CENTER HERE AND NOW / WORKSHOPS / Sierpień 2022 / 14.08.22 - 21.08.22

Event

Title:
Biodanza – Taniec Życia. Taniec Archetypów. Król/Królowa. Magik/ Wiedźma. Wojownik/Wojowniczka. Kochanek/ Kochanka, (Nowe Kawkowo)
When:
Sun, 14. August 2022 - Sun, 21. August 2022
Where:
Cristiano Martins
Category:
Sierpień 2022

Description

biodanza 2022 img 01

Twoja wizja stanie się jasna tylko wtedy, gdy będziesz mógł spojrzeć we własne serce. Kto wygląda na zewnątrz, śni; kto zagląda do wnętrza, budzi się.”

-Carl Gustav Jung-

Biodanza oznacza Taniec Życia.  To taniec serca i wolności rodem z Ameryki Południowej. To system, który integruje muzykę i ruch; umożliwia nawiązanie autentycznej relacji ze sobą, z innymi ludźmi oraz z otoczeniem. Tworzy intensywniejszą świadomość życia, dzięki uważności i obecności w „tu i teraz”.

Archetypy są fundamentami naszej rzeczywistością. Carl Jung, który zidentyfikował je jako pierwszy, określił je mianem „DNA ludzkiej duszy”. Archetypy, niczym fundament, leżą u podstaw naszego zdrowia psychicznego i są dążeniem do pełnego życia. Są psychologicznym odpowiednikiem Instynktu. Podczas tych warsztatów zaproponuję, abyśmy wytańczyli archetypy – Króla/ Królowej, Wojownika/ Wojowniczki, Magika/ Wiedźmy i Kochanka/ Kochanki. Kiedy tańczymy archetyp, przenika się on głęboko z naszą odrębnością.

WOJOWNIK/ WOJOWNICZKA

„Bycie wojownikiem nie wymaga perfekcji ani niewrażliwości. Jest absolutną bezbronnością. To jedyna prawdziwa odwaga.”

Archetyp Wojownika/ Wojowniczki  to część ludzkich uniwersaliów spotykanych w wielu kulturach na przestrzeni czasów. W poszukiwaniu prawdy, sensu i ludzkiego potencjału, każde społeczeństwo dostosowało tę siłę do swoich potrzeb. Znajdujemy ją w tradycjach i symbolicznych narracjach Wielkich Cywilizacji. Istnieje w tradycjach szamańskich Indian amerykańskich, Inków i Majów w zakonach zakonnych wojowników z Chin w tradycji celtyckiej „Rycerzy Okrągłego Stołu” i średniowiecznego Zakonu Templariuszy. W mitologii greckiej spotykamy bogów Aresa i Atenę, a jego rzymski odpowiednik Mars i Minerwa, w Starym Testamencie są opowieściami o wojowniku walczącym dla Boga. Ze starożytnej Sparty słyszymy legendarne opowieści, które opowiadają o odwadze Leonidasa i jego 300 wojowników. Z Japonii pochodzi znana koncepcja samurajów, ludzi szkolonych od najmłodszych lat, aby podążać za Bushido, drogą wojownika. Przebudzenie Świętego Wojownika/ Świętej Wojowniczki oznacza przejęcie naszej osobistej mocy, odzyskanie świętego dziedzictwa, jakim jest możliwość urzeczywistnienia naszego osobistego mitu.

 

biodanza 2022 img 02

KRÓL | KRÓLOWA

Archetyp Króla| Królowej to  pośrednik, pomost, ktoś, kto łączy, zdolny poślubić Niebo i Ziemię w świętej przestrzeni serca. Może być prawdziwym "axis-mundi"/ osią świata, jak nazywał go Mircea Eliade, rozwijającym umiejętność zanurzania się w królestwie Transcendencji i jednoczesnego utrzymywania związku z pozbawionymi przejrzystości sprawami doczesnymi. Król uważany jest również za inspirujący przykład „Podczas rządów króla, w królestwie dobrze się działo”, jak mówi przysłowie.

Tożsamość, która w pełni integruje Króla, jest synonimem bytu, który bierze odpowiedzialność (zdolność do reagowania) za zjawisko Bycia Żywym albo poprzez kroczenie ścieżką osobistą, albo w jej kolektywnym i niepodzielnym, rozległym wymiarze kosmicznym.

