energetyczny głębokiego związku i wolności ekspresji, piękna, entuzjazmu i pasji. Żyje w nas dzięki rdzennym pragnieniom naszego gatunku, takim jak pragnienie zdrowia, miłości, przyjemności i dobrego samopoczucia. Daje nam impuls by zanurzyć się w świecie wrażeń i zmysłów. Uczy nas postrzegać życie jako sztukę, a także słuchać kompasu własnego serca, który łączy nasze pragnienie dawania oraz otrzymywania miłości.” (Cristiano Martins)

biodanza pazdziernik 2020 05

Biodanza wzmacnia także „lineas de vivencia”, czyli linie żywotności w ramach pięciu określonych dziedzin: witalności, seksualności, kreatywności, uczuciowości i transcendencji.

Biodanza opiera się na badaniach psychologicznych, filozoficznych, antropologii tańca i tradycyjnych rytuałach. Jeden z jej nauczycieli wyjaśnia pochodzenie słowa “biodanza”
z greckiego bios oznaczającego życie, oraz z wywodzącego się z hiszpańskiego danza, które oznacza taniec. Zajęcia polegają na osobistym, bezpośrednim doświadczeniu – indywidualnie, w parach, podgrupach lub w grupie złożonej ze wszystkich uczestników. Podczas zajęć wykorzystuje muzykę, ruch i taniec aby umożliwić stworzenie harmonii i bliskości w relacjach międzyludzkich.

Biodanza Systemu Rolando Toro to metoda, która pracuje na potencjale możliwości każdego człowieka. Wykorzystuje metodę autorską twórcy systemu, prof. Rolando Toro, która bazuje na pozytywnych zasobach każdego z nas, odkrywając przed nami różne możliwości i formy ekspresji. Jej ojcem jest psycholog, antropolog, poeta i artysta z Chile. A od lat 60 -tych XXw jest rozpowszechniana w ponad 30 krajach na całym świecie jako metoda rozwoju osobistego.

Biodanza zwraca naszą uwagę na budowanie więzi i relacji poprzez kontakt wzrokowy, który stanowi podstawę pięknej komunikacji bez użycia słów. Ten sposób pomaga w otwarciu serca, zmianie potrzeb i pragnień danej osoby, pobudzeniu gotowości na nowe doświadczenia.

biodanza pazdziernik 2020 06biodanza pazdziernik 2020 07

„Człowiek nie żyje, aby tańczyć, lecz tańczy, aby szczęśliwiej żył”

Harmonogram zajęć:

PIĄTEK (23 października):

 • 20:00 – 22:00 BIODANZA

SOBOTA  (24 października):

 • 11:00 – 14:00 BIODANZA
 • 14:00 – 16:00 Przerwa obiadowa i odpoczynek
 • 16:00 – 19:00 BIODANZA

NIEDZIELA  (25 października):

 • 10:00 – 13:00 BIODANZA
 • 13:00 – 15:00 Przerwa obiadowa i odpoczynek
 • 15:00 – 18:00 BIODANZA

Aby rozpocząć praktykę Biodanzy i doświadczyć płynących z niej korzyści nie jest konieczne żadne doświadczenie ani przygotowanie taneczne. Taniec odbywa się boso.


Szczegóły warsztatu


TERMIN:

23-25 października 2020 (piątek – niedziela)

ROZPOCZĘCIE

23 października godz. 20

ZAKOŃCZENIE

25 października godz. 18

MIEJSCE:

Warszawa

CENA WARSZTATU

 • 650 zł

KONTAKT:

 • Jacek Towalski, tel.: +48 602 219 382
 • Maja Wołosiewicz - Towalska, tel.: +48 606 994 366,
 • Biuro, tel.: +48 662 759 576
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  www.tuiteraz.eu
ZAPISY:
 1. Konieczna rejestracja mailowa na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu, daty i tytułu wydarzenia);
 2. Dopiero po otrzymaniu maila potwierdzającego, prosimy o wpłatę zaliczki w ciągu tygodnia od zgłoszenia.
 3. Brak wpłaty zaliczki w ciągu 7 dni anuluje rezerwację za warsztat! Prosimy nie wpłacać pieniędzy dopóki nie zostanie potwierdzone mailowo wpisanie na listę uczestników!
 4. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu ośrodka (otrzymanego mailem po zgłoszeniu);
 5. Zaliczkę za pobyt w wysokości 200 zł prosimy wpłacać na konto Ośrodka Rozwoju Osobistego „Tu i Teraz” z podaniem imienia i nazwiska oraz opisem: „zaliczka za pobyt 23-25.II.2020”.
 6. Zaliczka jest zwrotna tylko w ciągu dwóch tygodni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie ośrodka, jednak nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem warsztatu. W razie zwrotu zaliczki ośrodek potrąca 20 zł na opłaty manipulacyjne. Zaliczka nie może być przełożona na inny warsztat.

RACHUNEK BANKOWY OŚRODKA:

Tu i Teraz
BANK PKO BP
92 1020 3541 0000 5502 0206 3410


BIC (Swift): BPKOPLPW
IBAN: PL92 1020 3541 0000 5502 0206 3410 (konto w PLN)
IBAN: PL27 1020 3541 0000 5202 0364 3111 (konto w EUR)


Leading

Location:
Cristiano Martins

Description

cristiano martins

Cristiano Martins

Jest nauczycielem  Biodanzy (systemu Rolando Toro), certyfikowanym przez portugalską szkołę Biodanza SRT. Jest także częścią kadry pedagogicznej w Instytucie Psychologii Stosowanej, gdzie prowadzi podyplomowy kurs pt: "Rozwój i terapia człowieka poprzez sztuki ekspresyjne”. W ciągu ostatnich kilku lat poświęcił się tworzeniu różnorodnych autorskich warsztatów, takich jak: "Poddaj się miłości"; "Święty wojownik"; "Ekstatyczny kochanek"; "Korzenie na ziemi, korzenie w niebie"; "Chaos, kreatywność i powrót sacrum"; "Narodziny kosmicznego człowieka"; "Pod znakiem uczucia";  "Mistyczny magik". Oferuje swoją pracę w wielu krajach: w Niemczech, Hiszpanii, Holandii, Grecji, Francji, Estonii i Kanadzie.

Urodzony w 1979 r. w Niemczech, osiedlił się  i mieszka w Portugalii. Po ukończeniu klinicznej pedagogiki psychiatrycznej uczył się terapii Gestalt. Narzędzia te pozwoliły mu pracować przez kilka lat w dziedzinie zaburzeń behawioralnych. Jest jednym z pracowników dydaktycznych Instytutu Psychologii Stosowanej na studiach podyplomowych „Rozwój człowieka i terapia poprzez sztukę ekspresyjną”, a także współpracuje z portugalską Szkołą Biodanzy jako superwizor uczniów i nowych nauczycieli.

https://cristianomartinsbio.wixsite.com/website/

Contact

© TuiTeraz.eu - Centre For Personal And Spiritual Development "Here And Now" in New Kawkowo.

Address:

New Kawkowo 52 A, the municipality Jonkowo 11-042
Warmia and Mazury region

Phones:

Office: +48 662 759 576
Jacek Towalski: +48 602 219 382
Maja Wołosiewicz-Towalska: +48 606 994 366

kawkowo@tuiteraz.eu

www.tuiteraz.eu