CENTER HERE AND NOW / WORKSHOPS / Listopad 2018 / 08.11.18 - 11.11.18

Event

Title:
Balans energetyczny: jak harmonizować własną energię fizyczna, emocjonalna i mentalną, (Nowe Kawkowo)
When:
Thu, 8. November 2018 - Sun, 11. November 2018
Where:
Krzysztof Krupka
Category:
Listopad 2018

Description

detoks regeneracja ciala dr krupka

Na warsztatach  dowiesz się i doświadczysz jak  odblokować swoją energię. Co zaburza jej obieg, co nam odbiera energię i  czym jest energia fizyczna, emocjonalna i mentalna. Gdzie zaczyna się choroba i jak jej zapobiegać.

Nauczysz się uspokajać,  oczyszczać  i balansować swój stan fizyczny i psychoemocjo-nalny.

Dowiesz się  jak  pracować na co dzień i jak chronić swoje ciało fizyczne, emocjonalne
i mentalne. Jakie produkty żywieniowe stabilizują system energetyczny. 

Dowiesz się  o kluczowym znaczeniu dla zdrowia  układów limfatycznego, hormonalnego, immunologicznego oraz autonomicznego układu nerwowego. Jak harmonizować w/w układy. Jak przeciwdziałać starzeniu w/w układów.

W trakcie warsztatów  zostaniesz wprowadzoany/a  do pracy ciałem, emocjami i umysłem wg autorskiej koncepcji Balance of Energy.

Warsztaty kierowane są do wszystkich którym zależy na zdrowiu oraz na jego pozytywnym kształtowaniu, ale także dla tych którzy uczą innnych lub stosują różne terapie. Podczas zajęć  każdy uczestnik będzie miał zmierzony swój potencjał energetyczny oraz dostanie wskazówki do własnej pracy.

Warsztat jest przeznaczony dla osób, które są zainteresowane własnym wpływem na swoje zdrowie, życie zawodowe i osobiste. Jest skierowany do wszystkich,  którzy są gotowi  uczyć się czegoś nowego, mają otwarty umysł i serce na zmianę siebie.  Także dla psychologów, terapeutów, lekarzy i wszystkich, którzy chcą poprawić jakość swojego życia.

Leczenie oparte o analizę psychoenergetyczną jest terapią, której podstawę stanowi całościowy obraz człowieka oraz podejście, że choroba ma zawsze charakter zaburzeń całego systemu energetycznego człowieka.

Podczas warsztatu dr n. med. Krzysztof Krupka wykorzystuje swoją wiedzę z zakresu rehabilitacji, neurologii i chorób wewnętrznych oraz z zakresu tradycyjnej medycyny chińskiej, ajurwedy, izopatii, homotoksykologii, ziołolecznictwa, dietetyki, terapii psychoonkologicznej i helingerowskiej.

Posiadana wiedza pozwala mu w sposób harmonijny łączyć współczesną wiedzę medyczną z tradycyjnymi metodami leczniczymi. Mottem, którym się kieruje w swoim postępowaniu medycznym są słowa Bertolda Ulsamera: „Bez korzeni nie ma skrzydeł”, czyli mówiąc inaczej, aby współczesna medycyna mogła się rozwijać, dla dobra ludzi, nie może pomijać tradycyjnych systemów leczniczych. Jego nauczycielami  byli C. Simonton, prof.  Z. Garnuszewski, prof. P. Wilchelmson, Wolfgang Deusser, prof. G. Heim, Foster Perry i wielu innych. W oparciu o wieloletnie badania nad przemianami energetycznymi człowieka dr Krupka opracował najnowocześniejszy system diagnostyki człowieka pod nazwą Skaningowa diagnostyka termoregulacyjna. Dzięki tej metodzie udało mu się uzyskać unikalną w świecie metodę analizy i syntezy  psychoenergetycznej, łączącą w sobie medycynę, fizykę i psychologię a także duchowość człowieka.

Do opracowania podstaw analizy psychoenergetycznej dr Krzysztof Krupka wykorzystał m.in.

