CENTER HERE AND NOW / WORKSHOPS / Listopad 2023 / 03.11.23 - 06.11.23

Event

Title:
Biodanza -Projekt Minotaur. Stawianie Czoła Lękom. Warsztat Zaawansowany, (Nowe Kawkowo)
When:
Fri, 3. November 2023 - Mon, 6. November 2023
Where:
Cristiano Martins
Category:
Listopad 2023

Description

001 03112023 001001 03112023 002001 03112023 003

Czasami musimy poświęcić  nasze lęki, tak aby nasze serce mogło pozostać w otwartości i w jedności z Misją jaką ma dla nas Życie. 

Zapraszamy na niesamowitą wewnętrzną Podróż, która pozwoli nam wejść do labiryntu własnego życia. Projekt Minotaur to stworzona przez Rolando Toro ceremonia przemiany, zainspirowana obrzędami inicjacyjnymi starożytnej Grecji.

Rolando Toro stworzył system, który przywraca nas do pełni życia, gdzie uczucie szczęścia, radości i spokoju mogą zostać wywołane i zapisane w naszym ciele i duchu, w bezpiecznej
i pełnej miłości przestrzeni.
Rolando czerpiąc z mitologii i różnego rodzaju metafor – pomaga, poprzez wyrażanie się w tańcu, ponownie pobudzić miłość i pragnienie życia.

Projekt Minotaur to metodologia stosowana w Biodanzie, za pomocą której możemy uzyskać dostęp do naszych najgłębszych lęków i wątpliwości, które powstrzymują nas od życia pełnią życia. Inspirowany legendą Tezeusza i Labiryntu, projekt Minotaur to rytualna wewnętrzna podróż, która pozwala wejść do labiryntu własnej egzystencji. Ten kto przeszedł ze swoim Boskim Dzieckiem przez ten labirynt, może znacznie bardziej skorzystać z Nici Ariadny – rozwiązać nurtujące go zagadnienia i prowadzić innych w ich własnej podróży do szczęścia i błogości istnienia.

Projekt Minotaur jest doświadczeniem transformacyjnym, mającym na celu nawiązanie lepszego kontaktu z naszą instynktowną siłą, jak również niewinnym aspektem w nas, z których to płynie nasza pierwotna moc, oraz uwolnienie naszego wewnętrznego Minotaura, zaakceptowanie go i pielęgnowanie jego piękna i siły.

Poprzez nasze osobiste wyzwania możemy stawić czoła naszym lękom i obawom i przekształcić je w odwagę. Stanięcie oko w oko z kryzysem własnego życia prowadzi nas do egzystencjalnego wyzwolenia.

001 03112023 004 

Labirynt jest archetypową metaforą, która przedstawia naszą własną egzystencję, razem z istniejącymi w niej zagadkami i wątpliwościami. W centrum labiryntu znajduje się Minotaur, istota o ludzkim ciele i głowie byka, symbolizująca nasz dziki i instynktowny aspekt, który pulsuje w nas jako pierwotna siła.

Celem procesu jest przywrócenie utraconego połączenia z tą pierwotną siłą, przywrócenie jej piękna i umożliwienie jej samoregulacji. Wyzwaniem, a zarazem celem, jest asymilacja, integracja naszego Minotaura zamiast podejmowania prób zabicia go.

Ten starożytny grecki mit pomaga nam znaleźć wrota do naszej ścieżki do wewnątrz.

Oprócz Labiryntu, w systemie Biodanzy znajdujemy koncept Drzewa Lęków. To Drzewo objawia nam sytuacje w naszym życiu, które generują lęk; lęk przed śmiałym kroczeniem przez życie, lęk przed miłością, lęk przed utratą swoich granic, lęk przed zmianą i tak dalej. Do każdego lęku przypisane jest określone wyzwanie. Kiedy decydujesz się stawić czoła temu wyzwaniu, mierzysz się z własnym Minotaurem.

Projekt Minotaur jest wyjątkowym podejściem do Ludzkiego Przeznaczenia. Metodologia ta pozwala na przezwyciężenie własnych lęków i poszerzenie własnej tożsamości.

Lęk jest instynktowną reakcją na naturalne niebezpieczeństwo i jest powiązany z naszymi automatycznymi mechanizmami walki lub ucieczki. Lęki są zatem ważnym narzędziem zapewniającym nam przetrwanie. Jednak we współczesnej kulturze człowiek jest coraz bardziej podatny na fikcyjne lęki, które wypaczają naszą wrodzoną mądrość. Propozycja Rolando to przygoda pozwalająca zmierzyć się z Naszymi lękami. Nagrodą za to jest uwolnienie od lęku i odrodzenie w witalności wobec życia.

