CENTER HERE AND NOW / WORKSHOPS / Kwiecień 2023 / 26.04.23 - 30.04.23

Event

Title:
Majówka z Biodanzą / Warsztat I: Esencja i Dusza Biodanzy. Pięć Linii Życia – Witalność, Kreatywność, Uczuciowość, Seksualność i Transcendencja. Biodanza – Taniec Życia I Wolności., (Nowe Kawkowo)
When:
Wed, 26. April 2023 - Sun, 30. April 2023
Where:
Cristiano Martins
Category:
Kwiecień 2023

Description

003-260423-001.jpg

“Niech twoje życie stanie w ogniu. Szukaj ludzi, którzy będą podsycać twoje płomienie." [Rumi]

Zapraszamy na niesamowitą, radosną, pełną wrażeń i doświadczeń Majówkę z Biodanzą, która w tym roku wyjątkowo składa się z dwóch oddzielnych i niezależnych warsztatów I i II:

 • I warsztat: od 26.IV do 30.IV (środa- niedziela, 4 pełne dni, w cenie 950 zł)
  Majówka z Biodanzą/ Warsztat I – Esencja i Dusza Biodanzy. Pięć Linii Życia/ Żywotności – Witalność, Kreatywność, Uczuciowość, Seksualność i Transcendencja
 • II warsztat: od 30.IV do 03.V (niedziela – środa, 3 pełne dni, w cenie 800 zł )
  Majówka z Biodanzą/ Warsztat II – 7 Mocy Biodanzy. Taniec Życia i Wolności.

UWAGA: Możecie wziąć udział w obu warsztatach w wyjątkowej cenie 1600zł! lub tylko w pojedynczych warsztatach!

Dodatkowo jeżeli oprócz samego warsztatu chcecie odpocząć, pospacerować i zaznać uroków natury warmińskich lasów i jezior możecie skorzystać z oferty:

 • Warsztat I (26-30.IV) + pobyt indywidualny (30.IV-3.V)
 • Pobyt indywidualny (26-30.IV) + Warsztat II (30.IV-3.V)

Biodanza oznacza Taniec Życia. To taniec serca i wolności rodem z Ameryki Południowej. To system, który integruje muzykę i ruch; umożliwia nawiązanie autentycznej relacji ze sobą, z innymi ludźmi oraz z otoczeniem. Tworzy intensywniejszą świadomość życia, dzięki uważności i obecności w „tu i teraz”.

Celem biodanzy jest świętowanie życia. Pobudza i ułatwia nawiązywanie relacji, pomaga uczestnikom odzyskać radość i witalność oraz celebrować świętość życia. Pomaga czuć się szczęśliwym, zdrowym i pewniejszym siebie, wzmacniając poczucie własnej wartości i doskonaląc umiejętność dokonywania wyborów.

Biodanza to głęboko transformująca, a zarazem delikatna praca nad świadomością oparta na pracy z ciałem, ruchem i tańcem.

 • Integruje ciało, umysł, emocje i duszę.
 • Rozbudza witalność, kreatywność, zmysłowość, seksualność i emocjonalność.
 • Uczy otwartości, radości, budowania dobrych relacji oraz wyrażania emocji.

003-260423-002.png

Przemiana następuje poprzez naukę odczuwania połączenia ze swoim ciałem, emocjami i energią. Doświadczenia te, określane są mianem “vivencias”. Umożliwiają one dostęp do naszych pierwotnych emocji i pomagają wyrażać je poprzez ruch.

Biodanza wzmacnia także „lineas de vivencia”, czyli linie żywotności w ramach pięciu określonych obszarów: witalności, seksualności, kreatywności, uczuciowości i transcendencji.

Podstawowe filary tej praktyki opierają się na założeniu, że istnieje kosmiczna inteligencja, która wyraża się w naszej rzeczywistości poprzez instynkty. Instynkty, które jak to ujął laureat Nagrody Nobla Christian Deduve, są nakazami biokosmicznymi i tworzą nasz biologiczny skrypt. Są one siłami motywującymi nasz proces psychiczny, wyłaniają się z Wielkiego Oceanu nieświadomości zbiorowej i wyrażają się poprzez Ruch.