 • Embriologię i anatomię człowieka
 • Chemię i fizykę medyczną
 • Biochemię układu nerwowego
 • Koncepcje W. Reicha, A. Lowena , orientalne [ czakry , ayurweda , T.M.CH.]
 • Analizę stanów szczytowych wg Granta McFetdrige
 • Typologię homeopatyczną, izopatyczną, homotoksykologiczną
 • Enneagram i wiele innych sposobów analizy osobowości
 • Zasady tzw. „świętej geometrii”
 • Systemowe ustawienia rodzin wg B. Hellingera

W rozpoznaniu podczas wizyty lekarskiej dr Krupka określa, jaka jest podstawowa przyczyna zaburzeń psychoemocjnalnych i fizycznych -  tym samym leczy chorobę przyczynowo a nie objawowo. Celem jego terapii jest wyleczenie, a nie leczenie. A uzyskanie pełnego zdrowia jest możliwe tylko poprzez przejście procesu przemiany we wszystkich płaszczyznach tzn. duchowej, emocjonalnej i fizycznej. Nagrodą za takie zaangażowanie jest nie tylko zdrowie fizyczne, to zmiana zdrowia psychicznego i społecznego na znacząco lepsze. Uczestnik warsztatu  uzyskuje ogromne możliwości kierowania własnym rozwojem i zdrowiem poprzez zmianę świadomości siebie.

Co uczestnicy mogą uzyskać podczas warsztatu?:

 • przejść przez oczyszczenie ciała, emocji i umysłu;
 • nauczyć się procesu oczyszczania i regeneracji;
 • uzyskać umiejętność przygotowania potraw regenerujących i oczyszczających;
 • nabyć umiejętności oczyszczania negatywnych emocji i myśli;
 • nabyć umiejętność pracy z własnym „cieniem”;
 • ocenę stopnia równowagi energetycznej poszczególnych obszarów ciała (analiza i synteza psychoenergetyczna);
 • ocenę kierunku energetycznego, w jakim kierunku postępuje ich rozwój;
 • możliwość doświadczenia i dokonania zmian w sferze mentalnej, emocjonalnej, fizycznej;
 • zbiór osobistych zaleceń, jak podążać do równowagi oraz zalecenia dietetyczne;

Każda z osób będzie mogła doświadczyć, jak jej  nastawienie i emocje wpływają na zdrowie i możliwości rozwoju. Istotą warsztatu jest umożliwienie uczestnikowi nauczenia się w jaki sposób może on samodzielnie oddziaływać na swoją sferę mentalną, emocjonalna i fizyczną.

Uwaga: Pacjenci z chorobami psychicznymi i terminalnymi,  po przebytych incydentach psychotycznych oraz  osoby do lat 18  nie mogą uczestniczyć w tym warsztacie !

Czym jest analiza i synteza psychoenergetyczna?

Życie jest energią. Zmiany energii są charakterystyczne dla wszystkich istot żywych. Porządek zmian energetycznych opisują zasady termodynamiki. Wszelkie odstępstwa od porządku energetycznego świadczą o chorobie. Czasem zaburzenie dotyczy tylko sfery psychicznej lub duchowej, jednak im większe odchylenia tym poważniejsze zagrożenie zdrowia . Przy pomocy tzw termografii regulacyjnej STRD możemy zmierzyć zmiany energii oraz stopień jej uporządkowania. Dzięki temu uzyskujemy całościowy obraz człowieka, jego mapę energetyczną lub inaczej mówiąc obraz pola energetycznego. W polu tym zapisane są wszelkie informacje o stanie fizycznym i psychicznym badanego.

Analiza i synteza psychoenergetyczna zajmuje się odczytywaniem i opisywaniem zjawisk psychoemocjonalnych i fizycznych, w polu energetycznym człowieka, na podstawie specjalnie do tego celu opracowanych testów oraz diagnostyki termoregulacyjnej STRD.

Analiza  i synteza psychoenergetyczna pozwala postawić prawidłową diagnozę, wskazuje na rzeczywistą, pierwotną przyczynę choroby, niejednokrotnie maskowaną przez różnorakie objawy chorobowe. Dolegliwości ze strony żołądka nie muszą świadczyć o zaburzeniach dotyczących tylko tego narządu, pierwotna przyczyna może tkwić całkiem gdzie indziej. Celne rozpoznanie pozwala na zastosowanie skutecznej terapii przyczynowej.