KOCHANEK/ KOCHANKA

"Rozpal swoje życie. Szukaj tych, którzy podsycają twoje płomienie. "

Rumi

Pragnienie miłości, fuzji międzyludzkiej jest chyba najsilniejszym impulsem ludzkości. Jest to najbardziej podstawowa pasja, która jednoczy rasę ludzką, klan, rodzinę, społeczeństwo.

Ze zintegrowanego Człowieka skąpanego w wodach tego archetypu wyłania się pogląd, że wszystkie rzeczy są ze sobą połączone w piękny, spójny i tajemniczy sposób. Kochankowie naturalnie posiadają empatię do otaczającego ich świata. Są kierowani potrzebą dawania i otrzymywania miłości. Jest to podstawowy wzorzec energii, entuzjazmu i pasji. Wyraża się poprzez pierwotne pragnienie przyjemności i dobrego samopoczucia naszego gatunku oraz przekłada się na impuls do zanurzenia się w głąb świata doznań, do zmysłowego odnoszenia się do całości.

MAGIK/ WIEDŹMA

„Istnieje tyle ścieżek do Boga, ile jest dusz na Ziemi”. (Rumi)

My wybraliśmy taniec ...

Archetyp Magika/ Wiedźmy reprezentuje Percepcję i Dostęp do Doświadczania wszystkiego, co nie jest bezpośrednio dostępne lub widoczne. Opisuje zestaw psychicznych obrazów, które zapraszają nas do zanurzenia się w bezkresnym oceanie Zbiorowej Nieświadomości, a na tych wodach zasmakujemy uświęconego rozumienia życia. Intencją dzisiejszego Czarodzieja jest rozpoznanie swojego miejsca w całości, wiedząc z pewnością, że „nie jesteśmy odizolowanymi istotami, ale uczestniczymy w zjednoczonym ruchu kosmosu” (R. Toro).

W historii ludzkości Mag objawiał się w pełnej postaci w pierwotnych społeczeństwach jako „szaman”, słowo, które od samego początku oznacza: widzieć i wiedzieć. W społeczeństwach tradycyjnych to „uzdrowiciel” był tym, który odkrywa przyczyny zjawisk, przywraca człowiekowi totalność i pełnię oraz jest pośrednikiem pomiędzy widzialnym i niewidzialnym. W tradycji greckiej mag przejawia się głównie poprzez małe i duże Elizejskie misteria inicjacyjne, które były rytuałami inicjacyjnymi oddającymi cześć boginiom Demeter i Persefonie, a także Dionizosowi.

biodanza 2022 img 02

Biodanza to głęboko transformująca, a zarazem delikatna praca nad  świadomością oparta na pracy z ciałem, ruchem i tańcem.

 • Integruje ciało, umysł, emocje i duszę.
 • Rozbudza witalność, kreatywność, zmysłowość, seksualność i emocjonalność.
 • Uczy otwartości, radości, budowania dobrych relacji oraz wyrażania emocji.

Przemiana następuje poprzez naukę odczuwanie połączenia ze swoim ciałem, emocjami i energią. Doświadczenia te, określane są mianem “vivencias”. Umożliwiają one dostęp do naszych pierwotnych emocji i pomagają wyrażać je poprzez ruch.

Celem Biodanzy jest świętowanie życia. Pobudza i ułatwia nawiązywanie relacji, pomaga uczestnikom odzyskać radość i witalność oraz celebrować świętość życia. Pomaga czuć się szczęśliwym, zdrowym i pewniejszym siebie, wzmacniając poczucie własnej wartości i doskonaląc umiejętność dokonywania wyborów.

Biodanza to głęboko transformująca, a zarazem delikatna praca nad  świadomością oparta na pracy z ciałem, ruchem i tańcem.

 • Integruje ciało, umysł, emocje i duszę.
 • Rozbudza witalność, kreatywność, zmysłowość, seksualność i emocjonalność.
 • Uczy otwartości, radości, budowania dobrych relacji oraz wyrażania emocji.

Przemiana następuje poprzez naukę odczuwanie połączenia ze swoim ciałem, emocjami i energią. Doświadczenia te, określane są mianem “vivencias”. Umożliwiają one dostęp do naszych pierwotnych emocji i pomagają wyrażać je poprzez ruch.