Witalność

„Energia jest zasadą zmiany. Im więcej energii, tym więcej zmian można wytworzyć.”

Witalność wyraża się poprzez dobry poziom zdrowia i harmonii organicznej. Z egzystencjalnego punktu widzenia, witalność to posiadanie silnej motywacji do życia i dysponowanie energią do działania (impuls witalny). Uczucia wewnętrznej radości, uniesienia i egzystencjalnej pełni wypełniają witalną osobę. Witalność jest powiązana z wewnętrznym nastrojem, integracją motoryczną i równowagą neurowegetatywną.

Seksualność

„Mam w pamięci całe zapisane strony, ale dalej nic nie mogę powiedzieć o miłości.” Rumi

Seksualność nawiązuje do przebudzenia źródła pożądania, wzmożonej przyjemności, połączenia z tożsamością seksualną i wyzwolenia z seksualnych represji. Seksualność jest kojarzona u ludzi z przyjemnością, być może jako sposób natury zapewniający ciągłość ludzkiego gatunku. Seksualność i życie są ze sobą nierozerwalnie związane. Pożądanie seksualne nadaje silną motywację do życia.

003-260423-003.jpg

Kreatywność

„Najpotężniejszą ze wszystkich muz jest nasze własne wewnętrzne dziecko.”

Kreatywność poszerza nasze zdolności i umiejętności wyrażania siebie, odnowy oraz budowania. Jest ona integralną wypadkową kosmicznej metamorfozy, ścieżką wydeptaną pomiędzy śladami Chaosu i Porządku. U ludzi przejawia się jako siła i zdolność do innowacji w otaczającej rzeczywistości. Praca twórcza kreuje unikalny i niepowtarzalny język oparty na naszych osobistych doświadczeniach. Najszlachetniejszym aspektem wyrażania twórczości jest twórczość egzystencjalna, która wyraża się w naszych codziennych gestach.

Uczuciowość

„Każdy dzień jest po prostu idealny na miłość.” Rumi

Uczuciowość mówi o zdolności do budowania więzi z innymi poprzez miłość, przyjaźń oraz współodczuwanie i zdolność do empatii. Uczuciowość rozumiana jest jako wyrażanie swojej tożsamości. Może mieć rozszerzone rozumienie „miłości różnicującej”, skierowanej do pojedynczej osoby, oraz „miłości nie różnicującej”, skierowanej do ludzkości jako ogółu.

Nadzmysłowość

„Nie jesteś kroplą w oceanie, jesteś całym oceanem w kropli.”  Rumi

Nadzmysłowość to przekraczanie granic. Odnosi się ona do przezwyciężania siły Ego i przekraczania granic postrzegania siebie, aby móc utożsamiać się z jednością natury i z istotą ludzką. Nadzmysłowość jest „naturalnym działaniem ustanawiania istotnych połączeń ze wszystkim, co istnieje: innymi istotami ludzkimi, zwierzętami, roślinami i minerałami – krótko mówiąc, z kosmiczną całością” (R.Toro)

Nadzmysłowość jest postrzeganiem siebie jako części i wyrażaniem jako całości. Zakłada ona przesuwanie i przekraczanie granic samego siebie, zdolność do poddania się i jednocześnie całkowitego scentrowania. Jest to zaproszenie do otworzenia się na większą całość, w tym na bliźnich, nieświadomą rzeczywistość i na cały wszechświat we wszystkich jego subtelnych przejawach, znanych i nieznanych. W Biodanzie, połączenie z tym co nadzmysłowe jest empirycznym postrzeganiem ciała, w takim zrozumieniu, że boskość nie jest oddzielona od zindywidualizowanej istoty, lecz obie wyrażają się w zintegrowanej ciągłości.