Analiza i synteza  psychoenergetyczna pozwala także ocenić osobowość człowieka oraz poziom jej stabilności. Umożliwia ukierunkowanie rozwoju osobowości, określenie najlepszych cech badanego i drogi do optymalnego ich wykorzystania.

Analiza i synteza  psychoenergetyczna jest metodą całkowicie innowacyjną w świecie. Została opracowana przez połączenie uznanej wiedzy psychologicznej z elementami fizyki oraz biologii i medycyny. Takie ujecie pozwala widzieć człowieka nie tylko jako odrębną jednostkę, ale jako część większego systemu, i w związku z tym obserwować różne, tzn. korzystne i niekorzystne, wpływy systemu [rodzina, praca, miejsce zamieszkania itd.] na zachowanie i zdrowie człowieka. Takie całościowe podejście pozwala na lepsze zrozumienie nie tylko, czym jest np. choroba, ale także, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.

Analiza i synteza psychoenergetyczna wyjaśnia w dużym stopniu wiele zjawisk z pogranicza medycyny, psychologii i fizyki. Dzięki analizie możemy przewidzieć i zapobiegać nie tylko chorobom, ale także innym zjawiskom, niepowodzenia w pracy czy życiu osobistym stają się bardziej zrozumiałe. Wzrost samoświadomości, następujący dzięki informacji uzyskanej przez analizę psychoenergetyczną, daje często potężny impuls do zmiany swojego życia na lepsze.

Podstawy analizy psychoenergetycznej opracowałem na podstawie syntezy wielu dziedzin, dla których znalazłem wspólny mianownik. Co jest wspólne np. dla homeopatii i tradycyjnej medycyny chińskiej? Co łączy tradycyjne metody leczenia z fizyką kwantową i np. embriologią? możesz się dowiedzieć na warsztatach i kursach, które prowadzę. Do opracowania podstaw analizy psychoenergetycznej wykorzystałem m.in.

 • Embriologię i anatomię człowieka
 • Chemię i fizykę medyczną
 • Biochemię układu nerwowego
 • Koncepcje W. Reicha, A.Lowena , orientalne [ czakry, ayurweda , T.M.CH.]
 • Analizę stanów szczytowych wg Granta McFetdrige i wsp.
 • Typologię homeopatyczną , izopatyczną , homotoksykologiczną
 • Enneagram i wiele innych sposobów analizy osobowosci
 • Zasady tzw. „świętej geometrii”
 • Systemowe ustawienia rodzin wg B.Hellingera
 • Techniki pracy szamańskiej i alchemicznej

Okazało się że wszystkie powyższe systemy maja wspólny mianownik oparty o zasadę trójni, którą dobrze określa poniższy starożytny cytat:

"Jedność daje początek dwóm, dwie zrodziły trzecią, a trzecia dała początek dziesięciu tysiącom. Trójnia to zjednoczenie na trzech poziomach ciała, duszy, ducha. Instynktu, uczucia i myśli."

RELACJE PO WARSZTACIE DR. KRZYSZTOFA KRUPKI W OŚRODKU TU I TERAZ:

Przyjechałam na warsztat dr Krupki w celu regeneracji, a inspiracją do przyjazdu były słowa Jacka, że warsztat prowadzi MĘŻCZYZNA  NIEZWYKŁY. Pomyślałam:  "Ojejku... nie znam żadnego NIEZWYKŁEGO MĘŻCZYZNY, a skoro mężczyzna mówi tak o innym mężczyźnie to coś w tym musi być. Jadę!". Dr Krzyś okazał się CZŁOWIEKIEM MĘDRCEM, człowiekiem o niezwykłej łagodności i zrozumieniu, o uśmiechu będącym zapowiedzią ciepłego lata.  Każdy dzień warsztatu był NIESPODZIANKĄ.  Doktor uruchomił we mnie Wielką Spiralę Zdrowienia oraz przepędził (swoim bębnem) smutek, który w związku z chorobą zagościł w moim sercu.  Tego Doktora mianuję Ministrem FAJNOŚCI ;) w moim Królestwie Przyjaciół i Znajomych.
(Iwona)

Spotkanie z Krzysztofem  w Nowym Kawkowie to czysta przyjemność wynikająca z głębokiej wiedzy, profesjonalizmu, dobrego kontaktu i chęci niesienia pomocy osobom zagubionym we współczesnej rzeczywistości oraz poszukującym lepszego „Tu i Teraz”.
(Bogusława)

Na warsztaty trafiłam poprzez koleżankę i przesłanego linka  dot. warsztatu na  stronie Ośrodka Tu i Teraz. Temat był dla mnie bardzo interesujący , gdyż  od  długiego czasu czułam się wyczerpana i nie miałam pomysłu jak sobie pomóc. Nie wiedziałam zbyt wiele o osobie prowadzącej warsztat.Temat trafił w sedno moich potrzeb i zapadła szybka decyzja tak- jadę. 