Misją projektu jest ponowne nawiązanie kontaktu z tymi pierwotnymi siłami, docenienie ich piękna i siły samoregulacji. W tym doświadczeniu „wyzwanie” nie polega na zabiciu „Wewnętrznego Minotaura”, ale na przyjęciu go – uczynieniu go częścią nas.

„Metodologia projektu polega na stawianiu czoła sytuacji kryzysowej poprzez tańce i ceremonie, które przypominają archaiczne „Tajemnice” i prowadzą nas do egzystencjalnego oświecenia”… (Ronaldo Toro)

001 03112023 005

Co jest wymagane, aby wziąć udział w weekendzie Projektu Minotaur?

 • Gotowość do konfrontacji i stawienia czoła lękom w obszarach naszego życia, w których czujemy, że nie manifestujemy w pełni naszej tożsamości.
 • Nawet jeśli brałeś już udział w Projekcie Minotaur, możesz ponownie uczestniczyć w warsztatach i przepracować inne lęki lub przeszkody, które pojawiają się TERAZ w Twoim życiu.

„Projekt Minotaur” narodził się z możliwości przezwyciężenia lęków, które uniemożliwiają nam życie Pełnią Życia oraz z wrodzonego pragnienia wykorzystania wszystkich naszych ludzkich potencjałów. Podczas zajęć przywołujemy całą odwagę i siłę życiową, które pozwoli Nam napisać na nowo nasz Osobisty Mit.

Jest to bardziej terapeutyczne Podejście Biodanzy i oferuje inny sposób pracy niż pozostałe Warsztaty, w których dotychczas uczestniczyliście.

001 03112023 006

Biodanza oznacza Taniec Życia.  To taniec serca i wolności rodem z Ameryki Południowej. To system, który integruje muzykę i ruch; umożliwia nawiązanie autentycznej relacji ze sobą,
z innymi ludźmi oraz z otoczeniem.
Tworzy intensywniejszą świadomość życia, dzięki uważności i obecności w „tu i teraz”. Celem biodanzy jest świętowanie życia. Pobudza i ułatwia nawiązywanie relacji, pomaga uczestnikom odzyskać radość i witalność oraz celebrować świętość życia. Pomaga czuć się szczęśliwym, zdrowym i pewniejszym siebie, wzmacniając poczucie własnej wartości i doskonaląc umiejętność dokonywania wyborów.

Mity to poetyckie i filozoficzne narracje, oryginalne objawienia naszej podświadomej psychiki. Podążając za Jungiem „my nie kreujemy mitów, my ich doświadczamy”. Aktywowanie lub brak aktywowania tych wewnętrznych wzorców sugeruje nasze fundamentalne różnice. Wiedza, zwłaszcza ta, która przychodzi poprzez doświadczenie cielesne, dostarcza środków zrozumienia i środków aktywowania tych mentalnych rzeczywistości.

Greckie mity pozostają aktualne i obowiązujące w swojej doskonałości, ponieważ istnieje coś głęboko prawdziwego w ich powiązaniu z powszechnym ludzkim doświadczeniem.

Kiedy zapytano Junga, dlaczego psychologia jest tak młoda, odpowiedział, że w dawnych czasach ludziom wystarczały mity. „Mity spełniają funkcje psychologiczne, metafizyczne, socjologiczne i kosmologiczne” (Joseph Campbell).

Inne kultury, doskonale związane ze „sztuką bycia”, wiedziały, że aby poznać siebie, musimy poznać bogów i boginie, którzy w nas mieszkają. Mówiąc słowami Jamesa Hillmana, musimy „stawić czoła bogom”. A „stawianie czoła bogom” oznacza przebudzenie się do psychologicznych wymiarów, a każdy z nich reprezentuje coś w naszej tożsamości.

„Biodanza reprezentuje pierwotny schemat energetyczny głębokiego związku i wolności ekspresji, piękna, entuzjazmu i pasji. Żyje w nas dzięki rdzennym pragnieniom naszego gatunku, takim jak pragnienie zdrowia, miłości, przyjemności i dobrego samopoczucia. Daje nam impuls by zanurzyć się w świecie wrażeń i zmysłów. Uczy nas postrzegać życie jako sztukę, a także słuchać kompasu własnego serca, który łączy nasze pragnienie dawania oraz otrzymywania miłości.”