003-260423-004.jpg

„Biodanza reprezentuje pierwotny schemat energetyczny głębokiego związku i wolności ekspresji, piękna, entuzjazmu i pasji. Żyje w nas dzięki rdzennym pragnieniom naszego gatunku, takim jak pragnienie zdrowia, miłości, przyjemności i dobrego samopoczucia. Daje nam impuls by zanurzyć się w świecie wrażeń i zmysłów. Uczy nas postrzegać życie jako sztukę, a także słuchać kompasu własnego serca, który łączy nasze pragnienie dawania oraz otrzymywania miłości.” (Cristiano Martins)

Życie jako najświętszy z przejawów nieustannie prosi nas, abyśmy w całkowitej miłości odradzali się na nowo i wracali do pełni siebie w każdej chwili swojego życia. Pierwszym krokiem do podjęcia tej Podróży jest uznanie, że miłość jest sztuką. W tym samym sensie, w którym życie w całej okazałości jest sztuką. Jeśli chcemy nauczyć się kochać, powinniśmy robić te same czynności, które robimy, gdy chcemy nauczyć się jakiejkolwiek innej sztuki, takiej jak muzyka czy rzeźba.

Biodanza opiera się na badaniach psychologicznych, filozoficznych, antropologii tańca i tradycyjnych rytuałach. Jeden z jej nauczycieli wyjaśnia pochodzenie słowa “biodanza” z greckiego bios oznaczającego życie, oraz z wywodzącego się z hiszpańskiego danza, które oznacza taniec. Zajęcia polegają na osobistym, bezpośrednim doświadczeniu – indywidualnie, w parach, podgrupach lub w grupie złożonej ze wszystkich uczestników. Podczas zajęć wykorzystuje muzykę, ruch i taniec aby umożliwić stworzenie harmonii i bliskości w relacjach międzyludzkich.

Biodanza Systemu Rolando Toro to metoda, która pracuje na potencjale możliwości każdego człowieka. Wykorzystuje metodę autorską twórcy systemu, prof. Rolando Toro, która bazuje na pozytywnych zasobach każdego z nas, odkrywając przed nami różne możliwości i formy ekspresji. Jej ojcem jest psycholog, antropolog, poeta i artysta z Chile. A od lat 60 -tych XXw jest rozpowszechniana w ponad 30 krajach na całym świecie jako metoda rozwoju osobistego.

Biodanza zwraca naszą uwagę na budowanie więzi i relacji poprzez kontakt wzrokowy, który stanowi podstawę pięknej komunikacji bez użycia słów. Ten sposób pomaga w otwarciu serca, zmianie potrzeb i pragnień danej osoby, a także w pobudzeniu gotowości na nowe doświadczenia.

Aby rozpocząć praktykę Biodanzy i doświadczyć płynących z niej korzyści nie jest konieczne żadne doświadczenie ani przygotowanie taneczne. Taniec odbywa się boso.

003-260423-005.jpg

„Człowiek nie żyje, aby tańczyć, lecz tańczy, aby szczęśliwiej żył”

Dziękujemy za możliwość wykorzystania pięknych zdjęć od: Agnieszki Cytackiej i Magdaleny Mogielnickiej.


Szczegóły warsztatu


TERMIN:

 •  26 – 30 kwietnia 2023 (od środy do niedzieli)

ROZPOCZĘCIE
 •  26 kwietnia godz. 18 (zaczynamy kolacją w środę)

ZAKOŃCZENIE
 •  30 kwietnia godz. 14 (kończymy obiadem niedzielę)

MIEJSCE:
 • Ośrodek Rozwoju Osobistego i Duchowego "Tu i Teraz",
  Nowe Kawkowo

CENA WARSZTATU

 • 950 PLN + koszt pobytu i wyżywienia

UWAGA
 • Ze względu na niestabilną sytuację ekonomiczną w Polsce, zastrzegamy sobie możliwość podnoszenia cen noclegów, posiłków i warsztatów, w oparciu o kursy walut i oficjalne wskaźniki inflacji.
CENA POBYTU
 • Wyżywienie: 110 zł dziennie (3 posiłki wegetariańskie)
 • Noclegi: w zależności od standardu od 35 do 140 zł za noc
 • Ośrodek sprzedaje wyłącznie całe pakiety pobytowo / żywieniowo / warsztatowe (nie ma możliwości rezygnacji z posiłków ani noclegów)

KONTAKT:

 • Jacek Towalski, tel.: +48 602 219 382
 • Maja Wołosiewicz - Towalska, tel.: +48 606 994 366,
 • Biuro, tel.: +48 662 759 576
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  www.tuiteraz.eu
ZAPISY:
 1. Konieczna rejestracja mailowa na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu, daty i tytułu wydarzenia);
 2. Dopiero po otrzymaniu maila potwierdzającego i wyborze noclegu, prosimy o wpłatę zaliczki w ciągu tygodnia od zgłoszenia.
 3. Brak wpłaty zaliczki w ciągu 7 dni anuluje rezerwację za warsztat i pobyt ! Prosimy nie wpłacać pieniędzy dopóki nie zostanie potwierdzone mailowo wpisanie na listę uczestników!
 4. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu ośrodka (otrzymanego mailem po zgłoszeniu);
 5. Zaliczkę za pobyt w wysokości 220 zł prosimy wpłacać na konto Ośrodka Rozwoju Osobistego „Tu i Teraz” z podaniem imienia i nazwiska oraz opisem:  „imię i nazwisko, 26-30.IV.2023” .
 6. Zaliczka jest zwrotna nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem warsztatu. W razie zwrotu zaliczki ośrodek potrąca 20 zł na opłaty administracyjne. Zaliczka nie może być przełożona na inny warsztat.
 7. Jeśli potrzebują Państwo fakturę VAT, prosimy o taką informację oraz podanie NIP przy wpłacie zaliczki. W przeciwnym wypadku faktura za wpłaconą kwotę zaliczki nie może być wystawiona.
 8. Rezerwacja miejsca w Ośrodku i na warsztacie jest potwierdzona wyłącznie poprzez mailowe zgłoszenia uczestnictwa i terminową wpłatę.
 9. Resztę płatności za pobyt przyjmujemy wyłącznie gotówką, tuż przed warsztatem, po przybyciu do naszego ośrodka.

RACHUNEK BANKOWY OŚRODKA:

Tu i Teraz
BANK PKO BP
92 1020 3541 0000 5502 0206 3410


BIC (Swift): BPKOPLPW
IBAN: PL92 1020 3541 0000 5502 0206 3410 (konto w PLN)
IBAN: PL27 1020 3541 0000 5202 0364 3111 (konto w EUR)


Leading

Location:
Cristiano Martins

Description

cristiano martins

Cristiano Martins

Jest nauczycielem  Biodanzy (systemu Rolando Toro), certyfikowanym przez portugalską szkołę Biodanza SRT. Jest także częścią kadry pedagogicznej w Instytucie Psychologii Stosowanej, gdzie prowadzi podyplomowy kurs pt: "Rozwój i terapia człowieka poprzez sztuki ekspresyjne”. W ciągu ostatnich kilku lat poświęcił się tworzeniu różnorodnych autorskich warsztatów, takich jak: "Poddaj się miłości"; "Święty wojownik"; "Ekstatyczny kochanek"; "Korzenie na ziemi, korzenie w niebie"; "Chaos, kreatywność i powrót sacrum"; "Narodziny kosmicznego człowieka"; "Pod znakiem uczucia";  "Mistyczny magik". Oferuje swoją pracę w wielu krajach: w Niemczech, Hiszpanii, Holandii, Grecji, Francji, Estonii i Kanadzie.

Urodzony w 1979 r. w Niemczech, osiedlił się  i mieszka w Portugalii. Po ukończeniu klinicznej pedagogiki psychiatrycznej uczył się terapii Gestalt. Narzędzia te pozwoliły mu pracować przez kilka lat w dziedzinie zaburzeń behawioralnych. Jest jednym z pracowników dydaktycznych Instytutu Psychologii Stosowanej na studiach podyplomowych „Rozwój człowieka i terapia poprzez sztukę ekspresyjną”, a także współpracuje z portugalską Szkołą Biodanzy jako superwizor uczniów i nowych nauczycieli.

https://cristianomartinsbio.wixsite.com/website/

Contact

© TuiTeraz.eu - Centre For Personal And Spiritual Development "Here And Now" in New Kawkowo.

Address:

New Kawkowo 52 A, the municipality Jonkowo 11-042
Warmia and Mazury region

Phones:

Office: +48 662 759 576
Office: +48 535 285 450
Jacek Towalski: +48 602 219 382
Maja Wołosiewicz-Towalska: +48 606 994 366

kawkowo@tuiteraz.eu

www.tuiteraz.eu