Dla mnie był to bardzo wartościowy czas. Wiedza przedstawiona podczas warsztatów zarówna teoretyczna jak i praktyczna został przekazana w sposób dla mnie jasny i zrozumiały. Stosując się do ćwiczeń można było  poznać i doświadczyć skuteczności proponowanych technik w celu pozbycia się stresu z ciała.  Bardzo ciekawe były również ćwiczenia z zakresu psychologii. Dla mnie osobiście bardzo wartościowy warsztat. W trakcie jego trwania otrzymałam  kilka odpowiedzi na nurtujące mnie od długiego czasu  pytania a fakt  że  czegoś nie wiem lub nie rozumiem zaakceptowałam.

Osoba prowadząca warsztat, w mojej ocenie, niezwykle kompetentna i o bardzo wysokiej kulturze osobistej. Tak naprawdę tylko od nas zależało czy i jak skorzystamy z tego warsztatu.
(Małgorzata)

Szczegóły warsztatu


TERMIN:

8 - 11.11.2018

ROZPOCZĘCIE 8.XI (czwartek), o godz. 18 (kolacja)
ZAKOŃCZENIE 11.XI (niedziela), o godz. 14 (po obiedzie)
MIEJSCE:

Ośrodek Rozwoju Osobistego i Duchowego "Tu i Teraz",
Nowe Kawkowo

CENA WARSZTATU

 • 850 zł + koszty pobytu i wyżywienia
CENA POBYTU
 • Wyżywienie: 88 zł dziennie (3 posiłki wegetariańskie)
 • Noclegi: w zależności od standardu od 33 do 124 zł za noc
 • Ośrodek sprzedaje wyłącznie całe pakiety pobytowo / żywieniowo / warsztatowe (nie ma możliwości rezygnacji z posiłków ani noclegów)

KONTAKT:

 • Jacek Towalski, tel.: +48 602 219 382
 • Maja Wołosiewicz - Towalska, tel.: +48 606 994 366,
 • Biuro, tel.: +48 662 759 576
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  www.tuiteraz.eu
ZAPISY:
 1. Konieczna rejestracja mailowa na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu, daty i tytułu wydarzenia);
 2. Dopiero po otrzymaniu maila potwierdzającego i wyborze noclegu, prosimy o wpłatę zaliczki w ciągu tygodnia od zgłoszenia.
 3. Brak wpłaty zaliczki w ciągu 7 dni anuluje rezerwację za warsztat i pobyt ! Prosimy nie wpłacać pieniędzy dopóki nie zostanie potwierdzone mailowo wpisanie na listę uczestników!
 4. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu ośrodka (otrzymanego mailem po zgłoszeniu);
 5. Zaliczkę za pobyt w wysokości 250 zł prosimy wpłacać na konto Ośrodka Rozwoju Osobistego „Tu i Teraz” z podaniem imienia i nazwiska oraz opisem: „zaliczka za pobyt 8-11.XI.2018”.
 6. Zaliczka jest zwrotna tylko w ciągu dwóch tygodni od momentu wpłaty na konto ośrodka!  W razie zwrotu zaliczki ośrodek potrąca 20 zł na opłaty manipulacyjne. Zaliczka nie może być przełożona na inny warsztat.
 7. Dwa tygodnie przed zajęciami zaliczka nie będzie zwracana.