(Cristiano Martins)

001 03112023 007 

Życie jako najświętszy z przejawów nieustannie prosi nas, abyśmy w całkowitej miłości odradzali się na nowo i wracali do pełni siebie w każdej chwili swojego życia. Pierwszym krokiem do podjęcia tej Podróży jest uznanie, że miłość jest sztuką. W tym samym sensie, w którym życie w całej okazałości jest sztuką. Jeśli chcemy nauczyć się kochać, powinniśmy robić te same czynności, które robimy, gdy chcemy nauczyć się jakiejkolwiek innej sztuki, takiej jak muzyka czy rzeźba.

Biodanza to głęboko transformująca, a zarazem delikatna praca nad świadomością oparta na pracy z ciałem, ruchem i tańcem.

 • Integruje ciało, umysł, emocje i duszę.
 • Rozbudza witalność, kreatywność, zmysłowość, seksualność i emocjonalność.
 • Uczy otwartości, radości, budowania dobrych relacji oraz wyrażania emocji.

Przemiana następuje poprzez naukę odczuwania połączenia ze swoim ciałem, emocjami i energią. Doświadczenia te, określane są mianem “vivencias”. Umożliwiają one dostęp do naszych pierwotnych emocji i pomagają wyrażać je poprzez ruch.

Biodanza wzmacnia także „lineas de vivencia”, czyli linie żywotności w ramach pięciu określonych obszarów: witalności, seksualności, kreatywności, uczuciowości i transcendencji.

Biodanza opiera się na badaniach psychologicznych, filozoficznych, antropologii tańca i tradycyjnych rytuałach. Jeden z jej nauczycieli wyjaśnia pochodzenie słowa “biodanza”
z greckiego bios oznaczającego życie, oraz z wywodzącego się z hiszpańskiego danza, które oznacza taniec. Zajęcia polegają na osobistym, bezpośrednim doświadczeniu – indywidualnie, w parach, podgrupach lub w grupie złożonej ze wszystkich uczestników. Podczas zajęć wykorzystuje muzykę, ruch i taniec aby umożliwić stworzenie harmonii i bliskości w relacjach międzyludzkich.

Biodanza Systemu Rolando Toro to metoda, która pracuje na potencjale możliwości każdego człowieka. Wykorzystuje metodę autorską twórcy systemu, prof. Rolando Toro, która bazuje na pozytywnych zasobach każdego z nas, odkrywając przed nami różne możliwości i formy ekspresji. Jej ojcem jest psycholog, antropolog, poeta i artysta z Chile. A od lat 60 -tych XXw jest rozpowszechniana w ponad 30 krajach na całym świecie jako metoda rozwoju osobistego.

001 03112023 008

„Człowiek nie żyje, aby tańczyć, lecz tańczy, aby szczęśliwiej żył”

Biodanza zwraca naszą uwagę na budowanie więzi i relacji poprzez kontakt wzrokowy, który stanowi podstawę pięknej komunikacji bez użycia słów. Ten sposób pomaga w otwarciu serca, zmianie potrzeb i pragnień danej osoby, a także w pobudzeniu gotowości na nowe doświadczenia.

Aby rozpocząć praktykę Biodanzy i doświadczyć płynących z niej korzyści nie jest konieczne żadne doświadczenie ani przygotowanie taneczne. Taniec odbywa się boso.

Jest to warsztat zaawansowany, warunkiem uczestnictwa jest wzięcie udziału w minimalnie pięciu warsztatach Biodanzy
(w tym przynajmniej dwóch z Cristiano Martins).

Dziękujemy za możliwość wykorzystania pięknych zdjęć od: Agnieszki Cytackiej i Magdaleny Mogielnickiej.

WARSZTAT JEST TŁUMACZONY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POLSKI!


Szczegóły warsztatu


TERMIN:

 • 3 – 6 listopada 2023 (od piątku do poniedziałku)

ROZPOCZĘCIE
 • 3 listopada godz. 18 (zaczynamy kolacją w piątek)
ZAKOŃCZENIE
 • 6 listopada  godz. 14 (kończymy obiadem w poniedziałek)

MIEJSCE:
 • Ośrodek Rozwoju Osobistego i Duchowego "Tu i Teraz",
  Nowe Kawkowo

CENA WARSZTATU

 • 1200 zł + koszty pobytu i wyżywienia
UWAGA
 • Ze względu na niestabilną sytuację ekonomiczną w Polsce, zastrzegamy sobie możliwość podnoszenia cen noclegów, posiłków i warsztatów, w oparciu o kursy walut i oficjalne wskaźniki inflacji.
CENA POBYTU
 • Wyżywienie: 110 zł dziennie (3 posiłki wegetariańskie)
 • Noclegi: w zależności od standardu od 35 do 140 zł za noc
 • Ośrodek sprzedaje wyłącznie całe pakiety pobytowo / żywieniowo / warsztatowe (nie ma możliwości rezygnacji z posiłków ani noclegów)