„Biodanza reprezentuje pierwotny schemat energetyczny głębokiego związku i wolności ekspresji, piękna, entuzjazmu i pasji. Żyje w nas dzięki rdzennym pragnieniom naszego gatunku, takim jak pragnienie zdrowia, miłości, przyjemności i dobrego samopoczucia. Daje nam impuls by zanurzyć się w świecie wrażeń i zmysłów. Uczy nas postrzegać życie jako sztukę, a także słuchać kompasu własnego serca, który łączy nasze pragnienie dawania oraz otrzymywania miłości.” (Cristiano Martins)

Biodanza wzmacnia także „lineas de vivencia”, czyli linie żywotności w ramach pięciu określonych dziedzin: witalności, seksualności, kreatywności, uczuciowości i transcendencji.

Biodanza opiera się na badaniach psychologicznych, filozoficznych, antropologii tańca i tradycyjnych rytuałach. Jeden z jej nauczycieli wyjaśnia pochodzenie słowa “biodanza” z greckiego bios oznaczającego życie, oraz z wywodzącego się z hiszpańskiego danza, które oznacza taniec. Zajęcia polegają na osobistym, bezpośrednim doświadczeniu – indywidualnie, w parach, podgrupach lub w grupie złożonej ze wszystkich uczestników. Podczas zajęć wykorzystuje muzykę, ruch i taniec aby umożliwić stworzenie harmonii i bliskości w relacjach międzyludzkich.

biodanza 2022 img 10

Biodanza Systemu Rolando Toro to metoda, która pracuje na potencjale możliwości każdego człowieka. Wykorzystuje metodę autorską twórcy systemu, prof. Rolando Toro, która bazuje na pozytywnych zasobach każdego z nas, odkrywając przed nami różne możliwości i formy ekspresji. Jej ojcem jest psycholog, antropolog, poeta i artysta z Chile. A od lat 60 -tych XXw jest rozpowszechniana w ponad 30 krajach na całym świecie jako metoda rozwoju osobistego.

Biodanza zwraca naszą uwagę na budowanie więzi i relacji poprzez kontakt wzrokowy, który stanowi podstawę pięknej komunikacji bez użycia słów. Ten sposób pomaga w otwarciu serca, zmianie potrzeb i pragnień danej osoby, pobudzeniu gotowości na nowe doświadczenia.

„Człowiek nie żyje, aby tańczyć, lecz tańczy, aby szczęśliwiej żył”

Aby rozpocząć praktykę Biodanzy i doświadczyć płynących z niej korzyści nie jest konieczne żadne doświadczenie ani przygotowanie taneczne. Taniec odbywa się boso.

WARSZTAT JEST TŁUMACZONY  Z ANGIELSKIEGO NA JĘZYK POLSKI!


Wywiady

Przeczytaj: SENS czerwiec 2021 – Czuję twój wzrok, wywiad z Cristiano Martinsem - psychologiem i nauczycielem biodanzy, plik [PDF]


Szczegóły warsztatu


TERMIN:

 • 14-21 sierpień 2022 (niedziela - niedziela)
ROZPOCZĘCIE
 • 14 sierpień godz. 18 (rozpoczynamy kolacją)
ZAKOŃCZENIE
 • 21 sierpień godz. 14 ( kończymy obiadem)
MIEJSCE:
 • Ośrodek Rozwoju Osobistego i Duchowego "Tu i Teraz",
  Nowe Kawkowo

CENA WARSZTATU

 • 1400 zł   + koszty pobytu i wyżywienia
CENA POBYTU
 • Wyżywienie: 110 zł dziennie (3 posiłki wegetariańskie)
 • Noclegi: w zależności od standardu od 35 do 140 zł za noc
 • Ośrodek sprzedaje wyłącznie całe pakiety pobytowo / żywieniowo / warsztatowe (nie ma możliwości rezygnacji z posiłków ani noclegów)
UWAGA
 • Ze względu na niestabilną sytuację ekonomiczną w Polsce, zastrzegamy sobie możliwość podnoszenia cen noclegów, posiłków i warsztatów, w oparciu o kursy walut i oficjalne wskaźniki inflacji.