RACHUNEK BANKOWY OŚRODKA:

BANK PKO BP
92 1020 3541 0000 5502 0206 3410

Dla przelewów zagranicznych:

BIC (Swift): BPKOPLPW
IBAN: PL92 1020 3541 0000 5502 0206 3410


Leading

Location:
Krzysztof Krupka

Description

Krupka Krzysztof

Ur. 1964 w Tomaszowie Mazowieckim. W  1990 r. ukończyłem studia na wydziale lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej. W latach 1991-2003 uzyskałem specjalizacje z zakresu rehabilitacji, neurologii i chorób wewnętrznych. Od 1989 współtworzyłem Laboratorium pierwiastków śladowych Biomol-Med, dlatego  szczególnie bliska jest dla mnie medycyna ortomolekularna. Przez wiele lat zajmowałem się biochemią, w szczególności chorób nerwowych i onkologicznych. Tematem mojej pracy doktorskiej było poszukiwanie wzorców biochemicznych w chorobach nowotworowych. Jestem autorem licznych opracowań dla lekarzy z tej dziedziny.

Cennych doświadczeń z zakresu dietetyki dostarczyła mi wieloletnia praca z pacjentami stosującymi tzw. dietę optymalną wg Dr J. Kwaśniewskigo.

Równolegle zdobywałem dodatkowe umiejętności z zakresu tradycyjnej medycyny chińskiej, ayurwedy, izopatii, homotoksykologii, ziołolecznictwa, dietetyki oraz terapii psychoonkologicznej. Posiadana wiedza pozwala mi w sposób harmonijny łączyć współczesną wiedzę medyczną z tradycyjnymi metodami leczniczymi. Mottem,  którym się kieruję w swoim postępowaniu medycznym są słowa Bertolda Ulsamera „ bez korzeni  nie ma skrzydeł” , czyli mówiąc  inaczej,  aby współczesna medycyna mogła się rozwijać, dla dobra ludzi, nie może pomijać tradycyjnych systemów leczniczych. Moimi nauczycielami  byli C. Simonton, prof.  Z. Garnuszewski, prof. P. Wilchelmson, Wolfgang Deusser, prof . G. Heim, Foster Perry i wielu innych których nie sposób wymienić bo są to moi pacjenci. A to właśnie pacjenci najwięcej uczą lekarza, bez nich nie byłbym tym kim jestem.

Od 2008 roku rozwijam metodę diagnostyki termoregulacyjnej w medycynie  i psychologii wg modelu Heidelberskiego. Od 2012 roku pełnię rolę ordynatora oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej w szpitalu Św. Rafała w Krakowie. Od 2014 do 2017 byłem konsultantem medycznym w centrum hipertermii medycznej i zintegrowanej terapii nowotworów w Krakowie. Od 2015 roku jestem nauczycielem akademickim w KWSPZ w Krakowie i GWSP w Chorzowie gdzie wykładam fizjologię i immunologię człowieka oraz medycynę naturalną. Jestem promotorem kilkunastu prac magisterskich i licencjackich. W obszarze moich zainteresowań leżą także zagadania  neurochemii ,neurofizjologii, psychofarmakologii, terapii światłem, dźwiękiem, wodolecznictwa i zintegrowanego treningu sportowego.

Od 2017 roku pełnie funkcje wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej. A od kilku lat prowadzę badania naukowe z wieloma uczelniami medycznymi jak CMUJ, ŚUM, WMUM w dziedzinie psychosomatyki. Na podstawie 15 letnich badań i 20 tys. przypadków klinicznych w medycynie, ale także w psychologii, sporcie wyczynowym oraz ekonomii małych firm, opracowałem zasady nowej dziedziny medycznej jaką jest Neuropsychosomatyka. Neuropsychosomatyka to nauka zajmująca się spójnością mózgu i serca w przestrzeni medycznej, psychologicznej, społecznej, ale też i ekonomicznej.

Od 1994 roku prowadzę prywatną praktykę lekarską.

Jestem autorem i współautorem licznych artykułów, skryptów i podręczników oraz opatentowanych urządzeń do terapii światłem i dźwiękiem.

 

Contact

© TuiTeraz.eu - Centre For Personal And Spiritual Development "Here And Now" in New Kawkowo.

Address:

New Kawkowo 52 A, the municipality Jonkowo 11-042
Warmia and Mazury region

Phones:

Office:+48 662 759 576
Office: +48 535 285 450
Jacek Towalski: +48 602 219 382
Maja Wołosiewicz-Towalska: +48 606 994 366

kawkowo@tuiteraz.eu 

www.tuiteraz.eu