Drukuj

PROWADZĄCY

Events-Published:
0
Events-Archived:
1

Opis:

burdine nyano

Burdine Nayano

I have been teaching Tantra Kriya since 2002, a practitioner of the healing arts of massage therapy and energy work since 1996 and a Reiki Master/teacher since 1999. I was certified to teach the Level One Intensive "Learning to Live in Bliss" in early 2007.   

I'm now certified to teach the all the advanced level Cobra Breath 2 - 4 workshops and I facilitate all the modules of our teacher training program.

I teach these courses in several countries including  USA, Canada, Croatia, England, Mexico, Colombia, Germany, and France. More destinations are opening up throughout the world. It is an exciting and magical time, as more of humanity is prepared to take on this practice of self-mastery and awakening.

I've created many of my own healing workshops which support one's process of clearing emotional debris and opening to the magnificent truth of their unique authentic nature. 

In March 2004, I traveled to the Osho Rajneesh commune in Pune, India to study and take sannyas:  a promising one makes to themselves to stay on the path of enlightenment and to make meditation a part of daily life.

At the ceremony, I was given my sannyasin name, Antar Nayano which means "Inner Eye."

I returned to India December 2009 to go deeper into my own healing process and become more clear about my teaching path.  I feel intensely that my purpose as a teacher is to support others in becoming more alive, awake and to be living their truth and purpose.

It is an honor to be part of this lineage. I believe in this practice and feel deep gratitude for having found this path and to be sharing it with humanity.   I am truly blessed.

See a video interview with Nayano here -http://tantrikalife.com/nayanovideointerview.html.

More information about Nayano is at

Events-Published:
2
Events-Archived:
4

Opis:

scaspi

Shachar Caspi

Nauczyciel medytacji i świętej seksualności, Daka i przewodnik poszukiwań ezoterycznych i wewnętrznego odosobnienia. Szkolił się w wielu krajach świata w szkołach ISTA (International Schools of Temple Arts – Międzynarodowych Szkołach Sztuk Świątynnych). Założył organizację „Less is More” (Mniej znaczy więcej), która szkoli firmy i organizacje jak usprawnić procesy myślowe, zwiększać koncentrację i wydajność.

Po siedmiu latach pracy jako dowódca jednostki w izraelskiej Air Force Commando Unit, Shachar stworzył sieć sprzedaży kawy na Bałkanach. Zdawszy sobie sprawę, że nie znalazł odpowiedzi, których szukał, udał się w podróż, aby odkryć, kim naprawdę jest. W 2010 roku pojechał do Gwatemali, gdzie 2 lata studiował w „The Piramid Del Ka” – egipskiej tajemnej szkole, specjalizującej się w świadomym śnieniu, medytacji i studiach Kabały. Podczas tego poszukiwania, doświadczył długich okresów izolacji i podjął intensywne, 40- i 90-dniowe odosobnienia w milczeniu, podczas których odkrył znaczenie bezpośredniego podłączenia z siłą życiową i wewnętrznym głosem.

Shachar zaprasza do rozszerzania swojej świadomości i wejścia na prawdziwą ścieżkę serca, która istnieje w każdym z nas. Doświadcz, jak połączyć swoją Kundalini (energię seksualną) z kosmosem (obecnością) w przestrzeni swojego serca.

www.shacharcaspi.com

Events-Published:
2
Events-Archived:
1

Opis:

scaspi

Shachar Caspi

A teacher of sacred sexuality, daka and guide for esoteric exploration and meditation, Shachar was trained around the world with ISTA (International Schools of TempleArts). He founded the organisation "Less is More" which teaches businesses and organisations how to streamline thought processes and increase focus and productivity.

Following 7 years as a team commander in the Israeli Air Force Commando Unit, Shachar went on to create a coffee chain in the Balkans. Realizing that he was not discovering the answers he searched for, he went on a journey to discover who he really is. In 2010, Shachar travelled to Guatemala where he spent 2 years studying at The Pyramids Del Ka, an Egyptian mystery school specialising in lucid dreaming, meditation, and Kabbalah studies. During this exploration he experienced long periods of isolation and undertook intensive silent retreats of 40 and 90 days where he discovered the importance of direct connection to our life force.

www.shacharcaspi.com

Events-Published:
0
Events-Archived:
3

Opis:

Chacińska Małgorzata

Pierwszy kontakt ze sportem miała w wieku 6/7 – kiedy to rozpoczęła wyczynowo trenować gimnastykę akrobatyczną, czyli tak naprawdę wtedy zaczęła ćwiczyć jogę – nawet o tym ówcześnie nie wiedząc. Członek Stowarzyszenia Absolwentów Studiów Podyplomowych „Relaksacja i joga” warszawskiego AWF.

W latach 2011 – 2013 na studiach podyplomowych na warszawskim AWF, na wydziale rehabilitacji o kierunku „relaksacja i joga” swoją wiedzę i praktykę pogłębiała pod okiem m.in. Janusza Szopy i Lesława Kulmatyckiego. Tam również poznała anatomię, kinezjologię i inne przedmioty dzięki którym poznała zasady funkcjonowania ludzkiego ciała. Nadal zafascynowana jogą – swoją obecną praktykę traktuje jako ciągły rozwój i doskonalenie. Na swoich zajęciach wykorzystuje zarówno asany jogi jak i podstawowe ćwiczenia fizyczne usprawniające / rehabilitujące ciało oraz relaksujące / odstresowujące psychikę.

Events-Published:
0
Events-Archived:
0

Opis:

Chenagtsang Dr Nida

Dyrektor medyczny i założyciel IATTM

Autentyczny lekarz i nauczyciel medycyny tybetańskiej, uznawany na Wschodzie, i na Zachodzie. Dr Nida jest założycielem Międzynarodowej Akademii Tradycyjnej Medycyny Tybetańskiej (IATTM), w ramach której naucza różnych aspektów tradycyjnej medycyny tybetańskiej. Jest doskonałym nauczycielem posiadającym umiejętność przekazywania swojej wiedzy i doświadczenia ludziom z całego świata. Mówi płynnie po angielsku, a jego pełne mądrości, dowcipu i empatii wykłady cieszą się popularnością w wielu państwach Europy, Rosji, USA, Australii i Azji.

Urodził się w Amdo w Tybecie. Po odbyciu praktyki w szpitalu tybetańskim w Mahlo, otrzymał stypendium naukowe na Uniwersytet Medycyny Tybetańskiej w Lhasie. W roku 1996 ukończył studia medyczne oraz praktykę w szpitalu Tradycyjnej Medycyny Tybetańskiej w Lhoka oraz Lhasie. Dr Nida opublikował wiele artykułów i książek na temat tradycyjnej medycyny tybetańskiej i przywrócił zastosowanie wielu terapii zewnętrznych. Jest dzierżawcą przekazu tradycyjnej medycyny tybetańskiej wg Yutog Nyingtig.

Zapisz się do newslettera

Nie wysłamy spamu!