KONTAKT:

 • Jacek Towalski, tel.: +48 602 219 382
 • Maja Wołosiewicz - Towalska, tel.: +48 606 994 366,
 • Biuro, tel.: +48 662 759 576
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  www.tuiteraz.eu
ZAPISY:
 1. Konieczna rejestracja mailowa na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu, daty i tytułu wydarzenia);
 2. Dopiero po otrzymaniu maila potwierdzającego i wyborze noclegu, prosimy o wpłatę zaliczki w ciągu tygodnia od zgłoszenia.
 3. Brak wpłaty zaliczki w ciągu 7 dni anuluje rezerwację za warsztat i pobyt ! Prosimy nie wpłacać pieniędzy dopóki nie zostanie potwierdzone mailowo wpisanie na listę uczestników!
 4. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu ośrodka (otrzymanego mailem po zgłoszeniu);
 5. Zaliczkę za pobyt w wysokości 220 zł prosimy wpłacać na konto Ośrodka Rozwoju Osobistego „Tu i Teraz” z podaniem imienia i nazwiska oraz opisem: „zaliczka za pobyt 14-21.VIII.2022”.
 6. Zaliczka jest zwrotna tylko w ciągu dwóch tygodni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie ośrodka, jednak nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem warsztatu. W razie zwrotu zaliczki ośrodek potrąca 20 zł na opłaty manipulacyjne. Zaliczka nie może być przełożona na inny warsztat.
 7. Jeśli potrzebują Państwo fakturę VAT, prosimy o taką informację oraz podanie NIP przy wpłacie zaliczki. W przeciwnym wypadku faktura za wpłaconą kwotę zaliczki nie może być wystawiona.

RACHUNEK BANKOWY OŚRODKA:

Tu i Teraz
BANK PKO BP
92 1020 3541 0000 5502 0206 3410


BIC (Swift): BPKOPLPW
IBAN: PL92 1020 3541 0000 5502 0206 3410 (konto w PLN)
IBAN: PL27 1020 3541 0000 5202 0364 3111 (konto w EUR)


Leading

Location:
Cristiano Martins

Description

cristiano martins

Cristiano Martins

Jest nauczycielem  Biodanzy (systemu Rolando Toro), certyfikowanym przez portugalską szkołę Biodanza SRT. Jest także częścią kadry pedagogicznej w Instytucie Psychologii Stosowanej, gdzie prowadzi podyplomowy kurs pt: "Rozwój i terapia człowieka poprzez sztuki ekspresyjne”. W ciągu ostatnich kilku lat poświęcił się tworzeniu różnorodnych autorskich warsztatów, takich jak: "Poddaj się miłości"; "Święty wojownik"; "Ekstatyczny kochanek"; "Korzenie na ziemi, korzenie w niebie"; "Chaos, kreatywność i powrót sacrum"; "Narodziny kosmicznego człowieka"; "Pod znakiem uczucia";  "Mistyczny magik". Oferuje swoją pracę w wielu krajach: w Niemczech, Hiszpanii, Holandii, Grecji, Francji, Estonii i Kanadzie.

Urodzony w 1979 r. w Niemczech, osiedlił się  i mieszka w Portugalii. Po ukończeniu klinicznej pedagogiki psychiatrycznej uczył się terapii Gestalt. Narzędzia te pozwoliły mu pracować przez kilka lat w dziedzinie zaburzeń behawioralnych. Jest jednym z pracowników dydaktycznych Instytutu Psychologii Stosowanej na studiach podyplomowych „Rozwój człowieka i terapia poprzez sztukę ekspresyjną”, a także współpracuje z portugalską Szkołą Biodanzy jako superwizor uczniów i nowych nauczycieli.

https://cristianomartinsbio.wixsite.com/website/

Contact

© TuiTeraz.eu - Centre For Personal And Spiritual Development "Here And Now" in New Kawkowo.

Address:

New Kawkowo 52 A, the municipality Jonkowo 11-042
Warmia and Mazury region

Phones:

Office: +48 662 759 576
Jacek Towalski: +48 602 219 382
Maja Wołosiewicz-Towalska: +48 606 994 366

kawkowo@tuiteraz.eu

www.tuiteraz.eu