KONTAKT:

 • Jacek Towalski, tel.: +48 602 219 382
 • Maja Wołosiewicz - Towalska, tel.: +48 606 994 366,
 • Biuro, tel.: +48 662 759 576
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  www.tuiteraz.eu
ZAPISY:
 1. Konieczna rejestracja mailowa na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu, daty i tytułu wydarzenia);
 2. Dopiero po otrzymaniu maila potwierdzającego i wyborze noclegu, prosimy o wpłatę zaliczki w ciągu tygodnia od zgłoszenia.
 3. Brak wpłaty zaliczki w ciągu 7 dni anuluje rezerwację za warsztat i pobyt ! Prosimy nie wpłacać pieniędzy dopóki nie zostanie potwierdzone mailowo wpisanie na listę uczestników!
 4. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu ośrodka (otrzymanego mailem po zgłoszeniu);
 5. Zaliczkę za pobyt w wysokości 220 zł prosimy wpłacać na konto Ośrodka Rozwoju Osobistego „Tu i Teraz” z podaniem imienia i nazwiska oraz opisem: imię i nazwisko,  3-6.XI.2023.
 6. Zaliczka jest zwrotna nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem warsztatu. W razie zwrotu zaliczki ośrodek potrąca 20 zł na opłaty administracyjne. Zaliczka nie może być przełożona na inny warsztat.
 7. Jeśli potrzebują Państwo fakturę VAT, prosimy o taką informację oraz podanie NIP przy wpłacie zaliczki. W przeciwnym wypadku faktura za wpłaconą kwotę zaliczki nie może być wystawiona.
 8. Rezerwacja miejsca w Ośrodku i na warsztacie jest potwierdzona wyłącznie poprzez mailowe zgłoszenia uczestnictwa i terminową wpłatę.
 9. Resztę płatności za pobyt przyjmujemy wyłącznie gotówką, tuż przed warsztatem, po przybyciu do naszego ośrodka.

RACHUNEK BANKOWY OŚRODKA:

Tu i Teraz
BANK PKO BP
92 1020 3541 0000 5502 0206 3410


BIC (Swift): BPKOPLPW
IBAN: PL92 1020 3541 0000 5502 0206 3410 (konto w PLN)
IBAN: PL27 1020 3541 0000 5202 0364 3111 (konto w EUR)


Leading

Location:
Cristiano Martins

Description

cristiano martins

Cristiano Martins

Jest nauczycielem  Biodanzy (systemu Rolando Toro), certyfikowanym przez portugalską szkołę Biodanza SRT. Jest także częścią kadry pedagogicznej w Instytucie Psychologii Stosowanej, gdzie prowadzi podyplomowy kurs pt: "Rozwój i terapia człowieka poprzez sztuki ekspresyjne”. W ciągu ostatnich kilku lat poświęcił się tworzeniu różnorodnych autorskich warsztatów, takich jak: "Poddaj się miłości"; "Święty wojownik"; "Ekstatyczny kochanek"; "Korzenie na ziemi, korzenie w niebie"; "Chaos, kreatywność i powrót sacrum"; "Narodziny kosmicznego człowieka"; "Pod znakiem uczucia";  "Mistyczny magik". Oferuje swoją pracę w wielu krajach: w Niemczech, Hiszpanii, Holandii, Grecji, Francji, Estonii i Kanadzie.

Urodzony w 1979 r. w Niemczech, osiedlił się  i mieszka w Portugalii. Po ukończeniu klinicznej pedagogiki psychiatrycznej uczył się terapii Gestalt. Narzędzia te pozwoliły mu pracować przez kilka lat w dziedzinie zaburzeń behawioralnych. Jest jednym z pracowników dydaktycznych Instytutu Psychologii Stosowanej na studiach podyplomowych „Rozwój człowieka i terapia poprzez sztukę ekspresyjną”, a także współpracuje z portugalską Szkołą Biodanzy jako superwizor uczniów i nowych nauczycieli.

https://cristianomartinsbio.wixsite.com/website/

Contact

© TuiTeraz.eu - Centre For Personal And Spiritual Development "Here And Now" in New Kawkowo.

Address:

New Kawkowo 52 A, the municipality Jonkowo 11-042
Warmia and Mazury region

Phones:

Office: +48 662 759 576
Office: +48 535 285 450
Jacek Towalski: +48 602 219 382
Maja Wołosiewicz-Towalska: +48 606 994 366

kawkowo@tuiteraz.eu

www.tuiteraz.eu